Recommended Posts

Хочу привести часть своего апелляционной заявления по поводу этой статьи, жду ваши мысли по этому поводу и еще хочу обратить внимание на вторую часть статьи в которой идет речь о том, что договор заканчивается по истечению одного года с момента его заключения (очень мало мыслей видел по этому поводу, в основном у всех привязка к 6 месячному сроку).

В статті 559 ч.4 ГК України зазначено: Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки. На сьогодні на законодавчому рівні проведено чітке розмежування понять «строк» та «термін». Так, у відповідності до ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Є також різниця в порядку визначення строків та термінів. Зокрема, згідно із ст. 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, тоді як термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Необхідно відзначити, що у ч.4 ст. 559 ЦК України мова йде саме про строки, тому при їх встановленні в договорі слід керуватися ч.1 ст. 252 ЦК України про визначення строку роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. З урахуванням вищенаведеного передбачену в договорі умову про дію поруки до фактичного виконання основного обов’язку боржника перед кредитором (пункт 5.1 договору поруки 014/07-179\65-865/1 від 06.03.2008р.) не можна вважати умовою про строк. Фактично мова йде про те, що строк в договорі поруки взагалі не передбачений, а тому застосуванню підлягатиме норма ч. 4 ст.559 ЦК України, яка передбачає, що у разі, якщо строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя ( Згідно ч.1. ст.548 ЦКУ: «Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом». Згідно ч.1 ст.509 ЦКУ: «Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку». Згідно ч.1 ст.526: «Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться». Згідно ч.1 ст.530: «Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін)». Згідно ч.1 ст.253 ЦКУ: «Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок». В кредитному договорі 014/07-179\65-865 від 06.03.2008р. у додатках 1,2 виконання зобов’язання (основного зобов’язання) починаться з 06.04.2008 року, так як позичальник не сплатив жодного платежу по кредиту. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги (в ст. 559 ч.4 ЦКУ мова іде про договор поруки), порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки. Отже, визначення у ч. 4 ст. 559 ЦК України строку дії поруки як преклюзивного (припиняючого) означає, що із його закінченням погашається саме матеріальне право кредитора на одержання задоволення від поручителя. Жодних додаткових можливостей, як то поновлення, зупинення, переривання – щодо цього виду строку ЦК України не передбачає.

Link to comment
Share on other sites

Хочу привести часть своего апелляционной заявления по поводу этой статьи, жду ваши мысли по этому поводу и еще хочу обратить внимание на вторую часть статьи в которой идет речь о том, что договор заканчивается по истечению одного года с момента его заключения (очень мало мыслей видел по этому поводу, в основном у всех привязка к 6 месячному сроку).

В статті 559 ч.4 ГК України зазначено: Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки. На сьогодні на законодавчому рівні проведено чітке розмежування понять «строк» та «термін». Так, у відповідності до ст. 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Є також різниця в порядку визначення строків та термінів. Зокрема, згідно із ст. 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, тоді як термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Необхідно відзначити, що у ч.4 ст. 559 ЦК України мова йде саме про строки, тому при їх встановленні в договорі слід керуватися ч.1 ст. 252 ЦК України про визначення строку роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. З урахуванням вищенаведеного передбачену в договорі умову про дію поруки до фактичного виконання основного обов’язку боржника перед кредитором (пункт 5.1 договору поруки 014/07-179\65-865/1 від 06.03.2008р.) не можна вважати умовою про строк. Фактично мова йде про те, що строк в договорі поруки взагалі не передбачений, а тому застосуванню підлягатиме норма ч. 4 ст.559 ЦК України, яка передбачає, що у разі, якщо строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя ( Згідно ч.1. ст.548 ЦКУ: «Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом». Згідно ч.1 ст.509 ЦКУ: «Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку». Згідно ч.1 ст.526: «Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться». Згідно ч.1 ст.530: «Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін)». Згідно ч.1 ст.253 ЦКУ: «Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок». В кредитному договорі 014/07-179\65-865 від 06.03.2008р. у додатках 1,2 виконання зобов’язання (основного зобов’язання) починаться з 06.04.2008 року, так як позичальник не сплатив жодного платежу по кредиту. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги (в ст. 559 ч.4 ЦКУ мова іде про договор поруки), порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки. Отже, визначення у ч. 4 ст. 559 ЦК України строку дії поруки як преклюзивного (припиняючого) означає, що із його закінченням погашається саме матеріальне право кредитора на одержання задоволення від поручителя. Жодних додаткових можливостей, як то поновлення, зупинення, переривання – щодо цього виду строку ЦК України не передбачає.

Почему Вы решили что срок основного обязательства не установлен?

В КД указана дата последнаго платежа - это и есть срок основного обязательства. http://reyestr.court.gov.ua/Review/6173549

Link to comment
Share on other sites

Почему Вы решили что срок основного обязательства не установлен?

В КД указана дата последнаго платежа - это и есть срок основного обязательства. http://reyestr.court.gov.ua/Review/6173549

В КД он установлен, а в 559 ч.4 речь идет о договоре поручительства...хотя из решения ВСУ конечно видно, что у них другое мнение по этому поводу...

Link to comment
Share on other sites

В КД он установлен, а в 559 ч.4 речь идет о договоре поручительства...хотя из решения ВСУ конечно видно, что у них другое мнение по этому поводу...

http://reyestr.court.gov.ua/Review/17680766

http://reyestr.court.gov.ua/Review/6173549

Link to comment
Share on other sites

спасибо за ссылки, еще раз потверждение того что наши законы использут как выгодно в данный момент...

Разные решения, если в втором случае договор давно закончился. то по первой ссылке я так понимаю суд считает, что "термин" выполнения основных обязательств наступает по графику оплаты очередного платежа и от него "пляшет" 6 месяцев.

Link to comment
Share on other sites

спасибо за ссылки, еще раз потверждение того что наши законы использут как выгодно в данный момент...

Разные решения, если в втором случае договор давно закончился. то по первой ссылке я так понимаю суд считает, что "термин" выполнения основных обязательств наступает по графику оплаты очередного платежа и от него "пляшет" 6 месяцев.

1. Следует различать понятия ДОГОВОРА и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Это не одно и то же. Т.е. кредитный ДОГОВОР, который я держу в руках, содержит в себе ряд различных ОБЯЗАТЕЛЬСТВ сторон. Это и обязательство выдать деньги заемщику, и обязательство погасить тело кредита, и обязательство погасить проценты и прочее.

2. В гражданском праве существует понятие СРОКА и ТЕРМИНА. (ст.251, 252, 253, 254 ГКУ). Ключевым в моем случае является то, что СРОК определяется годами, месяцами, неделями, днями, часами; и это всегда определенный период во времени, с истечением которого связано действие или событие.

3. В гражданском праве определен СРОК ДОГОВОРА (ст. 631 ГКУ) и СРОК выполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст.530 ГКУ). Отсюда следует, что ДОГОВОР может быть даже бессрочным, но в его условиях могут содержаться нормы, предписывающие выполнить какое-либо ОБЯЗАТЕЛЬСТВО в конкретно установленный СРОК.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ которых не определен или определен моментом требования, течение ИД начинается со дня, когда у кредитора возникает право предъявить требование о ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Т.е. получается, что по кредитному договору, срок которого был установлен моментом выполнения последнего из оговоренных обязательств, был установлен срок (28.05.2007) для выполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:оплата тела кредита и начисленных процентов. В оговоренный СРОК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО не было выполнено. С этого момента у кредитора возникло право требования выполнения невыполненного, в том числе и в судебном порядке. Также у кредитора в этот момент возникло право на применение неустойки, что в свою очередь не является ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, а способом обеспечения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Кроме того, с этого момента у кредитора появилось право на применеие повышенных % за пользование средствами. Но это никак не новое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО должника. Из всего этого следует мой вывод.Не смотря на то, что кредитный ДОГОВОР еще не прекращен и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по оплате кредита и %% не выполнены, но кредитор утратил свое право на обращение в суд за защитой своих интересов (сюда же и 3% годовых и инфляционные). Но не утратил право на обращение в суд для взыскания пени, т.к. это не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, да и обязанность должника выплатить неустойку также не прекращено. Но СРОК ИД - 1 год.

Link to comment
Share on other sites

1. Следует различать понятия ДОГОВОРА и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Это не одно и то же. Т.е. кредитный ДОГОВОР, который я держу в руках, содержит в себе ряд различных ОБЯЗАТЕЛЬСТВ сторон. Это и обязательство выдать деньги заемщику, и обязательство погасить тело кредита, и обязательство погасить проценты и прочее.

2. В гражданском праве существует понятие СРОКА и ТЕРМИНА. (ст.251, 252, 253, 254 ГКУ). Ключевым в моем случае является то, что СРОК определяется годами, месяцами, неделями, днями, часами; и это всегда определенный период во времени, с истечением которого связано действие или событие.

3. В гражданском праве определен СРОК ДОГОВОРА (ст. 631 ГКУ) и СРОК выполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ст.530 ГКУ). Отсюда следует, что ДОГОВОР может быть даже бессрочным, но в его условиях могут содержаться нормы, предписывающие выполнить какое-либо ОБЯЗАТЕЛЬСТВО в конкретно установленный СРОК.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ которых не определен или определен моментом требования, течение ИД начинается со дня, когда у кредитора возникает право предъявить требование о ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Т.е. получается, что по кредитному договору, срок которого был установлен моментом выполнения последнего из оговоренных обязательств, был установлен срок (28.05.2007) для выполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:оплата тела кредита и начисленных процентов. В оговоренный СРОК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО не было выполнено. С этого момента у кредитора возникло право требования выполнения невыполненного, в том числе и в судебном порядке. Также у кредитора в этот момент возникло право на применение неустойки, что в свою очередь не является ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, а способом обеспечения ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Кроме того, с этого момента у кредитора появилось право на применеие повышенных % за пользование средствами. Но это никак не новое ОБЯЗАТЕЛЬСТВО должника. Из всего этого следует мой вывод.Не смотря на то, что кредитный ДОГОВОР еще не прекращен и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по оплате кредита и %% не выполнены, но кредитор утратил свое право на обращение в суд за защитой своих интересов (сюда же и 3% годовых и инфляционные). Но не утратил право на обращение в суд для взыскания пени, т.к. это не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, да и обязанность должника выплатить неустойку также не прекращено. Но СРОК ИД - 1 год.

а где вы взяли дату 28.05.2007 не могу понять это по какой из ссылок?

Link to comment
Share on other sites

я так писала

Вважає, що порука, яка виникла із вказаного договору поруки, повинна бути визнана судом припиненою з наступних підстав.

Відповідно до п. 7.3. кредитного договору, договір набирає чинності з моменту першої видачі Кредитних ресурсів (їхньої першої частини) та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

Відповідно до положень частини першої статті 251 ЦК України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Частиною другою статті 251 ЦК України встановлено, що терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Частиною третьою статті 251 ЦК України задекларовано, що строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду.

Стаття 252 ЦК України передбачає, що строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, а термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Таким чином, кредитним договором, як основним зобов’язанням, конкретний строк припинення зобов’язання не визначений, а умова договору про дію зобов’язання до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, не може розглядатися як установлення строку дії кредитного договору, оскільки це не відповідає вимогам ст.252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Не встановлений сторонами й строк дії договору поруки.

За договором поруки п. 6.2. договор набирає чинності з моменту його підписання сторонами, та діє до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

Та в розділі 5. Договору поруки передбачено що:

порука припиняється:

п.5.1. порука припиняється із припиненням зобов’язання, що забезпечується нею. Порука також припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором не заявив позовні вимоги до поручителя.

п.5.2. порука припиняється з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

При цьому строку, який би визначався роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, договір поруки також не містить.

Згідно ч.4 ст. 559 Цивільного кодексу України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не

пред ‘явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Будь-яких позовів, які б випливали з кредитного договору, банк до позивача протягом року з часу укладення договору поруки, - не пред’явив.

Зважаючи, що умовами кредитного договору строк його дії не встановлений, договір поруки припинив свою дію з підстав, передбачених ч. 4 ст. 559 ЦК України, оскільки банк як кредитор не пред’явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки, тобто з 23 березня 2007р. по 23 березня 2008р.

Так як позичальником – ............... умови кредитного договору не виконуються з лютого 2009р., банком була відправлена вимога до боржника () де позивач вимагає достроково повернути всі кредитні ресурси, нарахованих процентів, неустойки, протягом 10 днів з моменту одержання цього листа.

Оскільки банк не пред’являв до ........................ вимоги, як до поручителя, а також згідно з договором поруки п. 5.1. не пред’явив позову протягом шести місяців з моменту настання строку виконання основного зобов’язання за кредитним договором, тобто з лютого 2009р. по вересень 2009року, договір поруки припинив діяти.

Банк скористався своїм правом на подання позову тільки у лютому 2010 року та звернувся до Іллічівського............... міского суду ..........і із позовом, в якому просить солідарно стягнути борг за кредитним договором з ... , як позичальника, та ..................., як поручителя (копія позову - в справі). - тобто з пропуском спеціального (не процесуального) строку, який передбачений ч.4 ст. 559 ЦК України та є преклюзивним (припиняючим) строком.

Відтак ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» пропустив строк для пред’явлення позову до поручителя.

Таку саме правову позицію, викладеною у П О С Т А Н О В І № 5 від 30 березня 2012 року ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин (постанова №5 додається)

У п. 24. зазначенно:

Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України, та договором поруки, договір поруки..................................м є припиненим в силу закону.

Link to comment
Share on other sites

А если д договоре написано:" відповідальність поручителя припиняється лише після виконання богових зобов'язань в повному обсязі. Також порука припиняється ,якщо банк в межах трирічного терміну з дня настання строку виконання боргового зобов'язання не предявить вімоги до Поручителя(п.559 Цивільного кодексу України)"

Процитировала дословно.

Link to comment
Share on other sites

я так писала

Вважає, що порука, яка виникла із вказаного договору поруки, повинна бути визнана судом припиненою з наступних підстав.

Відповідно до п. 7.3. кредитного договору, договір набирає чинності з моменту першої видачі Кредитних ресурсів (їхньої першої частини) та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

Відповідно до положень частини першої статті 251 ЦК України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Частиною другою статті 251 ЦК України встановлено, що терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Частиною третьою статті 251 ЦК України задекларовано, що строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду.

Стаття 252 ЦК України передбачає, що строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, а термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Таким чином, кредитним договором, як основним зобов’язанням, конкретний строк припинення зобов’язання не визначений, а умова договору про дію зобов’язання до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, не може розглядатися як установлення строку дії кредитного договору, оскільки це не відповідає вимогам ст.252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Не встановлений сторонами й строк дії договору поруки.

За договором поруки п. 6.2. договор набирає чинності з моменту його підписання сторонами, та діє до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

Та в розділі 5. Договору поруки передбачено що:

порука припиняється:

п.5.1. порука припиняється із припиненням зобов’язання, що забезпечується нею. Порука також припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором не заявив позовні вимоги до поручителя.

п.5.2. порука припиняється з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

При цьому строку, який би визначався роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, договір поруки також не містить.

Згідно ч.4 ст. 559 Цивільного кодексу України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не

пред ‘явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Будь-яких позовів, які б випливали з кредитного договору, банк до позивача протягом року з часу укладення договору поруки, - не пред’явив.

Зважаючи, що умовами кредитного договору строк його дії не встановлений, договір поруки припинив свою дію з підстав, передбачених ч. 4 ст. 559 ЦК України, оскільки банк як кредитор не пред’явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки, тобто з 23 березня 2007р. по 23 березня 2008р.

Так як позичальником – ............... умови кредитного договору не виконуються з лютого 2009р., банком була відправлена вимога до боржника () де позивач вимагає достроково повернути всі кредитні ресурси, нарахованих процентів, неустойки, протягом 10 днів з моменту одержання цього листа.

Оскільки банк не пред’являв до ........................ вимоги, як до поручителя, а також згідно з договором поруки п. 5.1. не пред’явив позову протягом шести місяців з моменту настання строку виконання основного зобов’язання за кредитним договором, тобто з лютого 2009р. по вересень 2009року, договір поруки припинив діяти.

Банк скористався своїм правом на подання позову тільки у лютому 2010 року та звернувся до Іллічівського............... міского суду ..........і із позовом, в якому просить солідарно стягнути борг за кредитним договором з ... , як позичальника, та ..................., як поручителя (копія позову - в справі). - тобто з пропуском спеціального (не процесуального) строку, який передбачений ч.4 ст. 559 ЦК України та є преклюзивним (припиняючим) строком.

Відтак ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» пропустив строк для пред’явлення позову до поручителя.

Таку саме правову позицію, викладеною у П О С Т А Н О В І № 5 від 30 березня 2012 року ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин (постанова №5 додається)

У п. 24. зазначенно:

Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України, та договором поруки, договір поруки..................................м є припиненим в силу закону.

у вас рассмотрение дела или уже есть решение? И еще бростьте пожалуста ссылку на постанову №5 от 30.03.2012

Link to comment
Share on other sites

А если д договоре написано:" відповідальність поручителя припиняється лише після виконання богових зобов'язань в повному обсязі. Також порука припиняється ,якщо банк в межах трирічного терміну з дня настання строку виконання боргового зобов'язання не предявить вімоги до Поручителя(п.559 Цивільного кодексу України)"

Процитировала дословно.

я так понимаю, что если банк предьявил писменную вимогу боржнику, но ни чего (писменно подтвержденно) не предьявил в поручителю (в данном случаи 3года) то порука припинилась......

надо вспоминать.....и находить эти письма.............. когда боржники перестали платить банки многие начали массово слать вимоги только боржникам.......

Link to comment
Share on other sites

я так понимаю, что если банк предьявил писменную вимогу боржнику, но ни чего (писменно подтвержденно) не предьявил в поручителю (в данном случаи 3года) то порука припинилась......

надо вспоминать.....и находить эти письма.............. когда боржники перестали платить банки многие начали массово слать вимоги только боржникам.......

Спасибо
Link to comment
Share on other sites

А если д договоре написано:" відповідальність поручителя припиняється лише після виконання богових зобов'язань в повному обсязі. Також порука припиняється ,якщо банк в межах трирічного терміну з дня настання строку виконання боргового зобов'язання не предявить вімоги до Поручителя(п.559 Цивільного кодексу України)"

Процитировала дословно.

По поводу "трирічного терміну" не согласен.

За своєю правовою природою строк, передбачений ч. 4 ст. 559 ЦК України, є преклюзивним (припиняючим), що принципово впливає на вирішення ряду питань:

1) його закінчення є підставою для припинення поруки;

2) у випадку пропуску кредитором строку заявлення вимог до поручителя цей строк не може бути поновлено, зупинено чи перервано з підстав, передбачених у ст.ст. 263, 264, ч. 5 ст. 267 ЦК України;

3) суд зобов'язаний самостійно застосовувати норми про строк на відміну від строку позовної давності, який застосовується судом за заявою сторін;

4) у випадку, якщо поручитель поза межами строку помилково виконає уже фактично неіснуючий обов'язок, він може за своїм вибором вимагати повернення виконаного як безпідставно одержаного кредитором;

5) встановивши факт закінчення строку, суд відмовляє кредитору в позові за відсутністю у нього права вимагати стягнення боргу з поручителя, що припинилося у зв'язку з його спливом.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 ЦК України). Без пред’явлення вимоги до поручителя не можливо встановити факт порушення цивільного права з боку поручителя.

Як випливає із ч. 4 ст. 559 ЦКУ в межах зазначеного строку кредитор повинен звернутися до поручителя з вимогою про примусове виконання взятого ним зобов'язання.

Виходячи із того, що строк поруки не є строком для захисту порушеного права, а строком існування (дії) самого зобов'язання поруки (преклюзивність строку), варто зазначити, що і право кредитора, і обов'язок поручителя по його закінченні припиняються, а це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може.

Законом не передбачено збільшення строку існування зобов'язання поруки.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show