Recommended Posts

Уважаемые форумчане!

Есть большая просьба подлится образцом Ксационной скарги о признании кредтного договора недействительным по которой было реально открыто рассмотрение в кассации.. Очень нужно. Боюсь повторить свою ошибку по предыдущей касации по иску банка.

Сейчас готовлю касацию по отказу на мой иск. Мне важно только стилистику понять написания. Меня заносит на фактическтие обставыны справы. Нужно написать так, что бы тяжело было вернуть.

Заранее БЛАГОДАРЮ!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

доброе утро

нужен срочно совет и рекомендации на ошибки если не трудно то не откажусь добавить нормативку ее маловато

ВРЕМЕНИ МАЛО ТОЛЬКО РАСПЕЧАТАТЬ И ОДЕТСЯ СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ

ПОЖАЛУСТА

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу апеляційного суду Апеляцшного суду м. Киева у цивільнійсправі № 22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року та рішення Голосіївського районного суду м.Киева у складі: головуючого-судді Мазурик О.Ф., секретаря Василишиної О.П., у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року.

I. Предмет та межі касаційного оскарження.

1. Ухвалою апеляційного суду м. Киева у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року залишено без змін рішення Голосіївського районного суду міста Києва у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надалі (ПАТ КБ«ПриватБанк» ) до Телятнікова Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави ,

та за зустрічним позовом Телятнікова Олега Володимировича до ПАТ КБ«ПриватБанк» про

Цитата з Зустрічного позову :

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ

про захист прав споживачів, омана , агресивність , визнання правочину неукладенним , припинення правовідношення .

2. Не погоджуючись з рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р. , Представник ПАТ КБ«ПриватБанк» звернувся із апеляційною скаргою на рішення суду до апеляційного суду м. Киева .

Своєю ухвалою №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р. суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу відхилив, вважаючи, що суд першої інстанції постановив рішення із додержанням вимог матеріального і процесуального права.

2.1 Не погоджуючись з апеляційною скаргою Представника ПАТ КБ«ПриватБанк» та рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р. мною було подане заперечення на апеляційну скаргу де також було викладено непогодження з рішенням суду .

Рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції я вважаю необьективними , упередженими і необґрунтованими наслідками яких є порушення процесуального та матеріального права

у зв’язку з застосованям закону, який не поширюється на неукладенні правовідносини у зв’язку з відсутності :

-- відсутності застави транспортного засобу (ст. 16 ЗУ «Про заставу»), договору застави

--договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнтата ,

--відсутності поточного рахунку ,

--відсутності початку користування кредитом,

--відсутності початку нарахування процентів за користування кредитом,

--відсутності нотаріального посвідчення,

--не застосовано закон який підлягав застосуванню.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 06.11.2009 N 9

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними .

Цитата http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 )

підставою недійсності правочину є недодержання стороною

(сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент

вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який

не вчинено.

У зв'язку з цим судам необхідно правильно визначати момент

вчинення правочину (статті 205 - 210, 640 ЦК ( 435-15 ) тощо).

Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких

відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх

укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не

отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно,

якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна

його передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )

не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної

реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Встановивши ці обставини, суд відмовляє в задоволенні позову

про визнання правочину недійсним. Наслідки недійсності правочину

не застосовуються до правочину, який не вчинено.

Стаття 16. Момент виникнення права застави

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

Стаття 13. Форма договору застави

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення

1. Суд касаційної інстанції має право скасувати судові

рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо

застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не

застосовано закон, який підлягав застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 336 ч.1 п. 5, 341 Цивільного процесуального кодексу України

ПРОШУ :

змінити рішення Голосіївського районного суду м. Києва №2-1064/11 від 11.07.2011 р. і ухвалу Апеляційного суду м. Києва у справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р.

та винести нове рішення в межах ст..336 ч.1 п.5 вирішити зазначену справу по суті зустрічного позову :

відсутність правовідносин відповідно до ст..16 ч.7 ЦКУ

Та Омана при наданні фінансової послуги (Споживчий кредит ) відповідно до ст..230 ЦКУ

без передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

Додатки:

1. Копія рішення суду (назва і реквізити).

2. Копія ухвали суду апеляційної інстанції (назва і реквізити).

3. Копії скарги.

4. Квитанція

II. В чому полягає неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права.

3. Цивільну справу Голосіївського районного суду м. Києва №2-1064/11 від 11.07.2011 р. за позовною заявою Представника ПАТ КБ«ПриватБанк» судом першої інстанції розглянуто з порушенням:

ст..214 ЦПКУ

2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього

Кодексу.

за відсутності доказів :

--які встановлюють правовідносини нотаріально посвідченого кредитно заставного договору, який має всі ознаки змішаного договору ст.. 628 ЦКУ п. 2.

--відсутності доказу Момент виникнення права застави , ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ст..16 ЗУ «Про заставу» зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

--відсутності доказу – договору на відкриття поточного рахунку,

--відсутності доказу виконання касою банку касової операції (видатковий прибутковий касовий ордер) первинно касового документу , зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

Постанова Правління Національного банку України

14.08.2003 N 337 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 вересня 2003 р. за N 768/8089

ІНСТРУКЦІЯ

про касові операції в банках України

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

Глава 1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки (додаток 6), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 7), заява на видачу готівки (додаток 8), прибутковий касовий ордер (додаток 9), видатковий касовий ордер (додаток 10 ), грошовий чек (додаток 11), а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

--відсутності доказу – надання банком інформації про фінансову послугу Споживчий кредит відповідно до постанови 168 Національного Банку України,

з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про укладення договору застави, зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про нотаріальне посвідчення, зафіксовано аудіо тех. засособами

з підтвердженням Представника Банку що я оскаржував не ухилявся від вказаних пропозицій ,

з підтвердженням доказами що на перший день першого платежу за графіком погашення нараховано 44 просрочення ,

з підтвердженням доказами ( Квітанції) банк відмовівся приймати грошові кошти переказом до настання події дефолту ..

Прострочення кредитора Стаття 613. ч.1

Судами не враховано заяву про Зустрічне виконання зобов'язання Стаття 538 ч.3 ЦКУ

3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого

обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не

виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає

його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити

виконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частково

або в повному обсязі.

4. За апеляційною скаргою на рішення суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 року першої інстанції також розглянуто з порушеннями . Таким чином, суд апеляційної інстанції не тільки не скасував рішення Голосіївського районного суду м. Києва суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 першої інстанції, яке підлягало обов’язковому скасуванню, але припустився більш грубого порушення - ПРИПУЩЕННЯ не надавши відповідну оцінку дослідженим судом першої інстанції наявним та відсутніми доказами .

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

Частина 4 коментованої статті забороняє здійснювати доказування через припущення, тобто твердження, які самі по собі потребують доведення.

5. Справедливі рішення судів України у даній цивільній справі мають для для мене велике значення.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні всіх клопотань за зустрічнім позовом зі сторони відповідача, зокрема, про припинення правовідносин залучення та витребування доказів, посилаючись у своїй Ухвалі № 2-1064/11 від 11.07.2011 року, що справа підлягає роєгляду по ККУ у зв’язку з доведенними фактами пограбування свідотства реєстрації Т/З 17.10.2008 р. , незаконного заволодіння Т/З та речами 17.10.2008 р. , угону Т/З 8,04,2009р. , незаконному зберіганнюз метою збуту ,та факту доведення до спроби само підпалу 8.04.2009 р. особами які за для своєї вигоди отримали доступ до кредитної справи та створили умови підписання угоди під впливом омани з метою особистого збагачення ,що підтверджено їх діями і ведется перевірка за участю прокуратури м. Києва та порушення кримінальної справи . Відмовивши в розгляді Зустрічного позову Голосіївськкий районний суду міста Києва у цивільній справа №21064/11 від 11.07.2011 року проігнорував тим що Я Відповідач просив суд визначити самі факти кримінальних злочинів в мотивувальній частині позову , а не розглядати іх по суті .

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. з якого видно, що судом було з’ясовано обставини, на які посилається позивач . І винесено рішення яке могло б бути справедливе за Умов :

Укладенного кредитно заставного договору (нотаріальне посвідчення)

Наявності у кредитно заставному договорі СУТЕВИХ Умов ,а саме:

--Ціна договору відповідно ст..524 ЦКУ

--Загальної вартості договору постанова НБУ 168

--не багато смисловий порядок платності ЗУ «Про захіст прав споживачів» де перевага надаеться споживачу при розгляди справи у суді

Зазначений в заявах на видачу готівки рахунок № 2203..... не належить позичальнику та не є його поточним рахунком.

До того ж група рахунків за № 2203, згідно Додатку до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Національного банку України № 435 від 15.09.2004 р., чинної на момент виникнення спірних правовідносин, не відноситься до рахунків клієнтів.

Відповідно до п.1.10 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254, до клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки. Натомість внутрішньобанківські рахунки - усі інші рахунки аналітичного обліку, що не належать до клієнтських рахунків.

Відкритя поточного рахунку (договір відкриття та обслуговування рахунку кліента ст 1066 ЦКУ) який е публічним договором і відповідно доступним для перевірки и контролю державній податковій службі в зв’язку з тим що споживач користується послугою та сплачує відповідні податки , та НБУ з метою контроля обіга іноземної валюти. Все інше не пов’язано с послугою кредит ,а є внутришніми банковіми рахунками та операціями які є комерційною тайною і не можуть бути відкритими без відкриття справи Прокуратурою або СБУ.

Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України спільною постановою від 28 грудня 2011 року № 1379 затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id...691〈=uk

Розділ 4.. «Конвертаційні центри»

Перерахуванні на поточний рахунок грошових коштів (законного платіжного засобу), та початку користування кредитними коштами.

Відсутності шахрайства з нарахуванням просрочення 44 дні на день першого платежу за графіком .

Ухвалою апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. було залишено без змін з уточненням у мотивувальній частині , відповідно якого суд визнає що я отримав грошові кошти (кредит) законним платіжним засобом ,та наявність застави (Т/З )

Таким чином, мотивувальна частина рішення у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. ґрунтується не на доказах, які б мали досліджуватися в процесі розгляду цивільної справи, а лише на рішенні іншої цивільної справи з іншим предметом позовних вимог, 6. Суд першої інстанції не розглядав по суті зустрічну позовну заяву , -

Враховуючи викладене, на основі ст.- ст.351 п.1 ч.1, 336 п.1 ч. 5,341ЦПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.12.2009 року "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними"

ПРОШУ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 та рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 року;

- скасувати повністю рішення рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. року та ухвалу апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012

- Винести нове рішення ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН У ЗВЬЯЗКУ З НЕУКЛАДЕННОСТЮ.

Додатки:

- квитанція сплати судового сбору (на адресу першого адресату);

-ксерокопія рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 року;

- ксерокопія копії ухвали апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р.

- копія договору № 1/6 від “__”.__.____ року «про надання правових послуг» (на адресу першого адресату);

- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1183 від 23.06.98 року (на адресу першого адресату);

- чотири копії касаційної скарги особам, які беруть участь у справі.

Оскаржувач Телятніков О. В.

Дата

Link to comment
Share on other sites

доброе утро

нужен срочно совет и рекомендации на ошибки если не трудно то не откажусь добавить нормативку ее маловато

ВРЕМЕНИ МАЛО ТОЛЬКО РАСПЕЧАТАТЬ И ОДЕТСЯ СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ

ПОЖАЛУСТА

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу апеляційного суду Апеляцшного суду м. Киева у цивільнійсправі № 22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року та рішення Голосіївського районного суду м.Киева у складі: головуючого-судді Мазурик О.Ф., секретаря Василишиної О.П., у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року.

I. Предмет та межі касаційного оскарження.

1. Ухвалою апеляційного суду м. Киева у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року залишено без змін рішення Голосіївського районного суду міста Києва у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надалі (ПАТ КБ«ПриватБанк» ) до Телятнікова Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави ,

та за зустрічним позовом Телятнікова Олега Володимировича до ПАТ КБ«ПриватБанк» про

Цитата з Зустрічного позову :

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ

про захист прав споживачів, омана , агресивність , визнання правочину неукладенним , припинення правовідношення .

2. Не погоджуючись з рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р. , Представник ПАТ КБ«ПриватБанк» звернувся із апеляційною скаргою на рішення суду до апеляційного суду м. Киева .

Своєю ухвалою №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р. суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу відхилив, вважаючи, що суд першої інстанції постановив рішення із додержанням вимог матеріального і процесуального права.

2.1 Не погоджуючись з апеляційною скаргою Представника ПАТ КБ«ПриватБанк» та рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р. мною було подане заперечення на апеляційну скаргу де також було викладено непогодження з рішенням суду .

Рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції я вважаю необьективними , упередженими і необґрунтованими наслідками яких є порушення процесуального та матеріального права

у зв’язку з застосованям закону, який не поширюється на неукладенні правовідносини у зв’язку з відсутності :

-- відсутності застави транспортного засобу (ст. 16 ЗУ «Про заставу»), договору застави

--договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнтата ,

--відсутності поточного рахунку ,

--відсутності початку користування кредитом,

--відсутності початку нарахування процентів за користування кредитом,

--відсутності нотаріального посвідчення,

--не застосовано закон який підлягав застосуванню.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 06.11.2009 N 9

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними .

Цитата http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 )

підставою недійсності правочину є недодержання стороною

(сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент

вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який

не вчинено.

У зв'язку з цим судам необхідно правильно визначати момент

вчинення правочину (статті 205 - 210, 640 ЦК ( 435-15 ) тощо).

Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких

відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх

укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не

отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно,

якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна

його передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )

не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної

реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Встановивши ці обставини, суд відмовляє в задоволенні позову

про визнання правочину недійсним. Наслідки недійсності правочину

не застосовуються до правочину, який не вчинено.

Стаття 16. Момент виникнення права застави

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

Стаття 13. Форма договору застави

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення

1. Суд касаційної інстанції має право скасувати судові

рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо

застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не

застосовано закон, який підлягав застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 336 ч.1 п. 5, 341 Цивільного процесуального кодексу України

ПРОШУ :

змінити рішення Голосіївського районного суду м. Києва №2-1064/11 від 11.07.2011 р. і ухвалу Апеляційного суду м. Києва у справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р.

та винести нове рішення в межах ст..336 ч.1 п.5 вирішити зазначену справу по суті зустрічного позову :

відсутність правовідносин відповідно до ст..16 ч.7 ЦКУ

Та Омана при наданні фінансової послуги (Споживчий кредит ) відповідно до ст..230 ЦКУ

без передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

Додатки:

1. Копія рішення суду (назва і реквізити).

2. Копія ухвали суду апеляційної інстанції (назва і реквізити).

3. Копії скарги.

4. Квитанція

II. В чому полягає неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права.

3. Цивільну справу Голосіївського районного суду м. Києва №2-1064/11 від 11.07.2011 р. за позовною заявою Представника ПАТ КБ«ПриватБанк» судом першої інстанції розглянуто з порушенням:

ст..214 ЦПКУ

2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього

Кодексу.

за відсутності доказів :

--які встановлюють правовідносини нотаріально посвідченого кредитно заставного договору, який має всі ознаки змішаного договору ст.. 628 ЦКУ п. 2.

--відсутності доказу Момент виникнення права застави , ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ст..16 ЗУ «Про заставу» зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

--відсутності доказу – договору на відкриття поточного рахунку,

--відсутності доказу виконання касою банку касової операції (видатковий прибутковий касовий ордер) первинно касового документу , зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

Постанова Правління Національного банку України

14.08.2003 N 337 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 вересня 2003 р. за N 768/8089

ІНСТРУКЦІЯ

про касові операції в банках України

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

Глава 1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки (додаток 6), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 7), заява на видачу готівки (додаток 8), прибутковий касовий ордер (додаток 9), видатковий касовий ордер (додаток 10 ), грошовий чек (додаток 11), а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

--відсутності доказу – надання банком інформації про фінансову послугу Споживчий кредит відповідно до постанови 168 Національного Банку України,

з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про укладення договору застави, зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про нотаріальне посвідчення, зафіксовано аудіо тех. засособами

з підтвердженням Представника Банку що я оскаржував не ухилявся від вказаних пропозицій ,

з підтвердженням доказами що на перший день першого платежу за графіком погашення нараховано 44 просрочення ,

з підтвердженням доказами ( Квітанції) банк відмовівся приймати грошові кошти переказом до настання події дефолту ..

Прострочення кредитора Стаття 613. ч.1

Судами не враховано заяву про Зустрічне виконання зобов'язання Стаття 538 ч.3 ЦКУ

3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого

обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не

виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає

його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити

виконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частково

або в повному обсязі.

4. За апеляційною скаргою на рішення суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 року першої інстанції також розглянуто з порушеннями . Таким чином, суд апеляційної інстанції не тільки не скасував рішення Голосіївського районного суду м. Києва суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 першої інстанції, яке підлягало обов’язковому скасуванню, але припустився більш грубого порушення - ПРИПУЩЕННЯ не надавши відповідну оцінку дослідженим судом першої інстанції наявним та відсутніми доказами .

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

Частина 4 коментованої статті забороняє здійснювати доказування через припущення, тобто твердження, які самі по собі потребують доведення.

5. Справедливі рішення судів України у даній цивільній справі мають для для мене велике значення.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні всіх клопотань за зустрічнім позовом зі сторони відповідача, зокрема, про припинення правовідносин залучення та витребування доказів, посилаючись у своїй Ухвалі № 2-1064/11 від 11.07.2011 року, що справа підлягає роєгляду по ККУ у зв’язку з доведенними фактами пограбування свідотства реєстрації Т/З 17.10.2008 р. , незаконного заволодіння Т/З та речами 17.10.2008 р. , угону Т/З 8,04,2009р. , незаконному зберіганнюз метою збуту ,та факту доведення до спроби само підпалу 8.04.2009 р. особами які за для своєї вигоди отримали доступ до кредитної справи та створили умови підписання угоди під впливом омани з метою особистого збагачення ,що підтверджено їх діями і ведется перевірка за участю прокуратури м. Києва та порушення кримінальної справи . Відмовивши в розгляді Зустрічного позову Голосіївськкий районний суду міста Києва у цивільній справа №21064/11 від 11.07.2011 року проігнорував тим що Я Відповідач просив суд визначити самі факти кримінальних злочинів в мотивувальній частині позову , а не розглядати іх по суті .

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. з якого видно, що судом було з’ясовано обставини, на які посилається позивач . І винесено рішення яке могло б бути справедливе за Умов :

Укладенного кредитно заставного договору (нотаріальне посвідчення)

Наявності у кредитно заставному договорі СУТЕВИХ Умов ,а саме:

--Ціна договору відповідно ст..524 ЦКУ

--Загальної вартості договору постанова НБУ 168

--не багато смисловий порядок платності ЗУ «Про захіст прав споживачів» де перевага надаеться споживачу при розгляди справи у суді

Зазначений в заявах на видачу готівки рахунок № 2203..... не належить позичальнику та не є його поточним рахунком.

До того ж група рахунків за № 2203, згідно Додатку до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Національного банку України № 435 від 15.09.2004 р., чинної на момент виникнення спірних правовідносин, не відноситься до рахунків клієнтів.

Відповідно до п.1.10 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254, до клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки. Натомість внутрішньобанківські рахунки - усі інші рахунки аналітичного обліку, що не належать до клієнтських рахунків.

Відкритя поточного рахунку (договір відкриття та обслуговування рахунку кліента ст 1066 ЦКУ) який е публічним договором і відповідно доступним для перевірки и контролю державній податковій службі в зв’язку з тим що споживач користується послугою та сплачує відповідні податки , та НБУ з метою контроля обіга іноземної валюти. Все інше не пов’язано с послугою кредит ,а є внутришніми банковіми рахунками та операціями які є комерційною тайною і не можуть бути відкритими без відкриття справи Прокуратурою або СБУ.

Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України спільною постановою від 28 грудня 2011 року № 1379 затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id...691〈=uk

Розділ 4.. «Конвертаційні центри»

Перерахуванні на поточний рахунок грошових коштів (законного платіжного засобу), та початку користування кредитними коштами.

Відсутності шахрайства з нарахуванням просрочення 44 дні на день першого платежу за графіком .

Ухвалою апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. було залишено без змін з уточненням у мотивувальній частині , відповідно якого суд визнає що я отримав грошові кошти (кредит) законним платіжним засобом ,та наявність застави (Т/З )

Таким чином, мотивувальна частина рішення у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. ґрунтується не на доказах, які б мали досліджуватися в процесі розгляду цивільної справи, а лише на рішенні іншої цивільної справи з іншим предметом позовних вимог, 6. Суд першої інстанції не розглядав по суті зустрічну позовну заяву , -

Враховуючи викладене, на основі ст.- ст.351 п.1 ч.1, 336 п.1 ч. 5,341ЦПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.12.2009 року "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними"

ПРОШУ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 та рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 року;

- скасувати повністю рішення рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. року та ухвалу апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012

- Винести нове рішення ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН У ЗВЬЯЗКУ З НЕУКЛАДЕННОСТЮ.

Додатки:

- квитанція сплати судового сбору (на адресу першого адресату);

-ксерокопія рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 року;

- ксерокопія копії ухвали апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р.

- копія договору № 1/6 від “__”.__.____ року «про надання правових послуг» (на адресу першого адресату);

- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1183 від 23.06.98 року (на адресу першого адресату);

- чотири копії касаційної скарги особам, які беруть участь у справі.

Оскаржувач Телятніков О. В.

Дата

ау дайте характеристику как есть времени мало но последний штрих он самый главный
Link to comment
Share on other sites

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу апеляційного суду Апеляцшного суду м. Киева у цивільнійсправі № 22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року та рішення Голосіївського районного суду м.Киева у складі: головуючого-судді Мазурик О.Ф., секретаря Василишиної О.П., у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року.

I. Предмет та межі касаційного оскарження.

1. Ухвалою апеляційного суду м. Киева у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року залишено без змін рішення Голосіївського районного суду міста Києва у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надалі (ПАТ КБ«ПриватБанк» ) до Телятнікова Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави ,

та за зустрічним позовом Телятнікова Олега Володимировича до ПАТ КБ«ПриватБанк» про ????

ау дайте характеристику как есть времени мало но последний штрих он самый главный

Как можно дать характеристику если нет основного - какое решение приняли суды?

Рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції я вважаю необьективними , упередженими і необґрунтованими наслідками яких є порушення процесуального та матеріального права

Вы считаете решение не законным, а апелляцию подает банк???

Просительную часть объедените в одну, в конце.

Link to comment
Share on other sites

Как можно дать характеристику если нет основного - какое решение приняли суды?

Вы считаете решение не законным, а апелляцию подает банк???

Просительную часть объедените в одну, в конце.

ищий спеціалізований суд України з

розгляду цивільних і кримінальних справ

(судова палата у цивільних справах),

вул. П. Орлика, 4-А, м. Київ, 01043.

Оскаржувач: громадянин України

адвокат Пільганчук Віктор Миколайович,

____________________________________,

(адреса, поштовий індекс)

представник третьої особи: громадянки

Російської Федерації (П.І.Б.), Договір про

надання правової допомоги від _______ р.

____________________________________,

(адреса, поштовий індекс)

Особи, які беруть участь у справі:

1. (П.І.Б.)____________________ (позивач)

____________________________________.

(адреса, поштовий індекс)

2. (П.І.Б.)_________________ (відповідач)

____________________________________.

(адреса, поштовий індекс)

3. (П.І.Б.)_______________ (третя особа),

____________________________________.

(адреса, поштовий індекс)

4. (П.І.Б.)_______________ (третя особа),

____________________________________.

КАСАЦІЙНА СКАРГА (ЗРАЗОК)

на ухвалу апеляційного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року та рішення ________________ районного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року

I. Предмет та межі касаційного оскарження.

1. Ухвалою апеляційного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року залишено без змін рішення ________________ районного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року за позовною заявою (П.І.Б.) до (П.І.Б.) “про усунення від права на спадкування”, пред’явленої відповідно до абзацу 2 частини 3, частини 5 статті 1224 Цивільного кодексу України.

2. Адвокат Пільганчук Віктор Миколайович, який представляє юридичні права та законні інтереси громадянки Російської Федерації (П.І.Б.), третьої особи у цивільній справі № _________, вважає, що рішення суду першої інстанції та ухвала суду апеляційної інстанції є незаконними та необґрунтованими.

Допущені в процесі розгляду цивільної справи порушення норм процесуального права унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Вважаю, що відповідно до вимог ст. 339 ЦПК України, зазначені у касаційній скарзі порушення є підставою для скасування касаційною інстанцією рішення суду першої інстанції та ухвали суду апеляційної інстанції, з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

II. В чому полягає неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права.

3. Цивільну справу № _________ за позовною заявою “про усунення від права на спадкування” судом першої інстанції розглянуто за відсутності третьої особи, (П. ініціали), яка належним чином не повідомлена про час і місце судового засідання.

У порушення вимог частин 4, 5 статті 74, частини 7 статті 76, статей 127, 128 ЦПК України, з часу відкриття провадження у справі до дня винесення судового рішення у цивільній справі № _________, (П. ініціали) була повідомлена телеграмою тільки “__”.__.____ року про призначення на “__”.__.____ року чергового судового засідання щодо розгляду справи по суті (телеграму відправлено “__”.__.____ року).

Отже, (П. ініціали) викликана до суду лише за 4 (Чотири) дні до чергового судового слухання справи по суті, без надсилання копій позовної заяви та відповідних документів, усупереч вимогам Цивільного процесуального кодексу України про вручення судової повістки, а також відповідних документів особі, яка проживає за межами України.

Зважаючи на той факт, що цивільна справа № _________ судом першої інстанції призначалася до розгляду вісім разів, можна припустити, що неналежне повідомлення (П. ініціали) про час і місце судового засідання було здійснено з таким розрахунком, щоб, вона:

- не брала участь у справі;

- не мала достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи;

- була позбавлена реальної можливості заявити самостійні вимоги щодо предмета спору;

- не мала будь-якої можливості одержати правову допомогу в процесі розгляду справи.

До цього, судами першої та апеляційної інстанцій не було роз’яснено (П.І.Б.) мотив не допуску його до участі у справі у якості представника (П. ініціали) за довіреністю, а саме той факт, що (П. ініціали) не надав суду офіційного перекладу довіреності з російської мови на українську мову.

4. Цивільну справу № _________ за апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції також розглянуто за відсутності третьої особи, (П. ініціали), яка не була повідомлена про час і місце судового засідання.

Таким чином, суд апеляційної інстанції не тільки не скасував рішення суду першої інстанції, яке підлягало обов’язковому скасуванню, але припустився більш грубого порушення - взагалі не повідомив (П. ініціали) про час і місце судового засідання у апеляційній інстанції.

5. Справедливі рішення судів України у даній цивільній справі мають для (П. ініціали) велике значення. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні всіх клопотань зі сторони позивача, зокрема, про залучення та витребування доказів, про призначення посмертної судової експертизи, посилаючись у своєму рішенні № _________ від “__”.__.____ року, що: “Рішенням ________________ районного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року /а. с. 35 – 38/ з якого видно, що судом було з’ясовано обставини, на які посилається позивач. По даній справі позивачем являвся рідний брат (П.І.Б.), (П.І.Б.), позовні вимоги якого були ідентичні позовним вимогам даної справи. У задоволенні позовних вимог (П. ініціали) було відмовлено у повному обсязі. Ухвалою апеляційного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року рішення ________________ районного суду ________________ області від “__”.__.____ року було залишено без змін /а. с. 73 – 79/”.

Також із змісту мотивувальної частини рішення вбачається, що “В судовому засіданні представник позивача вимоги (П. ініціали) підтримав повністю і просить їх задовольнити. Свідків просить в судове засідання не викликати”.

Таким чином, мотивувальна частина рішення у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року ґрунтується не на доказах, які б мали досліджуватися в процесі розгляду цивільної справи, а лише на рішенні іншої цивільної справи № _________ від “__”.__.____ року з іншим предметом позовних вимог, при цьому доказами у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року мали би бути не інше рішення суду, а показання свідків та висновок експерта (експертизу також сул не призначив).

Не має сумніву, якщо б (П. ініціали) була належним чином повідомлена про час і місце судового засідання у цивільній справі № _________ за позовом про усунення (П. ініціали) від права на спадкування – експертиза з обов’язковим для призначення питанням (визначення ступеню ушкодження (втрати) здоров’я) була б призначена судом, а свідки були б допитані в судовому засіданні.

6. Суд першої інстанції розглянув не всі вимоги і цей недолік не був або не міг бути усунений ухваленням додаткового рішення.

Суд першої інстанції не розглядав по суті позовну заяву (П. ініціали) про усунення (П. ініціали) від права на спадкування, помилково вважаючи, що позовні заяви (вимоги) (П. ініціали) у цивільній справі № _________ і (П. ініціали) у цивільній справі № _________ – ідентичні.

Отже суд першої інстанції, не призначивши експертизу та погодивши відмову в допиті свідків постановив рішення у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року, обґрунтувавши його рішенням у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року, але підстави, предмети позовів (позовних вимог) (П. ініціали) у цивільній справі № _________ і (П. ініціали) у цивільній справі № _________ відрізняються:

- (П. ініціали) у цивільній справі № _________ просив усунути (П. ініціали) від права на спадкування відповідно до вимог частини 5 статті 1224 Цивільного кодексу України;

- (П. ініціали) у цивільній справі № _________ просив усунути (П. ініціали) від права на спадкування відповідно до вимог абзацу 2 частини 3, частини 5 статті 1224 Цивільного кодексу України.

Враховуючи викладене, на основі ст.- ст. 323 - 352 ЦПК України, ПРОШУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року та рішення ________________ районного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року;

- скасувати повністю рішення ________________ районного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року та ухвалу апеляційного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду.

Додатки:

- квитанція сплати судового сбору (на адресу першого адресату);

- завірена судом копія рішення ________________ районного суду ________________ області у цивільній справі № _________ “__”.__.____ року (на адресу першого адресату);

- завірена судом копія ухвали апеляційного суду ________________ області у цивільній справі № _________ від “__”.__.____ року (на адресу першого адресату);

- копія договору № 1/6 від “__”.__.____ року «про надання правових послуг» (на адресу першого адресату);

- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1183 від 23.06.98 року (на адресу першого адресату);

- чотири копії касаційної скарги особам, які беруть участь у справі.

Оскаржувач (представник третьої особи) ________________ (Пільганчук В.М.).

Дата

_____________________________ Пояснення адвоката_______________________________

• Увага! Згідно із Законом України від 08.07.2011 року № 3674-VI “Про судовий збір”

НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ СПЛАТА витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ.

Строк на касаційне оскарження.

Змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 року до частини 1 статті 325 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

Форма і зміст касаційної скарги.

Відповідно до статті 326 Цивільного процесуального кодексу України, касаційна скарга подається у письмовій формі.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

найменування суду, до якого подається скарга;

ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

рішення (ухвала), що оскаржується;

в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;

клопотання особи, яка подає скаргу;

перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником.

До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.

До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

Підстава для скасування касаційною інстанцією рішення суду першої інстанції та (або) рішення (ухвали) суду апеляційної інстанції.

Змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 р., частина 1 статті 339 Цивільного процесуального кодексу України викладена в новій редакції.

На цей час підставою для скасування судових рішень судів першої інстанції та (або) рішень (ухвал) апеляційної інстанції і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

__________________________________________________________________________

я следовал этому образцу http://advoc.kiev.ua/Zone5_28.htm

Link to comment
Share on other sites

Как можно дать характеристику если нет основного - какое решение приняли суды?

Вы считаете решение не законным, а апелляцию подает банк???

Просительную часть объедените в одну, в конце.

я расписывал по схеме с образца скелета тав была одна часть как я понят общая а после как пояснение http://advoc.kiev.ua/Zone5_28.htm

о подаче банка не знаю но сегодня последний день надеюсь что канцелярия до 5

а тут как назло все полетело с конечным вариантом благо сюда почти законченный скинул

...принт воще виснет не по детски

Link to comment
Share on other sites

я расписывал по схеме с образца скелета тав была одна часть как я понят общая а после как пояснение http://advoc.kiev.ua/Zone5_28.htm

о подаче банка не знаю но сегодня последний день надеюсь что канцелярия до 5

а тут как назло все полетело с конечным вариантом благо сюда почти законченный скинул

...принт воще виснет не по детски

решение судов должны быть с мокрой печатью, а не ксерокопии
Link to comment
Share on other sites

я расписывал по схеме с образца скелета тав была одна часть как я понят общая а после как пояснение http://advoc.kiev.ua/Zone5_28.htm

о подаче банка не знаю но сегодня последний день надеюсь что канцелярия до 5

а тут как назло все полетело с конечным вариантом благо сюда почти законченный скинул

...принт воще виснет не по детски

По поводу канцелярии не переживайте, можно на почту, они до 18.00 или 19.00

я начинаю обычно так:

27 грудня 2010 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська у складі головуючого судді О.А. Антонюк було проголошено рішення по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості та грошових сум, яким було повністю задоволено позовні вимоги позивача.

Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення суду першої інстанції в частині солідарного стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» витрат в сумі 1200 грн. як правової допомоги. В іншій частині рішення суду залишено без змін.

Я вважаю, що зазначені рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська та апеляційного суду Дніпропетровської області винесено неправомірно і безпідставно, з порушенням норм матеріального та процесуального права, оскільки: .....

или так:

Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05 травня 2011 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 грудня 2011 року задоволені позовні вимоги ....

На мой взгляд сразу становится ясно о чем идет речь

Link to comment
Share on other sites

По поводу канцелярии не переживайте, можно на почту, они до 18.00 или 19.00

я начинаю обычно так:

27 грудня 2010 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська у складі головуючого судді О.А. Антонюк було проголошено рішення по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості та грошових сум, яким було повністю задоволено позовні вимоги позивача.

Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення суду першої інстанції в частині солідарного стягнення з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» витрат в сумі 1200 грн. як правової допомоги. В іншій частині рішення суду залишено без змін.

Я вважаю, що зазначені рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська та апеляційного суду Дніпропетровської області винесено неправомірно і безпідставно, з порушенням норм матеріального та процесуального права, оскільки: .....

или так:

Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05 травня 2011 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 грудня 2011 року задоволені позовні вимоги ....

На мой взгляд сразу становится ясно о чем идет речь

А С МАЙМУР НЕ ЗНАКОМ НЕ МОГУ РЕШЕНИЕ ЗАБРАТЬ ...ПРИВАТУ БЕЗ МОЕГО УЧАСТИЯ ОТКАЗАЛИ :unsure:
Link to comment
Share on other sites

А С МАЙМУР НЕ ЗНАКОМ НЕ МОГУ РЕШЕНИЕ ЗАБРАТЬ ...ПРИВАТУ БЕЗ МОЕГО УЧАСТИЯ ОТКАЗАЛИ :unsure:

Знаком, но не очень близко

Это председатель Самарского суда

Link to comment
Share on other sites

А С МАЙМУР НЕ ЗНАКОМ НЕ МОГУ РЕШЕНИЕ ЗАБРАТЬ ...ПРИВАТУ БЕЗ МОЕГО УЧАСТИЯ ОТКАЗАЛИ :unsure:

надо решение забрать......

у меня приват дождался когда решение апел. пришло в 1 инстан, потом востанавливал сроки связи с тем что решение получил только сейчас и востановали.....Но мы не приват .....

Link to comment
Share on other sites

маймур ф ф днепр она закрывала в средине 10

отстрелялся

и гадость учудил приписал юриста банка к делу

Позивач: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»

Україна, м. Дніпропетровськ, 49094,

вул. Набережна Перемоги, буд. 50

код ЄДРПОУ 14360570

МФО № 305299

Тел. (056)7896021

Ел.скр. [email protected]

Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557

Україна, м. Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65.

Представник позивача : Стадніков Дмитро Володимирович

Адреса: м. Київ, 02154, б-р. Давидова19 кв.28, паспорт серії СО номер: 000534 виданий: Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Київ,дата видачі 10.11.1998

Довіренність № 3118-0

03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65

Тел. (044) 5612663

КАСАЦІЙНА СКАРГА

додатки 6. Копія доручення № 1183 від 23.06.98 року представника ПАТ КБ «Приват банку».

вощето янсона хотел приписать он мотается иврядли поспел ...писанины было много ...а что касаемо доверенности то у меня на него 2 от зада и пада

что касаемо мокрых печатей то у мня есть живые доки которые просто представлю или за эти дни пририсую у нотариуса или в суд схожу

да и для страховки клопотання написал прошу дать возможность исприть тех ошибки

ну ичтоб не журили меня поэже поясню что сам допетрал касациа это последний фильтр

который либо отказывает..либо возращает на новый круг в связи с тем что не те статьи были применены или не так из задействовали

икак исключение могут в связи с безспорностью принять свое решение с ращотом что они не будут давать оценку доказам --ото не в их полномочиях ... \\хай черви в дерьме копаютс а они элита пенки гоняют.

точто я сделал это контрольный выстрел хуже не будет а ведь как говорится если пациент полумертв то пока жив !! не исключено что будет продолжение балета .. но это уже будет не просто гоп цаца а фигуры высшего пилотажа :D

ко всему надо подходить философски и спрашивать совета у тех кто на правом и левом плече сидит

все 2дня отсыпаюсь

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show