Преюдиційність попередніх судових рішень


Recommended Posts

Шановні Форумчани!   Прошу  допомоги у наступному питанні.  Подала позов "про визнання права не виконувати неіснуючи зобовязання по неукладеному кредитному договору.  В обгрунтування позову- факту неукладеності  заявила 18 підстав.

Суд першої інстанції  "послав мене", мотивуючи своє рішення тим, що  існують рішення судів, яким мені було відмовлено  у визнанні кредитного договору  та додаткової угоди №1 недійсними. При цьому суд не досліджував субєктивні  і обєкктивні  межі попередніх рашень.   Справа в апеляції призначена на  7 квітня.   Передбачаю, що основний бій буде з  преюдиціністю попередніх рішень.

 

Прошу допомогти мені визначитися ,  які  обставини попередніх рішень  можуть вважатися  бути преюдиціними  до справи, яка розглядається зараз. А також прошу  проконсультувати - участь у справі  третіх осіб без самостійних вимог  Інспекція по споживачам і НБУ  у данній справі  знімає предиціність попередніх рішень? Вони  там не приймали участь.

 

Нижче я викладаю  перелік підстав справи, яка розглядається. А також судові рішення преюдиціність яких застосував суд першої інстанції.

 

Перелік підстав справи, яка розглядається:

 

1.Щодо відсутності факту розкриття у письмовому вигляді основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу, які мали бути оприлюдненні у письмовому вигляді у відповідності до імперативних вимог ст.2 ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» ( обов’язкове надання пропозиції  у відповідності до ст.638 ЦК України, як  істотна умова укладання договору)

 

2. Щодо відсутності факту оприлюднення  у письмовому вигляді інформації у обсязі імперативних вимог п.2 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ст.2.1.,2.2,2.4 «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Національного банку України №168(у відповідності до ст.638 ЦК України, як  істотна умова укладання договору)

 

3.Щодо відсутності у змісті договору дати видачі кредиту ( імперативні вимоги ч.4 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів») ;

 

4.Щодо відсутності у змісті договору дати та суми видачі кожного транша, тоді як  умовами договору передбачалось видача кредиту траншами ( імперативні вимоги ч.4 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів»);

 

5. Щодо відсутності у змісті договору  сукупної вартості кредиту (загальної суми всіх витрат позичальника на користь банку та користь третіх осіб за весь період строку кредиту ) у грошовому виразі у вигляді  абсолютного подорожчання кредиту, та у процентному виразі у вигляді реальної процентної ставки ( імперативні вимоги у  обсязі п.3.3. Постанову НБУ №168);

 

6.  Щодо відсутності у змісті договору детального  розпису  сукупної  вартості  кредиту  з урахуванням процентної  ставки  за  ним,  вартості  всіх  супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача( імперативні вимоги  п.3.1 Постанови НБУ №168);

 

7. Щодо відсутності у змісті договору графіку платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі  сум  погашення  основного  боргу,  сплати  процентів   за користування  кредитом,  вартості  всіх  супутніх послуг, а також інших  фінансових  зобов'язань  споживача  за   кожним   платіжним періодом ( імперативні п.3.2 Постанови НБУ №168)

 

8.Щодо відсутності у змісті договору виду і  предмету кожної супутньої  послуги з їх нормативним обґрунтуванням та визначенням розмірів платежів ( імперативні вимоги п.3.4 Постанови НБУ №168);

 

9.Щодо відсутності у змісті договору номерів   банківських  рахунків на ім’я позичальника,  з   метою зарахування  на нього суми наданого кредиту або надання кредиту за рахунком, суми погашення кредиту та відсотків,  умови відкриття, ведення та закриття таких рахунків (  імперативні вимоги п.3.4. Постанови НБУ №168)

 

10.Щодо відсутності у змісті договору строку дії Договору ( імперативні вимоги п.7 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

 

11.Щодо відсутності у змісті договору порядку зміни і припинення дії договору (імперативні вимоги  п.8 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

 

12. Щодо відсутності у змісті договору відповідальності банку за неналежне виконання договору (імперативні вимоги п.9 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

13. Щодо відсутності у змісті договору  строку та умов взаєморозрахунків по сплаті комісій, визначених пунктом 1.8 Кредитного договору ( імперативні вимоги  п.6 ст.6   ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

14.  Щодо відсутності у змісті договору строку сплати та умов взаєморозрахунків по сплаті пені, визначених пунктом 5.2 Кредитного договору ( імперативні вимоги  п.6 ст.6   ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

15.Щодо відсутності у змісті договору строку сплати штрафу та умов взаєморозрахунків, визначених п.5.3. Кредитного договору,  переліку документів для підтвердження цільового використання кредиту ( п.6 ст.6  ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

16. Щодо строку сплати та умов взаєморозрахунків по  сплаті збитків у відповідності до  п.3.3.1 Кредитного договору( імперативні вимоги  п.6 ст.6   ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ;

 

17.Щодо застереження про збереження  банківської таємниці та відповідальності за її незаконне розголошення або використання ( імперативні вимоги п.1.4 Постанови Правління Національного банку  України №267 від 14.07.2006 року «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;

 

18. Щодо  неузгодженості  умов п.1.6  Кредитного договору  по сплаті  ануітетних платежів в розмірі 13 910,0 грн. з листопада 2009 року  з  п.1.3 Кредитного договору в частинні  початку сплати цих платежів і  можливості  погашення основної суми кредиту  за рахунок  цих платежів у повному обсязі  до 09 жовтня 2013 року.   

СУ

Судові рішення  преюдиціність яких  застосував суду  до вищенаведених підстав

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19839495

Державний герб України

Справа №2-2322/11

Р І Ш Е Н Н Я

МЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2011 року Дніпровський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді Решетова В.В.,

при секретарі Довгій Л.З.,

розглянувши відкритому судовому засіданні в м. Херсоні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ВАТ "Державний ощадний банк України" про визнання недійсним договору про іпотечний кредит, визнання недійсним іпотечного договору та анулювання запису у реєстрі іпотек та заборон відчуження,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду із вказаним позовом посилаючись на той факт, що 10 жовтня 2008 року між позивачем та відповідачем укладено Договір про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170, згідно якого:

 

п.1.1: «Банк зобов'язується надати Позичальнику на умовах цього Договору грошові кошти в сумі 525 000,0 грн., а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати та повернути Кредит в сумі 525 000,0 грн., а також сплатити проценти за користування Кредитом в розмірі 20% річних, комісійні винагороди та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначенні цим Договором».

 

п.1.2: «Кредит надається на споживчі потреби. Кредит надається окремими частинами (траншами) за не відновлюваною кредитною лінією, відкритою на строк 12 місяців, з остаточним терміном повернення Кредиту не пізніше 09 жовтня 2013р. Сукупна вартість кредиту, графік платежів, вид і предмет кожної супутньої послуги та їх обґрунтування визначенні в додатку №1-3 до цього Договору, що є невід'ємною його частиною» ( коментар:не були підписані).

13 жовтня 2008 року в забезпечення виконання зобовязань по іпотечному кредитному договору між позивачем та відповідачем було укладено Іпотечний Договір посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 зареєстровано в реєстрі за №3087, згідно якого:

 

п.1.2. Іпотечного договору: «Предметом іпотеки за цим Договором є нерухоме майно, а саме: житловий будинок, який знаходиться на земельній ділянці площею 463 м.кв., що розташований за адресою: АДРЕСА_1. Земельна ділянка площею 0,0463 гектарів, яка знаходиться в АДРЕСА_1, цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

02 лютого 2009р. між позивачем та відповідачем укладено Додаткову угоду №1 до Договору про іпотечний кредит за невідновлюваною кредитною лінією №08Р-170 від 10 жовтня 2008 р. Згідно п.1 Додаткової угоди №1 від 02 лютого 2009 p.: «Внести зміни до п.1.3. договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 р., та викласти його в наступній редакції: «п.1.3. Сторони погодили суму Ліміту кредиту і визначили його в розмірі 235 000,0 грн., а також встановили, що кредит має бути освоєним Позичальником до 09 жовтня 2013 р.

Вважає, що при укладенні договору про іпотечний кредит відповідачем порушено вимоги законодавства України, введено позивача в оману через застосування нечесної підприємницької практики та обману, що вплинуло на волевиявлення позивача при укладенні правочинів.

Просить суд визнати без застосування наслідків недійсності недійсним договір про іпотечний кредит за невідновленою кредитною лінією від 10.10.2008р. між ВАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 з моменту його вчинення, визнати недійсним іпотечний договір від 13.10.2008р. та анулювати запис у реєстрі іпотек та заборон відчуження №№ 3087,3088,3089 про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна житловий будинок АДРЕСА_1.

У судовому засіданні представник позивача позов підтримав та просив його задовольнити на підставах викладених у позовній заяві.

 

Представники відповідача у судовому засіданні позовні вимоги не визнали та просили відмовити у задоволенні позову.

Вислухавши сторони, вивчивши матеріали справи, суд вважає позовні вимоги задоволенню не підлягають з таких підстав.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобовязана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Згідно ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним

Згідно зі ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

 

Судом встановлено, що між позивачем та відповідачем 10 жовтня 2008 року між позивачем та відповідачем укладено Договір про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170, відповідно до умов якого банк зобов'язується надати Позичальнику на умовах цього Договору грошові кошти в сумі 525 000,0 грн., а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати та повернути Кредит в сумі 525 000,0 грн., а також сплатити проценти за користування Кредитом в розмірі 20% річних, комісійні винагороди та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначенні цим Договором. Кредит надається окремими частинами (траншами) за не відновлюваною кредитною лінією, відкритою на строк 12 місяців, з остаточним терміном повернення Кредиту не пізніше 09 жовтня 2013р. Сукупна вартість кредиту, графік платежів, вид і предмет кожної супутньої послуги та їх обґрунтування визначенні в додатку №1-3 до цього Договору, що є невід'ємною його частиною.

 

Крім того 13.10.2008 року в забезпечення виконання зобовязань по іпотечному кредитному договору між позивачем та відповідачем було укладено Іпотечний Договір посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 зареєстровано в реєстрі за №3087, згідно якого в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме: житловий будинок, що позначений літерою «В», стіни - черепашник, загальною площею 114,2 кв.м., житлова площа 47,6 кв.м., гараж літера «Д», який знаходиться на земельній ділянці площею 463 м.кв., що розташований за адресою: АДРЕСА_1. Земельна ділянка площею 0,0463 гектарів, яка знаходиться в АДРЕСА_1, цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Крім того 02.02.2009р. між позивачем та відповідачем укладено Додаткову угоду №1 до Договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією №08Р-170 від 10 жовтня 2008 р. відповідно до якої внесені зміни до п.1.3. договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 р., та викладено його в наступній редакції: п.1.3. Сторони погодили суму Ліміту кредиту і визначили його в розмірі 235 000,0 грн., а також встановили, що кредит має бути освоєним Позичальником до 09 жовтня 2013 р.

 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

 

У наведеному Законі встановлена процедура укладання договору, яка включає питання щодо надання інформації кредитодавцеві та споживачеві один про одного та щодо умов кредитування: мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений, форми його забезпечення, тип відсоткової ставки, сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту, строк, на який кредит може бути одержаний, та варіанти його повернення. Таким чином, З.У. «Про захист прав споживачів» застосовується до спорів, які виникають з кредитних правовідносин, які передують укладенню договору.

 

Згідно ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Досягнення сторонами згоди по всім суттєвим та іншим умовам договору, його підписання та часткового виконання, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні матеріалами кредитної справи, які були підписані сторонами спірного договору, а саме: повідомленням про умови кредитування; додатком №№1,2 до кредитного договору; витягом з тарифів послуг банку а також довідкою про погашення заборгованості за спірним кредитним договором свідчать про обізнаність та узгодження сторонами усіх умов виконання кредитного договору № 08Р-170 від 10.10.2008р.

Тому суд критично відноситься до доводів представника позивача, щодо введення ОСОБА_1 в оману банком з приводу умов договору, оскільки ОСОБА_1 була ознайомлена з усіма послугами ВАТ "Ощадбанк", з платою за їх користування та всіма іншими умовами щодо надання Банком кредиту. На думку суду, неосвідомленність позивача про інші способи нарахування щомісячних платежів Банком, не може бути покладено в основу визнання нечесної підприємницької практики, а наслідком свідомого та добровільного прийняття на себе зобовязань є їх виконання, на що також вказує наявність підписів сторін на кожному аркушу договору № 08Р-170 від 10.10.2008р. та додатків до нього, і його повне виконання стороною АТ «Державний ощадний банк України» та часткове його виконання стороною ОСОБА_1

Як вбачається із змісту договору про Іпотечний кредит № 08Р-170 від 10.10.2008 року останній укладено з додержанням вимог чинного законодавства, він не суперечить моральним засадам суспільства, а особа, яка його уклала - ОСОБА_1 - наділена необхідним для вчиненням правочину обсягом цивільної дієздатності. Що стосується відповідності правочину внутрішній волі та вільного волевиявлення під час його укладення, то на момент укладення договору про Іпотечний кредит № 07Р-170 від 10.10.2008 року Позивач чітко усвідомлювала наслідки вчинення та предмет даного правочину, бажала його укладення з метою отримання кредитних коштів, які згодом були використані на власні потреби Позивача по справі, а отже, має місце конкретна угода з подальшим настанням конкретної події у вигляді отримання банківських коштів, їх використання, обов'язок повернення коштів та плати за користування кредитом.

Таким чином Закон не повязує аргументи, наведені представником позивача, з наслідоком недійсність або нікчемність кредитного договору № 08Р-170 від 10.10.2008 року.

 

Оскільки судом не встановлено, а позивачем не доведено підстав за наявності яких оспорювані правочини є недісними, суд вважає, що договори було укладено у відповідності до ч.1 ст.203 ЦК України, зміст договорів не суперечить Цивільному кодексу, або іншим актам цивільного законодавства, а тому позов задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 11 ЗУ "Про захист прав споживачів", ст.ст. 11,204,1054 ЦК України, ст.ст. 10, 60, 212-215 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову В задоволенні позову ОСОБА_1 до ВАТ "Державний ощадний банк України" про визнання недійсним договору про іпотечний кредит від 10.10.2008р., визнання недійсним іпотечного договору від 13.10.2008р. та анулювання запису у реєстрі іпотек та заборон відчуження - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана протягом десяти днів з дня проголошення рішення до Дніпровського районного суду м. Херсона.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя В.В.Решетов

 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25282144

 

Справа№2110/2355/12                                                                                                                                                                                                                                                 провадження  2/2110/1149/12   

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

05.07.2012 р.  Дніпровський районний суд м. Херсона у складі:

головуючої судді                                                                                    Войцеховської Я.В.

при секретарі                                                                                          Височиній О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до  Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Херсонського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", Приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Йосипенко Віталія Васильовича про захист прав споживачів, -

в с т а н о в и в :

Позивач звернулася до суду з позовом про захист прав споживачів в якому зазначає, що додаткова угода №1 від 02.02.2009р. до Договору про іпотечний кредит за невідновлюваною лінією  № 08Р-170 від 10.10.2008р. є недійсною з моменту її укладання, оскільки договір про іпотечний кредит за невідновлювальною кредитною лінією від 10.10.2008р. не відбувся і є не укладеним, так як сторони не узгодили істотні умови договору, що стало наслідком порушення її прав, як споживача кредитної послуги. Відповідно іпотечний договір від 13.10.2008р. посвідчений приватним нотаріусом є теж недійсним в зв'язку з неукладеністтю основного зобов'язання, а отже дії нотаріуса - незаконними, оскільки нотаріус не пересвідчився у чинності повного  пакету документу основного зобов'язання  та посвідчив іпотечний договір за неповним пакетом, що не відповідає вимогам закону. Просить визнати недійсною Додаткову угоду №1 від 02.02.2009 року до Договору про іпотечний кредит за невідновлюваною кредитною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008р. з дати її укладання;  Визнати дії приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Йосипенко Віталія Васильовича   по  нотаріальному  посвідченню Іпотечного договору  від  13 жовтня  2008  року  незаконними;    Визнати недійсним в цілому Іпотечний Договір від 13 жовтня 2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Йосипенко Віталієм Васильовичем, зареєстрованому в реєстрі за № 3087, №3088, №3089 з моменту його укладання.  Зобов'язати приватного нотаріуса  анулювати запис у Реєстрі іпотек та заборон відчуження  про іпотеку та заборону відчуження нерухомого майна.

 

В судовому засіданні позивач підтримала позовні вимоги за підставами вказаними у позові, просила суд їх задовольнити та зазначила, що в п.1.2 Договору про іпотечний кредит зазначено, що до договору додаються додатки які є його невід'ємною частиною, але вона при підписанні договору, покладаючись на законність дій працівників банку підписала документи, не отримавши їх копії, та не оцінивши їх юридичну чистоту, але почала користуватися кредитом та сплачувати відсотки. Нотаріус посвідчив іпотечний договір від 13.10.2008р. на підставі не повного пакету документів, без додатків. Крім того за допомогою фахівця ПП ОСОБА_2., вона зробила висновок що на підставі графіку погашення основна сума кредиту може бути недоплачена  і сплатити кредит у повній сумі можливо у термін 13.10.2014р.

 

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" в судовому засіданні позов не визнав посилаючись на те, що в кінці договору про іпотечний кредит є підпис позивача про отримання нею копії зазначеного договору та додатків до нього, а нотаріус посвідчував іпотечний договір на підставі наданих, достатніх для цього документів. Вважає, що дії позивача направлені на затягування звернення стягнення на предмет іпотеки, уникнення цивільно-правової відповідальності щодо виконання умов кредитного договору та виконання рішення суду про стягнення суми заборгованості, яке набрало законної сили, тому просила відмовити в задоволенні позовних вимог.

 

Щодо графіку платежів та відомостей про сукупну вартість кредитних послуг представник банку пояснила, що на момент укладання угоди неможливо було встановити чи буде позичальником освоєний Кредит в повному обсязі, тому в п.3.1 договору сторони погодили, що в залежності від фактично отриманих коштів Ліміт кредиту підлягає коригуванню і саме тому було укладено оскаржувану додаткову угоду. Крім цього позивач звернувшись з заявою до Банку про проведення реструктуризації, яка була розглянута та задоволена, відмовилася від підписання додаткової угоди №2 щодо порядку повернення коштів. 

 

Відповідач Йосипенко В.В. в судове засіданні заперечував проти позовних вимог, зазначив, що всі необхідні документи належно завірені та підписані під час посвідчення іпотечного договору йому були надані, тому нотаріальні дії ним вчинено у відповідності до вимог закону.

 

Дослідивши матеріали справи, заслухавши сторони, судом встановлено наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

10 жовтня 2008 року між ПАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Херсонського обласного управління та ОСОБА_1А було укладено  Договір про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170.

Згідно п.1.1 якого  Банк зобов'язується надати Позичальнику на умовах цього Договору грошові кошти в сумі 525 000,0 грн., а Позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати та повернути Кредит в сумі 525 000,0 грн., а також сплатити проценти за користування Кредитом в розмірі 20% річних, комісійні винагороди та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначенні цим Договором.

п.1.2 даного договору передбачено, що  Кредит надається на споживчі потреби окремими частинами (траншами) за невідновлюваною кредитною лінією, відкритою на строк 12 місяців, з остаточним терміном повернення Кредиту не пізніше 09 жовтня 2013 . Сукупна вартість кредиту, графік платежів, вид і предмет кожної супутньої послуги та їх обґрунтування визначенні в додатку №1-3 до цього Договору, що є невід'ємною його частиною».

         

13 жовтня 2008 року в забезпечення зобов'язання по Договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 р. між позивачем  та ВАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Херсонського обласного управління було укладено  Іпотечний Договір, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Йосипенко В.В.

Згідно п.1,2 зазначеного договору  Предметом іпотеки за цим Договором є нерухоме майно, а саме: житловий будинок, що позначений літерою «В», загальною площею 114,2 кв.м., що розташований за адресою: місто Херсон, вулиця Партизана Железняка, будинок №24-А.

 

02.02.2009р. між зазначеними сторонами була підписана оскаржувана Додаткова угода №1  до Договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією №08Р-170 від 10.10.2008р., згідно п.1 якої внесені  зміни  до п.1.3. Договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 р., та викладеного  його у наступній редакції: «п.1.3. Сторони погодили суму Ліміту кредиту і визначили його в розмірі 235 000 грн., а також встановили, що кредит має бути освоєним Позичальником до 09 жовтня 2013 р.»

 

Згідно п.2 Додаткової угоди №1 від 02 лютого 2009 р. «Всі інші пункти Кредитного договору залишити без змін».

За заявою ОСОБА_1 від 06.10.2009р. про реструктуризацію виплати основного боргу у зв'язку з кризовими явищами та скрутним матеріальним становищем, останній дозволено зменшити суму щомісячного платежу із сплати основної суми боргу на 50% строком на 4 місяці із перенесенням частки несплачених щомісячних платежів на майбутні періоди та змінено графік погашення кредиту, що підтверджується протоколом засідання кредитного комітету  філії ХОУ ВАТ «Ощадбанк» № 234 від 30.10.2009р. 

 

За позовом прокурора в інтересах держави Дніпровським районним судом м.Херсона постановлено рішення від 01.06.2011р. яким змінено умови  Кредитного договору № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року, укладеного між ВАТ "Державний ощадний банк України" в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ  "Державний ощадний банк України"та ОСОБА_1 щодо строку виконання Кредитного договору  та визначено кінцевимм терміном погашення виконання кредитного договору - дату набрання рішенням суду законної сили та стягнуто з ОСОБА_1 на користь Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Херсонське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» заборгованість  за кредитним договором № 08Р-170 від 10 жовтня 2008 року та судові витрати

Ухвалою Апеляційного суду Херсонської області  від 28.07.2011р. вищезазначене рішення залишено без змін.

Ухвалою Дніпровського районного суду м.Херсона від 29.03.2012р. в задоволенні заяви ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Дніпровського районного суду м.Херсона від 01.06.2011р. відмовлено

Ухвалою Апеляційного суду Херсонської області 22.05.2012 року зазначену ухвалу залишено без змін.

Рішенням Дніпровського районного суду м.Херсона від 20.09.2011р. в задоволенні позову ОСОБА_1 до ВАТ "Державний ощадний банк України" про визнання недійним договору про іпотечний кредит від 10.10.2008р., визнання недійним іпотечного договору від 13.10.2008р. та анулювання запису у реєстрі іпотек та заборон відсудження з підстав введення ОСОБА_1 в оману щодо умов договору - відмовлено.

 

Ухвалою Апеляційного суду Херсонської області  від 02.11.2011р. вищезазначене рішення залишено без змін.

Згідно ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Згідно з ч. 2 ст. 1054 ЦК України до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, тобто статті 1046-1053 ЦК України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Частиною 2 статті 1046 ЦК України передбачено, що договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

 

Сторони не оспорюють факт отримання коштів позивачем за кредитним договором та здійснення ним платежів на виконання його умов,але не в повному обсязі. Вказана обставина також встановлена попередніми рішеннями судів.

Згідно ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно ст.638 ЦК України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

 

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів"договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

 

Суд не приймає до уваги доводи позивача з приводу того, що  вона не підписувала, а лише зазначила своє прізвище та ініціали в договірі про іпотечний кредит від 10.10.2008р. № 08Р-170 в частині отримання його примірнику з додатками, оскільки це спростовується наданими приватним нотаріусом  Йосипенко В.В. та дослідженими у судовому засіданні документами з яких вбачається, що спірний договір підписаний позивачем належним чином.

 

На підставі наведеного суд приходить висновку про відсутність визначених законом підстав для визнання кредитного договору та додаткової угоди №1 від 02.02.2009 року до Договору про іпотечний кредит, іпотечного договору недійсними та дій нотаріуса незаконними, оскільки судом встановлено, що при укладені договорів сторони досягли домовленості щодо всіх їх істотних умов, зміст таких договорів не суперечить чинному законодавству України, а також  моральним засадам суспільства, волевиявлення учасників правочинів було вільним та відповідало їх внутрішній волі. При укладанні кредитного договору Позивач чітко усвідомлювала наслідки вчинення та предмет даного правочину, бажала його укладення з метою отримання кредитних коштів, які згодом були використані нею на власні потреби. Крім того, позивачем не доведено, що графік погашення заборгованості, який підлягав корегуванню в залежності від суми освоєних позичальником коштів  саме з вини банку  став незрозумілим для позивача після консультації з фахівцем ПП Пенко, адже згідно п.3.3.5. договору про іпотечний кредит саме позичальник взяв на себе зобов'язання своєчасно та самостійно ознайомлюватись з тарифами пов'язаними з обслуговуванням та погашенням кредиту. Натомість в матеріалах справи відсутні заяви позивача щодо надання інформації за результатами розгляду заяви про реструктуризацію, яка передбачає зміну графіку платежів.

Оскільки на момент подачі позову правовідносини між сторонами щодо зобов'язань за кредитним договором на підставі остаточного рішення суду про зміну умов договору та стягнення всієї суми боргу перейшли в площину виконавчого провадження, суд погоджується з позицію відповідача щодо намірів позивача зловживати своїми правами з метою невиконання рішення суду, яке набрало законної сили 28.07.2011р., а не відмовою від зобов'язання  з метою самозахисту, як стверджує позивач.

Оскільки позовні вимоги ОСОБА_1 про анулювання запису у реєстрі іпотек та заборон відчуження є похідними від вимоги щодо додаткової угоди №1 від 02.02.2009 року до Договору про іпотечний кредит  та іпотечний договір, підстав для визнання яких недійсними суд не встановив, то звернення позивача до суду щодо зобов'язання нотаріуса вчинити певні дії є, на думку суду, передчасним оскільки на момент ухвалення Рішення відсутні підстави вважати, що з боку Банку та нотаріуса є невиконання вимог та положень законодавства щодо виключення запису з реєстру щодо нерухомого майна та зняття заборони відчуження нерухомого майна , а  отже позовні вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

Посилання позивача на відсутність інформації щодо кредитних умов, яку їй мав   надати  Банк   перед   укладенням   кредитного   договору, спростовуються наявними в матеріалах справи доказами, а саме: підписами ОСОБА_1 на договорах, що свідчить про ознайомлення з усіма послугами Банка, з платою за їх користування та всіма іншими умовами щодо надання Банком кредиту , а їх часткове виконання свідчить про  свідоме та  добровільне прийняття на себе зобов'язань.

Оскільки судом не встановлено, а позивачем не доведено підстав за наявності яких оспорювані правочини є недійсним, суд вважає, що договори було укладено на підставі вільного волевиявлення сторін, зміст договорів не суперечить Цивільному кодексу, або іншим актам цивільного законодавства, а тому позов задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 11 ЗУ "Про захист прав споживачів", ст.ст. 11, 203, 204 , 638, 1046-1054 ЦК України, ст.ст. 10, 60, 212-215 , 294 ЦПК України, суд  -

в и р і ш и в :

В задоволенні позову ОСОБА_1 до  Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Херсонського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", Приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Йосипенко Віталія Васильовича про захист прав споживачів - відмовити за необґрунтованістю.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Херсонської області через Дніпровський районний суд міста Херсона шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня проголошення рішення.

09.07.2012

Суддя                                                Войцеховська Я.В.

Link to comment
Share on other sites

Ребята  , понимаю   что вопрос требует вашего времени  на консультацию. Но не  бросайте , подставьте плечо.  Очень трудно  пробиться у нас в регионе с беспределом в судах.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Шановні Форумчани!   Прошу  допомоги у наступному питанні.  Подала позов "про визнання права не виконувати неіснуючи зобовязання по неукладеному кредитному договору.  В обгрунтування позову- факту неукладеності  заявила 18 підстав.

Суд першої інстанції  "послав мене", мотивуючи своє рішення тим, що  існують рішення судів, яким мені було відмовлено  у визнанні кредитного договору  та додаткової угоди №1 недійсними. При цьому суд не досліджував субєктивні  і обєкктивні  межі попередніх рашень.   Справа в апеляції призначена на  7 квітня.   Передбачаю, що основний бій буде з  преюдиціністю попередніх рішень.

 

Прошу допомогти мені визначитися ,  які  обставини попередніх рішень  можуть вважатися  бути преюдиціними  до справи, яка розглядається зараз. А також прошу  проконсультувати - участь у справі  третіх осіб без самостійних вимог  Інспекція по споживачам і НБУ  у данній справі  знімає предиціність попередніх рішень? Вони  там не приймали участь.

 

Нижче я викладаю  перелік підстав справи, яка розглядається. А також судові рішення преюдиціність яких застосував суд першої інстанції.

 

Перелік підстав справи, яка розглядається:

 

1.Щодо відсутності факту розкриття у письмовому вигляді основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу, які мали бути оприлюдненні у письмовому вигляді у відповідності до імперативних вимог ст.2 ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» ( обов’язкове надання пропозиції  у відповідності до ст.638 ЦК України, як  істотна умова укладання договору)

 

2. Щодо відсутності факту оприлюднення  у письмовому вигляді інформації у обсязі імперативних вимог п.2 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ст.2.1.,2.2,2.4 «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Національного банку України №168(у відповідності до ст.638 ЦК України, як  істотна умова укладання договору)

 

3.Щодо відсутності у змісті договору дати видачі кредиту ( імперативні вимоги ч.4 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів») ;

 

4.Щодо відсутності у змісті договору дати та суми видачі кожного транша, тоді як  умовами договору передбачалось видача кредиту траншами ( імперативні вимоги ч.4 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів»);

 

5. Щодо відсутності у змісті договору  сукупної вартості кредиту (загальної суми всіх витрат позичальника на користь банку та користь третіх осіб за весь період строку кредиту ) у грошовому виразі у вигляді  абсолютного подорожчання кредиту, та у процентному виразі у вигляді реальної процентної ставки ( імперативні вимоги у  обсязі п.3.3. Постанову НБУ №168);

 

6.  Щодо відсутності у змісті договору детального  розпису  сукупної  вартості  кредиту  з урахуванням процентної  ставки  за  ним,  вартості  всіх  супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача( імперативні вимоги  п.3.1 Постанови НБУ №168);

 

7. Щодо відсутності у змісті договору графіку платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі  сум  погашення  основного  боргу,  сплати  процентів   за користування  кредитом,  вартості  всіх  супутніх послуг, а також інших  фінансових  зобов'язань  споживача  за   кожним   платіжним періодом ( імперативні п.3.2 Постанови НБУ №168)

 

8.Щодо відсутності у змісті договору виду і  предмету кожної супутньої  послуги з їх нормативним обґрунтуванням та визначенням розмірів платежів ( імперативні вимоги п.3.4 Постанови НБУ №168);

 

9.Щодо відсутності у змісті договору номерів   банківських  рахунків на ім’я позичальника,  з   метою зарахування  на нього суми наданого кредиту або надання кредиту за рахунком, суми погашення кредиту та відсотків,  умови відкриття, ведення та закриття таких рахунків (  імперативні вимоги п.3.4. Постанови НБУ №168)

 

10.Щодо відсутності у змісті договору строку дії Договору ( імперативні вимоги п.7 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

 

11.Щодо відсутності у змісті договору порядку зміни і припинення дії договору (імперативні вимоги  п.8 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

 

12. Щодо відсутності у змісті договору відповідальності банку за неналежне виконання договору (імперативні вимоги п.9 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

13. Щодо відсутності у змісті договору  строку та умов взаєморозрахунків по сплаті комісій, визначених пунктом 1.8 Кредитного договору ( імперативні вимоги  п.6 ст.6   ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

14.  Щодо відсутності у змісті договору строку сплати та умов взаєморозрахунків по сплаті пені, визначених пунктом 5.2 Кредитного договору ( імперативні вимоги  п.6 ст.6   ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

15.Щодо відсутності у змісті договору строку сплати штрафу та умов взаєморозрахунків, визначених п.5.3. Кредитного договору,  переліку документів для підтвердження цільового використання кредиту ( п.6 ст.6  ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

16. Щодо строку сплати та умов взаєморозрахунків по  сплаті збитків у відповідності до  п.3.3.1 Кредитного договору( імперативні вимоги  п.6 ст.6   ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ;

 

17.Щодо застереження про збереження  банківської таємниці та відповідальності за її незаконне розголошення або використання ( імперативні вимоги п.1.4 Постанови Правління Національного банку  України №267 від 14.07.2006 року «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;

 

18. Щодо  неузгодженості  умов п.1.6  Кредитного договору  по сплаті  ануітетних платежів в розмірі 13 910,0 грн. з листопада 2009 року  з  п.1.3 Кредитного договору в частинні  початку сплати цих платежів і  можливості  погашення основної суми кредиту  за рахунок  цих платежів у повному обсязі  до 09 жовтня 2013 року.   

СУ

 

 

Лично мне не понятно каким боком вышеуказанные основания могут служить основанием для решения суда про визнання права не виконувати неіснуючи зобовязання по неукладеному кредитному договору

 

 

Вообще, чтобы определить договор "неукладенным" все вышеперечисленные основания сюда никак не подходят. 

А формулировка "О признании права не выполнять...." так это вообще капец для наших судов. 

 

Ищите другие формулировки и/или основания.

Пока ничего большего не понятно. 

ИМХО.

Link to comment
Share on other sites

Лично мне не понятно каким боком вышеуказанные основания могут служить основанием для решения суда про визнання права не виконувати неіснуючи зобовязання по неукладеному кредитному договору

 

 

Вообще, чтобы определить договор "неукладенным" все вышеперечисленные основания сюда никак не подходят. 

А формулировка "О признании права не выполнять...." так это вообще капец для наших судов. 

 

Ищите другие формулировки и/или основания.

Пока ничего большего не понятно. 

ИМХО.

О... Tavrija77 признайтесь честно, (можно на ушко) ОТКУДА Вы взяли эту формулировку "про визнання права не виконувати неіснуючі зобовязання по неукладеному кредитному договору"?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show