Помогите. Суд не принял заяву.


Recommended Posts

Получила сегодня такую ухвалу:

Ухвала

05 вересня 2011 року суддя Соломенского районного суду м. Києва Кизюн Л.Ю. разглянувши заяву ОСОБА про перегляд заочного рішення,-

Встановив:

Заявник ОСОБА звернулася до суду з заявою про перегляд заочного рішення, в якій просила переглянути заочне рішення , скасувати його та призначити справу до розгляду в загальному порядку, яка не відповідає вимогам ст..229 ЦПК.Украйни.

Так в заяві не зазначено:

Найменування суду, який ухвалив заочне рішення,

Им-я (найменування) відповідача або його представника, яки подають заяву, їх місце проживання, номер засобів зв-язку.

Обставини,що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання ї неповідомлення їх суду ,і докази про це;

Посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;

Клопотання про перегляд заочного рішення.

До заяви про перегляд заочного рішення додаються ії копії за кількістю осіб, які беруть участь в справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів.

Оскільки, заява не відповідає вимогам ЦПЗ, то заявнику слід надати строк для усунення зазначених недоліків.

Враховуючи викладене і керуючись ст. 121,229 ЦПК України,-

Ухвалив:

Заяву про перегляд заочного рішення залишити без руху.

Надати заявнику строк для усунення зазначених недоліків протягом двох днів з дня отримання заявником ухвали.

Інакше заява буде вважатися неподаною та повернута заявникові.

Писала следующее:До Соломянського районного суду м. Києва

перше приміщення: 03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25;

друге приміщення :03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 1

Заявник:

ОСОБА,

Вул. ..., буд.. , кв. ..,

м. Києва.030..

Тел: .

Відповідач:

ПАТ. Банк «Фінанси та кредит». М. Київ, вул.. Щорса,31.

Заява

про перегляд заочного рішення

у справі № 2...... від 20 грудня 2010 року

00 серпня 2007 року між відкритим акціонерним товариством «Банк « Фінанси та кредит» та мною ОСОБА, було укладено кредитний договір №...., відповідно до якого мені було надано кредит у розмірі 14358 (чотирнадцять тисяч триста п'ятдесят вісім)доларів США, строком до 00 серпня 2014 року для придбання автомобіля KIA RIO, 2007 року випуску.. Для забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором між мною та банком 00 2007 року було укладено договір застави автомобіля, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Степаненко Д.В., та зареєстрований у реєстрі. В зв’язку з простроченням зобов’язання за кредитним договором Банк звернувся до суду и 20 грудня суд вирішив стягнути на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» в особі Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», суму заборгованості за кредитним договором у розмірі 300772,03 грн. та судові витрати в розмірі 1820,00 грн., а всього – 302592 (триста дві тисячі п’ятсот дев’яносто дві) грн. 03 коп!!

Вважаю рішення незаконним, і постанова з порушенням норм процесуального та матеріального права. Судом не повністю були встановлені всі обставини справи, не вірно були оцінені докази, помилково зроблені висновки, які не відповідають фактичним обставинам, що призвело до винесення неправильного рішення. Вважаю рішення незаконним, виходячи з наступного:

Суд допустив порушення процесуального права:

1.У рішенні суду зазначено, що я була повідомлена в установленому законом порядку про час і місце розгляду справи. Це не відповідає дійсності. Судові повістки в нашу адресу не надходило. Я не отримала копій позовної заяви і взагалі не знала про існування цього судового процесу, мне не було відомо про зміст позовних вимог і про винесену рішення Соломянського районного суду. Копія рішення суду на нашу адресу також не надходила.

Більш того, я і не могла знати про суд, оскільки знаходилася за межами України, у важко вмираючої матері. Мама померла саме в день суду, 20 грудня. Документи додаються.

Таким чином, суд порушив норми процесуального права, передбачені ст. ст.74 та 76 ЦПК України. Тобто судові повістки не отримувалися за сім днів до проведення судового засідання. Про засідання на якому було винесено заочне рішення взагалі не повідомлялося.

Порушенням норм процесуального права, стало ігнорування судом вимоги ст. 127 ЦПК України згідно, якої після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів, а третій особі - копія позовної заяви. Ні копія ухвали про відкриття провадження, ні копія позовної заяви з додатками для відповідача не надсилалася та не була мною отримана, таким чином було порушено право на судовий захист.

Я була позбавлена можливості використати право брати участь у судових засіданнях, висловити свої заперечення, давати усні і письмові пояснення, надати докази, чим було порушено рівність сторін судового процесу, оскільки рішення було винесено без моєї участі.

Таким чином, судом були порушені норми Цивільного процесуального законодавства, зокрема ст. 31 ГПК України, що призвело до постанови неправильного судового рішення. Дані обставини відповідно до ст.309,311 ЦПК України є підставою для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Про наявність рішення суду я дізналась тільки в квітне 2011 року, коли мені подзвонили з банку і запропонували здати добровільно машину. У банці мені теж відмовилися дати копію вирішення суду, але дали номер справи. Ознайомилася я із справою по інтернету. Не отримавши, згідно із законом документи, я вже отримала вітяг про реєстраію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та постанову про відкриття виконавчого провадження.(Копїї додаються)

Тобто, все відбувається в однобічному порядку.

2.Крім того, задовольняючи вимоги позивача, суд вважав встановленим, що відповідач визнал борг перед позивачем у повному обсязі, в розмірі 300772,(Триста тисяч сімсот сімдесят дві)03 грн .Тим часом, В кредитному договорі зобов'язання позичальника і банку передбачені лише в іноземній валюті.

Банк є підприємницькою організацією.

Згідно статті 42.п 1.Господарського кодексу України:

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів і отримання прибутку.

Тобто даючи кредит в іноземній валюті згідно із законом банк брав ризики на себе.Банк же переклав всі ризики на нас.

На час укладення договору курс валюти договору (долар) складав 5,05 грн. за 1 долар США. На грудень 2010 року цей курс - 7,96 грн. за 1 долар США, тобто на 25% збільшився. Отже істотно змінились обставини, якими сторони керувались при укладенні договору.Я отримувала 23 вересня 2007 в банці 14358 (чотирнадцять тисяч триста п'ятдесят вісім) доларів США, що на той час складало 72 507 (сімдесят дві тисячі п'ятсот сім),90 грн. (квитанція додається).Графік погашення боргу, згідно з угодою складений в доларах США. Як і звідки з'явилася нарахована банком сума мені невідомо.Майже два роки я оплачувала по 250 доларів США щомісячно, потім у зв'язку з фінансовою кризою, я платила скільки могла. У результаті отримала борг в три з половиною рази що перевищує суму узяту в кредит.У письмовому зверненні до банку я просила надати Довідки-розрахунки заборгованості за кредітнім договором, на підставі якого з'явилася ця сума. Банк заяву отримав (документ додається), але нічого мені не відповіли.

Рахую нараховану суму в 300772,03грн. що не відповідає дійсності.

Вбачається, що боргові зобов'язання, зазначені у позові банку, не співпадають із зобов'язаннями, зазначеними у кредитному договорі та договорі застави як за розміром визначених сум та валютою, так і характером та підставою, тобто судове рішення вчинено на виконання зобов'язань, які договорами не визначено.

Тому вважаю, що судом допущено неповне з'ясування обставин справи, що призвело до неправильного застосування норм ЦПК України, не відповідає фактичним обставинам справи та є помилковим.

ПРОШУ СУД:

1.Враховуючи поважність причин неявки до суду та істотне значення наведених доказів для правильного вирішення справи, прошу суд переглянути заочне рішення по справе № .. від 20.12.2010 року, скасувати його та призначити справу до розгляду в загальному порядку.

2.Заборонить органам ДВС вчиняти будь-які дії стосовно спірного майна до моменту вирішення спору по суті.

3.Витрати по сплаті судового збору та ІТЗ покласти на Відповідача.

Додатки:

1.Копія закордонного паспорта

2.Копія свідоцтва про смерть.

3.Копія свідоцтва про народження.

4.Копія свідоцтва про шлюб.

5.Копия рішення суду від 20.12.2010 року

6. Копія витяга про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

7.Копія постанови про відкриття виконавчого провадження.

8.Копія квитанції на видачу готівки від 23.08.2007року.

9. Заява до банку від 12.04.2011 року.

10.Копія кредитного договору № від .2007року.

11.Копія договору застави автомобіля від ..2007 року.

12.Копія заяви з додатками.

Не могу понять что они от меня хотят.

!. Я отправила им копию ухвали заосчного решения, а они пишут не указан суд.

2. Имя ответчика тоже указано.

3. вложена копия загранпаспорта, где указано что меня не было в стране, пишут что нет уважительных причин для неявки в суд.

4. Все копии были вложены. Пишут, что нужны копии.

Куда, и как обращаться для усунення недоліків?Что я могу сделать за два(уже один!) дня?

Помогите!!!

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Я так понимаю это новая тактика в судах футболить иски. Я тоже отправляла иск в Шевченковский суд г. Киева, так написали что я якобы не оплатила ИТЗ, хотя всё было оплачено и квитанция была приложена.

Сделайте следующее

напишите суду письмо, где укажите, что все замечания, описанные в Ухвале, устранены и как доказательство приложите всё, что требуется, пусть даже повторно, к данному письму. Затем на почту и отправляйте ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении. Опись будет подтверждением того, что Вы всё отправили. Срок не считается пропущенным, если до его окончания Вы отправили ответ по почте.

Link to comment
Share on other sites

Получила сегодня такую ухвалу:

Ухвала

05 вересня 2011 року суддя Соломенского районного суду м. Києва Кизюн Л.Ю. разглянувши заяву ОСОБА про перегляд заочного рішення,-

Встановив:

Заявник ОСОБА звернулася до суду з заявою про перегляд заочного рішення, в якій просила переглянути заочне рішення , скасувати його та призначити справу до розгляду в загальному порядку, яка не відповідає вимогам ст..229 ЦПК.Украйни.

Так в заяві не зазначено:

Найменування суду, який ухвалив заочне рішення,

Им-я (найменування) відповідача або його представника, яки подають заяву, їх місце проживання, номер засобів зв-язку.

Обставини,що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання ї неповідомлення їх суду ,і докази про це;

Посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;

Клопотання про перегляд заочного рішення.

До заяви про перегляд заочного рішення додаються ії копії за кількістю осіб, які беруть участь в справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів.

Оскільки, заява не відповідає вимогам ЦПЗ, то заявнику слід надати строк для усунення зазначених недоліків.

Враховуючи викладене і керуючись ст. 121,229 ЦПК України,-

Ухвалив:

Заяву про перегляд заочного рішення залишити без руху.

Надати заявнику строк для усунення зазначених недоліків протягом двох днів з дня отримання заявником ухвали.

Інакше заява буде вважатися неподаною та повернута заявникові.

Писала следующее:До Соломянського районного суду м. Києва

перше приміщення: 03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25;

друге приміщення :03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 1

Заявник:

ОСОБА,

Вул. ..., буд.. , кв. ..,

м. Києва.030..

Тел: (044) 4972849; 0990641270.

Відповідач:

ПАТ. Банк «Фінанси та кредит». М. Київ, вул.. Щорса,31.

Заява

про перегляд заочного рішення

у справі № 2...... від 20 грудня 2010 року

Куда, и как обращаться для усунення недоліків?Что я могу сделать за два(уже один!) дня?

Помогите!!!

Заява

про перегляд заочного рішення

такого-то суда

у цивільній справі № 2...... від 20 грудня 2010 року

И потом, что это за перше приміщення: 03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25;

друге приміщення :03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 1

Наименование суда надо, а не примищення.

Скорее всего в этом дело, а остальное просто цитаты из кодекса.

Оформите как надо и все.

В тексте так и пишите была там -то, что подтверждается тем-то (штамп таможни на стр. такой-то паспорта) (додаток № такой-то). Это и есть посылання на доказы.

Свидетельство о смерти никак не свидетельствует о Вашем отсутствии в Украине. Зачем вы его вообще долучалы?

Разжуйте им все по полочкам.

Судя по додаткам нельзя судить о том, что вы были заграницей.

Вы написали: документы додаются. Мол, пусть сами разбираются. Никто ничего исследовать не будет.

Пишите как для первоклассника.

После того как все оформите, пишите еще одну заяву про усунення недоликив по такой-то ухвале.

И подкладывайте к ней Вашу отредактированную заяву о пересмотре дела.

Вот вам аналогия

ЗАЯВА

Про усунення недоліків за Ухвалою апеляційного суду .... області в м. ....

від 13 вересня 2011 року по справі 25-1641/2011, суддя Пупкина В.В.

20 вересня 2011 року заявником не належним чином отримана Ухвала Апеляційного суду від 13 вересня 2011 року, згідно з якої Апеляційна скарга Иванова ивана ивановича на рішення словянского районного суду м. ..... від 12 червня 2011 року залишена без руху з наступних підстав:

.... (цитуйте)

Надано строк для усунення недоліків апеляційної скарги, який не може перевищувати двох днів з дня отримання ухвали апеляційного суду.

З метою усунення недоліків з цією заявою додається .....

Сошлитесь еще на доступ к правосудию, на право на справедливое рассмотрение дела, право на юридическую защиту.

Мол, вас лишили этого права

Удачи.

Link to comment
Share on other sites

Найменування суду, який ухвалив заочне рішення, - Т.Е. четко укажите Соломянский районный суд справа такая, решение от такого-то

Им-я (найменування) відповідача або його представника, яки подають заяву, їх місце проживання, номер засобів зв-язку. - Ну это Вы вроде написали, кроме телефона истца, дополните, на всякий случай. Возможно, здесь судья цепляется именно из-за отсуствия телефона банка. попутал.

Кроме того, Вы почему то указали ответчиком банк: Відповідач:

ПАТ. Банк «Фінанси та кредит». М. Київ, вул.. Щорса,31.

А он ведь истец. Ответчик Вы. От этого и путаница.

Пишите четко:

Заява в такой то суд

от ответчика - Вы , адрес телефон,

ниже истец - банк , адрес ,, телефон

Обставини,що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання ї неповідомлення їх суду ,і докази про це; - это описание Вашего отсутствия с посыланням на документы, то, что писал выше.

Посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача; - здесь тоже самое, опишите почему не согласны с решением, но уже не в части вашего отсутствия, а как будто вы бы были на заседании и заперечувалы. Т.е. заперечення по предмету спора

Клопотання про перегляд заочного рішення. - Это вроде есть, суд, наверное не дочитал. Выделите им отдельным абзацем, пунктом.

До заяви про перегляд заочного рішення додаються ії копії за кількістю осіб, які беруть участь в справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів. - ну это понятно. Все материалы умножить на два. Один для суда, другой- для банка

Не паникуйте, успеете, пять минут делов, отредактируйте вашу заяву и направьте с сопровождением (с заявой про усунення, см. выше).

Edited by AntiBank
Link to comment
Share on other sites

Не могу понять что они от меня хотят.

!. Я отправила им копию ухвали заосчного решения, а они пишут не указан суд.

2. Имя ответчика тоже указано.

3. вложена копия загранпаспорта, где указано что меня не было в стране, пишут что нет уважительных причин для неявки в суд.

4. Все копии были вложены. Пишут, что нужны копии.

Куда, и как обращаться для усунення недоліків?Что я могу сделать за два(уже один!) дня?

Помогите!!!

два дня начинаются со следующего после получения.

В шапке нужно указывать суд

если вы получили в Понедельник, то у Вас есть время до среды вечера, что бы отправить заявления с приложением в нужном количестве по почте с уведомлением.

3. Нужно указывать відповідач не ПАТ "", а Публічне акціонерне товариство

По клопотанню

1. Переглянути Заочне рішення .

2. Скасувати З.Р.

3. Призначити справу до розгляду в Загальному порядку.

Я обычно так формирую просительную часть в заявлении о пересмотре заочного решения.

ЗАЯВА

Про усунення недоліків за Ухвалою апеляційного суду .... області в м. ....

від 13 вересня 2011 року по справі 25-1641/2011, суддя Пупкина В.В.

20 вересня 2011 року заявником не належним чином отримана Ухвала Апеляційного суду від 13 вересня 2011 року, згідно з якої Апеляційна скарга Иванова ивана ивановича на рішення словянского районного суду м. ..... від 12 червня 2011 року залишена без руху з наступних підстав:

.... (цитуйте)

Надано строк для усунення недоліків апеляційної скарги, який не може перевищувати двох днів з дня отримання ухвали апеляційного суду.

З метою усунення недоліків з цією заявою додається .....

Сошлитесь еще на доступ к правосудию, на право на справедливое рассмотрение дела, право на юридическую защиту.

Мол, вас лишили этого права

Удачи.

Я пишу сопроводительное письмо.

только без заглавия

На виконання Ухвали від «09» липня 2011 року у справі № 22-4681 -2011 про залишення апеляційної скарги без руху, усуваю недоліки шляхом подання оригіналів квитанцій про оплату державного мита та от оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

Додатки:

1) Оригінал квитанції про оплату державного мита;

2) Оригінал квитанції про оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

или так

На виконання Ухвали від «22» липня 2011 року у справі № 22-4436-2011 про залишення апеляційної скарги без руху, усуваю недоліки шляхом подання уточненої Апеляційної скарги у 2 екземплярах із зазначенням номеру справи та дати ухвали, а також заяви у цій уточненій апеляційній скарзі про вчасність апеляційного оскарження

Додатки: 1) Уточнена Апеляційна скарга – 2 екз.;

2) копія Довіреності від 09 червня 2010 року – 2 екз.;

Link to comment
Share on other sites

Я пишу сопроводительное письмо.

только без заглавия

На виконання Ухвали від «09» липня 2011 року у справі № 22-4681 -2011 про залишення апеляційної скарги без руху, усуваю недоліки шляхом подання оригіналів квитанцій про оплату державного мита та от оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

Додатки:

1) Оригінал квитанції про оплату державного мита;

2) Оригінал квитанції про оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

или так

На виконання Ухвали від «22» липня 2011 року у справі № 22-4436-2011 про залишення апеляційної скарги без руху, усуваю недоліки шляхом подання уточненої Апеляційної скарги у 2 екземплярах із зазначенням номеру справи та дати ухвали, а також заяви у цій уточненій апеляційній скарзі про вчасність апеляційного оскарження

Додатки: 1) Уточнена Апеляційна скарга – 2 екз.;

2) копія Довіреності від 09 червня 2010 року – 2 екз.;

Ну, то ж самое, только вид с боку. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show