Решение 3-х инстанций о признании прекращенным договора поручительства с ОТП Банком


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/27900404

Державний герб України

Ухвала

іменем  україни

17 жовтня 2012 року.                    м. Київ  Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

Головуючого     Штелик С.П.

суддів:               Дем'яносова М.В.                           Кафідової О. В.                                                                

Коротуна В. М.                                   Попович О.В.

розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, товариства з обмеженою відповідальністю «Паладій» про стягнення заборгованості за кредитним договором, зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Паладій» до товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про визнання припиненими договорів поруки та іпотеки, за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11 квітня 2012 року та ухвалу апеляційного суду Волинської області  від 05 червня 2012 року,  

в с т а н о в и л а:

У жовтні 2011 року товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (далі - ТОВ «ОПТ Факторинг Україна») звернулось до суду з позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_4, товариства з обмеженою відповідальністю «Паладій» (далі - ТОВ «Паладій») про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ТОВ «Паладій» подало зустрічні вимоги до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про визнання припиненими договорів поруки та іпотеки.

Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11 квітня 2012 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Волинської області                       від 05 червня 2012 року позовні вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено частково, стягнуто солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» 3 410 589, 89 грн. заборгованості за кредитним договором.

Зустрічні позовні вимоги ТОВ «Паладій» до ТОВ «ОТП Факторинг Україна» задоволено повністю, визнано припиненим договір поруки № SR-SME A00/004/2007/2 від 01 березня 2007 року та договір іпотеки № PM-SME А00/009/2007 від 03 березня 2007 року, укладені між ЗАТ «ОТП Банк» та                            ТОВ «Паладій». Зобов'язано приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 виключити з реєстру іпотек та заборон відчуження запис про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна, яке було передано в іпотеку, а саме: нежитлове приміщення будівлі спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175,3 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

У касаційній скарзі заявник просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду в частині задоволення зустрічних вимог, посилаючись на порушення норм процесуального та неправильне застосування норм матеріального права, ухвалити нове, яким в задоволенні зустрічного позову щодо визнання припиненим договору поруки та договору іпотеки відмовити, в решті рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду залишити без змін.

Дослідивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає частковому  задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст.ст. 213, 214 ЦПК України рішення повинно бути законним і обґрунтованим та відповідати на питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувались вимоги і заперечення, якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Задовольняючи зустрічні позовні вимоги та визнаючи припиненим договір поруки, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, виходив з положень ст. 559 ЦК України та дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позову.

З даним висновком суду першої та апеляційної інстанцій колегія суддів погоджується та вважає рішення суду таким, що відповідає вимогам закону.

Змінюючи підставу для визнання припиненим договору іпотеки, суд апеляційної інстанції виходив з того, що іпотека припинилася внаслідок закінчення строку дії іпотечного договору, а позивач за первісним позовом протягом встановленого трирічного терміну загальної позовної  давності вимоги до ТОВ «Паладій» не пред'явив.

Проте такі висновки не відповідають вимогам закону.

Так судами встановлено, що 01 березня 2007 року між ЗАТ «ОТБ Банк» (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «ОТП Банк») та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № СМ-МЕ/А00/009/2007, відповідно до умов якого відповідачу було надано кредит в сумі 440000 доларів США зі строком погашення до 28 лютого 2014 року.

Згідно з п.1.1. ч. 2 кредитного договору відповідач зобов'язалась прийняти, належним чином використати та повернути кредитні кошти у строки, визначені в кредитному договорі, а також сплатити відповідну плату за користування кредитом в порядку та на умовах визначених кредитним договором (а.с.7-14).

В порядку забезпечення виконання умов кредитного договору, 01 березня 2007 року між банком та відповідачами ОСОБА_4 та ТОВ «Паладій» було укладено договори поруки № SR-SME A00/004/2007/1 (а.с. 29-31) та                       № SR-SME A00/004/2007/2 (а.с. 26-28), відповідно до умов яких, останні відповідають як солідарні боржники по боргових зобов'язаннях за кредитним договором.

Згідно з п.4.1 договору поруки (а.с. 27) цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до повного виконання боржником зобов'язань за кредитним договором. Пунктом 4.2 даного договору визначено, що відповідальність поручителя припиняється лише після виконання боргових зобов'язань в повному обсязі.

03 березня 2007 року ЗАТ «ОТП Банк» та ТОВ «Паладій» було укладено договір іпотеки № РМ-8SМЕ А00FIDR/009/2007, згідно умов якого передано в іпотеку нежитлове приміщення, а саме: будівлю спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.20-28).

Припиняючи договір іпотеки, суд апеляційної інстанції виходив з положень ст. 257 ЦК України та застосував до договору іпотеки загальний строк позовної давності.

Разом з цим, з таким висновком суду апеляційної інстанції погодитись не можна виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про іпотеку» іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому законом.

Як вбачається з укладеного між сторонами іпотечного договору іпотека за цим договором забезпечує виконання іпотокодержателя щодо виконання боржником і всіх його боргових зобов'язань за кредитним договором у такому розмірі у такій валюті у такий спосіб і такому порядку, як встановлено в кредитному договору  з усіма змінами і доповненнями до нього. Зокрема, іпотека за цим договором забезпечує виконання таких вимог іпотекодержателя як повернення кредиту, сплати процентів, сплата пені за прострочення повернення кредиту, сплата пені за прострочення повернення кредиту, сплата процентів та штрафу за нецільовим використанням кредиту, відшкодування збитків та витрат, викликаних порушенням кредитного договору, розмір боргових зобов'язань.

Таким чином, укладений договір іпотеки - є забезпеченням виконання зобов'язання.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється  у разі: припинення  основного  зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного  договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону; набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її.

З огляду на викладене погодитись з ухваленими судами рішеннями у частині вирішення спору про визнання договору іпотеки припиненими неможливо, тому вони підлягають скасуванню.

На підставі наведеного справа підлягає направленню на новий судовий розгляд з метою встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, застосування до правовідносин, що виникли між сторонами, відповідних норм матеріального права та ухвалення законного та обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст. 336, 338, 345, 349 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, -

                                            

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» задовольнити частково.

Рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11 квітня 2012 року та ухвалу апеляційного суду Волинської області  від 05 червня                      2012 року в частині визнання договору іпотеки припиненим скасувати, справу передати  на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                                                  С.П. Штелик

Судді:                                                                                                                                   М.В. Дем'яносов

                                                                                                                                                                     О.В. Кафідова

                                                                                                                                                                     В.М. Коротун

                                                                                                                                                                                                            

О.В. Попович О. В.
 

Link to comment
Share on other sites

http://reyestr.court.gov.ua/Review/23711842

Державний герб України

2/0308/2879/12

Справа № 0308/5986/12

Номер провадження: 2/0308/2879/12

Р І Ш Е Н Н Я

                                                  І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

11 квітня 2012 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого -судді Лівандовська-Кочура Т.В.

при секретарі -Бояновській К.В.

з участю представника позивача Шульженка І.С.

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (надалі -ТзОВ "ОТП Факторинг Україна") до ОСОБА_4, ОСОБА_5, товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" (надалі-ТзОВ "Паладій") про стягнення заборгованості за кредитним договором, зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" до товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" про визнання припиненими договору поруки та договору іпотеки,

В С Т А Н О В И В :

ТзОВ "ОТП Факторинг Україна" звернулося в суд із позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТзОВ "Паладій" про стягнення заборгованості за кредитним договором. Позов мотивує тим, що 01 березня 2007 року між ЗАТ "ОТБ Банк" (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "ОТП Банк") та відповідачем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №CM-SME/А00/009/2007, відповідно до якого, відповідачу було надано кредит в сумі 440000 доларів США зі строком погашення до 28.02.2014 року зі сплатою 5 % річних та FIDR. Відповідно до п.1.6 кредитного договору, відповідач зобов'язалась прийняти, належним чином використати та повернути кредитні кошти у строки, визначені в кредитному договорі, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом в порядку та на умовах визначених кредитним договором.

Проте, взяті на себе зобов'язання належним чином не виконала.

Станом на 22 вересня 2011 року у відповідача виникла заборгованість по кредиту, яка становить 3410589,89 грн.

В порядку забезпечення виконання умов кредитного договору, 01.03.2007 року між установою банку та відповідачами ОСОБА_5 та ТзОВ "Паладій" було укладено договори поруки, відповідно до яких, останні відповідають як солідарні боржники по боргових зобов'язаннях за кредитним договором.

03.03.2007 року між установою банку та відповідачем ТзОВ "Паладій" було укладено договір іпотеки №PM-SME A00/009/2007.

Покликаючись на викладене, просить стягнути солідарно з відповідачів 3410589, 89 грн. заборгованості за кредитним договором та судові витрати по справі.

ТзОВ "Паладій" звернулося в суд із зустрічним позовом до ТзОВ "ОТП Факторинг Україна"  про визнання припиненими договору поруки та договору іпотеки. Позов мотивує тим, що між ЗАТ "ОТБ Банк" (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "ОТП Банк") та відповідачем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №CM-SME/А00/009/2007, відповідно до якого, відповідачу було надано кредит в сумі 440000 доларів США зі строком погашення до 28.02.2014 року зі сплатою 5 % річних та FIDR.

01.03.2007 року між установою банку та відповідачами ОСОБА_5 та ТзОВ "Паладій" було укладено договори поруки, відповідно до яких, останні відповідають як солідарні боржники по боргових зобов'язаннях за кредитним договором.

03.03.2007 року між установою банку та відповідачем ТзОВ "Паладій" було укладено договір іпотеки №PM-SME A00/009/2007, відповідно до якого передано в іпотеку нежитлове приміщення, а саме, будівлю спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1.

27.04.2009 року між установою банку та відповідачем ОСОБА_4 без відому та згоди позивача було укладено додатковий договір №1 до кредитного договору, відповідно до якого, змінено відсоткову ставку за користування кредитом, а саме збільшено фіксований відсоток з 5% до 5,2 % річних та змінено зобов'язання за ним.

02.11.2009 року між установою банку та відповідачем ОСОБА_4 без відому та згоди позивача було укладено додатковий договір №2 до кредитного договору, а саме щодо укладання договору страхування з умовою розстрочки, де в разі порушення позичальником будь-яких своїх зобов'язань цього додаткового договору, фіксована процентна ставка підвищується на 2 % річних.

02.11.2009 року між установою банку та відповідачем ОСОБА_4 без відому та згоди позивача було укладено додатковий договір №3 до кредитного договору, а саме щодо підвищення фіксованої річної процентної ставки на 0,2 % річних та затвердженню нового графіку погашення кредиту.

Позивач вказує, що підвищення відсоткової ставки привело до значного збільшення обсягу його зобов'язань, що є підставою для припинення укладених договорів поруки та іпотеки.

У поданій заяві також покликається на відсутність у установи банку індивідуальної ліцензії на видачу кредитів у іноземній валюті.

              Покликаючись на викладене, просить визнати договір поруки №SR-SME A00/004/2007/2 від 01 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій" припинем.

             Визнати договір іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій", посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 03 березня 2007 року за р.№956-припинем.

              Зобовязати приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 виключити з реєстру іпотек та заборон відчуження запис про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна, яке було передано в іпотеку за договором іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6  03 березня 2007 року за р.№956, укладеним між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій", а саме: нежитлове приміщення будівлі спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1.

              Ухвалою суду від 11 квітня 2012 року зустрічний позов ТзОВ "Паладій" до ТзОВ "ОТП Факторинг Україна" про визнання припиненими договору поруки та договору іпотеки прийнято до спільного розгляду із первісним позовом  ТзОВ "ОТП Факторинг Україна") до ОСОБА_4, ОСОБА_5, товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" (надалі-ТзОВ "Паладій") про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Представник позивача по первісному позову та одночасно представник відповідача по зустрічному позову в судовому засіданні подану до суду позовну заяву підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Зустрічний позов не визнав, відносно його задоволення заперечив.

Представник відповідача ТзОВ "Паладій" по первісному позову та одночасно представник позивача по зустрічному позову в судовому засіданні подану зустрічну позовну заяву підтримала, просила задовольнити. Первісний позов не визнавала, відносно його задоволення заперечувала.

Відповідачі ОСОБА_4, ОСОБА_5 в судове засідання по невідомим суду причинам не з'явилися. А, тому, суд вважає можливим проводити розгляд справи у їх відсутності.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши письмові докази в справі та надавши їм відповідно правову оцінку суд прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що 01 березня 2007 року між ЗАТ "ОТБ Банк" (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "ОТП Банк") та відповідачем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №CM-SME/А00/009/2007, відповідно до якого, відповідачу було надано кредит в сумі 440000 доларів США зі строком погашення до 28.02.2014 року зі сплатою 5 % річних та FIDR. Відповідно до п.1.6 кредитного договору, відповідач зобов'язалась прийняти, належним чином використати та повернути кредитні кошти у строки, визначені в кредитному договорі, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом в порядку та на умовах визначених кредитним договором. (а.с.7-14).

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Судом встановлено, що на момент звернення позивача в суд та розгляду справи по суті, відповідач ОСОБА_4 , в порушення вимог ст.1054 Цивільного кодексу України, грошові кошти за кредитним договором не повернула.

Відповідно до ст.1050 Цивільного кодексу України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 цього Кодексу.

Згідно представленого позивачем розрахунку заборгованості, станом на 22 вересня 2011 року у відповідача виникла заборгованість по кредиту, а саме:

залишок заборгованості за кредитом 291440, 18 доларів США, що станом на 22.09.2011 року, відповідно до офіційного курсу НБУ по відношенню гривні до долара становить 2323856, 56 грн.

заборгованість за нарахованими та несплаченими відсотками у відповідності до п.1.4, частини 2 кредитного договору  складає 43300, 78 доларів США, що станом на 22.09.2011 року, відповідно до офіційного курсу НБУ по відношенню гривні до долара становить 345267, 42 грн.

пеня за неналежне виконання умов договору становить 741465, 91 грн.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Як визначено ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Також встановлено, що в порядку забезпечення виконання умов кредитного договору, 01.03.2007 року між установою банку та відповідачами ОСОБА_5 та ТзОВ "Паладій" було укладено договори поруки, відповідно до яких, останні відповідають як солідарні боржники по боргових зобов'язаннях за кредитним договором. (а.с.26-31).

03.03.2007 року між установою банку та відповідачем ТзОВ "Паладій" було укладено договір іпотеки №PM-SME A00/009/2007, відповідно до якого передано в іпотеку нежитлове приміщення, а саме, будівлю спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1.(а.с.20-28).

П.2.1.2.1 даного договору передбачено, що фіксований відсоток за користування боржником кредитом в розмірі 5,0% річних, який є незмінним на весь термін дії кредитного договору + FIDR (процента ставка по страхових депозитах фізичних осіб у валюті, тотожній валюті кредиту).

27.04.2009 року між установою банку та відповідачем ОСОБА_4 без відому та згоди ТзОВ "Паладій" укладено додатковий договір №1 до кредитного договору №CM-SME/А00/009/2007, яким змінено відсоткову ставку за користування кредитом, а саме: збільшено фіксований відсоток з 5% річних до 5,2 % річних.

02.11.2009 року між установою банку та відповідачем ОСОБА_4 без відому та згоди позивача було укладено додатковий договір №2 до кредитного договору, а саме щодо укладання договору страхування з умовою розстрочки, де в разі порушення позичальником будь-яких своїх зобов'язань цього додаткового договору, фіксована процентна ставка підвищується на 2 % річних. (а.с.15-16).

02.11.2009 року між установою банку та відповідачем ОСОБА_4 без відому та згоди позивача було укладено додатковий договір №3 до кредитного договору, а саме щодо підвищення фіксованої річної процентної ставки на 0,2 % річних та затвердженню нового графіку погашення кредиту.(а.с.17-19).

У відповідності до ч.1 п.3 кредитного договору сторони наступним домовились, що для розрахунку процентів за користування кредитом буде використовуватися плаваюча процентна ставка, яка являє собою: фіксований відсоток (5,0 річних, який є незмінним на весь строку дії кредитного договору) + FIDR (процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті, тотожній валюті кредиту, що розміщені в банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору). (а.с.7).

У відповідності до ч.1 ст.559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Таким чином, у зв'язку із укладенням Додаткових договорів №1, №2 та №3 до кредитного договору №CM-SME/А00/009/2007 було збільшено без згоди та відому відповідача ТзОВ "Паладій" фіксовану річну процентну ставку за користування кредитом, і дана обставина не була спростована представником банку, що значно збільшило обсяг відповідальності ТзОВ "Паладій".

Окрім того, у відповідності до вимог п..4.1 договору поруки цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами (дата Договору) і діє до повного виконання Боржником Зобовязань за Кредитним договором. П.4.2 визначено, що відповідальність Поручителя припиняється лише після виконання Боргових Зобовязань в повному обсязі.

Проте, на думку суду, умова договору про дію поруки до виконання боргових зобов'язань у повному обсязі не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст.ст.251, 251 ЦК України.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями або годинами.

Судом встановлено, що банк надіслав на адресу ТзОВ "Паладій" претензію від 16.03.2009 року за вих.№04-04/429 про виникнення простроченої заборгованості та необхідності її погашення в повному обсязі. Проте, після цього, жодної претензії на адресу відповідача направлено не було.

Відповідно до ч.4 ст.559 ЦК України, якщо в договорі не встановлено строку припинення поруки, то порука припиняється. Якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

             Відповідно до ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями.

           Згідно з ч. ч. 1, 2, 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»від 19 лютого 1993 року Національний банк видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом; генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання; індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період необхідний для здійснення такої операції.

           Отже, надання кредиту в іноземній валюті та повернення позичальником такого кредиту здійснюється на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій і не потребує отримання індивідуальної ліцензії.

           З наведених підстав, суд відхиляє покликання представника ТзОВ "Паладій" на відсутність у банку індивідуальної ліцензії на надання кредитних коштів у іноземній валюті, як такі, що не заслуговують на увагу.

           Таким чином, враховуючи те, що Додатковими договорами №1, №2 та №3 до кредитного договору №CM-SME/А00/009/2007 було значно збільшено без згоди та відому відповідача ТзОВ "Паладій" фіксовану річну процентну ставку за користування кредитом, що значно збільшило його обсяг відповідальності, як поручителя перед установою банку, а також з урахуванням того, що позивачем по первісному позову було порушено встановлену ч.4 ст.559 ЦК України процедуру пред'явлення вимоги виконання основного зобов'язання до поручителя, суд приходить до висновку про цілковиту підставність вимоги про визнання договору поруки №SR-SME A00/004/2007/2 від 01 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій" припинем.

           Згідно ст.1 Закону України "Про іпотеку" іпотека це вид забезпечення виконання зобов"язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов"язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки.

            З урахуванням того, що власником майна, а саме: нежитлового приміщення будівлі спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175,3 кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яке було передано у іпотеку являється ТзОВ "Паладій" усі боргові зобов'язання якого по кредитному договору припинені, а оскільки порука є необхідною складовою у договорі майнового поручительства (іпотеки), то припинення поруки тягне за собою припинення всього правовідношення і за договором іпотеки.

             У зв'язку із визнанням припиненими договорів поруки та іпотеки, суд приходить до висновку про зобов'язання приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 виключити з реєстру іпотек та заборон відчуження запис про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна, яке було передано в іпотеку за договором іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6  03 березня 2007 року за р.№956, укладеним між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством з обмеженою відповідальністю "Паладій", а саме: нежитлвое приміщення будівлі спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1.

           Згідно з умовами договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 18 березня 2011 року та договору відступлення права вимоги від 18 березня 2011 року публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" відступило, а ТОВ "ОТП Факторинг Україна" прийняло право вимоги за кредитним та договорами поруки, укладеними між публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" та відповідачами.

           Таким чином, з урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що первісний позов товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до ОСОБА_4, ОСОБА_5, товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" про стягнення заборгованості за кредитним договором підлягає до часткового задоволення.

          Із відповідачів ОСОБА_4, ОСОБА_5 в солідарному порядку підлягає до стягнення кредитна заборгованість в сумі 3410589,89 грн.

Відповідно до правила ст. 88 ЦПК України з відповідачів в користь позивача слід стягнути в рівних частинах 1700 грн. судового збору та 120 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

           Зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" до товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" про визнання припиненими договору поруки та договору іпотеки підлягає до задоволення в повному обсязі.

              Слід визнати договір поруки №SR-SME A00/004/2007/2 від 01 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій"-припинем.

             Визнати договір іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій", посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 03 березня 2007 року за р.№956-припинем.

              Зобовязати приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 виключити з реєстру іпотек та заборон відчуження запис про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна, яке було передано в іпотеку за договором іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6  03 березня 2007 року за р.№956, укладеним між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій", а саме: нежитлвое приміщення будівлі спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1.

На відшкодуванні понесених судових витрат ТзОВ "Паладій" не наполягає.      

Керуючись ст.ст. 10, 11, 58, 60, 88, 213, 214, 215 ЦПК України, ст.ст. 509, 510, 511, 525, 526, 536, 553, 554, 1054, 1055 ЦК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до ОСОБА_4, ОСОБА_5, товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" про стягнення забогованості за кредитним договором -задовльнити частково.                

             Стягнути солідарно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 в користь товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" 3410589 (три мільйони чотириста десять тисяч п'ясот вісімдесят дев'ять) грн. 89 коп. забогованості за кредитним договором.

             Стягнути з ОСОБА_4, ОСОБА_5 в користь товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" по 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. судового збору та по 60 (шістдесят) грн. витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи з кожного.

              Зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Паладій" до товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" про визнання припиненими договору поруки та договору іпотеки-задовольнити.

              Визнати договір поруки №SR-SME A00/004/2007/2 від 01 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій"-припинем.

             Визнати договір іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, укладений між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій", посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 03 березня 2007 року за р.№956-припинем.

              Зобовязати приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 виключити з реєстру іпотек та заборон відчуження запис про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна, яке було передано в іпотеку за договором іпотеки №РМ-SME A00/009/2007 від 03 березня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6  03 березня 2007 року за р.№956, укладеним між закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та товариством  з обмеженою відповідальністю "Паладій", а саме: нежитлвое приміщення будівлі спортивно-оздоровчого комплексу загальною площею 1175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1.

               Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду протягом десяти днів з дня його проголошення.

               Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили.

          

Суддя
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...