Recommended Posts

Здравствуйте!

Вопрос, по всем надоевшей теме повышения в одностороннем порядке процентной ставки. Какие аргументы можно привести, если банк начал начисление с ноября 2008, а закон №661 вступил в силу в январе 2009. Доп. соглашение ОФИЦИАЛЬНО не получалось и не подписывалось. Продолжал платить по старому. На что ссылаться?

Благодарю за любые подсказки!

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Вопрос, по всем надоевшей теме повышения в одностороннем порядке процентной ставки. Какие аргументы можно привести, если банк начал начисление с ноября 2008, а закон №661 вступил в силу в январе 2009. Доп. соглашение ОФИЦИАЛЬНО не получалось и не подписывалось. Продолжал платить по старому. На что ссылаться?

Благодарю за любые подсказки!

Посмотри это:

Банк в односторонньому порядкі змінив процентну ставку, не зважаючи на різку зміну валютного курсу гривні відносто долару. В Кредитному Договорі п. 2.2. Номінальна процента ставка: 13% (Тринадцять цілих нуль сотих відсотків) річних. Потім Банк попередив мене по электронній пошті, просто поставивши перед фактом, що в односторонньому порядку піднімає процентну ставку до 16%.

Додатків чи письмових змін до кредитного договору оформлено не було.

Постановою НацБанку від 10.05.2007 №168 "Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту" - З метою захисту прав споживачів під час укладення договорів про надання споживчих кредитів Нацбанк затвердив Правила надання банками країни інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, відповідно до яких банки: не мають права: змінювати процентну ставку за кредитом у зв’язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку).

Link to comment
Share on other sites

Листом від 28.10.2008 року №18-311/3496-14715 Національний банк України звернув увагу банків на випадки, за яких можливе внесення змін до діючих кредитних договорів в частині вартості кредиту. Зокрема, зміна процентної ставки за кредитом (у тому числі зміна облікової ставки Національним банком України) має бути адекватною тим подіям, які мали безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.

Дія підпункту 2.2 Постанови N 319 (зі змінами) стосується кредитних договорів як в національній, так і в іноземній валюті і поширюється на правовідносини, що виникають після набуття чинності цією постановою, тобто з 13.10.2008. З огляду на це, при розгляді питання стосовно можливості внесення змін до діючого кредитного договору в частині вартості кредиту, банки повинні брати до уваги лише ті зміни облікової ставки, які можуть відбутися після 13.10.2008. Зміни облікової ставки, які відбулися до ухвалення Постанови N 319, з моменту набуття нею чинності не можуть розглядатися як підстава для зміни вартості кредиту за діючими кредитними договорами. Зазначене стосується також тих випадків, коли ініціювання банками внесення змін до діючих кредитних договорів відбулося до набуття Постановою N 319 чинності, але відповідні зміни за станом на 13.10.2008 р. з будь-яких причин не були оформлені в установленому законодавством порядку (шляхом укладання додаткової угоди або в інший передбачений законодавством спосіб).

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", а також пункту 3.5 Правил надання банками інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 N 168 (далі - Правила N 168), банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише у разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.

Таким чином, зміна процентної ставки за кредитом має бути адекватною тим подіям (у тому числі і зміні облікової ставки Національного банку України), які мали безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.

И посмотрите в судебных решениях, там есть много примеров.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Вопрос, по всем надоевшей теме повышения в одностороннем порядке процентной ставки. Какие аргументы можно привести, если банк начал начисление с ноября 2008, а закон №661 вступил в силу в январе 2009. Доп. соглашение ОФИЦИАЛЬНО не получалось и не подписывалось. Продолжал платить по старому. На что ссылаться?

Благодарю за любые подсказки!

Ни в коем случае не подписывайте доп. угоды.! Платите по старому. Если есть поручители - подавайте на припинення поруки. Убьете одного из зайцев - либо освободите поручителя, либо банк сам вернет ставку на место (как произошло в моем случае). После этого можно подавать на незаконное повышение ставки в одностороннем порядке, если у вас четко прописано что должна быть подписана доп. угода

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Вопрос, по всем надоевшей теме повышения в одностороннем порядке процентной ставки. Какие аргументы можно привести, если банк начал начисление с ноября 2008, а закон №661 вступил в силу в январе 2009. Доп. соглашение ОФИЦИАЛЬНО не получалось и не подписывалось. Продолжал платить по старому. На что ссылаться?

Благодарю за любые подсказки!

Стаття 1055. Форма кредитного договору

1. Кредитний договір укладається у письмовій формі.

2. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним. императивное требование закона

Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. договором нельзя установить иную форму, так как согласно ст.1055 императивно письменная, пункты договоров о ином є нікчемними . %% істотна умова договору

Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення

1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

2. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма , вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

3. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

Стаття 628. Зміст договору

1. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Наприклад п.3.4, 3.5 постанови 168

Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Згода має бути письмовою див. вище.

Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину

4. Правові наслідки недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін.

(Кодекс цивільний, ВР України, від 16.01.2003, № 435-IV "Цивільний кодекс України")

З вищевказаного випливає, що положення багатьох кредитних договорів про те, що "банк застосовує змінену процентну ставку без укладання сторонами відповідної угоди про внесення змін до договору" є нікчемним.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show