Теплосети, плата за транзит


Recommended Posts

Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?

Есть нежилое помещение - подвал. Принадлежит на правах частной собственности физлицу не предпринимателю.

У соседей такой же, но принадлежит частной фирме. Приборов отопления нет.Отоплением не пользуются.

Через подвалы проходят две трубы. Подача и обратка Отопительной системы пятиэтажного дома.

Недавно появились представители теплосети, якобы по жалобе жильцов. Мол не платят за отопление.

На вопрос - может теплосеть будет платить за транзит их туб через частные помещения - ответ:

Платить должны за транзит тепла владельцы.

Трубы изолированы! Ответ ну и что. Сейчас такой порядок.

Можно ли бороться в такой ситуации с теплосетями?

Link to comment
Share on other sites

Нет такого порядка. Технологические потери тепла не являются отоплением и не являются услугой, а потому оплате не подлежат.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Вот что-то подобное, фрагмент возражения на апелляцию:

            В 2011 р. моя квартира в числі інших квартир мого під’їзду була відключена від мереж централізованого теплопостачання і облаштована автономною індивідуальною системою теплозабезпечення.

            Одночасно з відключенням квартир від мережі централізованого опалення були відключені прилади опалення сходової клітки під’їзду і підключені до автономних систем опалення мешканців квартир. Тобто, я повністю перестав користуватися послугами апелянта – і в частині опалення квартири, і в частині опалення місця загального користування (сходової клітки під’їзду будинку).

            Незважаючи на це, апелянт щомісячно виставляє мені рахунки до оплати нібито за опалення місць загального користування будинку. Як пояснили мені працівники апелянта, від мене вимагається оплата за те, що розподільчі трубопроводи, які проходять в підвалі будинку, втрачають частину теплової енергії, яка подається для забезпечення опалення квартир, не облаштованих автономними системами теплозабезпечення.

            Загальновідомо, що послуга – це дія або діяльність когось на користь іншої особи. В ко­мерції це трудова доцільна діяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживній вартості. Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості.

            Така „послуга”, як втрати тепла жодним нормативним актом не передбачена, має нульову споживну вартість, ніким не замовляється, не надається і не отримується.

            Таким чином, я не являюсь (не можу являтися) споживачем неіснуючої житлово-комунальної послуги.

            Згідно ст. 20 Закону України „Про теплопостачання”, тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Отже, технологічні (неминучі) втрати тепла транзитними трубопроводами закладені у тариф і оплачуються споживачами під час оплати послуги з централізованого опалення, а не окремо від неї.

            Наказом від 17.06.2005 р. № 95 Державного комітету України з питань  житлово-комунального господарства було затверджено „Розрахунок кількості теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами приміщень загального користування багатоквартирного житлового будинку при відключенні окремих квартир (за власним бажанням мешканців) від системи централізованого опалення”.

            Цим Розрахунком було передбачено при розрахунку витрат теплової енергії на опалення місць загального користування враховувати втрати тепла трубопроводами, що відкрито прокладені в підвальних приміщеннях будинку. І то лише неізольованими (п. 5.3 Розрахунку).

            Даний Наказ не пройшов реєстрації в Міністерстві юстиції України, а відтак не набрав чинності, ніколи чинним не був. Більше того, він був скасований Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 22.06.2006 р. № 209.

            З матеріалів справи вбачається, що позивач вимагає оплати виключно за втрати тепла ізольованими розподільчими трубопроводами в підвальних приміщеннях будинку, а не за опалення місць загального користування, що і сам визнає.

            Чинною „Методикою розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення”, за­твердженою Наказом від 31.10.2006 р. № 359 Мінбуду України, зареєстрованим 27.11.2006 р. в Міністерстві юстиції України за № 1237/13111, не передбачено при оплаті послуг опалення місць загального користування оплачувати втрати тепла в розподільчих трубопроводах внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення, якщо будинок не облаштований загальнобудинковим приладом обліку спожитої теплової енергії (абз.абз. 4, 5 п. 2.1.4 Методики). Якщо ж багатоквартирний будинок облаштований таким лічильником, то ним обліковується вся теплова енергія, спожита будинком – корисна (на опалення житлових приміщень та місць загального користування) плюс втрачена в розподільчих трубопроводах. В такому разі на кожного, хто користується лише послугами централізованого опалення місць загального користування будинку, припадає чітко визначена частка втрат тепла в розподільчих трубопроводах внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення, які з’єднані з приладами опалення приміщень споживача та/або місць загального користування (абз.абз. 1, 2 п. 2.1.4 Методики).

            А хто не користується послугами з централізованого опалення місць загального користування, той не платить за втрати тепла незалежно від того, обладнаний будинок лічильником чи ні. Втрати тепла продукцією (товаром, послугою) не являються, мають нульову споживну вартість, ніким не замовляються, нікому не надаються і ніким не отримуються.

            Підвальні приміщення будинку № ..... не опалюються: прилади опалення в його підвальних приміщеннях відсутні і проектом на забудову не передбачені. Проектом визначене єдине місце загального користування в будинку, яке може централізовано опалюватись – сходова клітка під’їзду, але і вона не опалюється від централізованої мережі опалення, про що позивачу достеменно відомо. Тому навіть при наявності загальнобудинкового приладу обліку спожитої теплової енергії я не зобов’язаний оплачувати втрати тепла в підвальних магістральних трубопроводах, оскільки ніякими послугами централізованого опалення не користуюсь.

............................

            Покликаючись на договір, апелянт сам визнає, що розрахунок проводився на випадок наявності в сходовій клітці під’їзду приєднаних до мережі централізованого опалення приладів опалення. В наступному ж абзаці апелянт вказує, що ці прилади не підключені до мережі централізованого опалення і тим самим фактично визнає, що не надає мені послуг з опалення місць загального користування, а прагне „продавати” мені втрати тепла за вартістю корисної теплової енергії.

            При постановленні оскаржуваного позивачем рішення суд повно та всебічно з’ясував фактичні обставини справи і прийшов до правильного висновку, що позивач-апелянт не надає мені послуг з опалення місць загального користування взагалі, а відтак не вправі вимагати від мене грошові кошти з надуманих ним міркувань.

            Покликаючись на судові рішення у справах №№  6-48192св11, 159/5622/14-ц (абз. 4 стор. 4 апеляційної скарги), апелянт вводить суд в оману, стверджуючи, що вони є аналогічними. В дійсності у обох цих рішеннях спір щодо нарахувань за оплату опалення місць загального користування іде між апелянтом та реальними споживачами його послуг, в сходових клітках яких є прилади опалення, підключені до внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення. Тобто, обставини у вищезгаданих справах та даній справі істотно відрізняються, оскільки я не являюсь споживачем послуг апелянта взагалі.

            Разом з тим, мені відомі судові рішення апеляційного суду Волинської області, якими відмовлено апелянту в стягненні оплати за втрати тепла в транзитних трубопроводах: ухвала від 13.04.2011 р. по справі № 2-185/11 в провадженні № 22-ц/0390/539/11 та рішення від 23.01.2014 р. по справі № 159/7714/13-ц в провадженні № 22-ц/773/186/14.

            Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України дало роз’яснення в листі від 15.03.2013 р. „Щодо нарахування плати за опалення місць загального користування” (http://www.minregion.gov.ua/zhkh/ekspluataczija-zhitla/shhodo-narahuvannja-plati-za-opalennja-miscz-zagalnogo-koristuvannja/), що в будинках, де проектом не передбачено встановлення опалювальних приладів на сходових клітках, плата за опалення місць загального користування не встановлюється.

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Спасибо. Будем изучать.

Но дело в том, что у нас как раз подвальные нежилые помещения в собственности.

Одно у просто физлица, второе у частной фирмы.

Вот они намекнули что помещения могут использоваться хоть как то.

Поэтому за транзит будете платить.

А то что по частному помещению проходят их трубы - смеются.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Запропонуйте ні вимогайте що примішення приватне і вас невлаштовує що якісь іржави трубу псують інтер'єр.Нехай тепломережа виводить свої труби куди завгодно. У нас у державі поважають приватне чи поважають приватне олігархів

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В 02.07.2017 в 13:30, xronikon сказал:

А есть где почитать? На что сослаться?

Ведь думаю не отстанут просто так.

А куда они денутся, отстанут, а не отстанут, то пусть в суде разбираются и доказывают, что-то...

Зачем Вам то ссылаться на что-то... Это их проблемы, не обращайте на них внимание и не реагируйте на них, а там видно будет... Вам какраз ничего делать сейчас не стоит на данном этапе...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 03.07.2017 в 11:04, xronikon сказал:

А то что по частному помещению проходят их трубы - смеются.

Это их трубы, скажите, что обрежете их, пусть тогда смеются... Они у Вас просили разрешения на проводку труб в Вашем помещении... У них есть сервитут на использование Вашего помещения... Это они Вам ещё должны, а не Вы им и при желании можно их развести, пусть тогда смеются... Вы поймите самое главное, что там работают не очень сильно юридически грамотные люди... Они занимаются в юротделе максимум тем, что подают типовые позовы на должников, и тот типовой позов годами, десятилениями не меняется... Они не понимают в юриспруденции практически ничего...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, xronikon сказал:

Ну я им так сразу и сказал. Выносите ваши трубы. Смеются. Мол мы тебе еще покажем.

Ну и что ж они интересно могут показать...)))) Смешные...)))

Link to comment
Share on other sites

Подвалы приватизированы.

Дом старый. 1950г. Говорят, что мол когда приватизировали к нам претензий не было. А счас мол выносите. Говорю, так вы тогда договор не заключали и не требовали платы за транзит.

Отвечают, мол законы поменялись. Теперь будете платить.

Почему я спросил, может где то уже такая практика появилась.

В суде ведь тоже нужно что то рассказывать.....

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, xronikon said:

Подвалы приватизированы.

Дом старый. 1950г. Говорят, что мол когда приватизировали к нам претензий не было. А счас мол выносите. Говорю, так вы тогда договор не заключали и не требовали платы за транзит.

Отвечают, мол законы поменялись. Теперь будете платить.

Почему я спросил, может где то уже такая практика появилась.

В суде ведь тоже нужно что то рассказывать.....

та вони вас "розволдять" хоча у нас тепломережою кур'їровал одна нудуже поважна особа, він богргти зх автоматом приїздил вимогати, ні не до перексічного а до підприємства, так він та голова був такий у донецьку попередили суддїв недай бог ухввалиш рішення на користь споживача самі будете сідіти без тепла. Мафія бессмнртна:D

Edited by Gio
Link to comment
Share on other sites

Да коммунальщики вообще себя возомнили равными Богу... Банки в своих кредитно-депозитных войнах отдыхают в изощрённости по сравнению с коммунальными войнами... (((

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, xronikon сказал:

Главное в глаза соседям смотреть оказывается нужно.

Совесть их последний аргумент...))) Они это любят вместе с банками быть на совесть, когда нет больше ничего...))) Это значит, что у них на самом деле ничего больше нет...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

И еще.

Все эти методики касаются мест общего пользования.

Как доказать, что такая методика не подойдет для нежилого помещения?

Подвал в частной собственности.

Link to comment
Share on other sites

37 минут назад, xronikon сказал:

И еще.

Все эти методики касаются мест общего пользования.

Как доказать, что такая методика не подойдет для нежилого помещения?

Подвал в частной собственности.

Ох уж эти страховки...))) Будет суд и будете доказывать исходя из их аргументации, а не фантазировать... Не забивайте себе голову заранее, а то это сыграет с Вами злую шутку...))

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Да я просто сталкиваюсь с ЖКХ постоянно.

То течь устраняют 7 дней, то заходят в помещение без разрешения, то хотят кому то провести кабель через мою собственность и т.д.... Причем внаглую, потом мол разберемся. Все без проектной документации. Шабашат.

Поэтому почему то вспоминаю Ноя.

Он ковчег стороил до потопа, а не во время.

Вот и дергаюсь.

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, xronikon сказал:

Да я просто сталкиваюсь с ЖКХ постоянно.

То течь устраняют 7 дней, то заходят в помещение без разрешения, то хотят кому то провести кабель через мою собственность и т.д.... Причем внаглую, потом мол разберемся. Все без проектной документации. Шабашат.

Поэтому почему то вспоминаю Ноя.

Он ковчег стороил до потопа, а не во время.

Вот и дергаюсь.

Да я понимаю Вас, сам постоянно сталкиваюсь... Но просто есть множество факторов при которых лучше не сильно вникать заранее, так как всё меняется... 

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, xronikon said:

.

Поэтому почему то вспоминаю Ноя.

Он ковчег стороил до потопа, а не во время.

Вот и дергаюсь.

А ведь можно и накаркать... Трубы с 1950-го года никто не менял, никак прохудились, проржавели...

А с другой стороны, через помещение проходят только изолированные трубы, приборов отопления нет ни по факту, ни про проекту. Так что пусть теплопоставщики вспомнят "злим, нетихим словом" абз. 3 ч. 2 ст. 17 ЗоЗПП.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, xronikon said:

Да я просто сталкиваюсь с ЖКХ постоянно.

То течь устраняют 7 дней, то заходят в помещение без разрешения, то хотят кому то провести кабель через мою собственность и т.д.... Причем внаглую, потом мол разберемся. Все без проектной документации. Шабашат.

Поэтому почему то вспоминаю Ноя.

Он ковчег стороил до потопа, а не во время.

Вот и дергаюсь.

А ви можете отримати документи що то примішення належить вам і щоб вказали приватизована вона чи ні-да і вони вас беруть ізмором-я відризався від опалювання ще у 2010 році, так вони постійно подавали до суду позови на мене-останній розгляд був коли вже бойовіки встановили блок-пости, але пересічні громодяни могли пересуватися-от я зустрів юрста з тепломережи, дівчина молода-і починає мені казати що я повинен сплатити!? так кажу у мене навіть ваших труб немає-все одне-ви сюди на таксі приїхали -питьаю-ні-та ні, кажу от людина таксість каже що вас привіз вас до суду -сплатить йому гроші-вона трохи  істеріку почала-ладно заходим до суддї  суд веде голова суду Пролетарського району Донецька Семіряд, мабуть кар'єру зараз зробив-питаю у нього-а по яким законам будете розглядати справу?-конечно по українськім каже він а ти хотів мабуть по закону шаріату-та по закону шариату ви би вже давно були без голови-ладно дадно-відмовив тепломережі у позові-а кур'їровал тепломережу Левченко мабуть чули про такого

Link to comment
Share on other sites

Ну у меня документы о праве собственности есть.

Трубы, да старые. Ржавые. Недавно они меняли трубы - горячую и холодную воду.

Изоляцию старую на трубах теплосетей пообрывали.

Мастерица пришла и говорит - изолируйте трубы, мол помещение ваше.

А сети чьи? Наши. Так я не имею права выполнять работы на ваших сетях.

Если имею, то отпилю. Говорит только попробуйте.

И даже если вы их заизолируете, то все равно будете платить за транзит... и т.д.

Мол мы говорили с жильцами, они на вас коллективную жалобу наприсали, что вы не платите за отопление.  и т.д. Счас вот будем составлять акт обследования сетей в ваших помещениях.

Думаю, процесс пошел, вчера звонили из ПРЭЖО. Мол поднесите экспликацию помещений, нам надо что-то уточнить. Видно теплосеть дала запрос на разграничение.....

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, xronikon сказал:

Ну у меня документы о праве собственности есть.

Трубы, да старые. Ржавые. Недавно они меняли трубы - горячую и холодную воду.

Изоляцию старую на трубах теплосетей пообрывали.

Мастерица пришла и говорит - изолируйте трубы, мол помещение ваше.

А сети чьи? Наши. Так я не имею права выполнять работы на ваших сетях.

Если имею, то отпилю. Говорит только попробуйте.

И даже если вы их заизолируете, то все равно будете платить за транзит... и т.д.

Мол мы говорили с жильцами, они на вас коллективную жалобу наприсали, что вы не платите за отопление.  и т.д. Счас вот будем составлять акт обследования сетей в ваших помещениях.

Думаю, процесс пошел, вчера звонили из ПРЭЖО. Мол поднесите экспликацию помещений, нам надо что-то уточнить. Видно теплосеть дала запрос на разграничение.....

Бред какой-то... Не впускайте их в своё помещение, посмотрю как они запоют...

Link to comment
Share on other sites

Есть еще один подходящий НПА.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/151-2010-п

В приложении к нему обозначены требования к качественным и количественным характеристикам отопления. Если в помещениях нет +12 градусов, то оплата за отопление не взымается.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show