Помогите в действиях касательно имущественного поручителя


Recommended Posts

Ситуация такова.

Заемщик взял деньги 240 000 грн.

Имущественный поручитель подписал только договор ипотеки о передаче своего дома чем поручился перед Банком за выполнение Должником его обязательства перед Бпнком.

В кредитном договоре "ОЩАДБАНК" прописано, что

Згідно п.1.10 кредитного договору № 1597-ДКФ Банк має право ініціювати зміну розміру процентів за користування Кредитом по цьому договору. В такому разі Банк направляє Позичальнику та Майновому поручителю , майно якого передано в заставу (іпотеку) Банку як забезпечення виконання зобов’язання Позичальника, відповідне повідомлення з зазначенням нової процентної ставки та пропозицію укласти додатковий договір до цього договору та договорів забезпечення виконання зобов’язання.

Згідно п.1.11 кредитного договору № 1597-ДКФ якщо запропонований Банком процент за користування кредитом задовольнить Позичальника та Майнового поручителя, та погодяться залишити в іпотеці Банку майно на умовах зміненої процентної ставки за користування кредитом то Позичальник зобов’язаний на умовах п. 1.10 кредитного договору № 1597-ДКФ укласти додатковий договір про зміну процентної ставки за користування кредитом одночасно з підписанням додаткового договору до Документів забезпечення у тому числі з Майновим поручителем.

Згідно умов п. 7.3 Кредитного договору № 1597-ДКФ, будь повідомлення, які прямують сторонами один одному, повинні прямувати рекомендованим листом або вручатися особисто.

Банк в свою очередь подписал доп соглашение с Заемщиком. А ПОРУЧИТЕЛЯ якобы уведомил письмом и кто-то как-то от его имени на письме написал текст о том что поручитель согласен на повышение % ставки по кредиту.

НО! Изменения в ипотечный договор никто не вносил. Банк ссылается на основания п. ИПОТЕЧНОГО ДОГОВОРА ,

п. 7.5 стороныдійшли згоди, що у разі внесення змін до кредитного договору, щодо зміни % ставки , до ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ зміни не вносятся, і розмір % у випадку звернення стягненняна предмет ІПОТЕКІ підтверджуватиметься відповідними угодами про внесення змін до КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ. НО!!! ПОРУЧИТЕЛЬ никакого соответствуещего договора не подписывал, и даже не информировался. Есть в ДОГОВОРЕ ИПОТЕКИ и такой пункт

п. 7.4 Іпотечного договору від 07.12.2007 року відповідні відомості про зміни умов обтяження Предмета іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку(якщо така реєстрація була проведена). У випадку збільшення розміру основного зобов’язанням за кредитним договором зміни до цього договору відносно такого збільшення вносяться тільки після державної реєстрації відповідних відомостей про це, яка (реєстрація) проводиться за повідомленням Іпотекодержателя.

Згідно п. 7.7 Іпотечного договору від 07.12.2007 року, обмін інформацією між сторонами здійснюється шляхом відправки повідомлення рекомендованим листом або телеграмою.

Банк подал в суд и суд решил солидарно взыскать с ЗАЕМЩИКА и ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОРУЧИТЕЛЯ сумму задолжности, путем зверення стягення на придмет ИПОТЕКИ.

ПОРУЧИТЕЛЬ ничего об этом рещении не знал.

Пришла ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖба и поручитель узнал о таком решении.

Ознакомившись с материалами судебного дела мы увидели, что банк предоставил в суд в качестве доказательсва - письмо уведомление к ИМУЩЕСТВЕННОМУ ПОРУЧИТЕЛЮ о поднятии % с его поддельным согласием.

Наши действия.

1. Обратились в прокуратуру. Ходатайствовали о проведении почерковедческой экспертизы в ходе проверки.

2.Обратильсь в суд об отсрочке выполнения решения суда.

3. После окончани отсрочки обратились в суд о пересмотререшения по вновь открывшимся обстоятельства.

4. Судья отменила свое решение и назначила пересмотр дела.

5. Подали Иск о признании ИПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ припиненим с даты повышения % по кредитному договору.

Выкладываю на суд форумчанам тексты обращений в суд.

ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!! КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ И ГДЕ Я ОШИБАЮСЬ.

До Ізмаїльський міськрайонний суда

68600, м. Ізмаїл, вул.. Клушина, 2

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1945 року народження

Одеська обл, Ізмаїльський р-он.

с.

Справа № 2-2612/10

ЗАЯВА

про відстрочку виконання рішення

На підставі рішення Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 28 квітня 2010 року по справі і № 2-2612/10 я, як майновий поручитель зобов'язаний погасити заборгованість на користь ВАТ « Державний ощадний банк України» в сумі 178 030,53, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки: житловий будинок за адресою Одеська обл.., Ізмаїльський р-он. с. ХХХХХХХХХХ

На цей час виконання рішення суду для мене ускладнюється у зв'язку з тим , що я втратив роботу і отримую лише пенсію за віком. Я є людиною похилого віку, маю статус дитина ВВ війни, на даний час, маю значне погіршення здоров я.

На даний момент виконання рішення суду вкрай ускладнить моє становище, оскільки житлова нерухомість де проживаю я та члени моєї сім'ї є єдине житло, що належить мені на праві власності. Іншого нерухомого майна немає. Не має жилого приміщення, куди я і моя сімья могли б переїхати.

На даний момент мною написана скарга до Ізмаїльського міжрайонного прокурора о підробці мого підпису і моєї згоди на банківській угоді, щодо підвищення процентної ставки. Дана підробка має юридичне значення для мене. З підвищенням процентної ставки підвищилась моя матеріальна відповідальність. По даной скарзі призначена перевірка та вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Мною подано позов до Ізмаїльського міськрайонного суда про визнання дій державного виконавця неправомірними, та скасування Акту опису та арешту № АК 470482 від 02.11.2010 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 373 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 33 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 35 Закону України "Про виконавче провадження"

ПРОШУ:

1. Зупинити виконавче провадження по примусовому стягненню на предмет іпотеки: житловий будинок за адресою Одеська обл.., Ізмаїльський р-он. с. Броска вул. 28 червня, 1 до вирішення питання судом про відстрочку виконання рішення.

2. Відстрочити виконання рішення про погашення заборгованість на користь ВАТ « Державний ощадний банк України» в сумі 178 030,53, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки: житловий будинок за адресою Одеська обл, Ізмаїльський р-он. с. Броска вул. 28 червня, 1 до 01.08.2011

Додатки:

1. Копія паспорту.

2. Копія трудової книжки.

3. Копія пенсійного посвідчення.

4. Копія адміністративного позову.

5. Копія скарги до Ізмаїльського міжрайонного прокурора.

До Ізмаїльський міськрайонний суда

68600, м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2

Суддя Баннікова Н. В.

Справа № 2-2612/10

ХХХХХХХХХХХ

1945 року народження

Одеська обл, Ізмаїльський р-он.

с.

Ізмаїльський міжрайонний прокурор

м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2

ОАО «Государственный сберегательный банк»

Филиал – Измаильское отделение № 6708

Малюта Вера Андреевна

68600, Одесская область

г. Измаил, ул. Энгельса, 4

МФО 388120

Код ЕДРПОУ 02763570

ЗАЯВА

про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами

У провадженні Ізмаільського міськрайонного суду знаходилась цивільна справа за позовом ВАТ «Державний ощадний банк» до ХХХХХХХ та ХХХХХХХ про розірвання кредитного договору та сягнення сум заборгованості.

Рішенням Ізмаільського міськрайонного суду від "28" квітня 2010 р. постановлено звернути стягнення на предме іпотеки, а саме на житловий будинок № 1, що знаходиться в с. Броска Ізмаільського району Одеської області по вул. ХХХХ котрий належить ХХХХХХХХХХХХХХ на підставі права власності.

Вважаю, що таке рішення у відповідності зі ст. 361 Цивільного процесуального кодексу України підлягає перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Підставою для такого перегляду є тє, що рішеняя суду грунтвалося на банківському документі про підвищення процентної ставки , який я, ХХХХХХХ , як майновий поручитель за кредитним договором між ВАТ «Державний ощадний банк» та Лобнюком С. В. не підписував.

Нововиявлені обставини - це факти, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення прав і обов'язків осіб, що беруть участь у справі. Наявність обставини, що може істотно вплинути на вирішення справи

Вважаю, що даний факт – це факт від якого залежить припинення моїх обов’язків, щодо майнового поручительства.

Так, згідно зі ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до п. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Так, виходячи з аналізу змісту норм ст. ст. 559, 598 ЦК України припинення зобов’язання поруки означає такий стан сторін, при якому в силу передбачених законом обставин суб’єктивне право і кореспондуючий йому обов’язок перестають існувати.

Дана обставина була мною виявлена нещодавно, та за фактом підробки банківського документу я звернувся до прокуратури про порушення кримінальної справи та проведення почеркознавчої експертизи. А також до Національного Банку України з заявою про проведення службового розслідування, за фактом порушень зі сторони работніков ВАТ «Державний ощадний банк».

Матеріалами додаткової перевірки МВ УМВС встановлено, що я, ХХХХХХХ. особисто не отримував банківський документ про підвищення процентної ставки.

Встановити фальшивість рукописного тексту, який написан і підписан від мого імені , на підставі якого збільшился обсіг моєї відповідальністі нема можливості, на підставі того що ВАТ «Державний ощадний банк» відмовляється надати оригінал документа.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. ст. 361 - 366 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Винести ухвалу суду про задоволення заяви про перегляд судового рішення, у зв'язку з нововиявленими обставинами.

2. Переглянути рішення Ізмаільського міськрайонного суду від "28"квітня 2010 р.

у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3. Зобовязати ВАТ «Державний ощадний банк» надати оригінал банківського документу про підвищення процентної ставки, підписаний від імені ХХХХХХХ

4. Викликати свідків:

• Лобнюка В. Е мешкающего за адресою

• Терпугову И. С.

Додаткові пояснення до заяви

про перегляд рішення у цивільній справі у зв'язку з нововиявленими обставинами

У провадженні Ізмаільського міськрайонного суду знаходилась цивільна справа за позовом ВАТ «Державний ощадний банк» до ХХХХХХХХХХХХХХХХта ХХХХХХХХХХ про розірвання кредитного договору та сягнення сум заборгованості.

Рішенням Ізмаільського міськрайонного суду від "28" квітня 2010 р. постановлено звернути стягнення на предме іпотеки, а саме на житловий будинок № 1, що знаходиться в с. Броска Ізмаільського району Одеської області по вул. 28 Червня котрий належить ХХХХХХХХХ на підставі права власності.

Вважаю, що таке рішення у відповідності з п. 1 ст.361 Цивільного процесуального кодексу України підлягає перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Відповідно ч.2 п.1 ст. 361 ЦПК України «Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи»

Так у УЗАГАЛЬНЕННЯХ практики перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства (Лист Верховного Суда від 01.01.2009 р.) відзначено, що «Судам необхідно враховувати, що підставою перегляду рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами є наявність обставини, що може істотно вплинути на вирішення справи» «Нововиявлена обставина практично завжди є новим, невідомим раніше доказом щодо обставин справи»

Нововиявлені обставини - це факти, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення прав і обов'язків осіб, що беруть участь у справі. Наявність обставини, що може істотно вплинути на вирішення справи.

Підставою для такого перегляду є тє, що рішеняя суду грунтвалося на банківському документі про підвищення процентної ставки , який я, ХХХХХХХ , як майновий поручитель за кредитним договором між ВАТ «Державний ощадний банк» та Лобнюком С. В. не підписував.

Вважаю, що даний факт – може істотно вплинути на вирешення справи, це факт від якого залежить припинення моїх обов’язків, щодо майнового поручительства.

Боржник і кредитор без погодження зі мною, як з поручителем змінили зобов’язання боржника в бік збільшення підвищив процентну ставку по вказаному кредитному договору з 15,5% до 17,5%, про що свідчить додаткова угода № 1 до кредитного договору № 1597-ДКФ від 07.12.2007 року у якої встановлено що процентна ставка була підвищена до 17,5%.

Приписами статей 509, 548, 546, 572, 575, 553 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом, може забезпечуватися, зокрема, порукою і заставою.

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Статтею 1 Закону України "Про іпотеку" визначено, що майновий поручитель - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника.

Виходячи із системного аналізу наведених правових норм, передання власного майна в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов'язання третьою особою є різновидом поруки -майновою порукою.

Відповідно до п. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Збільшення кредитної відсоткової ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком (частина 1 статті 559 ЦК України). (Лист Верховного Суда від 01.01.2009 р.)

Так, виходячи з аналізу змісту норм ст. ст. 559, 598 ЦК України припинення зобов’язання поруки означає такий стан сторін, при якому в силу передбачених законом обставин суб’єктивне право і кореспондуючий йому обов’язок перестають існувати.

Також вважаю нововиявленою обставиною те що, коли я дав згоду виступити майновим поручителем Позичальник Лобнюк С. В. сказав що бере кредит на спожичі цілі, а саме на навчання і покупку житла. Але в ході прокурорської перевірки виявилось, що отримані гроши Лобнюк С. В. передав своєму батькові для ведення підприємницької діяльності. І що саме це було метою отримання кредиту.

Поручительство - це ще і правочин (дія, направлена на придбання, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, ч. 1 ст. 202 ЦК України), як провочин, він може бути визнан недійсним на певних підставах. Серед таких підстав, передбачених ч. 1 ст. 215 ГК, дотримання (недотримання) вимоги, передбаченого ч. 3 ст. 203 ЦК України: волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Позичальник Лобнюк С. В. щоб отримати кредит, надав мені, як поручителеві свідомо недостовірні відомості про мету отримання кредиту. Я б ніколи не дав згоду на поруку для його батька Лобнюка В. В. та на таку мету отримання кредиту, як підприємницька діяльність. Можу стверджувати, що унаслідок таких дій Позичальника Лобнюка С. В. моє зовнішнє волевиявлення у момент укладення договору було неадекватно моєї внутрішній волі.

Дана обставина була мною виявлена нещодавно, а саме у ході перевірки МВ УМВС, за моєю скаргою до Ізмаільської міжрайонної прокуратури про підробку мого підпису.

Не можуть вважатися істотними обставинами необґрунтовані твердження заявника.

Для обгрунтуваня своїх тверджень за фактом підробки банківського документу я звернувся до прокуратури про порушення кримінальної справи та проведення почеркознавчої експертизи.

Матеріалами додаткової перевірки МВ УМВС встановлено, що я, Луценко В. Т. особисто не отримував банківський документ про підвищення процентної ставки.

Матеріалами додаткової перевірки МВ УМВС встановлено, що Лобнюк С. В. не мав за мету отримати, та використати кредит на споживчі цілі, а отримав гроші і використав їх для підприємницької діяльності свого батька Лобнюк В. В.

Встановити фальшивість рукописного тексту, який написан і підписан від мого імені , на підставі якого збільшился обсіг моєї відповідальністі нема можливості, на підставі того що ВАТ «Державний ощадний банк» відмовляється надати оригінал документа.

Відповідно ст. 362 ЦК України заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду.

На підставі того, що додаткова перевірка триває по теперішній час, остаточної відповіді від прокуратури я не отримал вважаю, що строк подачі заяви про перегляд рішення з нововиявленими обставинами пропущен з поважних причин.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. ст. 361 - 366 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Прошу поновити строки про розгляд заяви про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.

2. Винести ухвалу суду про задоволення заяви про перегляд судового рішення, у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3. Переглянути рішення Ізмаільського міськрайонного суду від "28"квітня 2010 р. у зв'язку з нововиявленими обставинами.

4. Зупинити виконаня рішення Ізмаільського міськрайонного суду від "28" квітня 2010 р. в часті звернення стягнення на предме іпотеки, а саме на житловий будинок № 1, що знаходиться в с. Броска Ізмаільського району Одеської області по вул. 28 Червня котрий належить Луценко Валентину Тимофійовичу на підставі права власності.

Позовна заява

про визнання іпотечного договору від 07 грудня 2007 року припиненим з 01 січня 2009 року та скасування обтяжень з заставного майна.

07 грудня 2007 між мною, ХХХХХХХХ, та відповідачем по справі 1, а саме ВАТ «Державний ощадний Банк України», було укладено Іпотечний договір відповідно до якого я є майновим поручителем за зобов’язаннями Лобнюк Сергія Володимировича перед Кредитором, тобто перед відповідачем 1, які виникли з договору про надання споживчого кредиту № 1597-ДКФ від 07.12.2007 року, укладеного між Лобнюк С. В. та ВАТ «Державний ощадний Банк України».

Предметом іпотеки є нерухоме майно: житловий будинок з надворними спорудами, що знаходиться в селі Броска Ізмаїльського району Одеської області по вул.ХХХХХ , який належить ХХХХХХХХ на праві приватної власності.

Нещодавно я довідався, що рішенням Ізмаільського міськрайонного суду від "28" квітня 2010 р. постановлено звернути стягнення на предме іпотеки, а саме на житловий будинок №ХХ, що знаходиться в с. Броска Ізмаільського району Одеської області по вул. ХХХХХХХ котрий належить ХХХХХХХХ на підставі права власності.

Рішеняя суду грунтувалося на банківському документі про підвищення процентної ставки , який я, ХХХХХХ, як майновий поручитель за кредитним договором між ВАТ «Державний ощадний банк» та Лобнюком С. В. не підписував. Державний ощадний банк використовував банківський документ № 58 від 13 січня 2009 року з підробленою моєю згодою в судовому процесі. Що породило наслідки правового характеру для мене

Я довідався, що 13 січня 2009 року боржник і кредитор без погодження зі мною, як з поручителем змінили зобов’язання боржника в бік збільшення підвищив процентну ставку по вказаному кредитному договору з 15,5% до 17,5%, про що свідчить додаткова угода № 1 до кредитного договору № 1597-ДКФ від 07.12.2007 року у якої встановлено що процентна ставка була підвищена до 17,5%.

Згідно п.1.10 кредитного договору № 1597-ДКФ Банк має право ініціювати зміну розміру процентів за користування Кредитом по цьому договору. В такому разі Банк направляє Позичальнику та Майновому поручителю , майно якого передано в заставу (іпотеку) Банку як забезпечення виконання зобов’язання Позичальника, відповідне повідомлення з зазначенням нової процентної ставки та пропозицію укласти додатковий договір до цього договору та договорів забезпечення виконання зобов’язання.

Згідно п.1.11 кредитного договору № 1597-ДКФ якщо запропонований Банком процент за користування кредитом задовольнить Позичальника та Майнового поручителя, та погодяться залишити в іпотеці Банку майно на умовах зміненої процентної ставки за користування кредитом то Позичальник зобов’язаний на умовах п. 1.10 кредитного договору № 1597-ДКФ укласти додатковий договір про зміну процентної ставки за користування кредитом одночасно з підписанням додаткового договору до Документів забезпечення у тому числі з Майновим поручителем.

Згідно умов п. 7.3 Кредитного договору № 1597-ДКФ, будь повідомлення, які прямують сторонами один одному, повинні прямувати рекомендованим листом або вручатися особисто.

Ніякої інформації щодо зміни процента за користування кредитом Позичальником я не отримував, та додаткового договору до Документів забезпечення я не підписував.

Згідно з п. 7.4 Іпотечного договору від 07.12.2007 року відповідні відомості про зміни умов обтяження Предмета іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку(якщо така реєстрація була проведена). У випадку збільшення розміру основного зобов’язанням за кредитним договором зміни до цього договору відносно такого збільшення вносяться тільки після державної реєстрації відповідних відомостей про це, яка (реєстрація) проводиться за повідомленням Іпотекодержателя.

Згідно п. 7.7 Іпотечного договору від 07.12.2007 року, обмін інформацією між сторонами здійснюється шляхом відправки повідомлення рекомендованим листом або телеграмою.

Ніякої інформації щодо зміни до договору Іпотеки я не отримував, та змін до договору Іпотеки відносно збільшення розміру зобов’язання я не підписував.

13 січня 2009 року, без інформування мене, та без погодження зі мною, як з майновим поручителем, ВАТ «Державний ощадний Банк України»” уклав з Лобнюк Сергієм Володимировичем додаткову угоду до кредитного договору № 1597-ДКФ від 07 грудня 2007 року, за якими збільшуються відсотки за користування кредитом з 01.01.2009 року.

У зв’язку з чим збільшився обсяг основного зобов’язання та також моєї відповідальності як майнового поручителя, що порушує мої права.

Відповідно п. 2 ст. 598 ЦК України припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом. Так ст. 559 ЦК України встановлює спеціальні випадки припинення поруки.

Оскільки, договір іпотеки, укладений між мною, Луценко В. Т. та ВАТ «Державний ощадний Банк України», містить елементи різних договорів, то є змішаним договором, а тому, для регулювання правовідносин, які виникли на підставі Договору майнової поруки, повинні застосовуватися не тільки норми цивільного законодавства які встановлюють умови іпотеки, але й норми ст. ст. 553 - 559 ЦК України, які визначають порядок укладення та припинення договору поруки.

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником, тобто порука є угодою щодо прийняття перед третьою особою на себе обов'язку поручитися перед кредитором за виконання боржником свого зобов'язання та нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання боржником шляхом відшкодування в грошовій формі того, що не було виконане боржником.

За правилами ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Зі змісту вказаної норми вбачається, що до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання, які призвели або можуть призвести до збільшення обсягу відповідальності поручителя.

Виходячи з аналізу змісту зазначеної норми збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’язання виникає у разі збільшення розміру плати за кредитом, підвищення розміру відсотків.

Порука припиняється в тому випадку, коли поручитель не надав згоди на такі зміни основного зобов’язання.

За своїм змістом правовідносини, що виникають на підставі договору поруки та на підставі майнової поруки відрізняються лише однією істотною умовою, а саме: обсягом відповідальності. Якщо поручитель відповідає всім своїм майном, то майновий поручитель відповідає лише заставленим майном. Але і поручитель і майновий поручитель має право вчиняти дії по погашенню боргу для недопущення звернення стягнення на своє майно. І саме розмір цього погашення, відповідно до змісту правовідносин поруки та майнової поруки, положень закону, повинен бути погоджений з поручителем. В іншому випадку боржник та кредитор отримують можливість для зловживань відносно майнового поручителя шляхом збільшення його обов'язків без його відома до розміру, за якого майновий поручитель вже не зможе погасити борг та буде змушений віддати заставне майно. Саме для недопущення таких зловживань та захисту прав поручителя та майнового поручителя і передбачені в Цивільному кодексі України положення статті 559.

Оскільки 13 січня 2009 року Позичальник і Кредитор без погодження зі мною, як з Майновим поручителем змінили основні зобов’язання Позичальника в бік збільшення, та ураховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України сам факт зміни умов поруки без згоди з Поручителем є самостійною підставою припинення правовідносин поруки вважаю, що зобов’язання між мною та відповідачами за договором іпотеки від 07 грудня 2007 припинені з 01 січня 2009 року.

На теперішній час я вимушений відповідати по зобов’язанню, котре в силу ст. 559 ЦК України для мене припинилось з 01.01.2009 року. Реалізація предмета іпотеки приведе до невиправного становища, що до мене. Я є людиною похилого віку, маю статус дитина ВВ війни, на даний час, маю значне погіршення здоров я, предмет іпотеки єдина житлова нерухомість де проживаю я, єдине житло що належить мені на праві власності. Іншого місця для мешкання в мене немає.

Вважаю за необхідне заборонити відділу Державної виконавчої служби відчуження предмета іпотеки - житловий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Броска Ізмаїльського району Одеської області по вул. ХХХХХ , який належить ХХХХХХХ. на праві приватної власності.

На підставі вищенаведеного, керуючись положеннями ст.526, 559, 598 ЦК України, ст. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 152, 212-215, 217, ЦПК України

ПРОШУ:

1. Заборонити відділу Державної виконавчої служби відчуження предмета іпотеки - житловий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Броска Ізмаїльського району Одеської області по вул. ХХХХ, який належить ХХХХХна праві приватної власності.

2. Позов задовольнити.

3. Визнати припиненим іпотечний договір від 07.12.2007 року між мною, ХХХХХ та ВАТ «Державний ощадний Банк України» з 01 січня 2009 року.

4. Зобов’язати, приватного нотаріуса Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області Апреленко Р. І. зняти заборону відчуження об'єкту нерухомого майна - житловий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Броска Ізмаїльського району Одеської області по вул. ХХХХХ , який належить ХХХХХ на праві приватної власності з Єдиного реєстру, запис про державну реєстрацію заборони відчуження нерухомого майна за Договором іпотеки від 07.12.2007 р.

5. Зобов’язати приватного нотаріуса Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області Апреленко Р. І. виключити об'єкту нерухомого майна - житловий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Броска Ізмаїльського району Одеської області по вул. ХХХХХ, який належить ХХХХХ на праві приватної власності із Державного реєстру іпотек.

ЧТО НЕ ТАК В НАШЕМ ИСКОВОМ ЗАЯВЛЕНИИ?????

ЕСЛИ мы просим обязать натариуса выполнить какие либо действия, то надо ли его привлекать третьим лицом?

Link to comment
Share on other sites

Я Вам обязательно помогу. Ваш иск (имущественного поручителя), скорей всего, останется без удовлетворения. Насколько я понял, имеется решение суда, вступившее в законную силу, и это решение является заочным.

И вообще, позвоните мне по номеру: 050-0431117. Валерий Иванович. Можете позвонить прямо сейчас.

Link to comment
Share on other sites

Я Вам обязательно помогу. Ваш иск (имущественного поручителя), скорей всего, останется без удовлетворения. Насколько я понял, имеется решение суда, вступившее в законную силу, и это решение является заочным.

И вообще, позвоните мне по номеру: 050-0431117. Валерий Иванович. Можете позвонить прямо сейчас.

нет, решение по иску Банка к Заемщику и ПОРУЧИТЕЛБ не вступило в силу, а вернее его судья отменила, по вновь открывшимся обстоятельствам. Я выше указала, что и как писали в суд. Но пока шел долгий процесс отмены решения, то подаои иск об признании правоотношений по договору ипотеки прекратившимися - этот иск я тоже указала выше. Как быть дальше. 1)Решение отменено,2) принят к рассмотрению иск об признании правоотношения прекратившимся, 3) прокуратура провела почерковедческую экспертизу и установила, что на письме из банка о повышении % не подпись поручителя

4) Что не так в нашем иске?

Link to comment
Share on other sites

все не читал, но хочу заметить - у меня судья отказал в иске банка в отношении поручителя по двум причинам: подпись на доп соглашении была подделана (была экспертиза) и изменились условия кредита (повысили %)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show