ВССУ обхоб отказа на стягнення за рахунок заставы ..


Recommended Posts

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ

з РОЗГЛЯДУ цивільних і КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2012 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ у складі:

головуючого

Дьоміної О.О.,

суддів:

Дем’яносова М.В.,

Касьяна О.П.,

Кафідової О.В.,

Коротуна В.М.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного

товариства комерційний банк (далі - ПАТ КБ) «Приватбанк» до Телятнікова

Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави та

зустрічним позовом Телятнікова Олега Володимировича до ПАТ КБ

«Приватбанк» про захист прав споживачів, визнання кредитного договору

недійсним, припинення правовідношення, за касаційною скаргою ПАТ КБ

«Приватбанк» на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня

2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах

Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року, -

ПАТ КБ «Приватбанк» звернулося до суду з позовом про звернення

стягнення на предмет застави, в обґрунтування якого зазначало, що 11 серпня

2008 року між ПАТ КБ «Приватбанк» та Телятніковим О.В. було укладено

кредитно-заставний договір, внаслідок невиконання якого у відповідача виникла

заборгованість у розмірі 31 695 доларів СІЛА 29 центів, зважаючи на це позивач

просив задовольнити позов, звернути стягнення на предмет застави.

Телятніков О.В. звернувся до суду із зустрічним позовом про захист прав

споживачів, визнання кредитно-заставного договору недійсним, припинення

правовідношення, в обгрунтування якого зазначав, що кредитно-заставний договір

від 11 серпня 2008 року укладено внаслідок омани, просив визнати його недійсним,

встановила:

Справа № 6-9861св12

Головуючий у першій інстанції: Мазурик О.Ф.

Доповідач: Дьоміна О.О.

Категорія:

2

накласти на відповідача штрафні санкції за порушення законодавства щодо

валютного регулювання та валютного контролю.

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року,

залишеним без змін ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах

Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року, в задоволенні позову ПАТ КБ

«Приватбанк» та зустрічного позову Телятнікова О.В. відмовлено.

Ухвалою судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ від 25 квітня 2012 року у відкритті касаційного провадження

за касаційною скаргою Телятнікова О.В. на рішення Голосіївського районного суду

м. Києва від 11 липня 2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати у

цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року в справі за

позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Телятнікова О.В. про звернення стягнення на

предмет застави та зустрічним позовом Телятнікова О.В. до ПАТ КБ «Приватбанк»

про захист прав споживачів, визнання кредитного договору недійсним, припинення

правовідношення, відмовлено.

Не погоджуючись із вищенаведеними судовими рішеннями ПАТ КБ

«Приватбанк» звернулося до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ з касаційною скаргою, в якій просило змінити

рішення судів першої та апеляційної інстанцій, позов ПАТ КБ «Приватбанк»

задовольнити, в іншій частині судові рішення залишити без змін. '

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія

суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає

частковому задоволенню з таких підстав.

Висновки суду першої інстанції про відмову в задоволенні зустрічного

позову Телятнікова О.В. про захист прав споживачів, визнання кредитного

договору недійсним, припинення правовідношення, з якими погодився апеляційний

суд, відповідають чинному законодавству та обставинам справи.

Однак з висновком суду першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд,

про те, що підстави для звернення стягнення на предмет застави відсутні, оскільки

відповідач не був належним чином повідомлений про дострокове повернення суми

кредиту та інших платежів у повному обсязі, погодитися не можна.

Як вбачається з матеріалів справи, 11 серпня 2008 року між ПАТ КБ

«Приватбанк» та Телятніковим О.В. було укладено кредитно-заставний договір

№ К2НСАЕ00000436, відповідно до якого відповідач отримав кредит у розмірі

19 182 долари США 77 центів на умовах сплати відсотків за користування

кредитом в розмірі 17,04% і встановленим терміном повернення— до 9 серпня

з

2013 року. Із метою забезпечення виконання кредитного зобов’язання

Телятніков О.В. передав у заставу належний йому на праві власності автомобіль

Volkswagen Т4, 2002 року випуску, д.н.з. АА 2305 СР (а.с. 7-13).

Внаслідок неналежного виконання зобов’язань за кредитним договором у

відповідача виникла заборгованість у розмірі 31 695 доларів США 29 центів (а.с. 6).

Відповідно до частин 1, 2 статті 1054 ЦК України за кредитним договором

банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові

кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а

позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин

за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави про

позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного

договору.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов’язання має виконуватися

належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів

цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до

звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Позичальник

зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі

або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду

та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку,

що встановлені договором (частина 1 статті 1049 ЦК України).

Згідно з частиною 2 статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений

обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі

прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати

дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів,

належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов’язання

може забезпечуватися, зокрема, заставою.

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання

боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати

задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами

цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Застава

виникає на підставі договору, закону або рішення суду (стаття 572, частина 1 статті

574 ЦК України, стаття 1 Закону України «Про заставу»).

Частиною 1 статті 589 ЦК України, частиною 1 статті 20 Закону України

«Про заставу» передбачено, що у разі невиконання зобов’язання, забезпеченого

заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

4

Відповідно до частин 1, 2 статті 24 Закону України «Про забезпечення вимог

кредиторів та реєстрацію обтяжень» звернення стягнення на предмет

забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого

напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку

згідно із цим Законом. Використання позасудових способів звернення стягнення на

предмет забезпечувального обтяження не позбавляє права боржника, обтяжувача

або третіх осіб звернутися до суду.

Згідно з частиною 1 статті 27 Закону України «Про забезпечення вимог

кредиторів та реєстрацію обтяжень», якщо інше не встановлено цим Законом,

обтяжувач, який має намір звернути стягнення на предмет забезпечувального

обтяження в позасудовому порядку, зобов’язаний надіслати боржнику та іншим

обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, письмове

повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов’язання.

З пунктів 13.1. - 13.3. кредитного-заставного договору вбачається, що цим

договором було передбачено право ПАТ КБ «Приватбанк» на використання

судового та позасудових способів звернення стягнення на предмет застави.

Таким чином, відмовляючи у задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк» про

звернення стягнення на предмет застави, суд першої інстанції не вирішив питання

про застосування до спірних правовідносин положення частини 2 статті 1051 ЦК

України, тому належним чином не з’ясував питання про те, чи мав позивач право

вимагати дострокового виконання зобов’язання за кредитним договором, а також

обов’язковість використання позасудових способів звернення стягнення на предмет

застави перед зверненням до суду.

Апеляційний суд під час розгляду справи в порушення норм статей 303, 315

ЦПК України, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції в частині відмови

у задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк» про звернення стягнення на предмет

застави, належним чином не перевірив його законності та обгрунтованості.

Зважаючи на те, що судові рішення підлягають скасуванню, а касаційна

скарга ПАТ КБ «Приватбанк» - частковому задоволенню, ухвала судді Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від

25 квітня 2012 року, постановлена в справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до

Телятнікова О.В. про звернення стягнення на предмет застави та зустрічним

позовом Телятнікова О.В. до ПАТ КБ «Приватбанк» про захист прав споживачів,

визнання кредитного договору недійсним, припинення правовідношення, також

підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 336, 338, 348 ЦПК України, колегія суддів судової

палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ,

5

ухвалила:

Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства комерційний банк

«Приватбанк» задовольнити частково.

Ухвалу судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ від 25 квітня 2012 року скасувати.

Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року та

ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду

м. Києва від 1 лютого 2012 року в частині відмови у задоволенні позову публічного

акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про звернення стягнення

на предмет застави скасувати, справу в цій частині передати на новий розгляд до

суду першої інстанції.

В іншій частині судові рішення залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді:

О.О. Дьоміна

М.В. Дем’яносов

О.П. Касьян

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

У х в а л а

іменем україни

11 липня 2012 рокум. КиївКолегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого суддів: Дьоміної О.О., Демʼяносова М.В., Кафідової О.В.,Касьяна О.П., Коротуна В.М.,розглянувши в судовому засіданні справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк (далі - ПАТ КБ) «Приватбанк» до ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет застави та зустрічним позовом ОСОБА_6 до ПАТ КБ «Приватбанк» про захист прав споживачів, визнання кредитного договору недійсним, припинення правовідношення, за касаційною скаргою ПАТ КБ «Приватбанк» на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року, -

в с т а н о в и л а:

ПАТ КБ «Приватбанк» звернулося до суду з позовом про звернення стягнення на предмет застави, в обґрунтування якого зазначало, що 11 серпня 2008 року між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_6 було укладено кредитно-заставний договір, внаслідок невиконання якого у відповідача виникла заборгованість у розмірі 31 695 доларів США 29 центів, зважаючи на це позивач просив задовольнити позов, звернути стягнення на предмет застави.

ОСОБА_6 звернувся до суду із зустрічним позовом про захист прав споживачів, визнання кредитно-заставного договору недійсним, припинення правовідношення, в обґрунтування якого зазначав, що кредитно-заставний договір від 11 серпня 2008 року укладено внаслідок омани, просив визнати його недійсним, накласти на відповідача штрафні санкції за порушення законодавства щодо валютного регулювання та валютного контролю.

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року, залишеним без змін ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року, в задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк» та зустрічного позову ОСОБА_6 відмовлено.

Ухвалою судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2012 року у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_6 на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року в справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет застави та зустрічним позовом ОСОБА_6 до ПАТ КБ «Приватбанк» про захист прав споживачів, визнання кредитного договору недійсним, припинення правовідношення, відмовлено.

Не погоджуючись із вищенаведеними судовими рішеннями ПАТ КБ «Приватбанк» звернулося до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з касаційною скаргою, в якій просило змінити рішення судів першої та апеляційної інстанцій, позов ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити, в іншій частині судові рішення залишити без змін.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Висновки суду першої інстанції про відмову в задоволенні зустрічного позову ОСОБА_6 про захист прав споживачів, визнання кредитного договору недійсним, припинення правовідношення, з якими погодився апеляційний суд, відповідають чинному законодавству та обставинам справи.

Однак з висновком суду першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, про те, що підстави для звернення стягнення на предмет застави відсутні, оскільки відповідач не був належним чином повідомлений про дострокове повернення суми кредиту та інших платежів у повному обсязі, погодитися не можна.

Як вбачається з матеріалів справи, 11 серпня 2008 року між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_6 було укладено кредитно-заставний договір № К2НСАЕ00000436, відповідно до якого відповідач отримав кредит у розмірі 19 182 долари США 77 центів на умовах сплати відсотків за користування кредитом в розмірі 17,04% і встановленим терміном повернення - до 9 серпня 2013 року. Із метою забезпечення виконання кредитного зобов'язання ОСОБА_6 передав у заставу належний йому на праві власності автомобіль Volkswagen T4, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 (а.с. 7-13).

Внаслідок неналежного виконання зобов'язань за кредитним договором у відповідача виникла заборгованість у розмірі 31 695 доларів США 29 центів (а.с. 6).

Відповідно до частин 1, 2 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави про позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (частина 1 статті 1049 ЦК України).

Згідно з частиною 2 статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, заставою.

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду (стаття 572, частина 1 статті 574 ЦК України, стаття 1 Закону України «Про заставу»).

Частиною 1 статті 589 ЦК України, частиною 1 статті 20 Закону України «Про заставу» передбачено, що у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Відповідно до частин 1, 2 статті 24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом. Використання позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження не позбавляє права боржника, обтяжувача або третіх осіб звернутися до суду.

Згідно з частиною 1 статті 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», якщо інше не встановлено цим Законом, обтяжувач, який має намір звернути стягнення на предмет забезпечувального обтяження в позасудовому порядку, зобов'язаний надіслати боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, письмове повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання.

З пунктів 13.1. - 13.3. кредитного-заставного договору вбачається, що цим договором було передбачено право ПАТ КБ «Приватбанк» на використання судового та позасудових способів звернення стягнення на предмет застави.

Таким чином, відмовляючи у задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк» про звернення стягнення на предмет застави, суд першої інстанції не вирішив питання про застосування до спірних правовідносин положення частини 2 статті 1051 ЦК України, тому належним чином не з'ясував питання про те, чи мав позивач право вимагати дострокового виконання зобов'язання за кредитним договором, а також обов'язковість використання позасудових способів звернення стягнення на предмет застави перед зверненням до суду.

Апеляційний суд під час розгляду справи в порушення норм статей 303, 315 ЦПК України, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк» про звернення стягнення на предмет застави, належним чином не перевірив його законності та обґрунтованості.

Зважаючи на те, що судові рішення підлягають скасуванню, а касаційна скарга ПАТ КБ «Приватбанк» - частковому задоволенню, ухвала судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2012 року, постановлена в справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет застави та зустрічним позовом ОСОБА_6 до ПАТ КБ «Приватбанк» про захист прав споживачів, визнання кредитного договору недійсним, припинення правовідношення, також підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 336, 338, 348 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» задовольнити частково.

Ухвалу судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 квітня 2012 року скасувати.

Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 1 лютого 2012 року в частині відмови у задоволенні позову публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про звернення стягнення на предмет застави скасувати, справу в цій частині передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

В іншій частині судові рішення залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий О.О. Дьоміна Судді:М.В. Демʼяносов О.П. Касьян О.В. Кафідова В.М. Коротун

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25482402

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Заява

Про відмову в отриманні фінансової послуги ( Споживчий кредит).

Проаналізувавши договір №К2НСАЕ00000436 від 11.08.2008р. , а також матеріали попередніо проведенних судових розглядів , ініціованих Вашою фінансовою установою Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557 Україна, м.Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65,

У мене як замовника Споживача финансової послуги і Вас як надавача послуги виникло спірне питання щодо можливості надання мені послуги та мого бажання її отримувати та користуватись нею.

Беручі до уваги що відповідно до сутевої умови договору

Банк повинен був згідно усіх законів та нормативно-правових актів України та за умови у кредитному договорі відкрити поточний рахунок в іноземній валюті та видати Кредит відповідно п. 3.3. 3 . з подальшим розрахунком

будь- яким способом на розсуд надавача послуг Банком.

«3. УМОВИ ТА МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ БАНКОМ ЧЕРГОВИХ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.3 Механізм видачі Кредиту. Банк може видати Позичальнику Кредит, обравши, на власний розсуд, будь-який із наступних способів його видачі:

1) видати Кредит в порядку, визначеному статтею 17.4 Договору;

2) видати Кредит готівкою через касу Банку;

3) видати Кредит, перерахувавши відповідні кошти на Рахунок Позичальника.

Кредитні кошти, видані Ьанком будь-яким із способів, визначеним цією статтею 3.3 Договору, вважаються такими, що одержані Позичальником від

Банку.» /

«17.4 3 урахуванням положень статті Договору 3.3, Позичальник доручає Банку, без додаткового узгодження, перерахувати Кредит:

а) в сумі 17200.00 дол.сша (сімнадцять тисяч двісті дол.сша 00 центів) продавцю автомобіля Volkswagen Т4.»

Ваша Филия забовьязалась надати належним чином , а Я споживач належним чином отримати та використати

«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Кредит. За цим Договором Банк зобов'язується надати Позичальникові Кредит у розмірі та на умовах, встановлених у цьому Договорі, а Позичальник зобов'язується прийняти належним чином, використати та повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом, а також інші платежі відповідно до умов Договору.»

Проаналізувавши Постанову Національного Банку України №174 від 01.06.2011 та Постанову Національного Банку України №337 від 14.08.2003, яка діяла до 15.07.2011 року вони нічим не відрізняються по суті касових документів та касових операцій .Та постанову про ведення касових операцій банками в Україні, яка затверджена Постановою Національного Банку України №174 від 01.06.2011 року і тому є обов’язковою для виконання усіма установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами.

Прийшов до висновку що ваша установа не може надати мені кредитні кошти без відкриття поточного рахунку клієнта банку. Договір на відкриття рахунку не укладався не пропонувався я не відмовлявся .

Ваш банк - агент валютного контролю, не попередив мене - споживача Ваших послуг про всі тонкощі валютного законодавства. Я не хочу нести відповідальність за ст.162 Адміністративного Кодексу України тільки тому, що цього хочеться банку! Згідно ст.68 Конституції України «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей»

Так само нагадаю що у нас в Україні діє ст.202 Кримінального Кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, тому ні я не маю права платити ні банк не має право приймати від мене готівкову іноземну валюту як це передбачено в договорі, безпосередньо на позичковий рахунок в обхід поточного. Виходить, що Ваш Банк не надав мені належним чином кредит в іноземній валюті та жодного разу не прийняв від мене належним чином іноземну валюту!

Дана форма видачі "валютних" кредитів - це прихована форма видачі бланкових кредитів за обліковою ставкою НБУ. Співробітники банку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно ст.200 Кримінального Кодексу України.

Враховуючи що за весь час ви не наважилиль запропонувати мені відкрити поточний рахунок з метою перерахування та надання грошових коштів , тобто виконати своє забовьязання і відповідно укласти Договір застави \отримати право застави\.

Відповідно до пункту кредитно заставного договору

«3.1. Попередні умови видачі Кредиту. Незважаючи на інші положення Договору, зобов'язання Банку здійснити будь-яку виплату Кредиту виникає

лише з моменту виконання усіх з попередніх умов, наведених у статтях 3.1.1 - 3.1.5. Договору. Якщо станом на дату, вказану у статті 17.1.4 Договору,

будь-яка із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

Я як Споживач враховуючи просроченний Вами час, за збігом якого в мене відпала необхідність в отриманні та користуванні Вашою послугою , та те що договір ще не набрав чинності (в наслідок не виконання суттевих умов з вашого боку)

«із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

Я Споживач ВІДМОВЛЯЮСЬ ВІД ОТРИМАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ Вашою послугою ,

та погоджуюсь розірвати договір

сплив так і не зміг отриматне укладав таких повноважень я Вам не надавав

У своєму листі Ви посилаєтесь на Інструкцію Національного Банку України Але виник!

ають питання законності видачі з каси та прийом у касу іноземної валюти безпосередньо з рахунка та на рахунок 2203…. . Згідно вище перерахованих постанов

« Приймання готівки іноземної валюти від клієнтів здійснюється за такими прибутковими касовими документами:...; від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказу без відкриття рахунку;…», але згідно Постанови Національного Банку України №280 від 17.06.2004 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» поточний рахунок фізичної особи - 2620…., а 2203…. це рахунок для банківського обліку кредитів, а згідно Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні «переказ між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий рахунок клієнта.».

На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл НБУ) готівкової іноземної валюти банк має право видавати та приймати тільки з поточних рахунків клієнтів – фізичних осіб (Додаток до дозволу «1.Операції з валютними цінностями: …. – ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;…») інші варіанти протизаконні.

Згідно Постанови Національного Банку України №566 від 30.12.1998 Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України «п.1.1.3. Бухгалтерський облік у банках повинен забезпечувати своєчасне надання правдивої порівняльної інформації про активи, зобов'язання, фінансовий стан та результати діяльності банку. Повнота та достовірність операцій у сфері обліку забезпечуються обліковою політикою і внутрішніми процедурами банку, що проводяться відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України без будь-яких відхилень. Бухгалтерський облік повинен надавати можливість прогнозування і визначення стратегії розвитку діяльності банку шляхом порівняння статей балансу з показниками, встановленими керівником банку, та аналізу їх динаміки. ….

п.2.1.1. Вимоги до первинних облікових документів

Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій…..

Документи на отримання (видачу) готівкових коштів мають бути оформлені згідно з вимогами Національного банку України щодо ведення касових операцій.

Відповідальність за своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці документи (регістри).

Відповідальність за прийняття до виконання документів, які суперечать законодавству України, несуть особи, які їх ініціювали та підписали.

Керівник банку несе відповідальність за проведення документів, що суперечать чинному законодавству і які виконані з його дозволу за письмовим зверненням ініціатора….»

Первинні документи, які я зараз маю на руках не відповідають жодному нормативно –правовому акту Національного Банка України.

Згідно Постанову Національного Банку України №481 від 27.12.2007 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України.

«Глава 2. Бухгалтерський облік наданих кредитів

2.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку надані кредити такою проводкою:

Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів (2203…);

Кредит Рахунки клієнтів (2620….), рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів. ……

Глава 4. Погашення заборгованості за наданими кредитами

4.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення заборгованості за наданими кредитами (основного боргу) такими проводками:

Дебет Рахунки клієнтів (2620…), рахунки для обліку грошових коштів і

банківських металів;

Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів(2203…), рахунки для обліку

простроченої заборгованості за наданими кредитами. ….»

Банк повинен був згідно усіх законів та нормативно-правових актів України у кредитному договорі вказати обов’язкове відкриття поточного рахунку в іноземній валюті.

Прошу Вас пояснити мені чому Ваш банк - агент валютного контролю, мене - споживача Ваших послуг не попередив про всі тонкощі валютного законодавства? Я не хочу нести відповідальність за ст.162 Адміністративного Кодексу України тільки тому, що цього хочеться банку! Згідно ст.68 Конституції України «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей»

Так само нагадаю що у нас в Україні діє ст.202 Кримінального Кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, тому ні я не маю права платити ні банк не має право приймати від мене готівкову іноземну валюту як це передбачено в договорі, безпосередньо на позичковий рахунок в обхід поточного. Виходить, що Ваш Банк не надав мені належним чином кредит в іноземній валюті та жодного разу не прийняв від мене належним чином іноземну валюту!

Дана форма видачі "валютних" кредитів - це прихована форма видачі бланкових кредитів за обліковою ставкою НБУ. Співробітники банку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно ст.200 Кримінального Кодексу України.

Крім того, виписки по рахункам є одночасно бухгалтерськими звітами, а бухгалтерські звіти повинні бути: 1) зрозумілими, 2) складатись відповідно до НПА.

Усі "виписки" складенні з порушенням законодавства про бухгалтерський облік є не що інше, як "ПРИПУЩЕННЯ" і не можуть підтверджувати заборгованність.

На підставі викладеного прошу вас вирішити питання що до неукладенності даного кредитного договору в найближчі три дні.

Прошу Вас відповісти мені у письмовій формі.

15.08.2011 __________________

вот полина молодец, настоящий боец!

только мне не совсем понятно, чего вы от банка хотите? какие ваши предложения или требования или вопросы и почему это вас волнует, если вы поручитель, банк к вам , как и к заемщику претензий не имеет, а как раз и предлагает, опередив вас (по неукладенности) узгодити истотни умовы.

на мой взгляд вы ему слишком много рассказали, ну вроде - вот че я знаю!, а ты мне...

но мне показалось, что у вас нет (в этом обращении) какой нибудь реальной цели, но зато идет слив инфы, открываете козыри, которыми могли бы воспользоваться при желании договориться с банком об внесении изменнений в договор, например.

да, по декрету ответственность покруче, вроде, чем по УК

исходя из ваших выкладок следует требовать возврата незаконно полученных средств, так как ай-ай ай, кассир деньги брала, бумажку в ответ давала, а она то не действительная, , знать на 2203 может и ничего не попало.

ну а с лицензией - то фиг че вернут, если по декрету или 162 - в доход государства, а го-во у нас хоть и бедное, с одной стороны и деньги ему нужны, но какой же дурак государство (олигарх) будет сам у себя деньги забирать, чтобы потом опять применять ловкость рук эти деньги олигарху у гос-ва забирать?

а вы платежной картой рассчитываетесь?

Цитата

2203…. це рахунок для банківського обліку кредитів, а згідно Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні «переказ між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий рахунок клієнта.»

. - это не в тему, картсчет 2625, 2605.

тут зу про бухучет нуно , облик в гривне.

но вы молодец, систематизировали, спасибо. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...770&st=1060

---------------------------------------------------

Администрация ФОРУМ не несет ответственности за содержание этого письма!

---------------------------------------------------

--

С уважением,

Администрация ФОРУМ.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php

Link to comment
Share on other sites

Заява

Про відмову в отриманні фінансової послуги ( Споживчий кредит).

Проаналізувавши договір №К2НСАЕ00000436 від 11.08.2008р. , а також матеріали попередніо проведенних судових розглядів , ініціованих Вашою фінансовою установою Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557 Україна, м.Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65,

У мене як замовника Споживача финансової послуги і Вас як надавача послуги виникло спірне питання щодо можливості надання мені послуги та мого бажання її отримувати та користуватись нею.

Беручі до уваги що відповідно до сутевої умови договору

Банк повинен був згідно усіх законів та нормативно-правових актів України та за умови у кредитному договорі відкрити поточний рахунок в іноземній валюті та видати Кредит відповідно п. 3.3. 3 . з подальшим розрахунком

будь- яким способом на розсуд надавача послуг Банком.

«3. УМОВИ ТА МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ БАНКОМ ЧЕРГОВИХ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.3 Механізм видачі Кредиту. Банк може видати Позичальнику Кредит, обравши, на власний розсуд, будь-який із наступних способів його видачі:

1) видати Кредит в порядку, визначеному статтею 17.4 Договору;

2) видати Кредит готівкою через касу Банку;

3) видати Кредит, перерахувавши відповідні кошти на Рахунок Позичальника.

Кредитні кошти, видані Ьанком будь-яким із способів, визначеним цією статтею 3.3 Договору, вважаються такими, що одержані Позичальником від

Банку.» /

«17.4 3 урахуванням положень статті Договору 3.3, Позичальник доручає Банку, без додаткового узгодження, перерахувати Кредит:

а) в сумі 17200.00 дол.сша (сімнадцять тисяч двісті дол.сша 00 центів) продавцю автомобіля Volkswagen Т4.»

Ваша Филия забовьязалась надати належним чином , а Я споживач належним чином отримати та використати

«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Кредит. За цим Договором Банк зобов'язується надати Позичальникові Кредит у розмірі та на умовах, встановлених у цьому Договорі, а Позичальник зобов'язується прийняти належним чином, використати та повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом, а також інші платежі відповідно до умов Договору.»

Проаналізувавши Постанову Національного Банку України №174 від 01.06.2011 та Постанову Національного Банку України №337 від 14.08.2003, яка діяла до 15.07.2011 року вони нічим не відрізняються по суті касових документів та касових операцій .Та постанову про ведення касових операцій банками в Україні, яка затверджена Постановою Національного Банку України №174 від 01.06.2011 року і тому є обов’язковою для виконання усіма установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами.

Прийшов до висновку що ваша установа не може надати мені кредитні кошти без відкриття поточного рахунку клієнта банку. Договір на відкриття рахунку не укладався не пропонувався я не відмовлявся .

Ваш банк - агент валютного контролю, не попередив мене - споживача Ваших послуг про всі тонкощі валютного законодавства. Я не хочу нести відповідальність за ст.162 Адміністративного Кодексу України тільки тому, що цього хочеться банку! Згідно ст.68 Конституції України «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей»

Так само нагадаю що у нас в Україні діє ст.202 Кримінального Кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, тому ні я не маю права платити ні банк не має право приймати від мене готівкову іноземну валюту як це передбачено в договорі, безпосередньо на позичковий рахунок в обхід поточного. Виходить, що Ваш Банк не надав мені належним чином кредит в іноземній валюті та жодного разу не прийняв від мене належним чином іноземну валюту!

Дана форма видачі "валютних" кредитів - це прихована форма видачі бланкових кредитів за обліковою ставкою НБУ. Співробітники банку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно ст.200 Кримінального Кодексу України.

Враховуючи що за весь час ви не наважилиль запропонувати мені відкрити поточний рахунок з метою перерахування та надання грошових коштів , тобто виконати своє забовьязання і відповідно укласти Договір застави \отримати право застави\.

Відповідно до пункту кредитно заставного договору

«3.1. Попередні умови видачі Кредиту. Незважаючи на інші положення Договору, зобов'язання Банку здійснити будь-яку виплату Кредиту виникає

лише з моменту виконання усіх з попередніх умов, наведених у статтях 3.1.1 - 3.1.5. Договору. Якщо станом на дату, вказану у статті 17.1.4 Договору,

будь-яка із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

Я як Споживач враховуючи просроченний Вами час, за збігом якого в мене відпала необхідність в отриманні та користуванні Вашою послугою , та те що договір ще не набрав чинності (в наслідок не виконання суттевих умов з вашого боку)

«із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

Я Споживач ВІДМОВЛЯЮСЬ ВІД ОТРИМАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ Вашою послугою ,

та погоджуюсь розірвати договір

сплив так і не зміг отриматне укладав таких повноважень я Вам не надавав

У своєму листі Ви посилаєтесь на Інструкцію Національного Банку України Але виник!

ають питання законності видачі з каси та прийом у касу іноземної валюти безпосередньо з рахунка та на рахунок 2203…. . Згідно вище перерахованих постанов

« Приймання готівки іноземної валюти від клієнтів здійснюється за такими прибутковими касовими документами:...; від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказу без відкриття рахунку;…», але згідно Постанови Національного Банку України №280 від 17.06.2004 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» поточний рахунок фізичної особи - 2620…., а 2203…. це рахунок для банківського обліку кредитів, а згідно Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні «переказ між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий рахунок клієнта.».

На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл НБУ) готівкової іноземної валюти банк має право видавати та приймати тільки з поточних рахунків клієнтів – фізичних осіб (Додаток до дозволу «1.Операції з валютними цінностями: …. – ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;…») інші варіанти протизаконні.

Згідно Постанови Національного Банку України №566 від 30.12.1998 Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України «п.1.1.3. Бухгалтерський облік у банках повинен забезпечувати своєчасне надання правдивої порівняльної інформації про активи, зобов'язання, фінансовий стан та результати діяльності банку. Повнота та достовірність операцій у сфері обліку забезпечуються обліковою політикою і внутрішніми процедурами банку, що проводяться відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України без будь-яких відхилень. Бухгалтерський облік повинен надавати можливість прогнозування і визначення стратегії розвитку діяльності банку шляхом порівняння статей балансу з показниками, встановленими керівником банку, та аналізу їх динаміки. ….

п.2.1.1. Вимоги до первинних облікових документів

Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій…..

Документи на отримання (видачу) готівкових коштів мають бути оформлені згідно з вимогами Національного банку України щодо ведення касових операцій.

Відповідальність за своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці документи (регістри).

Відповідальність за прийняття до виконання документів, які суперечать законодавству України, несуть особи, які їх ініціювали та підписали.

Керівник банку несе відповідальність за проведення документів, що суперечать чинному законодавству і які виконані з його дозволу за письмовим зверненням ініціатора….»

Первинні документи, які я зараз маю на руках не відповідають жодному нормативно –правовому акту Національного Банка України.

Згідно Постанову Національного Банку України №481 від 27.12.2007 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України.

«Глава 2. Бухгалтерський облік наданих кредитів

2.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку надані кредити такою проводкою:

Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів (2203…);

Кредит Рахунки клієнтів (2620….), рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів. ……

Глава 4. Погашення заборгованості за наданими кредитами

4.1. Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення заборгованості за наданими кредитами (основного боргу) такими проводками:

Дебет Рахунки клієнтів (2620…), рахунки для обліку грошових коштів і

банківських металів;

Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів(2203…), рахунки для обліку

простроченої заборгованості за наданими кредитами. ….»

Банк повинен був згідно усіх законів та нормативно-правових актів України у кредитному договорі вказати обов’язкове відкриття поточного рахунку в іноземній валюті.

Прошу Вас пояснити мені чому Ваш банк - агент валютного контролю, мене - споживача Ваших послуг не попередив про всі тонкощі валютного законодавства? Я не хочу нести відповідальність за ст.162 Адміністративного Кодексу України тільки тому, що цього хочеться банку! Згідно ст.68 Конституції України «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей»

Так само нагадаю що у нас в Україні діє ст.202 Кримінального Кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, тому ні я не маю права платити ні банк не має право приймати від мене готівкову іноземну валюту як це передбачено в договорі, безпосередньо на позичковий рахунок в обхід поточного. Виходить, що Ваш Банк не надав мені належним чином кредит в іноземній валюті та жодного разу не прийняв від мене належним чином іноземну валюту!

Дана форма видачі "валютних" кредитів - це прихована форма видачі бланкових кредитів за обліковою ставкою НБУ. Співробітники банку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно ст.200 Кримінального Кодексу України.

Крім того, виписки по рахункам є одночасно бухгалтерськими звітами, а бухгалтерські звіти повинні бути: 1) зрозумілими, 2) складатись відповідно до НПА.

Усі "виписки" складенні з порушенням законодавства про бухгалтерський облік є не що інше, як "ПРИПУЩЕННЯ" і не можуть підтверджувати заборгованність.

На підставі викладеного прошу вас вирішити питання що до неукладенності даного кредитного договору в найближчі три дні.

Прошу Вас відповісти мені у письмовій формі.

15.08.2011 __________________

вот полина молодец, настоящий боец!

только мне не совсем понятно, чего вы от банка хотите? какие ваши предложения или требования или вопросы и почему это вас волнует, если вы поручитель, банк к вам , как и к заемщику претензий не имеет, а как раз и предлагает, опередив вас (по неукладенности) узгодити истотни умовы.

на мой взгляд вы ему слишком много рассказали, ну вроде - вот че я знаю!, а ты мне...

но мне показалось, что у вас нет (в этом обращении) какой нибудь реальной цели, но зато идет слив инфы, открываете козыри, которыми могли бы воспользоваться при желании договориться с банком об внесении изменнений в договор, например.

да, по декрету ответственность покруче, вроде, чем по УК

исходя из ваших выкладок следует требовать возврата незаконно полученных средств, так как ай-ай ай, кассир деньги брала, бумажку в ответ давала, а она то не действительная, , знать на 2203 может и ничего не попало.

ну а с лицензией - то фиг че вернут, если по декрету или 162 - в доход государства, а го-во у нас хоть и бедное, с одной стороны и деньги ему нужны, но какой же дурак государство (олигарх) будет сам у себя деньги забирать, чтобы потом опять применять ловкость рук эти деньги олигарху у гос-ва забирать?

а вы платежной картой рассчитываетесь?

Цитата

2203…. це рахунок для банківського обліку кредитів, а згідно Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні «переказ між банками - членами платіжних систем за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, здійсненими їх держателями в межах України, проводиться лише у валюті України незалежно від того, в якій валюті відкритий рахунок клієнта.»

. - это не в тему, картсчет 2625, 2605.

тут зу про бухучет нуно , облик в гривне.

но вы молодец, систематизировали, спасибо. http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...770&st=1060

---------------------------------------------------

Администрация ФОРУМ не несет ответственности за содержание этого письма!

---------------------------------------------------

--

С уважением,

Администрация ФОРУМ.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php

Думаю, что цель письма в другом - создать конфликт с банком, указав на его нарушение КД (не выдал кредита). На ответ расчитывать не стоит - его не будет или что-то типа "вы не можете отказаться от того, что получили". Это письмо - просто звено в стратегии борьбы с банком. Далее уже возможны варианты - либо в суд (разрывать договор, поскольку сторона банк не выполнила своей части обязательств, а теперь и не может), либо в органы в уголовное русло (обманули, спрятали правочин под видом валютного путем подделки платежных документов), или и то, и другое вместе.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show