Лев

Пользователи
 • Content Count

  1,084
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  28

Лев last won the day on July 1

Лев had the most liked content!

Community Reputation

1,765 Очень хороший

5 Followers

About Лев

 • Rank
  Активный участник

Информация

 • Пол
  Мужчина

Recent Profile Visitors

4,659 profile views
 1. А как иначе обойти закон, чтобы выполнить заказ?..
 2. Проценты в тело точно прячут, да так, чтобы суммы чуть отличались, чтобы в глаза не бросалось...
 3. Тактика без стратегии... по ходу что-то придумают...
 4. Не больше 100 минималок, чтобы дальше апелляции не пошло...
 5. Суд "установил", что примат умудрился "выдать кредит", не открывая карточного счета - вместо счета заемщик вроде как получил какой-то виртуальный "персональний ідентифікаційний номер для авторизації", или как?..
 6. Медленное закручивание гаек выглядит более издевательским...
 7. Возможно после этого постановления таких вот решений чуть поуменьшится: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82737328 Категорія справи № 159/1745/19 : Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них; страхування, з них; позики, кредиту, банківського вкладу, з них. Надіслано судом: 01.07.2019. Зареєстровано: 02.07.2019. Оприлюднено: 03.07.2019. Номер судового провадження: 2/159/740/19 Справа № 159/1745/19 Провадження № 2/159/740/19 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 липня 2019 року м. Ковель Ковельський міськрайсуд Волинської обл. в складі: головуючого - судді Логвинюк І.М., розглянувши, за правилами спрощеного позовного провадження (письмового) в м. Ковелі Волинської обл. цивільну справу за позовом акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, В С Т А Н О В И В: Вказана вище позовна заява надійшла до суду 29.03.19 р.. Позов позивачем обгрунтований тим, що відповідач звернувся до нього як банка з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписав заяву №: б/н від 17.11.15 р., згідно якої отримав кредит у розмірі 500 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг та Тарифами банку, що викладені на банківському сайті, складають договір про надання банківських послуг (далі - договір). Зазначає, що власник картрахунка зобов`язаний слідкувати за витратами коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникненню овердрафту, згідно з п. 2.1.1.5.7 договору. Відносини між сторонами можуть вирішуватись як шляхом підписання окремих договорів або додаткових угод до цього договору, так і обміну інформацією/узгодження по питаннях банківського обслуговування з клієнтом у обумовлений спосіб. Зазначає, що відповідно до положень Умов та Правил надання банківських послуг, він діяв на підставі ліцензії Нацбанку України № 22 від 29.07.09 р., а нині - діє на підставі ліцензії Нацбанку України № 22 від 05.10.11 р., публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання банківських послуг, для чого публікує Умови та правила надання банківських послуг, що є публічною офертою, містять умови та правила надання послуг його клієнтам. Покликаючись на ч. 1 ст. 634 ЦК України, зазначає, що формулярами та стандартними формами є саме Умови та правила надання банківських послуг та Тарифи банку, що викладені на його банківському сайті, згідно з якими обслуговується відповідач. Заявою відповідача підтверджується той факт, що він був повністю поінформований про умови кредитування. Покликаючись на ч. 2 ст. 639, ст. 207, ч. 2 ст. 638 ЦК України, зазначає, що доказом приєднання відповідача до угоди, дії договору є факт користування відповідачем картковим рахунком та використання кредитних коштів, що повністю узгоджується з ч. 2. ст. 642 ЦК України. Зазначає, що п. 1.1.3.2.4 договору для нього передбачена можливість зміни Тарифів та інших невід`ємних частин договору. При цьому у сторін Договору виникають обов`язки: у нього як кредитора: інформувати відповідача як позичальника щодо внесених змін шляхом надання виписки по картковому рахунку на умовах, зазначених в п. 1.1.3.1.9 договору; у відповідача як позичальника: отримувати виписки про стан та про здійснені операції по карткових рахунках (п. 1.1.2.1.5 договору). Зазначає, що на підставі п. 1.1.5.2 договору, неотримання або несвоєчасне отримання клієнтом виписок про стан рахунків не звільняє останнього від виконання його зобов`язань за договором. Згідно з п. п. 1.1.6.1, 1.1.6.2 договору зміни в Умови та правила надання банківських послуг вносяться ним щомісячно в односторонньому порядку, а у випадках, коли це є неможливим, він повідомляє клієнтів про внесені зміни шляхом використання різних каналів зв`язку, серед яких: офіційний сайт банку, СМС - повідомлення клієнтам про зміни даних правил, клієнтські виписки, інші канали інформування. У разі незгоди зі змінам Умов та правил надання банківських послуг або Тарифів банку клієнт має право надати йому заяву про розірвання договору, виконавши умови п. 2.1.1.5.4 договору. Він свої зобов`язання за договором про надання банківських послуг виконав у повному обсязі, а саме: надав відповідачеві можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах, передбачених договором, та у межах встановленого кредитного ліміту. Покликаючись на ст. ст. 526, 527, 530 ЦК України, зазначає, що відповідач не надавав своєчасно йому грошові кошти для погашення заборгованості за борговими зобов`язаннями, порушивши умови договору. Покликаючись на ст. ст. 509, 526, 1 054 ЦК України, зазначає, що відповідач зобов`язання за вказаним вище договором не виконав. Покликаючись на ст. ст. 629, 610, 617 ЦК України, зазначає, що на підставі п. 2.1.1.5.5 договору відповідач зобов`язався погашати заборгованість за кредитом, процентами за його використання, по перевитраті платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим договором; слідкувати за витратами коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникненню овердрафту, згідно п. 2.1.1.5.7 договору, а у разі невиконання зобов`язань за договором, у відповідності до п. 2.1.1.5.6 договору, на вимогу банку - виконати зобов`язання з повернення кредиту (у т. ч. - простроченого кредиту та овердрафту), оплати винагороди банку. П. 2.1.1.12.1 договору стверджується, що сторонами погоджено зобов`язання клієнта з повернення тіла кредиту, процентів за користування кредитом, комісії, пені та штрафів, тобто, загальна заборгованість клієнта є борговими зобов`язаннями. Відповідно до п. 2.1.1.3.3 договору відповідач доручив банку списувати з карткового рахунку суми грошових коштів у розмірі здійснених ним операцій, а також вартість послуг, визначену Тарифами банку при настанні термінів платежу, а при виникненні боргових зобов`язань - згідно п. п. 2.1.1.12.9 договору; списувати з будь - якого рахунку відкритого у банку (у т. ч. - з карткового) грошові кошти для здійснення платежу з метою повного або часткового погашення боргових зобов`язань, у т. ч. - мінімального обов`язкового платежу. Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку. На підставі п. 2.1.1.12.2 договору, сплату процентів за користування кредитом клієнт здійснює шляхом надання доручення банку про списання грошей з його поточного рахунку в розмірі нарахованих процентів (договірне списання). Якщо на дату нарахування процентів клієнт використав всю суму кредиту, сторони узгодили збільшення розміру кредиту на розмір боргових зобов`язань за кредитом, що мала місце на дату нарахування процентів. Покликаючись на ст. 1 054 ЦК України, зазначає, що згідно з п. 2.1.1.12.2 договору, у разі непогашення клієнтом боргових зобов`язань за кредитом до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, у якому були здійснені трати, за користування кредитом клієнт сплачує банку проценти в розмірі, зазначеному в Тарифах, що діють на дату нарахування та викладені на банківському сайті, з розрахунку 365/366 кал. днів на рік, що підтверджується п. 2.1.1.12.6 договору. У разі виникнення прострочених зобов`язань за кредитом згідно п. 2.1.1.12.2.1 договору клієнт сплачує йому проценти у подвійному розмірі від зазначених в Тарифах, що діють на дату нарахування. При непогашенні суми простроченого кредиту згідно п. 2.1.1.12.6.1. договору на суму від 100 грн, клієнт сплачує банку пеню відповідно до встановлених тарифів, що діють на дату нарахування. Згідно п. 2.1.1.7.6 договору при порушенні позичальником строків платежів по якомусь з грошових зобов`язань, більше ніж на 30 днів, позичальник зобов`язаний сплатити штраф в розмірі 500 грн + 5% від суми позову. Покликаючись на ч. ч. 1, 2 ст. 549, ч. 2 ст. 1 054, ч. 2 ст. 1 050 ЦК України, п. 2.1.1.7.6, п. п. 2.1.1.4.2, 2.1.1.4.6. договору, зазначає, що у зв`язку з зазначеними порушеннями зобов`язань за кредитним договором та з урахуванням внесених коштів на погашення заборгованості, відповідач за станом на 18.02.19 р. має заборгованість в сумі 11 611 грн 47 коп., з яких: -950 грн 01 коп. - заборгованість за тілом кредита; - 2 346 грн 62 коп. - заборгованість за простроченим тілом кредита; - 5 763 грн 86 коп. - нарахована пеня за прострочене зобов`язання; - 1 521 грн 86 коп. - нараховано пені за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн; а також штрафи відповідно до пункту 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: - 500 грн - штраф (фіксована частина). - 529 грн 12 коп. - штраф (процентна складова). Покликаючись на ч. 1 ст. 598, 599 ЦК України, п. 1.1.7.11. договору, зазначає, що договір діє на протязі 12 міс. з моменту його підписання. Якщо на протязі цього строку жодна з сторін не поінформує другу сторону про розірвання договору, він автоматично лонгується на той же строк. Пунктом 1.1.7.43. договору сторони визнали, що дія договору закінчується в момент закриття останнього рахунку/депозиту клієнта, відкритого в рамках договору або підпадаючого під його дію, а також - при закінченні використання послуг банка, передбачених договором. За наявної у клієнта в момент закриття останнього рахунку непогашеної заборгованості перед банком по договору, в т. ч. по овердрафту, а також - заборгованості по сплаті комісії перед банком, дія договору закінчується після повного погашення заборгованості. На даний час відповідач продовжує ухилятись від виконання своїх зобов`язань і не погашає заборгованість за договором, що є порушенням його законних прав та інтересів. Просить позов задовольнити та стягнути з відповідача на його користь вказану вище суму боргу та судові витрати у справі. Провадження у справі відкрито 08.05.19 р.. Копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів відповідачеві судом надіслано у встановленому законом порядку. За станом на 01.07.19 р. відзиву на позовну заяву відповідачем до суду не подано. Суд, дослідивши письмові докази, зібрані у справі, приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підставні та підлягають до повного задоволення. Як зазначено у ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов"язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Як зазначено у ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь - який час. Із змісту ст. ст. 1 054, 1 055 ЦК України, що за кредитним договором, укладеним у письмовій формі, банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов"язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов"язується повернути кредит та сплатити проценти. За змістом ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно із ст. ст. 549, 551 ЦК України, неустойка (пеня), що являє собою грошову суму, що встановлена договором, підлягає передачі боржником кредиторові у разі порушення боржником зобов"язання та обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов"язання за кожен день прострочення виконання, може бути зменшений судом, якщо значно перевищує розмір збитків, та за наявності обставин, що мають істотне значення. Суд вважає слушними доводи позивача у тій їх частині, що відповідач зобов`язаний контролювати свій видатковий ліміт та не допускати несанкціонованого овердрафту та погашати всі заборгованості по платіжній картці. На підтвердження існування вищевказаної суми заборгованості, позивачем подано до суду розрахунки загальної заборгованості, що відповідає погодженим сторонами умовам договору та зауважень у суду не викликає. Суд приймає до уваги, що на момент укладення договору, його сторін влаштовували умови договору та вони скористалися своїм правом свободи договорів. На час розгляду справи зобов`язання за договором відповідачем не виконані, а тому є підстави для задоволення позовних вимог. Обговорюючи питання розподілу судових витрат, суд вважає, що такі, понесені позивачем підлягають стягненню з відповідача у повному обсязі. На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 12, 13, 76, 77, 80, 81, 89, 141, 209, 223, 263 - 265, п. 9 ст. 1 розд. ХIII «Прикінцеві положення» ЦПК України, ст. ст. 11, 15, 16, 610, 549, 551, 526, 525, 530, 1 054, 1 055 ЦК України, суд ВИРІШИВ: Позов задовольнити повністю. Стягнути із ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Голоб Ковельського району Волинської області, і. н. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , на користь акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 "Д", код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість за кредитним договором, що виникла за станом на 18.02.19 р., в сумі 11 611 (одинадцять тисяч шістсот одинадцять грн) 47 коп., з яких: -950 (дев`ятсот п`ятдесят) грн 01 коп. - заборгованість за тілом кредита; - 2 346 (дві тисячі триста сорок шість) грн 62 коп. - заборгованість за простроченим тілом кредита; - 5 763 (п`ять тисяч сімсот шістдесят три) грн 86 коп. - нарахована пеня за прострочене зобов`язання; - 1 521 (одна тисяча п`ятсот двадцять одна) грн 86 коп. - нараховано пені за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн; а також штрафи відповідно до пункту 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: - 500 (п`ятсот) грн - штраф (фіксована частина). - 529 (п`ятсот двадцять дев`ять) грн 12 коп. - штраф (процентна складова), а також - 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одну) грн судових витрат, а всього: 13 532 (тринадцять тисяч п`ятсот тридцять дві) грн 47 коп.. Рішення може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Повне найменування сторін та інших учасників справи: Позивач - акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄРДПОУ 14360570. Представник позивача - Савіхіна Анастасія Миколаївна , паспорт серії НОМЕР_3 , прож. АДРЕСА_1 . Відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і. н. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 . Головуючий:І. М. Логвинюк
 8. Несомненно, будут после этого постановления и фрикции, и флуктуации. Но тем не менее приватовский мошеннический примитивизм ВС постепенно отфильтровывает...
 9. На горизонте появилась еще одна "падальщица" - ФК "Веста". В реестре финансовых учреждений не найдена. Взялась за псевдофакторинговое рейдерство по безнадежным (списанным?) кредитам банка "Форум", преставившегося 04.07.2019 г...
 10. Лучше истребовать оригиналы со ссылкой на ч. 6 ст. 95 ГКУ...