Образец заявления о государственной измене банков спекулирующих на курсе


Привлечение к уголовной ответственности за спекуляцию валютой  

7 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы необходимым привлечение должностных лиц банков к уголовной ответственности

  • Да
   7
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Генеральна прокуратура України

01011, м. Київ, Різницька, 13/15

 

 

від:

______________________

ПІБ

_________________________

адреса

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВЧИНЕНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Повідомляємо про факти, які на нашу думку, потребують кримінально-правової оцінки та відповідного реагування з боку правоохоронних органів.
 
У зв’язку з нестабільною ситуацією у країні, деякі банківські установи вирішили на цьому заробити, змінюючи протягом одного дня по декілька разів курс валют, що призводить до нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні та порушує конституційні права громадян України.
 
Так, 27 лютого 2013 року до 13.00 за київським часом котирування виросли до 11,4-11,8 гривні за долар, хоча до вечора почали поступово знижуватися на тлі позитивних новин про формування уряду. Підтвердженням цих подій є інформація надана ЗМІ щодо публічного виступу Голови Національного банку України Кубіва С.І. з питань регулювання валютних відносин.
 
 
Ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» встановлює, що торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами - юридичними особами здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України. Структура міжбанківського валютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку визначаються Національним банком України.
 
Згідно ст. 36 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його.
 
П. 10 Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» передбачено, що офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів розраховується Департаментом валютного регулювання та затверджується першим заступником Голови Національного банку.
 
Відповідно до глави 3 Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України затвердженої Постановою Правління Національного банку України №502 від 12.12.2002 р. голова правління банку (фінансової установи) до початку робочого дня встановлює єдиний курс купівлі та продажу іноземних валют за гривні згідно з наказом (розпорядженням) банку (фінансової установи). Інші керівники не мають права встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні. Банк (фінансова установа) не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.
 
Аналогічне положення про заборону зміни курсу значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня міститься в Листах Національного банку України від 29.12.2010 р. N 13-121/6879-23873 та від 18.12.2009 р. N 13-121/8180-23532.
 
Отже, законодавством чітко передбачено процедуру встановлення курсу купівлі та продажу іноземних валют та заборонено змінювати значення купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.
 
1. Змінюючи значення курсу купівлі та продажу іноземних валют, голови правління банків фактично такими своїми вчинками здійснювали умисне діяння на шкоду економічній безпеці України.
 
Економічна безпека передбачає захищеність інтересів України у сфері економіки. Її змістом є, зокрема, врахування національних інтересів України при виборі методів та механізмів реформування економіки, стабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, у т. ч. фінансової політики держави, наявність ефективної програми запобігання фінансовим кризам, значні обсяги інвестиційної та інноваційної діяльності, незалежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, високі темпи розширення внутрішнього ринку, відсутність боргової залежності держави, мобілізаційна готовність національної економіки тощо.
 
В свою чергу загрози економічній безпеці - це наявні та потенційно можливі явища і чинники, що негативно впливають на стан економічної безпеки, ускладнюють реалізацію економічних інтересів як України в цілому, так і кожного її громадянина окремо.
 
Змінюючи значення курсу купівлі та продажу іноземних валют, банки завдають шкоди економічній безпеці, оскільки ставлять взагалі під сумнів стабільність всієї економічної та фінансової системи України, призводять до зростання незадоволення населення країни та можуть мати наслідком значний відтік іноземної валюти з банківської системи, що безумовно шкодить інтересам держави.
 
Таким чином, дії голів правління банків, що пов’язані з протиправною зміною значення курсу купівлі та продажу іноземних валют, є умисними діями проти економічної безпеки України та можуть кваліфікуватися як державна зрада (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).
 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
 
Згідно ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:
 
1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень;
 
2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;
 
3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, органів самоорганізації населення.
 
Ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» встановлює, що предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:
 
1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;
 
2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;
 
3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.
 
Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора.
 
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
 
Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 40 КПК України -  слідчий уповноважений, зокрема,  починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.
 
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 214 КПК України,
 
ПРОШУ:
 
1. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;
 
2. Здійснити відповідні перевірки здійснення банківської діяльності певними банками та головами їх правління.
 
3. Вжити заходів щодо усунення порушень норм чинного законодавства і інших вчинюваних злочинів, про які стане відомо у результаті проведених перевірок.
 
4. За наявності в діях голів правління банків ознак злочину, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, або іншою статтею КК України, притягнути їх до відповідальності.
 
5. Про результати розгляду даної заяви, прийняті рішення і складені документи, повідомити мене за поштовою адресою: 04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4Б.
 
11 березня 2014 року                                                     _____________/
Link to comment
Share on other sites

Имхо нужно тащить альфу и прочие банки РФ.

По привату лафа не обломится:(

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show