Участие в уголовном процессе защитника


Recommended Posts

Добрый день!

Пожалуйста помогите. Ко мне обратились знакомы с просьбой защитить молодого человека обвиняемого в совершении преступления. Дело уже передано в суд. 22 ноября первое заседание. Он под стражей. Адвокатского свидетельства у меня нет. Есть высшее юридическое образование.

Могу ли я быть его защитником? Если да, то как эти наши отношения нужно оформить, чтобы меня допустили ознакомиться с делом, к нему на свидания в СИЗО и к участию в процессе в суде?

Буду благодарна всем за любую помощь.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Пожалуйста помогите. Ко мне обратились знакомы с просьбой защитить молодого человека обвиняемого в совершении преступления. Дело уже передано в суд. 22 ноября первое заседание. Он под стражей. Адвокатского свидетельства у меня нет. Есть высшее юридическое образование.

Могу ли я быть его защитником? Если да, то как эти наши отношения нужно оформить, чтобы меня допустили ознакомиться с делом, к нему на свидания в СИЗО и к участию в процессе в суде?

Буду благодарна всем за любую помощь.

с ноября вступает всилу новый уголовный кодекс, читайте...........

его представителем может быть только адвокат

Link to comment
Share on other sites

с ноября вступает всилу новый уголовный кодекс, читайте...........

его представителем может быть только адвокат

данный вопрос регламентируется Уголовным Процессуальным Кодексом Украины

Link to comment
Share on other sites

advokat_kf :blink:

--хотите защищать человека при таких вопросах?.......

молодого человека обвиняемого в совершении преступления. Дело уже передано в суд. 22 ноября первое заседание

Есть высшее юридическое образование.

Могу ли я быть его защитником?

Буду благодарна всем за любую помощь.

Кримінально-процесуальний кодекс України

Стаття 44. Захисник

Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом,

уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого,

виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при

провадженні у кримінальній справі.

Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про

право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці

у галузі права, які за законом мають право на надання правової

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У випадках і в

порядку, передбачених цим Кодексом, як захисники допускаються

близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого,

виправданого, його опікуни або піклувальники.

Повноваження захисника на участь у справі стверджується:

1) адвоката - ордером відповідного адвокатського об'єднання;

2) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання -

угодою, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на

надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної

особи або дорученням юридичної особи - угодою або дорученням

юридичної особи;

3) близьких родичів, опікунів або піклувальників - заявою

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого про їх

допуск до участі в справі як захисників.

Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії

процесу. Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або

піклувальники в якості захисників допускаються до участі в справі

з моменту пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів

досудового слідства. У випадках, коли відповідно до вимог статті

45 цього Кодексу участь захисника є обов'язковою, близькі родичі

обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості захисників

можуть брати участь у справі лише одночасно з захисником -

адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права, який за законом має

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням

юридичної особи.

Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить

дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд -

ухвалу.

Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової

допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за участю

свідка, допускаються особи, які відповідають вимогам частин другої

і третьої цієї статті. Допуск захисника свідка до участі у справі

здійснюється у порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї

статті.

{ Стаття 44 в редакції Закону N 3780-XII ( 3780-12 ) від 23.12.93,

із змінами, внесеними згідно із Законом N 3787-XII ( 3787-12 ) від

23.12.93, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001; із змінами, внесеними

новая редакция

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Документ 4651-17, набирає чинності, поточна редакція - Редакція від 15.08.2012, підстава 5076-17

Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

1. Якщо підозрюваним, обвинуваченим є неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з ним залучається його законний представник.

2. Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

3. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику.

4. У разі якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється іншим з числа осіб, зазначених у частині другій цієї статті.

5. Законний представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику.

Стаття 45. Захисник

1. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

2. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Пожалуйста помогите. Ко мне обратились знакомы с просьбой защитить молодого человека обвиняемого в совершении преступления. Дело уже передано в суд. 22 ноября первое заседание. Он под стражей. Адвокатского свидетельства у меня нет. Есть высшее юридическое образование.

Могу ли я быть его защитником? Если да, то как эти наши отношения нужно оформить, чтобы меня допустили ознакомиться с делом, к нему на свидания в СИЗО и к участию в процессе в суде?

Буду благодарна всем за любую помощь.

Очень многое зависит от Вас и желания Вашего подзащитного. В моей практике я был защитником (ст.ст. 190, 199 КК) даже не имея в то время высшего образования.

Заключайте договор "про надання послуг захисника в кримінальному процесі", с этим договором, ходатайством про допуск и документами которые подтверждают что Вы являетесь "фахівець у галузі права, та за законом маєте право на надання правової допомоги" к судье и не просить, а требовать!!!

Главное успеть до 20.11.2012

На новый КПК не обращайте внимания:

п. 11 Переходных положений нового КПК «Кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом.»

п. 17 Переходных положений нового КПК «Особи, які на день набрання чинності цим Кодексом беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката, продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.»

Удачи

Link to comment
Share on other sites

п. 17 Переходных положений нового КПК «Особи, які на день набрання чинності цим Кодексом беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката, продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.»

Удачи

///////Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить

дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд -

ухвалу. .............

Если успеете УДАЧИ

Link to comment
Share on other sites

Очень многое зависит от Вас и желания Вашего подзащитного. В моей практике я был защитником (ст.ст. 190, 199 КК) даже не имея в то время высшего образования.

Заключайте договор "про надання послуг захисника в кримінальному процесі", с этим договором, ходатайством про допуск и документами которые подтверждают что Вы являетесь "фахівець у галузі права, та за законом маєте право на надання правової допомоги" к судье и не просить, а требовать!!!

Главное успеть до 20.11.2012

На новый КПК не обращайте внимания:

п. 11 Переходных положений нового КПК «Кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом.»

п. 17 Переходных положений нового КПК «Особи, які на день набрання чинності цим Кодексом беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката, продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України.»

Удачи

advokat_kf :blink:

--хотите защищать человека при таких вопросах?.......

Кримінально-процесуальний кодекс України

Стаття 44. Захисник

Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом,

уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого,

виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при

провадженні у кримінальній справі.

Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про

право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці

у галузі права, які за законом мають право на надання правової

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У випадках і в

порядку, передбачених цим Кодексом, як захисники допускаються

близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого,

виправданого, його опікуни або піклувальники.

Позиция ВСУ была в том, что отсутствует закон, который бы предоставлял специалисту право защищать в уголовном процессе. Хотя как свидетельствует пост выше не все судьи знакомы с позицией ВСУ.

Удачи

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show