Признаки кредитных денег


Recommended Posts

Возник вопрос- а какие признаки есть у кредитных денег, то есть как банк может доказать, что были выданы именно кредитные деньги по заяве, чем это может быть подтверждено.Что-бы было понятнее привожу пример:

У лица в банке открыто 3-4 текущих счета в разных валютах. И тут банк решил на один из счетов внести определенную сумму , а потом решил требовать их назад, но с учетом % за использование, то есть как будто он их выдал в кредит. Так вот как в этой ситуации банк может доказать, что перечисленную сумму он дал именно в кредит , а не как благотворительный взнос.

Link to comment
Share on other sites

вы имеете ввиду кредитные деньги, которые выданы в сумме и в порядке предусмотренным кредитным договором?

если да, то я считаю, что денежные средства, которые были выданы заемщику не в соответствии с условиями кредитного договора (например выданы "на руки" согласно заявлению, тогда как в кредитном договоре прописана процедура перечисления на указанный счет заемщика) не подпадают под действие кредитного договора и переданы лицу безосновательно, ошибочно и т.д.

вот как то так

Link to comment
Share on other sites

вы имеете ввиду кредитные деньги, которые выданы в сумме и в порядке предусмотренным кредитным договором?

если да, то я считаю, что денежные средства, которые были выданы заемщику не в соответствии с условиями кредитного договора (например выданы "на руки" согласно заявлению, тогда как в кредитном договоре прописана процедура перечисления на указанный счет заемщика) не подпадают под действие кредитного договора и переданы лицу безосновательно, ошибочно и т.д.

вот как то так

еще раз про перечисления и выдачу на руки.... То есть то, что я получила деньги на руки - фиг докажут?
Link to comment
Share on other sites

Вот видите девочки, не можете ответить конкретно.Простой вопрос---Деньги выданы со счета ли на счет, как определить что они именно кредитные? Будет ли подтверждением, что банк например их перевел с транзита или выдал на счет 2233(2203) для облику кредита. И опять идем по-кругу-ведь банк на транзит или 2233 их зачислил сам, вы не просили их туда переводить в качестве кредита с дальнейшей выдачей.

Сколько пересмотрела ,не могу понять -КАКИЕ ПРИЗНАКИ КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ.

ИНТЕРЕСУЮТ ЛЮБЫЕ МНЕНИЯ И СООБРАЖЕНИЯ.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Возник вопрос- а какие признаки есть у кредитных денег, то есть как банк может доказать, что были выданы именно кредитные деньги по заяве, чем это может быть подтверждено.Что-бы было понятнее привожу пример:

У лица в банке открыто 3-4 текущих счета в разных валютах. И тут банк решил на один из счетов внести определенную сумму , а потом решил требовать их назад, но с учетом % за использование, то есть как будто он их выдал в кредит. Так вот как в этой ситуации банк может доказать, что перечисленную сумму он дал именно в кредит , а не как благотворительный взнос.

Функції грошей

Гроші виконують ряд важливих функцій:

Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, та встановлює певну грошову одиницю розрахунків – національну валюту.

Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб.

Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

[ред.]

Види грошей

За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові та кредитні)[2]:

Повноцінні – це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. До повноціних відносять товарні та металеві гроші.

Неповноцінні гроші – це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. До них відносяться паперові, кредитні гроші та білонна монета.

Товарні гроші - це різновид грошей, які є товаром (наприклад худоба, зерно, ракушки, хутра). Тобто предмети, які можна безпосередньо використовувати, проте одночасно, вони виступають і як еквівалент вартості інших товарів. Купівельна спроможність товарних грошей ґрунтується на вартості, властивій конкретному товару, який виступає в ролі грошей.

Металеві гроші спочатку з'явилися як шматки металу різної форми та ваги, з часом вони трансформувались у форму монет. Монета грошовий знак, виготовлений з металу (золота, срібла, міді або сплавів) встановлених законом ваги і форми, що використовується як засіб грошового обігу та платежу.

Паперові гроші – це гроші, що не мають самостійної вартості, або ця вартість не співрозмірна з номіналом. Вони випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законним платіжним засобом на всій території.

Кредитні гроші - це права вимоги до фізичних або юридичних осіб, спеціальним чином оформлений борг, зазвичай у формі переданого цінного паперу, які можна використовувати для покупки товарів (послуг) або оплати власних боргів. Оплата по таким зобов’язанням зазвичай проводиться у визначений термін, хоча є варіанти, коли оплата проводиться в будь-який час на першу вимогу. Кредитні гроші несуть в собі ризик невиконання вимоги. Кредитні гроші пройшли наступний шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки.

Link to comment
Share on other sites

вот вовремя этот вопрос возник.

У меня есть договор счета, в котором нигде не написано, что счет открыт мне для кредитных денег. Дальше - есть додаток 1 к договору счета с номером самого счета и словом "валютный". Еще есть договор транша, в котором написано, что кредит выдается согласно рамковой угоде. В рамковой угоде прописан порядок выдачи (с использованием текущего счета, тут не придерешься))) и списания, но опять же без указания номера счета и без ссылок на додаток 1. И еще есть интересный пункт в рамковой угоде: "Кредит вважається виданим з моменту списання суми кредиту з відповідного рахунку Кредитора з метою видачі кредиту". Т.е. доказательством выдачи кредита, а соотв. и признаком того, что деньги, которые появились на моем счете, именно кредитные, должен быть мемориальный ордер, из которого должна быть видна проводка - откуда, цель. Так?

dentalen, я правильно поняла ваш вопрос? Сама ищу ответ на него. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

вот вовремя этот вопрос возник.

У меня есть договор счета, в котором нигде не написано, что счет открыт мне для кредитных денег. Дальше - есть додаток 1 к договору счета с номером самого счета и словом "валютный". Еще есть договор транша, в котором написано, что кредит выдается согласно рамковой угоде. В рамковой угоде прописан порядок выдачи (с использованием текущего счета, тут не придерешься))) и списания, но опять же без указания номера счета и без ссылок на додаток 1. И еще есть интересный пункт в рамковой угоде: "Кредит вважається виданим з моменту списання суми кредиту з відповідного рахунку Кредитора з метою видачі кредиту". Т.е. доказательством выдачи кредита, а соотв. и признаком того, что деньги, которые появились на моем счете, именно кредитные, должен быть мемориальный ордер, из которого должна быть видна проводка - откуда, цель. Так?

dentalen, я правильно поняла ваш вопрос? Сама ищу ответ на него. :rolleyes:

Ордер - да, должен быть. Но в остальном банк обоснует реально выполненные им операции полным соответствием указаниям НПА НБУ (да так оно и есть..).
Link to comment
Share on other sites

(да так оно и есть..).

да хто ж спорит... :) брали, значит будем отдавать))) только вот хотелось бы спокойно жить, работать, зарабатывать и постепенно возвращать, а не бороться с ветряными мельницами.

А так... вся наша жизнь - это бег, мы очень-очень быстро бежим, а остаемся все равно на месте или даже отстаем, не можем догнать эти банки с их процентами, пеней и штрафами.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show