Recommended Posts

http://zahyst.org/component/option,com_fir...start,40/#29664

ещо ветка по этой тематике

Преступная деятельность НБУ

кто виновен в гиперинфляции

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2069

Ответ:Судимся с Нацбанком 11 Месяцев, 4 Недель назад Репутация: 12 Karma+ Karma-

Мне тоже прислали отказ о принятии в суде Киева.

Ничего, отправил в Харькове.

Всем Харьковчанам выкладываю образец иска, реквизиты вывешу позже.

Можете сами узнать на стенде в суде (ехать до ст.

м. Советская, через подвисной мост, мимо заправки, по ул. Марьинской, момо школы, находится Хар. окруж. админ суд.).

Пишите кто подал. Не теряйте времени.

Харківський окружний

адміністративний суд

вул. Мар`їнська, 18-Б-3

м.Харків, 6104

Позивач: ___________

вул._____, буд.___кв._____,

м._____, індекс______

тел. _______

ел. пошта: немає

Відповідач: Держава Україна в особі особливого

центрального органу державного управління –

Національного Банку України

вул. Інститутська, буд. 9,

м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 00032106

тел. невідомий

ел. пошта: невідома

Третя особа: Державне казначейство України

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01014

код ЄДРПОУ 20055032

тел.: невідомий

ел. пошта: невідома

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(про визнання незаконною бездіяльність та відшкодування збитків)

Я, _______ПІБ______, вважаю що дії Відповідач - Держави Україна в особі Національного Банку України, допустив бездіяльність у сфері забезпечення стабільності національної грошової одиниці, що призвело до порушення моїх прав та завдання збитків.

В обґрунтування своїх вимог я посилаюсь на невиконання Відповідачем своєї основної функції - забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги:

За офіційними даними НБУ, в період з 1 липня 2008 року і до 1 грудня 2009 року найвищий офіційний курс НБУ гривні по відношенню до долара США становив 4,8401 (16 липня 2008 р.), найнижчий – 8,0148 (5 листопада 2009р.).

Таким чином, різниця становить – 65,59%, що вказує на нестабільність курсу грошової одиниці.

В 2007 р. я отримав кредит у доларах США за офіційним курсом 1 долар США = 5,05 грн. В результаті девальвації гривні відносно долара США розмір моїх зобов’язань по кредиту зріс на 60%, чим завдано мені майнової шкоди на загальну суму ______.

Отримуючи кредит у доларах США, я розраховував на стабільність національної грошової одиниці, гарантом якої є Відповідач, і не міг передбачити рівня девальвації гривні - 60%.

Відповідно до статті 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

У статті 99 Конституції України та у статті 6 Закону України «Про Національний Банк України» встановлено, що основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Під стабільністю грошової одиниці слід розуміти відносну незмінність вартості, яку представляє грошова одиниця в обігу і яка виражається в купівельній спроможності грошей. За гроші, як відомо, можна купити товари і послуги, самі гроші як кредит та іноземну валюту.

Відповідно стабільність грошової одиниці включає: стабільність цін на товари і послуги, стабільність цін на кредитні ресурси і стабільність курсу національної валюти.

Отже, внаслідок незабезпечення Відповідачем стабільності грошової одиниці, вартість кредиту, а відповідно і вартість товарів, придбаних на ці кошти (____000 доларів США), для мене зросла на 60 %, чим завдано мені майнової шкоди на загальну суму _____ 000 грн.

Це означає, що Національний Банк України не виконує покладену на нього Конституцією України функцію – забезпечення стабільності грошової одиниці. Також, свідченням невиконання Національним Банком України своїх функцій є та обставина, що рівень девальвації гривні до долара США є найбільшим серед сусідніх держав (колишнього СРСР):

Рівень девальвації валют сусідніх країн до долара США з 01.09.2008 р. по 20.11.2009 р.*

ВАЛЮТА Рівень девальвації (знак мінус) у %

Азербайджанський манат 1,31

Эстонська крона 0,86

Литовський літ 0,86

Латвійський лат 0,21

Узбекський сум -14,03

Молдовська лея -14,74

Російський рубль -16,96

Казахстанський тенге -24,55

Білоруський рубль -29,86

Гривня -64,87

* Дані НБУ, підрахунки журналу «Личный счет»

Крім того, повернення кредиту мною здійснюється шляхом купівлі валюти не за офіційним курсом, встановленим НБУ, а за комерційним, що призводить до додаткових витрат та підтверджує невиконання Відповідачем своєї основної функції.

Відповідно до статті 11 ЦК України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків є завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.

Статтею 56 Конституції України визначено право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Згідно частини 1 статті 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

У відповідності із статтею 1173 ЦК України шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Правовідносини між мною – громадянином держави Україна та Відповідачем – спеціальним центральним органом держави України є договірними, виходячи з наступного:

Я - є громадянином України, відповідно до цього я прийняв на себе певні зобов’язання, як-то: виконання законів по сплаті податків, зборів, і таке інше, а держава, зі свого боку, взяла на себе певні зобов’язання, як-то: захист своїх громадян, їх прав та свобод.

Отже, наявний класичний цивільно-правовий договір між державою та її громадянином із визначеними Конституцією та іншими законами України їх взаємними правами та обов’язками.

Згідно цього, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Вочевидь, що реалізація прав одним можлива лише за умови виконання своїх обов’язків – іншим.

Відтак, Держава, забезпечуючи права своїх громадян на стабільну грошову одиницю, створила Національний Банк України, зобов’язавши його здійснювати цю функцію. При цьому НБУ було наділено рядом виключних повноважень щодо управління коштами громадян через систему контролю та регулювання банківського сектору, а також правом на фінансування за рахунок коштів державного бюджету, наповнення якого забезпечують громадяни.

Таким чином, я належним чином виконую свої зобов’язання, сплачую податки, виконую інші обов’язкові повинності перед державою, але не можу реалізувати своє право на стабільну грошову одиницю, оскільки держава в особі НБУ не виконує свого обов’язку в цій сфері.

Відповідно до статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є юридичні факти та акти цивільного законодавства, завдання майнової (матеріальної ) та моральної шкоди іншій особі.

Отже, підставою виникнення цивільних прав та обов’язків між Державою та мною є юридичний факт набуття громадянства України. А підставою виникнення зобов’язань у НБУ є Закон України «Про Національний банк України», а завдання майнової шкоди – це мої перевитрати внаслідок невиконання свого обов’язку Відповідачем.

Статтею 55 Конституції України закріплено, що держава гарантує право кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право будь-якими, не забороненими законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до статті 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Таким чином, мої вимоги до Держави Україна, в особі особливого центрального органу державного управління - Національного Банку України про визнання незаконною його бездіяльністі та відшкодування завданих цим збитків є цілком обгрунтованими, законними та такими, що підлягають задоволенню, на підставі 1173 ЦК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3,55,56,99 Конституції України, ст. ст. 11, 16, 1166, 1173 ЦК України, Законом України«Про Національний банк України», ст.ст. 3, 17, 18, 19, 104, 105, 106, 117, 118, 181 КАС України, -

ПРОШУ:

1. Визнати незаконною бездіяльність Держави Україна, в особі особливого центрального органу державного управління - Національного Банку України, по незабезпеченню стабільності національної грошової одиниці.

2. Стягнути з Держави Україна, в особі особливого центрального органу державного управління - Національного Банку України на мою користь __ПІБ ______ (адреса: вул.______,буд.______ кв._____, м.______, індекс_____, ідент. номер _________) за рахунок коштів Державного казначейства України ______ 000 грн. - в якості відшкодування завданої мені майнової шкоди.

Перелік документів та інших матеріалів, що додаються:

1. Копія позовної заяви та копії всіх документів, що приєднуються до неї (для НБУ та Держ. казначейства).

2. Документ про сплату судового збору (оригінал).

3. Копія паспорту Позивача.

4. Копія кредитного договору Позивача.

5. Розрахунок майнової шкоди внаслідок знецінення гривні.

«____» ________ 2010р.

Позивач _______________ (_____________________).

Розрахунок майнової шкоди внаслідок знецінення гривні.

Сума кредиту: 60 000,00 дол. США.

Курс доллара США на момент отримання кредиту: 5,05 грн. за 1 дол.США.

Сума кредиту в при курсі 5,05 грн. за 1 дол. США = 303 000,00 грн.

Найвищий курс дол. США зафіксований НБУ - 8,01 грн. за 1 дол. США.

Сума кредиту при курсі 8,01 грн. за 1 дол. США: 60 000 дол. США х 8,01 = 480 000,00 грн.

Розрахунок суми майнової шкоди: 480 000,00 – 303 000,00 = 177 000,00 грн.

Позивач ____________

Юристы подготовили в Окружной административный суд иск к Нацбанку о признании незаконной бездеятельности НБУ по обеспечению стабильности национальной денежной единицы ,что привело к нарушению прав граждан Украины и причинению им ущерба.Уже есть заемщики ,которые подали эти иски.

Один из них - Дмитрий Гонгальский, гл.редактор журнала "Личный счет" , который создал проект "Валютный интернационал: Заемщики всех банков , объединяйтесь !"

ВОО НАШ ЗАХИСТ поддерживает эту инициативу и предлагает всем заемщикам Украины также подать иск к НБУ.

Для этого надо отнести иск в канцелярию Вашегно админ. суда. ( я его здесь выкладываю ),

оплатить госпошлину в размере 3,40 грн,

себе оставить копию квитанции об оплате ,а оригинал ее- вместе со всеми документами (документы отправлять в 3-х экземплярах - для суда, НБУ, Держ. казначейства ) отправить в суд.

Себе обязательно оставляйте - 1 экз. всех документов и иска.

Относите иск сами или отправляете это все ЗАКАЗНЫМ письмом с уведомлением !

И ждете ответа из суда .

Важно , чтобы как можно большее количество заемщиков подало эти иски.

РЕКВИЗИТЫ для оплаты (узнать в своем окружном админ. суде)

Одержувач: _______________

код одержувача ЄДПРОУ ______________

Банк одержувача: _______________

МФО – _____________

р/р – _______________

код платежу – ______________

символ звітності банку – __________

Сума: 3,40 грн.

Link to comment
Share on other sites

Ответ:МЫ СУДИМСЯ с Нацбанком 6 Часов, 16 Минут назад Репутация: 0 Karma+ Karma-

Юрий1960 (Пользователь) писал http://zahyst.org/component/option,com_fir...start,40/#29664

Предлагаю свой вариант иска.

Окружний адміністративний суд м. Києва

вул. Десятинна, 4/6, Київ, 01025

Позивач:

Відповідач: Національний Банк України

ву код ЄДРПОУ 00032106л.Інстітуцкая, 9, м.Київ, 01601

код ЄДРПОУ 00032106

Адміністративний позов

(про визнання незаконною бездіяльність та відшкодування збитків)

Згідно ст.44 Закона України «Про НБУ» Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль.

Національний Банк України визнає кредитні договори в іноземній валюті законними. Така позиція НБУ, викладена в листі 13-210/7871-22612, 07.12.2009 "Про правомірність укладення кредитних договорів в іноземній валюті", ітак само в листах "Про правомірність укладення кредитних договорів в іноземній валюті" і довідці від 03.08.2010г., розміщених на сайті НБУ www.bank.gov.ua/ Publicatin /pres_service/2010/valut_kredut_030810.pdf.

Визнання НБУ законність валютних кредитів, виданих резидентам України, протиправно. Підстави, викладені у вказаних листах, побудовані на підміні і спотвореному тлумаченні норм права.

Усі нормативно-правові акти валютного регулювання, прийняті Постановами правління НБУ в останні, майже 15 років, приймалися відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93, тобто режим здійснення валютних операцій на території України встановлюється вказаним Декретом, що так само визнає НБУ у своєму листі N 28-315/3205 від 16.08.2001г. Таким чином, оцінка законності валютних операцій по відповідності їх ст. 1054 ГКУ, ст.ст.47 і 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", без підставна. Оскільки ці правові акти не є нормативними актами валютного регулювання.

У той же час, НБУ не дає оцінку тим обставинам, що усі кредитні договори в іноземній валюті суперечать таким нормам валютного регулювання, як ст.524,ст533 ГК України, ч.1 ст. 3, г), п.4, ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Правилам використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених Постановою правління НБУ №119 від 26.031998г.

Усі зобов'язання в кредитних договорах в іноземній валюті виражені в іноземній валюті і повинні бути виконаті в ній , що суперечить ст.524 ,ст.533ГК України .

Усі кредитні договори в іноземній валюті містять положення, що вимагають від сторін використання іноземної валюти як засіб платежу. Передача валютних коштів позичальникові, повернення валютних коштів кредиторові, плата відсотків за користування кредитом і послуг за надання фінансового інструменту в іноземній валюті, являються, відповідно до п.1.4 " Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засіб платежу" затвердженого Постановою НБУ от14.10.2004 N 483, і п.1.3,1.4 "Положення про валютний контроль" затвердженого затвердженого Постановою НБУ від 08.02.2000 N 49.,валютними операціями - використання іноземної валюти як засіб платежу, що суперечить ч.1 ст. 3, г), п.4, ст.

Ствердження НБУ про те, що п.1.5 " Положень про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засіб платежу"(далі Положення) затвердженого Постановою НБУ от14.10.2004 N 483, надає право банкам використати іноземну валюту, на території України, як засіб платежу без отримання індивідуальної ліцензії не відповідає дійсності і не грунтується на законі. Оскільки відповідно до п.5.3 "Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на проведення окремих операцій" затверджених Постановою НБУ від 17.07.2001 за N 275, письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93, то п.1.5 Положень, надає право банкам на використання іноземної валюти як засіб платежу, без отримання індивідуальної ліцензії, тільки по валютних операціях на які видана генеральна ліцензія.

З викладеного вище, напрошується висновок про те, що ігнорування НБУ валютного законодавства України спрямоване на приховання порушень комерційними банками валютного законодавства.

Така позиція НБУ свідчить про те, що валютні кредити "для внутрішнього споживання" видавалися в результаті змови між комерційними банками і НБУ з метою ігнорування закону (Декрету).

Про наслідки цієї змови повідомляє Асоціація Українських банків у своєму прес - релизе) : "Сьогодні всякий українець з середньою освітою розуміє, що в країні не може бути дві і більше валют. Розуміють, що однією з причин глибокої економічної кризи в Україні є доларизація української економіки і величезні об'єми валютних кредитів (!)". "Ліквідація абсолютної монополії національної валюти в Україні призвела до підривання економічної незалежності країни".Наслідком бездіяльності НБУ у сфері валютного регулювання та контролю, є також значне знецінення національної грошової одиниці –гривн, що свідчить про невиконання відповідачем своєї основної функції - забезпечення стабільності національної грошової одиниці та призвело до порушення моїх прав та завдання мені збитків..

За офіційними даними НБУ, в період з 1 липня 2008 року і до 1 грудня 2009 року найвищий офіційний курс НБУ гривні по відношенню до долара США становив 4,8401 (16 липня 2008 р.), найнижчий – 8,0148 (5 листопада 2009р.).

Таким чином, різниця становить – 65,59%, що вказує на нестабільність курсу грошової одиниці.

В 2007 р. я отримав кредит у доларах США за офіційним курсом 1 долар США = 5,05 грн. В результаті девальвації гривні відносно долара США розмір зобов’язань позивача по кредиту зріс на 60%, чим завдано мені майнової шкоди на загальну суму 121200 грн. Отримуючи кредит у доларах США, позивач розраховував на стабільність національної грошової одиниці, гарантом якої є відповідач, і не міг передбачити рівня девальвації гривні - 60%.Відповідно до статті 3 Конституції України (254к/96-ВР) права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.У статті 99 Конституції України та у статті 6 Закону України «Про національний Банк України» встановлено, що основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Під стабільністю грошової одиниці слід розуміти відносну незмінність вартості, яку представляє грошова одиниця в обігу і яка виражається в купівельній спроможності грошей. За гроші, як відомо, можна купити товари і послуги, самі гроші як кредит та іноземну валюту. Відповідно стабільність грошової одиниці включає: стабільність цін на товари і послуги, стабільність цін на кредитні ресурси і стабільність курсу національної валюти.

Отже, внаслідок незабезпечення відповідачем стабільності грошової одиниці, вартість кредиту, а відповідно і вартість товарів, придбаних на ці кошти (40 000 доларів США), для меня зросла на 60 % ,чим завдано мне майнової шкоди на загальну суму 121 200 грн.

Це означає, що Національний Банк України не виконує покладену на нього Конституцією України функцію – забезпечення стабільності грошової одиниці.

Також, свідченням невиконання Національним Банком України своїх функцій є та обставина, що рівень девальвації гривні до долара США є найбільшим серед держав колишнього СРСР:

Рівень девальвації валют країн колишнього СРСР до долара США з 01.09.2008 р. по 20.11.2009 р.*%

ВАЛЮТА Рівень девальвації (знак мінус)

Азербайджанський манат 1,31

Эстонська крона 0,86

Литовський літ 0,86

Латвійський лат 0,21

Узбекський сум -14,03

Молдовська лея -14,74

Російський рубль -16,96

Казахстанський тенге -24,55

Білоруський рубль -29,86

Гривня -64,87

* Дані НБУ, підрахунки журналу «Личный счет»

Крім того, слід додати, що повернення кредиту і сплата відсотків здійснюється шляхом купівлі валюти не за офіційним курсом, встановленим регулятором, а за комерційним, що призводить до додаткових витрат та підтверджує невиконання відповідачем своєї основної функції.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків є завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.

Статтею 56 Конституції України визначено право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Згідно частини 1 статті 1166 Цивільного кодексу України, Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

У відповідності із статтею 1173 Цивільного кодексу України шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Правовідносини між мною – громадянином держави Україна та відповідачем – спеціальним центральним органом держави України є договірними, виходячи з наступного:

Я є громадянином України, відповідно до цього я прийняв на себе певні зобов’язання, як-то: виконання законів по сплаті податків, зборів, і таке інше, а держава, зі свого боку, взяла на себе певні зобов’язання, як-то: захист своїх громадян, їх прав та свобод.

Отже, наявний класичний цивільно-правовий договір між державою та її громадянином із визначеними Конституцією та іншими законами України їх взаємними правами та обов’язками.

Згідно цього, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Вочевидь, що реалізація прав одним можлива лише за умови виконання своїх обов’язків – іншим.

Відтак, Держава, забезпечуючи права своїх громадян на стабільну грошову одиницю, створила Національний Банк України, зобов’язавши його здійснювати цю функцію. При цьому НБУ було наділено рядом виключних повноважень щодо управління коштами громадян через систему контролю та регулювання банківського сектору, а також правом на фінансування за рахунок коштів державного бюджету, наповнення якого забезпечують громадяни.

В нашому випадку виходить, що я належним чином виконує свої зобов’язання, сплачує податки, виконує інші обов’язкові повинності перед державою, але не може реалізувати своє право на стабільну грошову одиницю, оскільки держава в особі НБУ не виконує свого обов’язку в цій сфері.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є юридичні факти та акти цивільного законодавства ,завдання майнової (матеріальної ) та моральної шкоди іншій особі.

Отже, підставою виникнення цивільних прав та обов’язків між Державою та мною є юридичний факт набуття мною громадянства України. А підставою виникнення зобов’язань у НБУ є Закон України «Про Національний банк України»,а завдання майнової шкоди – це мої перевитрати внаслідок невиконання свого обов’язку відповідачем.

Статтею 55 Конституції України закріплено, що держава гарантує право кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право будь-якими, не забороненими законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Відтак, вимоги позивача до Держави Україна в особі особливого центрального органу державного управління - Національного Банку України про визнання незаконною його бездіяльність та відшкодування завданих цим збитків є цілком обгрунтованими, законними та такими, що підлягають задоволенню, на підставі ст. 1173 Цивільного кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,55,56,99 Конституції України,ст..ст.11,16,1166,524l,533,1173 Цивільного Кодексу України,Законом України

«Про Національний банк України», ст.ст. 3, 17, 18, 19, 104, 105, 106, 117, 118, 181 КАС України, Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93-

ПРОШУ:

1.Визнати позицію НБУ ,щодо законності валютних кредитів та використання іноземної валюти в Україні, як засобу платежу, при виконанні забов’язань резидентів по валютним кредитним договорам-протиправною

2. Визнати незаконною бездіяльність Національного Банку України по незабезпеченню стабільності національної грошової одиниці.

3. Стягнути з Національного Банку України на мою користь 121200 грн. - в якості відшкодування завданої мені майнової шкоди.

Перелік документів та інших матеріалів, що додаються:

1. Копія позовної заяви та копії всіх документів, що приєднуються до неї

2. Документ про сплату судового збору.

30 грудня 2009р.

Позивач

ваши предложения поправки ??????????????????????????????????????????????????????

Link to comment
Share on other sites

Ответ:МЫ СУДИМСЯ с Нацбанком 6 Часов, 16 Минут назад Репутация: 0 Karma+ Karma-

Юрий1960 (Пользователь) писал http://zahyst.org/component/option,com_fir...start,40/#29664

Предлагаю свой вариант иска.

Окружний адміністративний суд м. Києва

вул. Десятинна, 4/6, Київ, 01025

Позивач:

Відповідач: Національний Банк України

ву код ЄДРПОУ 00032106л.Інстітуцкая, 9, м.Київ, 01601

код ЄДРПОУ 00032106

Адміністративний позов

(про визнання незаконною бездіяльність та відшкодування збитків)

Згідно ст.44 Закона України «Про НБУ» Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль.

Національний Банк України визнає кредитні договори в іноземній валюті законними. Така позиція НБУ, викладена в листі 13-210/7871-22612, 07.12.2009 "Про правомірність укладення кредитних договорів в іноземній валюті", ітак само в листах "Про правомірність укладення кредитних договорів в іноземній валюті" і довідці від 03.08.2010г., розміщених на сайті НБУ www.bank.gov.ua/ Publicatin /pres_service/2010/valut_kredut_030810.pdf.

Визнання НБУ законність валютних кредитів, виданих резидентам України, протиправно. Підстави, викладені у вказаних листах, побудовані на підміні і спотвореному тлумаченні норм права.

Усі нормативно-правові акти валютного регулювання, прийняті Постановами правління НБУ в останні, майже 15 років, приймалися відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93, тобто режим здійснення валютних операцій на території України встановлюється вказаним Декретом, що так само визнає НБУ у своєму листі N 28-315/3205 від 16.08.2001г. Таким чином, оцінка законності валютних операцій по відповідності їх ст. 1054 ГКУ, ст.ст.47 і 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", без підставна. Оскільки ці правові акти не є нормативними актами валютного регулювання.

У той же час, НБУ не дає оцінку тим обставинам, що усі кредитні договори в іноземній валюті суперечать таким нормам валютного регулювання, як ст.524,ст533 ГК України, ч.1 ст. 3, г), п.4, ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Правилам використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених Постановою правління НБУ №119 від 26.031998г.

Усі зобов'язання в кредитних договорах в іноземній валюті виражені в іноземній валюті і повинні бути виконаті в ній , що суперечить ст.524 ,ст.533ГК України .

Усі кредитні договори в іноземній валюті містять положення, що вимагають від сторін використання іноземної валюти як засіб платежу. Передача валютних коштів позичальникові, повернення валютних коштів кредиторові, плата відсотків за користування кредитом і послуг за надання фінансового інструменту в іноземній валюті, являються, відповідно до п.1.4 " Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засіб платежу" затвердженого Постановою НБУ от14.10.2004 N 483, і п.1.3,1.4 "Положення про валютний контроль" затвердженого затвердженого Постановою НБУ від 08.02.2000 N 49.,валютними операціями - використання іноземної валюти як засіб платежу, що суперечить ч.1 ст. 3, г), п.4, ст.

Ствердження НБУ про те, що п.1.5 " Положень про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засіб платежу"(далі Положення) затвердженого Постановою НБУ от14.10.2004 N 483, надає право банкам використати іноземну валюту, на території України, як засіб платежу без отримання індивідуальної ліцензії не відповідає дійсності і не грунтується на законі. Оскільки відповідно до п.5.3 "Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на проведення окремих операцій" затверджених Постановою НБУ від 17.07.2001 за N 275, письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93, то п.1.5 Положень, надає право банкам на використання іноземної валюти як засіб платежу, без отримання індивідуальної ліцензії, тільки по валютних операціях на які видана генеральна ліцензія.

З викладеного вище, напрошується висновок про те, що ігнорування НБУ валютного законодавства України спрямоване на приховання порушень комерційними банками валютного законодавства.

Така позиція НБУ свідчить про те, що валютні кредити "для внутрішнього споживання" видавалися в результаті змови між комерційними банками і НБУ з метою ігнорування закону (Декрету).

Про наслідки цієї змови повідомляє Асоціація Українських банків у своєму прес - релизе) : "Сьогодні всякий українець з середньою освітою розуміє, що в країні не може бути дві і більше валют. Розуміють, що однією з причин глибокої економічної кризи в Україні є доларизація української економіки і величезні об'єми валютних кредитів (!)". "Ліквідація абсолютної монополії національної валюти в Україні призвела до підривання економічної незалежності країни".Наслідком бездіяльності НБУ у сфері валютного регулювання та контролю, є також значне знецінення національної грошової одиниці –гривн, що свідчить про невиконання відповідачем своєї основної функції - забезпечення стабільності національної грошової одиниці та призвело до порушення моїх прав та завдання мені збитків..

За офіційними даними НБУ, в період з 1 липня 2008 року і до 1 грудня 2009 року найвищий офіційний курс НБУ гривні по відношенню до долара США становив 4,8401 (16 липня 2008 р.), найнижчий – 8,0148 (5 листопада 2009р.).

Таким чином, різниця становить – 65,59%, що вказує на нестабільність курсу грошової одиниці.

В 2007 р. я отримав кредит у доларах США за офіційним курсом 1 долар США = 5,05 грн. В результаті девальвації гривні відносно долара США розмір зобов’язань позивача по кредиту зріс на 60%, чим завдано мені майнової шкоди на загальну суму 121200 грн. Отримуючи кредит у доларах США, позивач розраховував на стабільність національної грошової одиниці, гарантом якої є відповідач, і не міг передбачити рівня девальвації гривні - 60%.Відповідно до статті 3 Конституції України (254к/96-ВР) права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.У статті 99 Конституції України та у статті 6 Закону України «Про національний Банк України» встановлено, що основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Під стабільністю грошової одиниці слід розуміти відносну незмінність вартості, яку представляє грошова одиниця в обігу і яка виражається в купівельній спроможності грошей. За гроші, як відомо, можна купити товари і послуги, самі гроші як кредит та іноземну валюту. Відповідно стабільність грошової одиниці включає: стабільність цін на товари і послуги, стабільність цін на кредитні ресурси і стабільність курсу національної валюти.

Отже, внаслідок незабезпечення відповідачем стабільності грошової одиниці, вартість кредиту, а відповідно і вартість товарів, придбаних на ці кошти (40 000 доларів США), для меня зросла на 60 % ,чим завдано мне майнової шкоди на загальну суму 121 200 грн.

Це означає, що Національний Банк України не виконує покладену на нього Конституцією України функцію – забезпечення стабільності грошової одиниці.

Також, свідченням невиконання Національним Банком України своїх функцій є та обставина, що рівень девальвації гривні до долара США є найбільшим серед держав колишнього СРСР:

Рівень девальвації валют країн колишнього СРСР до долара США з 01.09.2008 р. по 20.11.2009 р.*%

ВАЛЮТА Рівень девальвації (знак мінус)

Азербайджанський манат 1,31

Эстонська крона 0,86

Литовський літ 0,86

Латвійський лат 0,21

Узбекський сум -14,03

Молдовська лея -14,74

Російський рубль -16,96

Казахстанський тенге -24,55

Білоруський рубль -29,86

Гривня -64,87

* Дані НБУ, підрахунки журналу «Личный счет»

Крім того, слід додати, що повернення кредиту і сплата відсотків здійснюється шляхом купівлі валюти не за офіційним курсом, встановленим регулятором, а за комерційним, що призводить до додаткових витрат та підтверджує невиконання відповідачем своєї основної функції.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків є завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.

Статтею 56 Конституції України визначено право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Згідно частини 1 статті 1166 Цивільного кодексу України, Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

У відповідності із статтею 1173 Цивільного кодексу України шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Правовідносини між мною – громадянином держави Україна та відповідачем – спеціальним центральним органом держави України є договірними, виходячи з наступного:

Я є громадянином України, відповідно до цього я прийняв на себе певні зобов’язання, як-то: виконання законів по сплаті податків, зборів, і таке інше, а держава, зі свого боку, взяла на себе певні зобов’язання, як-то: захист своїх громадян, їх прав та свобод.

Отже, наявний класичний цивільно-правовий договір між державою та її громадянином із визначеними Конституцією та іншими законами України їх взаємними правами та обов’язками.

Згідно цього, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Вочевидь, що реалізація прав одним можлива лише за умови виконання своїх обов’язків – іншим.

Відтак, Держава, забезпечуючи права своїх громадян на стабільну грошову одиницю, створила Національний Банк України, зобов’язавши його здійснювати цю функцію. При цьому НБУ було наділено рядом виключних повноважень щодо управління коштами громадян через систему контролю та регулювання банківського сектору, а також правом на фінансування за рахунок коштів державного бюджету, наповнення якого забезпечують громадяни.

В нашому випадку виходить, що я належним чином виконує свої зобов’язання, сплачує податки, виконує інші обов’язкові повинності перед державою, але не може реалізувати своє право на стабільну грошову одиницю, оскільки держава в особі НБУ не виконує свого обов’язку в цій сфері.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є юридичні факти та акти цивільного законодавства ,завдання майнової (матеріальної ) та моральної шкоди іншій особі.

Отже, підставою виникнення цивільних прав та обов’язків між Державою та мною є юридичний факт набуття мною громадянства України. А підставою виникнення зобов’язань у НБУ є Закон України «Про Національний банк України»,а завдання майнової шкоди – це мої перевитрати внаслідок невиконання свого обов’язку відповідачем.

Статтею 55 Конституції України закріплено, що держава гарантує право кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право будь-якими, не забороненими законом засобами, захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Відтак, вимоги позивача до Держави Україна в особі особливого центрального органу державного управління - Національного Банку України про визнання незаконною його бездіяльність та відшкодування завданих цим збитків є цілком обгрунтованими, законними та такими, що підлягають задоволенню, на підставі ст. 1173 Цивільного кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,55,56,99 Конституції України,ст..ст.11,16,1166,524l,533,1173 Цивільного Кодексу України,Законом України

«Про Національний банк України», ст.ст. 3, 17, 18, 19, 104, 105, 106, 117, 118, 181 КАС України, Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93-

ПРОШУ:

1.Визнати позицію НБУ ,щодо законності валютних кредитів та використання іноземної валюти в Україні, як засобу платежу, при виконанні забов’язань резидентів по валютним кредитним договорам-протиправною

2. Визнати незаконною бездіяльність Національного Банку України по незабезпеченню стабільності національної грошової одиниці.

3. Стягнути з Національного Банку України на мою користь 121200 грн. - в якості відшкодування завданої мені майнової шкоди.

Перелік документів та інших матеріалів, що додаються:

1. Копія позовної заяви та копії всіх документів, що приєднуються до неї

2. Документ про сплату судового збору.

30 грудня 2009р.

Позивач

Добрый вечер! Я не юрист, поэтому можно подробнее о списке прилагаемых документов? Обязательно подам такой иск. И еще вопрос. Я из Запорожья. Есть ли у нас окружной апелляционный суд? Есть обычный, хозяйственный, а за окружной не знаю.

ваши предложения поправки ??????????????????????????????????????????????????????

Link to comment
Share on other sites

Странно, что Киев отказал в принятии такого иска. Интересно если иск будет коллективным от нескольких заемщиков из разных городов, тоже откажет.

Link to comment
Share on other sites

Странно, что Киев отказал в принятии такого иска. Интересно если иск будет коллективным от нескольких заемщиков из разных городов, тоже откажет.

Первое, неплохо, но, что бі я исправил и добавил:

- На этой страничке написано арчи про недовиру ВР НБУ и про его действия пыд час кризи...тож нужно использовать.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...749&st=140;

- Сюда же или отдельно можно приплести тему лицензии с аргументами и с тем, что в генеральной лицензии (дозволи) нет пунктов согласно которым Банк может кредитовать физлицо резидента в гривне, но НБУ закрывает на это глаза...и своими письмами поддерживает это беззаконие.

- использование в договорах, которые должны соответствовать требованиям Закона и постанов НБУ валюты как средства платежа, и никакой реакции на это НБУ

Вот вам несколько еще мыслей по поводу бездияльности НБУ.

Во вторых, я так понял, что отфутболить могут в том числе что возможно...подчеркиваю ВОЗМОЖНО иски нужно разделить на "відшкодування майнової шкоди" где конкретно расписать цену позову... почему именно столько. и отдельно на бездіяльність? один тоесть второй думаю более реально віиграть а потом раз судом признана бездіяльність НБУ, то подавать на "завдані цією бездіяльністю збитки"...мож так проще и реальнее?

Link to comment
Share on other sites

дайте пожалуста окончательную версию иска, я выложу у себя и попробую привлечь внимание через сми. прошу слать на [email protected]

Link to comment
Share on other sites

Я так понимаю, мой иск самый полный, так что дорабатывать имеет смысл его. Сам я не юрист поэтому никак прокоментировать несмогу.

Чего еще придумал, за выходные напишу письмо в НБУ (хочу в свой областной, главное чтоб не отфутболили в Киев) Примерно тоже самое что в иске, типа раз вы такие сякие перечислите компенсацию на такой-то счет в банк (в свой банк копию тож отправлю пусть повеселятся) ну ссылки на конституцию и тп.п. На конституцию сошлюсь и на постановы ВР. Я так понимаю что все равно отпишутся, а вот тут и веселуха начнется, накатаю на них в прокуратуру по 56 ст. конституции и по обращению граждан, если что буду добиваться чтоб прокуратура инициировала судебные разбирательства, тогда под это разбирательство притяну и соц защиту и опекунский и всех кого смогу за ущи притянуть. Пока сумбурно но идея в общем виде такова.

Link to comment
Share on other sites

Я так понимаю, мой иск самый полный, так что дорабатывать имеет смысл его. Сам я не юрист поэтому никак прокоментировать несмогу.

Чего еще придумал, за выходные напишу письмо в НБУ (хочу в свой областной, главное чтоб не отфутболили в Киев) Примерно тоже самое что в иске, типа раз вы такие сякие перечислите компенсацию на такой-то счет в банк (в свой банк копию тож отправлю пусть повеселятся) ну ссылки на конституцию и тп.п. На конституцию сошлюсь и на постановы ВР. Я так понимаю что все равно отпишутся, а вот тут и веселуха начнется, накатаю на них в прокуратуру по 56 ст. конституции и по обращению граждан, если что буду добиваться чтоб прокуратура инициировала судебные разбирательства, тогда под это разбирательство притяну и соц защиту и опекунский и всех кого смогу за ущи притянуть. Пока сумбурно но идея в общем виде такова.

Уважаемые друзья.

В нашей стране судится , жаловаться на госорганы, все одно что мочится против ветра.А тем более сейчас, когда у власти бандиты.Позицию НБУ вы знаете.Я жаловался в Генеральную прокуратуру на НБУ-позиция таже. Писал заяву о преступлении на судью- ответ прокуратуры "я дурак".Ответ зам. министра юстиции: обязательства не могут быть выражены в валюте,для использования валюты как средство платежа нужна индивидуальная лицензия-суд проигнорировал.С кем судиться?!Кому жаловаться ?!

Выход один.Хотя и не быстрый. Проходить все три инстанции судов до конца и в европейский суд. Чем больше нас туда обратиться тем больше у нас шансов.Для евросуда наша позиция железная. Но есть и другой. Брать вилы и ехать в Киев..

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые друзья.

В нашей стране судится , жаловаться на госорганы, все одно что мочится против ветра.А тем более сейчас, когда у власти бандиты.Позицию НБУ вы знаете.Я жаловался в Генеральную прокуратуру на НБУ-позиция таже. Писал заяву о преступлении на судью- ответ прокуратуры "я дурак".Ответ зам. министра юстиции: обязательства не могут быть выражены в валюте,для использования валюты как средство платежа нужна индивидуальная лицензия-суд проигнорировал.С кем судиться?!Кому жаловаться ?!

Выход один.Хотя и не быстрый. Проходить все три инстанции судов до конца и в европейский суд. Чем больше нас туда обратиться тем больше у нас шансов.Для евросуда наша позиция железная. Но есть и другой. Брать вилы и ехать в Киев..

А не могли бы Вы, если это, конечно, возможно, выложить ответ зам.министра юстиции?
Link to comment
Share on other sites

Уважаемые друзья.

В нашей стране судится , жаловаться на госорганы, все одно что мочится против ветра.А тем более сейчас, когда у власти бандиты.Позицию НБУ вы знаете.Я жаловался в Генеральную прокуратуру на НБУ-позиция таже. Писал заяву о преступлении на судью- ответ прокуратуры "я дурак".Ответ зам. министра юстиции: обязательства не могут быть выражены в валюте,для использования валюты как средство платежа нужна индивидуальная лицензия-суд проигнорировал.С кем судиться?!Кому жаловаться ?!

Выход один.Хотя и не быстрый. Проходить все три инстанции судов до конца и в европейский суд. Чем больше нас туда обратиться тем больше у нас шансов.Для евросуда наша позиция железная. Но есть и другой. Брать вилы и ехать в Киев..

В чем железная позиция для Евросуда? В наши валютные законы они вникать не будут, не положенно. Где то недавно читал слух или правду - Евросуд приостановил прием заявлений от украинцев потому что во первых их сейчас идет поток, во вторых государство украина полность игнорирует решения Евросуда и вообще не выплачивает присужденные судом компенсации. Ну а еще один важный пункт - большинство банков у нас именно европейские с иноземным капиталом и именно они давали валюту направо и налево.
Link to comment
Share on other sites

А не могли бы Вы, если это, конечно, возможно, выложить ответ зам.министра юстиции?

В принципе могу.Но зачем набирать в ручную 2 листка, если толку от этого мало.Суды игнорируют ст.524 ГК Украины(принятую ВР Украины),не видят что обязательства должны быть выражены только в гривне.То что говорить о каком то письме зам.министра...

Link to comment
Share on other sites

В чем железная позиция?....

Им действительно наше валютное законодательство до лампочки.Но. Речь идет не о содержании вал. законодательства, а о его применении.Жаловаться надо не на незаконность валютных кредитов ,а на отсутствие безпристрастного и независитого рассмотрения наших дел в судах Украины.На нарушение права, зкрепленного конвенцией , на првосудие.А то что банки европейские тоже до лампочки.Там перед законом все равны.

Слухи..?.Конвенция международный акт.Принимать заявления они обязаны.А для нас смысл в том чтобы большое количество обращений привлекло внимание европы на отсутствие правосудия в Украине.Даже после хваленой судебной "реформы" Януковича

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи