Решение Ильичевского горсуда о прекращении поручительства с Приватбанком


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Дата документу 17.04.2013

Справа № 1511/5965/2012

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2013 р. Іллічівський міський суд Одеської області в складі:

головуючого - судді Ледньової Т.В.,

при секретарі - Пращук А.М.

з участю

позивача - ОСОБА_1

представника позивача - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Іллічівську Одеської області справу з позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», ОСОБА_3 про визнання припиненим зобов'язання, -

ВСТАНОВИВ :

19.11.2010 р. до Іллічівського міського суду Одеської області надійшов зазначений позов (а.с.4-6), в якому ОСОБА_1 просить визнати припиненими її зобов'язання, передбачені договором поруки № 0178/Р від 21.05.2007 р., укладеним між ОСОБА_1 та ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі Южного головного регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк» на забезпечення виконання кредитного договору № 0DILGA 00000178 від 21.05.2007 р., укладеного між ОСОБА_3 і ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі Южного головного регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк».

Справа розглядалась судами неодноразово (а.с.53-55, 91-94, 132-134, 167-170, 198-199).

В судовому засіданні позивач та її представник ОСОБА_2 підтримали позовні вимоги у повному обсязі, посилаючись у виступах і письмових поясненнях (а.с.143-149) на ті обставини, що 21.05.2007 р. між ЗАТ КБ «Приватбанк», правонаступником якого є ПАТ «Приватбанк», та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір на суму 58000 дол. США зі строком погашення по 18.05.2017 р. згідно з графіком та зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,92 % на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом, винагороди за надання фінансового інструменту у розмірі 0,20 % суми виданого кредиту щомісяця в період сплати, винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 1,50 % від суми виданого кредиту в момент надання кредиту; що для забезпечення виконання зобов'язань за вказаним договором між нею та банком укладено договір поруки; що з 25.11.2008 р. банк в односторонньому порядку збільшив відсоткову ставку по кредитному договору до 13,08 % річних (або 1,09 % на місяць); що відповідачі не повідомили поручителя про зміну умов кредитного договору і збільшення обсягу її відповідальності, а тому на підставі ч.1 ст.559 ЦК України порука підлягає припиненню.

Відповідачі та їх представники, сповіщені про розгляд справи належним чином (а.с.207, 215, 216, 222-226), до суду 05.02.2013 р., 14.03.2013 р., 08.04.2013 р. не з'явилися, не повідомили про причини неявки, в зв'язку з чим розгляд справи здійснено у їх відсутності.

Відповідач ОСОБА_3 пояснень (заперечень) на позов не подавав.

Із письмових заперечень ПАТ «Приватбанк» від 21.01.2011 р. (а.с.30-31) слідує, що п.2.3 кредитного договору, з яким була ознайомлена поручитель, дає банку право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування кредитом.

Заслухавши пояснення позивача, її представника, з'ясувавши обставини справи та дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що встановлені слідуючи факти та відповідні правовідносини.

21.05.2007 р. між ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 0DILGA 00000178 (а.с.8-13, 181-186), за умовами якого банк зобов'язався надати ОСОБА_3 кредитні кошти шляхом видачі готівки через касу банку на строк з 21.05.2007 р. по 18.05.2017 р. включно у вигляді непоновлюваної кредитної лінії та на споживчі цілі в розмірі 58000 дол. США, а також у розмірі 6900 дол. США на сплату страхових платежів, зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,92 % на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом, винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 0,20 % від суми виданого кредиту щомісяця у період сплати, винагороди за надання фінансового інструменту в розмірі 1,50 % від суми виданого кредиту з моменту надання кредиту. Відповідно до п.2.3.1 цього кредитного договору банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування кредитом при настанні певних обставин, перелічених у вказаному пункті.

21.05.2007 р. між ОСОБА_1 і ЗАТ КБ «Приватбанк» був укладений договір поруки № 0178/Р в забезпечення виконання ОСОБА_3 зобов'язань за вищевказаним кредитним договором (а.с.7, 179). Згідно з п.2 цього договору поруки поручитель зобов'язався відповідати перед кредитором за виконання зобов'язання за кредитним договором в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, відсотків за користування кредитом, комісії, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків. Пунктом 5 вказаного договору передбачено, що в разі невиконання боржником якого-небудь зобов'язання, передбаченого п. 1 кредитного договору, кредитор направляє на адресу поручителя письмову вимогу із зазначенням невиконаного (-их) зобов'язання (-нь). В пункті 13 зазначеного договору поруки вказано, що зміни і доповнення до цього договору вносяться тільки за згодою сторін, в письмовому вигляді шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

З 25.11.2008 р. банк збільшив розмір відсоткової ставки за укладеним кредитним договором до 13, 08% річних, про що був повідомлений тільки ОСОБА_3 (а.с. 14, 180). Банк не надав суду доказів щодо повідомлення позивача про виникнення заборгованості за кредитним договором, про збільшення розміру відсоткової ставки. Крім того, банк не укладав з позивачем додаткових угод відповідно до вимог п. 13 договору поруки. Збільшення обсягу відповідальності позивача підтверджується доказами на а.с. 14, 162-163, 180.

Відповідно до ст. 559 ч. 1 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Із п. 22 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 30.03.2012 р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» слідує роз'яснення, що при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК припинення договору поруки пов'язується зі зміною забезпеченого зобов'язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов'язання поручителя визначається як умовами договору поруки так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки передбачено, зокрема, можливість зміни розміру процентів за основним зобов'язанням і строків їх виплати тощо без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору стала результатом домовленості сторін (банку і поручителя), а отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов'язання. Якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені, а з обставин справи не вбачається інформованості поручителя і його згоди на збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК порука припиняється у разі зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку поручитель має право на пред'явлення позову про визнання договору поруки припиненим. Тобто, у зобов'язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної процентної ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя або відповідної умови у договорі поруки, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_1 є обґрунтованими, доведеними та підлягають задоволенню. При цьому суд бере до уваги правові висновки Верховного Суду України про те, що у разі невизнання кредитором передбаченого ч. 1 ст. 559 ЦК України права поручителя на припинення зобов'язання за договором поруки таке право підлягає захисту судом за позовом поручителя шляхом визнання поруки припиненою на підставі п.1 ч. 2 ст. 16 ЦК України з огляду на загальні засади цивільного законодавства і судочинства, права особи на захист у суді порушених або невизнаних прав, рівності процесуальних прав і обов'язків сторін відповідно до ст.ст. 3, 12-15, 20 ЦК України, ст.ст. 3-5, 11, 15, 31ЦПК України (а.с. 153-156, 157-161, 187-190, 191-193, 227-229).

Керуючись ст.ст. 3, 12-16, 20, 559 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 209, 212, 214-215 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати припиненим договір поруки № 0178/P від 21.05.2007 р., що укладений між ОСОБА_1 та Закритим акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк» в особі філії Южного головного регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк» на забезпечення виконання кредитного договору № ODILGA 00000178 від 21.05.2007 р., укладеного між ОСОБА_3 та Закритим акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк» в особі філії Южного регіонального управління ЗАТ КБ «Приватбанк».

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30748615

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show