тлумачення рішення суду


Recommended Posts

Господа юристы и завсегдатаи форума. Прошу дать ответ на такой вопрос, если я имею на руках решение суда, могу ли я в своем запросе относительно его "тлумачення" написать список вопросов? Например, есть решение о взыскании с меня определенной суммы в уе. Конечно, этой суммы у меня нет, на счетах - нет, в другом имуществе - нет, ипотека не покрывает и половины. Я готовлю запрос, вв котором хочу написать все вопросы в разрезе выполнения данного решения.

Вот некоторые из моих вопросов:

1. Чи є вказане рішення остаточним?

2. Чи маю я відшкодувати саме заборгованість у розмірі: ххх ххх,хх долара США, та уу ууу,уугривні України, та z zzz гривень України?

3. Чи можуть суми заборгованості, після рішення суду, якимось чином, бути змінено?

4. Чи звернення банку із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором раніше строку його закінчення, яке суд задовольнив в повному обсязі, є підставою для розірвання кредитного договору?

5. Чи звернення банку із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором раніше строку його закінчення, яке суд задовольнив в повному обсязі, є підставою, та прямим обов’язком банку, припинити нарахування процентів по даному кредитному договору?

6. Чи звернення банку із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором раніше строку його закінчення, яке суд задовольнив в повному обсязі, у тому числі виніс вирок про стягнення нарахованої пені та штрафів за прострочення платежів за кредитним договором, є остаточним? Чи повинен після цього рішення банк припинити нарахування штрафів та пені?

7. Чи може суд розтлумачити мені, яким саме чином, я мушу виконувати рішення про стягнення з мене заборгованості, котра у рішенні суду зафіксована у іноземній валюті, як що я не є агентом валютних операцій, та не маю доходу у іноземній валюти?

8. Як саме мені виконувати рішення стосовно погашення заборгованості у іноземній валюті, та не порушувати закон, якщо законодавством України прямо зазначені наступні правила використання іноземної валюти на території України:

8.1. ЦКУ Стаття 524. Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

8.2. ЦКУ Стаття 192. Гроші (грошові кошти)

1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

8.3. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України затверджені постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 р. N 200

1. п. 6.2. Фізичні особи - резиденти можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу у випадках, передбачених підпунктами "а", "в" та "е" пункту 6.1, а саме, готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі:

а) сплати мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), митних зборів та фінансових санкцій відповідно до митного законодавства України;

в) сплати платежів за охорону та супроводження підакцизних і транзитних товарів митними органами;

е) оплати товарів і послуг у зоні, що звільнена від сплати мита та податків.

1.2. Чи має рішення суду відношення хоча б до якогось з цих пунктів?

2. п. 6.3. Фізичні особи, а також юридичні особи - резиденти та іноземні представництва можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі оплати дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав дозволів на в'їзд (віз) до цих країн фізичним особам, які виїжджають у приватних справах та в службові відрядження.

2.1. Чи можливо виконування рішення суду, та ведення розрахунків на території України іноземної готівковою валютою, як що виконання рішення не є оплатою, яка дозволена законодавством у межах п.6.3. вищезазначених правил?

3. п. 7.1. Резиденти - суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу під час здійснення торгівлі та надання послуг за межами України.

4. п. 8.14. Порушення резидентами та нерезидентами вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

8.3.1. Тобто, прошу поясніти мені, як саме, не порушуючи діюче законодавство в сфері валютного регулювання, а саме правил використання готівкової іноземної валюти на території України, яки затверджені постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 р. N 200, я маю виконувати рішення суду, адже п.8.14 вищезазначених правил чітко вказує на ту обставину, що, якщо вони (Правила) будуть порушені, то особа, яка ці порушення здійснила, повинна нести відповідальність, згідно із законодавством України?

9. Чи повинен особисто я, враховуючи положення Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», за для виконання рішення суду, отримати індивідуальну ліцензію, як того вимогає п.4 г) вищезазначеного Декрету?

То б то, цитую: «4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції: г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.»

10. Чи рішення суду не є таким, котре обмежує мене, як резидента України, здійснювати розрахунки, в тому числі виконувати рішення суду в частині повернення боргу, національною валютою України, котра, згідно ст. 3 Декрету є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь яких вимог та зобов'язань?

11. Чи вказане рішення, з огляду на діюче законодавство не обв’язує особисто мене до здійснення дій,здійснення котрих тягне за собою певну відповідальність, як адміністративну, так и кримінальну, згідно норм діючого законодавства.

12. Чи виконання даного рішення, в іноземній валюті, мною, як резидентом, буде тягнути за собою також відповідальність згідно ст. 16, яка читко наголошує що незаконе використання валютних цінностей як засобу платежу, яке вчинене без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. До резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції): за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.»

Тобто я вірно зрозумів, що при виконанні цього рішення, як тільки я зроблю спробу,

без індивідуальної ліцензії, здійснити оплату боргу у іноземній валюті, я повинен

буду таку саме суму, але вже в перерахунку на гривні, на момент здійснення

незаконної валютної операції, перерахувати як штраф, у Держбюджет України?

13. Чи розповсюджується вище зазначене рішення на дії, яки мають право здійснювати співробітники виконавчої служби, накладаючи арешт на майно, яким є квартира за адресою ..................., в якої прописана та постійно проживає малолітня дитина, якщо Банк не схотів пред’являти договір іпотеки на це нерухоме майно, в рамках вищезазначених процесів, а відповідно, приймаючи рішення, судом не було забезпечено виконання норм діючого законодавства про захист прав, свобод, та інтересів малолітньої дитини?

14. Якщо на виконання рішення суду, з огляду суми, а не валюти платежу, в мене, як у поручителя по кредиту, та у позичальника, не вистачить грошових коштів, та іншого майна, що б провести повні розрахунки із кредитором, чи матиму я разом з позикодавцем, на законних підставах, шляхом звернення до суду,чи якимось іншим, можливо, законним шляхом, оголосити себе банкрутом, як що я, та позичальник є простими фізичними особами, яки не ведуть підприємницької діяльності?

15. Якщо визнання себе банкротом не можливо, а кредитний договір, з огляду на те, що по ньому прийнято судом рішення про дострокове повернення коштів, разом із процентами та всіма штрафними санкціями, не є таким, що вважається більш не діючим, таким, по котрому банк не має право здійснювати будь яки нарахування, то, я правильно зрозумів, що, наразі я є рабом банківської установи, яка все моє життя зможе нараховувати проценти та штрафи більші, ніж мої доходи? Прошу обов’язково розтлумачити мені саме мій соціальний статус, з огляду на рішення суду, та мої можливості щодо його фактичного виконання (вся необхідна інформація є у матеріалах справи, але ж якщо для того, щоб надати мені тлумачення рішення суду саме в цьому розрізі, від мене потребується якась інформація, я обов’язково ії надам, як що це не буде порушувати діюче законодавство) .

Вот, в общем-то это пока все вопросы, которые я успела составить.

вы не подумайте, я прекрасно понимаю, в какой стране я живу, и мне не настолько нужно это тлумачення, НО!!! Я хочу получить, среди всех вопросов ответ на несколько принципиальных.

Вот интересно, обязан ли суд давать ответы на все вопросы, которые у меня возникли, в связи с выполнением решения суда, или имеет право на обычную которкую отписку, не вникая в пункты????

Link to comment
Share on other sites

суд даст раъзяснения решения не меняя его содержания, он на это не имеет право.можно указать вопросы, которые Вас интересуют, суд ответит на те, ответ на которые по его мнению не меняют содержания вынесенного решения. Подавали на разъяснение решения в декабре прошлого года,уиз 3 вопросов нам ответили на 1, указав, що суд виришив задовыльнити заяву частково.

Link to comment
Share on other sites

а вы не написали на их ответ, что решили в таком случае решения суда задовольныты частково?

а если серьезно - как мне кажется, должны быть железные аргументы, почему частково и куда за оставльными розъяснениями Вам обращаться.....Или я не права???

Link to comment
Share on other sites

Вот, в общем-то это пока все вопросы, которые я успела составить.

......

Вот интересно, обязан ли суд давать ответы на все вопросы, которые у меня возникли, в связи с выполнением решения суда, или имеет право на обычную которкую отписку, не вникая в пункты????

:D :D :D "...пока все вопросы..." . ой, как мне понравилось это "пока" .

И вопросы интересные, хотелось бы получить ответы.

но мне кажется, суд посчитает эти вопросы риторическими. И еще, мне кажется, они даже имеют право не читать то, что вы там пишете. И вовсю пользуются этим правом. :P

Link to comment
Share on other sites

а вы не написали на их ответ, что решили в таком случае решения суда задовольныты частково?

а если серьезно - как мне кажется, должны быть железные аргументы, почему частково и куда за оставльными розъяснениями Вам обращаться.....Или я не права???

какие бы аргументы они не указали, нет никакой разницы- эта ухвала не подлежит оскарженню. Типа истина в последней инстанции. А Ваши ( как и наши) вопросы - не их проблемы.

Link to comment
Share on other sites

ой, как интересно. Значит суд не обязан дать разъяснение каким образом я должна выполнять его решение, при этом, не нарушая закон?

А можно подобные вопросы задавать несколько раз. Вот на 1 из 15 суд ответит, а я ему еще письмо - ой извените судьюшки дорогушички, а как мне выполнять решение, с точки зрения такой то и вкатить вопрос на который они не ответили?

Да ухвала может и не подлягать оскарженню. Развеж вы чего-то оспариваете, если пишете второе письмо, в котором просите ответить вам на конкретный вопос по исполнению конкретного решения?

А где у судей закреплены такие права, согласно которым они имеют право не объяснять гражданам, как именно выполнять решение?

Я ж специально сформулировала вопросы таким образом, что б, если суд ответит "да" так то можно - значит суд подталкивает меня к нарушению закона, по сути, к совершению преступления!!! а если "нет" - то что это нах.....р (извините) за решение, которое суд вынес, но которое нельзя выполнить не нарушая закон!!!

Вот интересно, и что мне потом с этими ответами делать....

да, кстати, никто не подскажет, если суд не ответит на мои вопросы, могу ли я обратиься в прокуратуру, за защитой своих прав, скажем, в доступе к информации (это ж не отвечая на конкретные вопросы, суд ограничивает именно это мое право???)

Или, может, писать им по 1 мисьму в неделю, по 1 вопросу пусть отвечают???

какие мнения?

Link to comment
Share on other sites

ой, как интересно. Значит суд не обязан дать разъяснение каким образом я должна выполнять его решение, при этом, не нарушая закон?

А можно подобные вопросы задавать несколько раз. Вот на 1 из 15 суд ответит, а я ему еще письмо - ой извените судьюшки дорогушички, а как мне выполнять решение, с точки зрения такой то и вкатить вопрос на который они не ответили?

Да ухвала может и не подлягать оскарженню. Развеж вы чего-то оспариваете, если пишете второе письмо, в котором просите ответить вам на конкретный вопос по исполнению конкретного решения?

А где у судей закреплены такие права, согласно которым они имеют право не объяснять гражданам, как именно выполнять решение?

Я ж специально сформулировала вопросы таким образом, что б, если суд ответит "да" так то можно - значит суд подталкивает меня к нарушению закона, по сути, к совершению преступления!!! а если "нет" - то что это нах.....р (извините) за решение, которое суд вынес, но которое нельзя выполнить не нарушая закон!!!

Вот интересно, и что мне потом с этими ответами делать....

да, кстати, никто не подскажет, если суд не ответит на мои вопросы, могу ли я обратиься в прокуратуру, за защитой своих прав, скажем, в доступе к информации (это ж не отвечая на конкретные вопросы, суд ограничивает именно это мое право???)

Или, может, писать им по 1 мисьму в неделю, по 1 вопросу пусть отвечают???

какие мнения?

Ой не знаю, какие права конкретно нарушит суд по ЗУ о доступе к публичной информации?

привидите конкретные статьи.

Link to comment
Share on other sites

хорошо. а что, суд имеет право не давать разъяснения каким образом выполнять его решение?

может кто подскажет, на что можно опираться, прося суд дать разъяснение????

или только на милость судей?

Статья23.Право на обжалование решений, действий или бездеятельности

распорядителей информации

1. Решения, действия или бездействие распорядителей информации могут быть обжалованы к руководителю распорядителя, вышестоящий орган или суд.

2. Запрашивающий имеет право обжаловать:

1) отказ в удовлетворении запроса на информацию;

2) отсрочка удовлетворения запроса на информацию;

3) непредоставления ответа на запрос на информацию;

4) предоставление недостоверной или неполной информации;

5) несвоевременное предоставление информации;

6) невыполнение распорядителями обязанности обнародовать информацию в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

7) иные решения, действия или бездействие распорядителей информации, нарушивших законные права и интересы запрашивающего.

3. Обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации в суд осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины (2747-15).

Статья24.Ответственность за нарушение законодательства о доступе к публичной информации

1. Ответственность за нарушение законодательства о доступе к публичной информации несут лица, виновные в совершении таких нарушений:

1) непредоставления ответа на запрос;

2) непредоставление информации по запросу;

3) безосновательный отказ в удовлетворении запроса на информацию;

4) необнародования информации в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

5) предоставление или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации;

6) несвоевременное предоставление информации;

7) необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом;

8) неосуществления регистрации документов;

9) умышленное сокрытие или уничтожение информации или документов.

2. Лица, по мнению которых их права и законные интересы нарушены распорядителями информации, имеют право на возмещение материального и морального вреда в порядке, определенном законом.

просто само по себе обращение в суд за разъяснением решения суда является ли правом, защиту которого обеспечивает ЗУ о доступе к публичной информации???

Link to comment
Share on other sites

хорошо. а что, суд имеет право не давать разъяснения каким образом выполнять его решение?

может кто подскажет, на что можно опираться, прося суд дать разъяснение????

или только на милость судей?

суд даст (если даст, конечно :P ) разъяснение своих решений, а не как выполнять их.
Link to comment
Share on other sites

так как можно дать ответ на вопрос без учета самого вопроса? как можно разъяснить решение, если вопрос касается именно реализации этого решения?

простая логика.

1.стороны обращаются в суд в спорном или конфликтном вопросе.

2. суд выносит решение, обязывая одну сторону что-то сделать для другой стороны.

3. у стороны которая что-то кому-то должна возникли вопросы именно по решению, как его правильно реализовать, что б и решение суда исполнить, то есть поступить как добропорядочный гражданин, и закон не нарушить, то есть, опять таки поступить как добропорядочный гражданин?

Неужели суд не должен тупому но очень добропорядочному гражданину объяснить, как он должен выполнять решение???

вот в разрезе одного из моих вопросов:

2.1. Чи можливо виконування рішення суду, та ведення розрахунків на території України іноземної готівковою валютою, як що виконання рішення не є оплатою, яка дозволена законодавством у межах п.6.3. вищезазначених правил?

3. п. 7.1. Резиденти - суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу під час здійснення торгівлі та надання послуг за межами України.

4. п. 8.14. Порушення резидентами та нерезидентами вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

8.3.1. Тобто, прошу поясніти мені, як саме, не порушуючи діюче законодавство в сфері валютного регулювання, а саме правил використання готівкової іноземної валюти на території України, яки затверджені постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 р. N 200, я маю виконувати рішення суду, адже п.8.14 вищезазначених правил чітко вказує на ту обставину, що, якщо вони (Правила) будуть порушені, то особа, яка ці порушення здійснила, повинна нести відповідальність, згідно із законодавством України?

9. Чи повинен особисто я, враховуючи положення Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», за для виконання рішення суду, отримати індивідуальну ліцензію, як того вимогає п.4 г) вищезазначеного Декрету?

То б то, цитую: «4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції: г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.»

10. Чи рішення суду не є таким, котре обмежує мене, як резидента України, здійснювати розрахунки, в тому числі виконувати рішення суду в частині повернення боргу, національною валютою України, котра, згідно ст. 3 Декрету є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь яких вимог та зобов'язань?

11. Чи вказане рішення, з огляду на діюче законодавство не обв’язує особисто мене до здійснення дій,здійснення котрих тягне за собою певну відповідальність, як адміністративну, так и кримінальну, згідно норм діючого законодавства.

12. Чи виконання даного рішення, в іноземній валюті, мною, як резидентом, буде тягнути за собою також відповідальність згідно ст. 16, яка читко наголошує що незаконе використання валютних цінностей як засобу платежу, яке вчинене без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. До резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції): за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.»

Тобто я вірно зрозумів, що при виконанні цього рішення, як тільки я зроблю спробу,

без індивідуальної ліцензії, здійснити оплату боргу у іноземній валюті, я повинен

буду таку саме суму, але вже в перерахунку на гривні, на момент здійснення

незаконної валютної операції, перерахувати як штраф, у Держбюджет України?

Вот хотя бы одно положение закона, которое гласит, если в у.е. платите, будьте добры столько же но по курсу и грн в бюджетик передать.....

Вот и как мне выполнять решение?

вот еще вот тут:

Статья 220. Дополнительное решение суда

1. Суд, который утвердил решение, может по заявлению лиц, которые принимают участие в деле, или по собственной инициативе утвердить дополнительное решение, если:

относительно какого-нибудь искового требования, по поводу какой стороны предъявляли доказательства и давали объяснение, не вынесено решение;

суд, решив вопрос о праве, не указал точной суммы денежных средств, которые подлежат взысканию, имущество, которое подлежит передаче, или какие действия надо выполнить;

и тут нет ограничение, что нельзя вопросы задавать и т.п. Более того, не написано, что за разъяснением можно только 1 раз одному лиц обратиться.....

Статья 221. Разъяснение решения суда

1. Если решение суда непонятно для лиц, которые принимали участие в деле, или для государственного исполнителя, суд по их заявлению выносит постановление, в котором разъясняет свое решение, не изменяя при этом его содержания.

2. Представление заявления о разъяснении решения суда допускается, если оно еще не выполнено или не закончился срок, на протяжении какого решения может быть предъявлено к принудительному выполнению.

3. Заявление о разъяснении решения суда рассматривается на протяжении десяти дней. Неявка лиц, которые принимали участие в деле, и (или) государственного исполнителя не препятствует рассмотрения вопроса о разъяснении решения суда.

4. Постановление, в котором разъясняется решение суда, присылается лицам, которые принимали участие в деле, а также государственному исполнителю, если решение суда разъяснено по его заявлению.

вот...... надо как-то получить ответы на мои вопросы, другое дело, как это сделать, что б получить таки?

При чем меня устроит и положительным и отрицательный ответ. В обоих случаях я его буду к иксу в Страстбург прилагать. В одном случае - суд обязывает меня нарушать закон, а в другом - суд вынес незаконное решение, которое фактически отменяет своим разъяснением...

Link to comment
Share on other sites

Или, может, писать им по 1 мисьму в неделю, по 1 вопросу пусть отвечают???

какие мнения?

зная наши гос.органы (а суды такие же гос.органы) лучше задавать один вопрос и ждать ответ. иначе на свои 15 вопросов вы получите один ответ, а на письма с вопросами, на которые не был дан ответ, получите отписку "мы уже вам на все вопросы ответили предыдущим письмом"
Link to comment
Share on other sites

вот я тоже склоняюсь к тому, что наших судей нельзя пригружать большим количеством информации......

а то мозги поплавятся....

вот по одному...., главное, что б потом на следующее письмо не было такой же отмазки, как мы вам уже давали тлумачення.....

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

21.02 заява про тлумачення рішення суду была передана в канцелярию районного суда первой инстанции (может надо было в апелляцию подать?)

до сих пор - ни ответа ни привета! Что мне делать?

Продублировать в апелляцию? Но, по-моему после принятия решения апелляционный суд в течение 2 недель дело возвращает в суд первой инстанции. Да?

Сколько времени ждать, и что предпринимать потом?

Вопрос я задала весьма простой (для начала)

Вот так он выглядит:

Тра-та-та, от кого и по какому делу.

Прошу розтлумачити мені остаточне рішення суду, яке набуло законної сили та мої права та обов’язки стосовно його виконання, а саме:

1. Яким саме чином, я мушу виконувати рішення про стягнення з мене заборгованості, котра у рішенні суду зафіксована у іноземній валюті, як що я не є агентом валютних операцій, та не маю доходу у іноземній валюти?

2. Чи вказане рішення, з огляду на діюче законодавство не обв’язує особисто мене до здійснення дій, здійснення котрих тягне за собою певну відповідальність, як адміністративну, так и кримінальну, згідно норм діючого законодавства?

3. Чи виконання даного рішення, в іноземній валюті, мною, як резидентом, буде тягнути за собою також відповідальність згідно ст. 16, яка читко наголошує що незаконе використання валютних цінностей як засобу платежу, яке вчинене без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. До резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції): за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.»?

Прошу надати мені відповідь, тому що не розуміння як саме я маю вчинити не дозволяє мені робити кроки до своєчасного виконання рішення суду, що в свою чергу призводить до певних фінансових ризиків у майбутньому.

Что делать дальше? У меня еще с десяток вопросов по тлумаченню.

Link to comment
Share on other sites

По идее они должны назначить заседание, пригласить туда Вас и спросить, что именно Вам не понятно.

Но будет стопроцентный отказ. Мол все понятно, суд не бачить пидстав для розяснення и тлумачення свого ришення.

Link to comment
Share on other sites

а это законно? если мне не понятно решение суда, разве законно не разъяснить?

В том то и дело, что они скажут, что в решении все понятно.

А вопросы, которые Вы задаете имеют характер оспаривания решения (несогласия с ним), а это не предусмотрено процессуальным кодексом.

Просто я уже писал и о доп. решении и о разъяснении...

Link to comment
Share on other sites

В том то и дело, что они скажут, что в решении все понятно.

А вопросы, которые Вы задаете имеют характер оспаривания решения (несогласия с ним), а это не предусмотрено процессуальным кодексом.

Просто я уже писал и о доп. решении и о разъяснении...

а если так ответят, можно ли пожаловаться в прокуратуру на то, что судьи заставляют нарушать закон (ст закона, и ответственность), если выполнить решение, нарушать - если не выполнить, а как выполнить не нарушая - не хотят объяснять..... ? или в квалификационную комиссию....?

Link to comment
Share on other sites

а если так ответят, можно ли пожаловаться в прокуратуру на то, что судьи заставляют нарушать закон (ст закона, и ответственность), если выполнить решение, нарушать - если не выполнить, а как выполнить не нарушая - не хотят объяснять..... ? или в квалификационную комиссию....?

Ну почему нельзя. Вам никто это запретить не может.

У меня просто была цель создать геморрой судьям. Чтобы на будущее они уже боялись.

У меня не было целью - добиться правды в нашей стране в этой части. Проще поставить цель сдвинуть землю со своей орбиты.

Link to comment
Share on other sites

так наши цели - идентичны! мало ли что, аа увидев мою фамилию в документах, может осторожнее, на виражах будут. никто не зарекается больше в суд ни нагой! ожнако же, надо понимать, что судить будут те же судьи. Толкь как! ??? если им создать геморрой....

Link to comment
Share on other sites

так наши цели - идентичны! мало ли что, аа увидев мою фамилию в документах, может осторожнее, на виражах будут. никто не зарекается больше в суд ни нагой! ожнако же, надо понимать, что судить будут те же судьи. Толкь как! ??? если им создать геморрой....

"В одном городе жил судья: он и Бога не боялся, и людей не уважал.

И была в том городе вдова. Много раз она приходила к нему, говоря: "Защити меня от противника моего!"

Долгое время он не хотел этого делать. Но в конце концов сказал себе: "Хотя я и Бога не боюсь, и людей не уважаю,

однако эта вдова не оставляет меня в покое. Я помогу ей добиться правосудия, чтобы она больше не приходила и не надоедала мне""...(От Луки - 18)

Разве не прослеживаете аналогию?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"В одном городе жил судья: он и Бога не боялся, и людей не уважал.

И была в том городе вдова. Много раз она приходила к нему, говоря: "Защити меня от противника моего!"

Долгое время он не хотел этого делать. Но в конце концов сказал себе: "Хотя я и Бога не боюсь, и людей не уважаю,

однако эта вдова не оставляет меня в покое. Я помогу ей добиться правосудия, чтобы она больше не приходила и не надоедала мне""...(От Луки - 18)

Разве не прослеживаете аналогию?

класс!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ребят, помогите, пожалуйста, как как бы так бы спровоцировать судей? у меня на завтра повестка, будет заседание, или что там, как раз по поводу этого тлумачення..

я им затравку бросила из трех вопросов. вот думаю, как бы так под запись их вынудить сказать что я должна нарушать закон!!! Решение - то у меня в у.е.!!!!

ПЛИИИЗЗЗ!

ВОТ такой вопрос я им закинула.

Прошу розтлумачити мені остаточне рішення суду, яке набуло законної сили та мої права та обов’язки стосовно його виконання, а саме:

1. Яким саме чином, я мушу виконувати рішення про стягнення з мене заборгованості, котра у рішенні суду зафіксована у іноземній валюті, як що я не є агентом валютних операцій, та не маю доходу у іноземній валюти?

2. Чи вказане рішення, з огляду на діюче законодавство не обв’язує особисто мене до здійснення дій, здійснення котрих тягне за собою певну відповідальність, як адміністративну, так и кримінальну, згідно норм діючого законодавства?

3. Чи виконання даного рішення, в іноземній валюті, мною, як резидентом, буде тягнути за собою також відповідальність згідно ст. 16, яка читко наголошує що незаконе використання валютних цінностей як засобу платежу, яке вчинене без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. До резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції): за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.»?

Прошу надати мені відповідь, тому що не розуміння як саме я маю вчинити не дозволяє мені робити кроки до своєчасного виконання рішення суду, що в свою чергу призводить до певних фінансових ризиків у майбутньому.

ну а список остальных вопросов, в моем первом посту.....

Помогите! Хочу спровоцировать, а потом на них заяву накатать, мол заставляют, сволочи, закон нарушать.

Link to comment
Share on other sites

отказали в разъяснении без объяснения причин. :wacko::(

О чем я и говорил.

Не расстраивайтесь. продолжайте. Не опускайте руки.

_____________

Две лягушки

Алексей Пантелеев.

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Только одна из них была храбрая, сильная, веселая, а другая –ни то ни се: трусиха была, лентяйка, соня.

Но все-таки они жили вместе, эти лягушки.

И вот однажды ночью вышли они погулять.

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят: стоит дом. А около дома погреб. И пахнет из него очень вкусно: плесенью пахнет, сыростью, мхом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.

Вот забрались они поскорей в погреб, стали там играть и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.

И стали тонуть.

А тонуть им, конечно, не хочется.

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немного, побарахталась и думает: «Все равно мне отсюда не выбраться. Зачем же я буду напрасно барахтаться? Только мучиться зря. Уж лучше я сразу утону».

Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула.

А вторая лягушка – была не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет».

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывешь. Горшок маленький, стенки скользкие – не вылезти лягушке из сметаны.

Но все-таки она не сдается, не унывает. «Ничего,– думает, – пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая, значит, надо жить. А там – что будет!»

И вот из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и память стала терять. Уж вот захлебнулась. Уж вот ее ко дну тянет. А она и тут не сдается. Знай себе, лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, лягушачья смерть...»

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она, лягушка, на комке масла.

«Что такое?– думает лягушка. – Откуда взялось здесь масло?»

Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила.

«Ну вот,– думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула».

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой, в лес.

А вторая лягушка осталась в горшке. И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала.

Ну что ж! Если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом! Не умирай раньше смерти!

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...