Recommended Posts

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2008 року м.Київ

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі:

Лященко Н.П., Прокопчука Ю.В., Пшонки М.П.,

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» на рішення Галицького районного суду м. Львова від 30 травня 2007 року та ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року в справі за позовом ОСОБА_1 до акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» про стягнення боргу по депозитному вкладу та нарахованих процентів,

в с т а н о в и л а :

Рішенням Галицького районного суду м. Львова від 30 травня 2007 року, залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року, позов ОСОБА_1 задоволено: стягнуто на його користь з відповідача 12 660 грн. коштів, внесених в якості депозитного вкладу, 506 грн. 40 коп. процентів за договором від 1 березня 2005 року, 132 грн. понесених витрат по оплаті судового збору та 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, а всього 13 328 грн. 40 коп.

На зазначені судові рішення надійшла касаційна скарга акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», в якій він просить їх скасувати, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Згідно ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження судового рішення може бути лише неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні суду чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Оскільки з матеріалів справи та змісту касаційної скарги не вбачається порушення судом норм матеріального та процесуального права колегія суддів вважає за необхідне відхилити касаційну скаргу.

Керуючись ст. 332 ЦПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» відхилити.

Рішення Галицького районного суду м. Львова від 30 травня 2007 року та ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2714707

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

№2541681

Справа №2-1622 2007р.

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2007 року Галицький районний суд міста Львова у складі :

головуючої - судді - ОЛЕКСІЄНКО М.Ю. при секретарі - ТУРЧИН Н.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Львові у залі суду цивільну справу за позовом

ОСОБА_1 до Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „УКРСОЦБАНК" про стягнення боргу по депозитному вкладу та нарахованих процентів,

встановив :

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення боргу по депозитному вкладу в розмірі 12.660 грн. та процентів, нарахованих на суму вкладу, в розмірі 506 грн. 40 коп.

В обґрунтування позовних вимог позивач покликається на те, що 01 березня 2005 року між ним та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку „Укрсоцбанк" було укладено договір № 600/07 банківського вкладу. Відповідно до п.1.1 договору відповідач відкрив йому депозитний рахунок НОМЕР_1, а він вніс на депозит банку 2.000 Євро та уклав відповідно до цього з банком договір № 600/07 банківського вкладу (вклад „600 Класичний 6м (EUR") строком на 6 місяців з 03 березня 2005 року по 03 вересня 2005 року з нарахуванням 8% річних.

По закінченню терміну банківського вкладу звернувся до відповідача з вимогою про повернення суми банківського вкладу та нарахованих процентів, однак ним було відмовлено в поверненні грошових сум, посилаючись на відсутність у нього вказаного договору.

В судовому засіданні позивач та його представник позов підтримали з підстав, наведених у позовній заяві, позивач додав, що договір від імені банку готувала та оформляла гр. ОСОБА_2., яка тривалий період часу працювала в цьому банку. 01 березня 2005 року в кабінеті ОСОБА_2підписав договір в присутності останньої, передав їй суму валютного вкладу, а ОСОБА_2забрала кошти та примірники договорів, вийшла, повернулась з документами, серед яких був підписаний від імені банку примірник договору, скріплений печатками банку, вказала, що ці документи є підтвердженням внесення банківського вкладу. Зі змістом внутрішніх правил банку щодо внесення банківського вкладу його не ознайомлювали.

2

Представник відповідача позов заперечив, пояснив, що договір банківського вкладу виданий недобросовісним працівником банку та відповідно до ст. 1059 ЦК України даний договір є нікчемним, оскільки у позивачки відсутня „Виписка" - документ, що підтверджує внесення нею грошової суми - банківського вкладу, що є недодержанням письмової форми договору. Вважає, що у позивача відсутні правові підстави для стягнення боргу та процентів, оскільки спірний договір в базі даних банку не зареєстрований. В позові просить відмовити.

Заслухавши пояснення позивача, представників сторін, дослідивши інші докази в справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення.

Згідно зі ст. ст. 1058, 1060, 1061 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

Відповідно до ст. 1172 ЦК України, юридична чи фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Відповідно до договору № 600/07 банківського вкладу (вклад „600 Класичний 6м (EUR)") про внесення банківського вкладу на суму 2.000 ЄВРО (пп. 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.-2.3., 3.2.1., 3.2.4., 3.3.1.) банк відкриває клієнту депозитний рахунок НОМЕР_1, а клієнт вносить на цей рахунок грошові кошти в сумі 2.000 Євро, надалі за текстом „Депозитний вклад". Депозитний вклад залучається на строк 6 місяців, з 03 березня 2005 року по 03 вересня 2005 року включно. Процентна ставка складає 8% річних. Нарахування процентів на вклад здійснюється за фактичну кількість днів в періоді. При розрахунку процентів не враховуються день початку та день закінчення строку, на який залучається вклад. Сплата нарахованих процентів здійснюється одночасно з поверненням суми вкладу, в останній день строку, на який залучається вклад. Якщо в останній день строку, на який був залучений вклад, клієнт не звернеться до банку за отриманням суми вкладу та нарахованих процентів, банк перераховує суму вкладу та суму нарахованих процентів на поточний рахунок клієнта НОМЕР_1, відкритий в ЛОФ АКБ УСБ, МФО 325019". Банк зобов'язаний нарахувати та сплатити клієнту проценти за вкладом згідно з умовами, визначеними у ст. 2 цього договору в останній день строку, на який залучений вклад, повернути клієнту суму вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами цього договору. Клієнт має право в останній день строку, на який був залучений вклад, отримати суму вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами договору.

3

Суд вважає, що позивач правомірно звертається до відповідача з позовом про повернення вкладу, в т.ч. і суми процентів, нарахованих на нього, оскільки, як встановлено в ході судового розгляду та не заперечується представником відповідача, шкода у формі неповернення вкладу позивачу заподіяна діями працівника банку, пов'язаними з виконанням ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Як вбачається з матеріалів справи, пояснень сторін, їх представників 01 березня 2005 року позивач вніс у Львівську обласну філію Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „УКРСОЦБАНК" грошові кошти в сумі 2.000 Євро і уклав договір № 600/07 банківського вкладу (вклад „600 Класичний 6м (EUR)") строком на 6 місяців з 03 березня 2005 року по 03 вересня 2005 року з нарахуванням 8% річних.

Відповідач визнає факт того, що шкода була завдана позивачу недобросовісним працівником банку - ОСОБА_2внаслідок зловживання останньою своїм службовим становищем та використання довірливих стосунків з позивачем.

Грошові кошти в сумі 2.000 Євро позивач передав працівнику згаданого банку - ОСОБА_2., яка на підтвердження отримання вказаних коштів згідно з Положенням АКБ „УКРСОЦБАНК" „Про відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб" видавала позивачу підписані від імені банку та скріплені печаткою документи, серед яких було по одному примірнику зазначених договорів, належним чином оформлених. По закінченню терміну дії договорів банківського вкладу позивач повинен був отримати внесені ним грошові кошти в сумі 2.000 Євро (оригінали договорів були вилучені прокуратурою Львівської області, завірені слідчим їх копії були оглянуті в судовому засіданні).

Укладення вищезазначеного договору банківського вкладу на суму 2.000 Євро фактично не заперечила і працівник банку ОСОБА_2., обвинувачена по кримінальній справі № 181-0651, під час проведення очної ставки з позивачем 05 вересня 2005 року.

Відповідно до ст. 1059 ЦК України, Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою НБУ від 03 грудня 2003 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577, залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується: договором банківського рахунку; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Згідно вимог ст. 1059 ЦК України письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам,

4

встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Як пояснив в судовому засіданні представник відповідача, відповідно до звичаїв ділового обороту, договір банківського депозитного вкладу підписується і його примірник видається на руки вкладнику лише після внесення грошової суми. З наведеного вбачається, що відповідно до звичаїв ділового обороту залучення банком вкладів депозитів підтверджується договором банківського вкладу. Окрім наведеного, відповідно до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, залучення банком вкладів (депозитів) також підтверджується договором банківського вкладу.

З наведеного вище вбачається, що залучення банком вкладу депозиту позивача підтверджується наявністю у останнього договору банківського вкладу, а також протоколом очної ставки від 05 вересня 2006 року між позивачем та начальником Галицького відділення Львівської обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку "УКРСОЦБАНК" ОСОБА_2.

Відсутність у позивача „виписки" про внесення грошової суми у касу банку, не може розцінюватись, як недотримання письмової форми договору банківського вкладу, що потягнуло за собою нікчемність договору.

Згідно ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його сторонами. Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

В судовому засіданні були оглянуті установчі документи відповідача та перевірено повноваження начальника Львівської обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „УКРСОЦБАНК" та начальника Галицького відділення Львівської обласної філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „УКРСОЦБАНК" на право підписання догорів від імені Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „УКРСОЦБАНК".

З огляду на наведене вище, в ході судового розгляду не виявлено підстав, які б вказували на недійсність договорів банківського вкладу, а тому, позов в частині стягнення суми вкладу та процентів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Згідно з вказаними нормами, підлягають до задоволення позовні вимоги ОСОБА_1. про стягнення суми вкладу (збитків) та суми процентів.

5

Згідно з ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, відшкодування збитків.

Таким чином, обставини та обґрунтування вимог, покладені в основу позову, знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду і не спростовані відповідачем, що є підставою для задоволення позовних вимог.

З відповідача в користь позивача слід стягнути понесені ним витрати по оплаті судового збору та витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 84, 209, 212, 214-215, 218 ЦПК України, на підставі ст. ст. 625, 1058, 1060, 1161 ЦК України, ст. ст. 10, 22 Закону України „Про захист прав споживачів", Положення про здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою НБУ від 03 грудня 2003 року, суд

вирішив :

Позов ОСОБА_1. задовольнити.

Стягнути з Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „УКРСОЦБАНК" в користь ОСОБА_1 12.660 гривень -коштів, внесених в якості депозитного вкладу, 506 грн. 40 коп., -суму процентів по договору від 01 березня 2005 року, 132 грн. понесених витрат по оплаті судового збору та 30 грн. витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи, а всього 13.328 грн. 40 коп.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги або в порядку ч.4 ст. 295 ЦПК України.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Я из Миргорода. У нас есть несколько десятков физических вкладчиков с довольно крупными вкладами по депозитам Райфайзен Банк Аваль.

И ситуация по ним очень похожая.Часть вкладчиков подала в суд. Банк пытается перевести все стрелки на управляющую как на физ лицо, хотя в наличии договора, оформленные в банке и заверенные подписью управляющей и печатью банка. Пока дела рассматриваются Миргородским районным судом. Дела фактически идентичны вышеуказанному случаю, только управляющая в Миргороде сбежала, но, принимая деньги на вклады, оформляя договора, выдавала все приходные ордера на сумму, выписывая их вручную и заверяя печатью банка. Возможно ли юридическое содействие/сопровождение с вашей стороны в этом деле?

Link to comment
Share on other sites

Я из Миргорода. У нас есть несколько десятков физических вкладчиков с довольно крупными вкладами по депозитам Райфайзен Банк Аваль.

И ситуация по ним очень похожая.Часть вкладчиков подала в суд. Банк пытается перевести все стрелки на управляющую как на физ лицо, хотя в наличии договора, оформленные в банке и заверенные подписью управляющей и печатью банка. Пока дела рассматриваются Миргородским районным судом. Дела фактически идентичны вышеуказанному случаю, только управляющая в Миргороде сбежала, но, принимая деньги на вклады, оформляя договора, выдавала все приходные ордера на сумму, выписывая их вручную и заверяя печатью банка. Возможно ли юридическое содействие/сопровождение с вашей стороны в этом деле?

Звоните, поможем.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
qwerty,огромное Вам спасибо.Благодаря Вашей информации 15 февраля 2010 г. я самостоятельно выиграл в Печерском суде иск к Имэксбанку(воровство депозита).Суд постановил удовлетворить требования истца(мои) в полном объеме.Но банк подал заявление на апелляционное обжалование.Я пока не знаком с текстом апелляции.Огромная просьба ,если есть такая возможность ,сбросьте "ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року"(у меня почему-то не открывается в реесте..).
Link to comment
Share on other sites

qwerty,огромное Вам спасибо.Благодаря Вашей информации 15 февраля 2010 г. я самостоятельно выиграл в Печерском суде иск к Имэксбанку(воровство депозита).Суд постановил удовлетворить требования истца(мои) в полном объеме.Но банк подал заявление на апелляционное обжалование.Я пока не знаком с текстом апелляции.Огромная просьба ,если есть такая возможность ,сбросьте "ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року"(у меня почему-то не открывается в реесте..).

Реестр последнее время очень плохо работает.

На сколько я помню решения апелляции в нем и не было. Для Киевской апелляции будет достаточно решения ВСУ. Надеюсь Киевская апелляция не пойдет на поводу у банка и примет справедливое решение. Если Вам не трудно, разместите свое решение на сайте или пришлите решение нам и мы сами его разместим.

Link to comment
Share on other sites

Если Вам не трудно, разместите свое решение на сайте или пришлите решение нам и мы сами его разместим..

Уважаемый Антирейд ! Конечно не трудно ,но на сайте единого реестра на эта страница уже несколько дней не открывается(В зв'язку з проведенням регламентних робіт, перегляд сторінки тимчасово обмежений. Спробуйте здійснити пошук пізніше.Просимо вибачення за тимчасові незручності).

Вот ссылка http://reyestr.court.gov.ua/Review/7953800

Рішення 7953800 15.02.2010 Цивільне 2-364/10 м. Київ Печерський районний суд міста Києва Матійчук Галина Олександрівна

На сколько я помню решения апелляции в нем и не было. Для Киевской апелляции будет достаточно решения ВСУ.

А про какое решение ВСУ Вы говорите?Не понял эти два предложения.Была ведь ухвала Львовского апл.суда.

"1.№2541681

Справа №2-1622 2007р.

30 травня 2007 року Галицький районний суд міста Львова у складі :.........Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги або в порядку ч.4 ст. 295 ЦПК України"

"2.У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2008 року м.Київ

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі:.....розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» на рішення Галицького районного суду м. Львова від 30 травня 2007 року та ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року в справі за позовом .....".

Link to comment
Share on other sites

qwerty,огромное Вам спасибо.Благодаря Вашей информации 15 февраля 2010 г. я самостоятельно выиграл в Печерском суде иск к Имэксбанку(воровство депозита).Суд постановил удовлетворить требования истца(мои) в полном объеме.Но банк подал заявление на апелляционное обжалование.Я пока не знаком с текстом апелляции.Огромная просьба ,если есть такая возможность ,сбросьте "ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року"(у меня почему-то не открывается в реесте..).

Думаю Вам не стоит опасаться апелляции.

"ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року" посмотрю, должна быть.

Link to comment
Share on other sites

qwerty,огромное Вам спасибо.Благодаря Вашей информации 15 февраля 2010 г. я самостоятельно выиграл в Печерском суде иск к Имэксбанку(воровство депозита).Суд постановил удовлетворить требования истца(мои) в полном объеме.Но банк подал заявление на апелляционное обжалование.Я пока не знаком с текстом апелляции.Огромная просьба ,если есть такая возможность ,сбросьте "ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року"(у меня почему-то не открывается в реесте..).

Какой ужас ! Воровство депозита !

Я при открытии депозита более полу года стал делать залог и под него оформлять кредитную карту . В итоге больше уверенности и мобильно. Плохо что тока пару банков выдает кредит под депозит в разных валютах.

А вообще то я в шоке. Еще при союзе хороший был лозунг - кадры решают всё. Наверное кризис должен стать уроком для всех.

Link to comment
Share on other sites

"ухвалу апеляційного суду Львівської області від 29 жовтня 2007 року" посмотрю, должна быть.

Буду благодарен.А Вы не знаете чем закончилась история в правобережном отделении Привата?
Link to comment
Share on other sites

Аналогичная ситуация произошла в Миргородском отделении банка Аваль. Начальник отделения забрала деньги себе и скрылась в неизвестном направлении. А банк отказывается возвращать людям депозиты, хотя все квитанции у депозитчиков есть, ссылаясь, что банк ничего не получил. Вот такая история.

Кстати, а мама этой начальницы отделения работает в Ощадбанке и спокойно себя чувствует.

Поэтому в Аваль, Укрсоцбанк и Приватбанк депозиты лучше не носить. Можете не получить обратно. Скажут, что Вы ничего не давали.

Link to comment
Share on other sites

Буду благодарен.А Вы не знаете чем закончилась история в правобережном отделении Привата?

По этой истории информации не имею.

Аналогичная ситуация произошла в Миргородском отделении банка Аваль. Начальник отделения забрала деньги себе и скрылась в неизвестном направлении. А банк отказывается возвращать людям депозиты, хотя все квитанции у депозитчиков есть, ссылаясь, что банк ничего не получил. Вот такая история.

Кроме того, эта дама брала деньги у близких ей людей под "хороший процент". Причем суммы в валюте старалась брать не менее 10.000 у.е.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Копирую свое решение Печерского суда.

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 2-364/10

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Матійчук Г.О.,

при секретарі: Шишкарьовій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті ОСОБА_1 цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» в особі відділення №1 Філії Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» про повернення банківського вкладу,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, уточненим в ході розгляду справи, в якому просить стягнути з відповідача банківський вклад в сумі 31 935,29 дол. США за договором строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті „СТАНДАРТ 18-24 міс." № 54-08/1 від 21.03.2008 року, посилаючись на те, між сторонами було укладено зазначений договір, відповідно до п.1.1. якого на його ім.»я відкрито депозитний рахунок № 26359043335104 та ним було розміщено кошти в сумі 52 134,00 дол. США зі сплатою 11% річних, строком до 21.09.2009 р. У зв'язку з закінченням строку Договору ним 14 вересня 2009 р. у Київську Філію ПАТ „Імексбанк" була подана Заява про повернення банківського вкладу в розмірі 52 134,00 доларів США і нарахованих відсотків, яка була працівниками Банку проігнорована, чим грубо і безпідставно було порушено його право володіння, користування та розпорядження коштами. Факт грубого порушення умов Договору відповідачем був визнаний, у зв'язку з чим 25 вересня 2009 року заступником Голови Правління ОСОБА_3 йому було надано гарантійний лист ВМК № 258830, р/н 3929, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4, в якому було заявлено „ про гарантію виплати грошових коштів в розмірі 52 134,00 дол. США разом із нарахованими відсотками в розмірі 801,29 дол. США та моральна шкода в розмірі 5 000,00 дол. США, які будуть виплачені у повному обсязі до 29 вересня 2009року ".

Посилається на те, що відповідач своє зобов'язання не виконав, повернув йому лише грошові кошти в розмірі 10 000,00 дол. США 25вересня 2009р. та 10 000,00 дол. США 30 вересня 2009 р., потім почав скаржитись на відсутність коштів і надав йому «Додаток до гарантійного листа», в якому заступник Голови Правління ОСОБА_3 одноосібно запропонував йому кожної п'ятниці отримувати певну частину грошових коштів боргу. Згідно цього «Додатка» відповідач повернув йому 5 000,00 дол. США 23 жовтня 2009 р. та 1 000,00 дол. США 05 листопада 2009 р. На день розгляду справи сума залишку боргу складає 31 935,29 дол. США , яку він просить стягнути з відповідача.

Крім того звертає увагу суду на те, що відповідач навмисно затягує розгляд справи, добре розуміючи , що позови, які виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням, подавав апеляційну скаргу щодо визначення підсудності.

В судовому засіданні позивач підтримав уточнений позов з викладених у ньому підстав та просив позов задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, просив у задоволенні позову відмовити, зазначивши, що позивачем не надані докази підтвердження внесення ним коштів на депозитний рахунок № 26359043335104, відповідно до наданого ним Довору № 54-08/1 строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті „СТАНДАРТ 18-24 міс.", вважає, що недодержана письмова форма договору банківського вкладу, оскільки депозитний рахунок № 26359043335104 на який позивач повинен був внести грошові кошти, не відповідає номеру рахунку 2620004335101, на який ним ніби - то внесені грошові кошти, тому Договір є нікчемним. До того ж посилається на те, що позивачем пред»явлений позов до неналежного відповідача - філії АТ «Імексбанк» у м. Києві, а філія АТ «Імексбанк» у м. Києві не є юридичною особою.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, дослідивши та оцінивши письмові докази по справі в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що між позивачем та відповідачем АКБ «Імексбанк» правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Імексбанк", що підтверджується Статутом Банку (а.с.28-30) та Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи (а.с.27), було укладено договір строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті „СТАНДАРТ 18-24 міс." № 54-08/1 від 21.03.2008 року, відповідно до п.1.1. якого на ім.»я позивача відкрито депозитний рахунок № 26359043335104 та ним було розміщено кошти в сумі 52 134,00 дол. США зі сплатою 11% річних, строком до 21.09.2009 р.

Позивач виконав взяті на себе зобов»язання та вніс на рахунок банку зазначені кошти, що підтверджується квитанцією № 997 від 21. 03. 2008 (а.с.8).

Відповідно до п.2.4.3. Договору відповідач зобов'язався щомісячно, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення грошових коштів на депозитний рахунок, сплачувати відповідачу відсотки 11% у валюті; відповідно до п.2.4.4. Договору повернути позивачу суму депозиту з нарахованими відсотками після закінчення терміну дії договору.

27 квітня 2009 року позивачем була отримана довідка з Філії АКБ «Імексбанк», з якої вбачається, що залишок коштів на депозитному рахунку становить 52 134,00 дол. США та нараховані відсотки в сумі 5 891,86 дол. США (а.с.12).

11 вересня 2009 р. у Київську Філію ПАТ„Імексбанк" позивачем була подана Заява про повернення банківського вкладу в розмірі 52 134,00 доларів США і нарахованих відсотків (а.с.9), а 11 вересня 2009 р. – Заява-вимога (а.с.10), які залишились без виконання.

25 вересня 2009 року заступником Голови Правління ОСОБА_3 позивачу було надано гарантійний лист (Заява) ВМК №258830, р/н 3929, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4, в якому було заявлено „ про гарантію виплати грошових коштів в розмірі 52 134,00 дол. США разом із нарахованими відсотками в розмірі 801,29 дол. США та моральна шкода в розмірі 5 000,00 дол. США, які будуть виплачені у повному обсязі до 29 вересня 2009року " (а.с.16) .

Відповідно до гарантійного листа позивачу повернено лише грошові кошти в розмірі 10 000,00 дол. США 25вересня 2009р. та 10 000,00 дол. США 30 вересня 2009 р., що підтверджується розписками позивача (а.с.23-24).

На вимогу позивача, у зв»язку з неповерненням в повному обсязі грошових коштів до 29.09.2009 р. надав йому «Додаток до гарантійного листа», в якому заступник Голови Правління ОСОБА_3 одноосібно запропонував йому кожної п'ятниці отримувати певну частину грошових коштів боргу (а.с.56). Згідно цього «Додатка» відповідач повернув позивачу 5 000,00 дол. США 23 жовтня 2009 р. та 1 000,00 дол. США 05 листопада 2009 р., що підтверджується розписками (а.с.53,54). На день розгляду справи сума залишку боргу складає 31 935,29 дол. США.

Частиною 1 ст. 1058 ЦК України передбачено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Частиною 1 статті 1060 ЦК України передбачено, що договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Відповідно до ч. 2 ст. 1060 ЦК України, банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Згідно вимог ч. 3 ст. 1060 ЦК України, якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.

Судом встановлено, що відповідач безпідставно відмовив позивачу в поверненні депозитних вкладів, чим порушив взяті на себе зобов’язання, згідно ст. 1060 ЦК України.

Оскільки, вимоги ч. ч. 2, 3 ст.1060 ЦК України є однією з умов, на яких між позивачем та відповідачем укладений вищевказаний депозитний договір, суд вважає, що відповідач істотно порушив свої зобов’язання по цьому договору, фактично позбавивши останнього його права, передбаченого Законом, на повернення вкладу на першу вимогу, на що він розраховував при укладенні цього договору.

Відповідно до ст. ст. 525, 526, 530 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, при чому зобов’язання має виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ч. 2 ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов’язання.

Згідно із ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В судовому засіданні представник відповідача не довів суду наявність законних підстав для відмови в поверненні позивачу вкладів. Доводи та обґрунтування останнього з цього приводу не підтверджуються належними та допустимими доказами і зводяться до однобічного тлумачення законодавства України на свою користь без належного аналізу вимог ч. 2 ст.1060 ЦК України, яка є спеціальною нормою для правовідносин, що виникли між сторонами.

Також суд вважає посилання представника відповідача на те, що позивачем недодержана письмова форма договору банківського вкладу, оскільки депозитний рахунок № 26359043335104 на який позивач повинен був внести грошові кошти, не відповідає номеру рахунку 2620004335101, на який ним ніби - то внесені грошові кошти, тому Договір є нікчемним невмотивованими, оскільки позивач виконав взяті на себе зобов»язання та вніс на рахунок банку зазначені в Договорі кошти, що підтверджується квитанцією № 997 від 21. 03. 2008р. за підписом бухгалтера та касира, які й допустили помилку, перерахувавши кошти на інший, ніж зазначено в Договорі рахунок. До того ж, як зазначив сам представник відповідача, відповідно до п. 2.4.1. договору № 54-08/1 строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті «Стандарт 18-24 міс», банк , на підтвердження внесення вкладником коштів на депозитний рахунок відповідно до умов договору, зобов»язаний видати прибутковий касовий документ, у якому зазначаються номер депозитного рахунку, дата внесення грошових коштів та сума депозиту .

Щодо посилання на те, що позивачем пред»явлений позов до неналежного відповідача - філії АТ «ІЕКСБАНК» у м. Києві, а філія АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Києві не є юридичною особою, зазначене спростовується нормами ч. 7 ст. 110 ЦПК України, зі змісту якої вбачається, що позови, які виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

За таких обставин, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що суд, за наслідками повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи, оцінюючи зібрані по справі докази у їх сукупності, дотримуючись при цьому принципів розумності та справедливості, вважає, що позов ОСОБА_2 про стягнення суми вкладу є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки суд задовольняє позов, то з відповідача, згідно із ст. 88 ЦПК України, оскільки позивач згідно з ч.3 ст.22 ЗУ „Про захист прав споживачів» звільнений від сплати судового збору, на користь держави підлягає стягненню 1 700,00 грн. у відшкодування судового збору. Питання про відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в судовому засіданні позивачем не ставилось.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 525, 526, 530, 614, 615, 1060,1068 ЦК України, ст.ст. 3, 4, 8, 10, 11, 15, 57, 58, 60, 88, 110, 209, 212-215 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» в особі відділення №1 Філії Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» про повернення банківського вкладу – задовольнити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» в особі відділення №1 Філії Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» (01011, м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, оф.15, МФО № 300766, ідентифікаційний код 21705124) на користь ОСОБА_2 депозитний вклад за договором банківського вкладу № 54-08/1 від 21.03.2008 року в сумі 31 935 (тридцять одна тисяча дев»ятсот тридцять п»ять), дол. США 29 центів .

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» в особі відділення №1 Філії Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» (01011, м. Київ, вул. Гусовського, 12/7, оф.15, МФО № 300766, ідентифікаційний код 21705124) на користь Держави 1 700 (одна тисяча сімсот),00 грн. у відшкодування судового збору.

Заяву про апеляційне оскарження рішення може бути подано протягом десяти днів з дня його проголошення, а апеляційну скаргу протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя Г.О.Матійчук

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7953800

Link to comment
Share on other sites

А вот апелляционная жалоба банка на это решение.

Апеляційна скарга па рішення Печерського районного суду м. Кисва від 15.02.2010 року по справі N 2-5256/09

15 лютого 2010 року Печерським районним судом м. Києва прийнято рішення по справі № 2-5256/09 , яким задоволені позовні вимоги за Позивача та стягнуто на його користь з АТ „ІМЕКСБАНК" борг по депозитному договору в розмірі 31 935,29 доларів США.

Вважаємо, що вищезазначене рішення прийнято судом з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме:

Як стверджує позивач, між ним та AT «ІМЕКСБАНК» був укладений договір № 54-08/1 строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті «Стандарт 18-24 міс», укладений 21.03.2008 року, відповідно до умов якого Позивачем нібито внесено на депозитний рахунок № ************* грошові кошти в розмірі 52 134 (п»ятдесят дві тисячі сто тридцять чотири) долари США, на строк до 21.09.2009 року.

Відповідно до п. 2.4.1. договору № 54-08/1 строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті «Стандарт 18-24 міс», банк, на підтвердження внесення вкладником коштів на депозитний рахунку відповідно до умов договору, зобов»язаний видати прибутковий касовий документ, у якому зазначаються номер депозитного рахунку, дата внесення грошових коштів та сума депозиту.

Наданий Позивачем документ про внесення ним грошових коштів не може розглядатися як підтвердження внесення ним коштів на депозитний рахунок відповідно до договору № 54-

08/1 строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті «Стандарт 18-24 міс», так як депозитний рахунок № *************** на який Позивач повинен був внести грошові кошти, не відповідає номеру рахунку ******************, на який ним ніби - то внесені грошові кошти.

Відповідно до ст. 1059 ЦК України, договір банківського вкладу укладається в письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Враховуючи вищевказане, Позивачем не надані докази підтвердження внесення ним грошових коштів на депозитний рахунок № *************** відповідно до наданого ним договору № 54-08/1 строкового банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті «Стандарт 18-24 міс», тобто недодержана письмова форма договору банківського вкладу.

В зв»язку з вищезазначеним, відповідно до п. 2 ст. 1059 ЦК України, в разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу, договір банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті «Стандарт 18-24 міс» від 21.03.2008 року є нікчемним.

Крім того, слід зазначити, що спочатку Позивачем був поданий Позов , відповідно до якого Позивач просив стягнути з AT «ІМЕКСБАНК» суму банківського вкладу в розмірі 52 134,00 дол. США, проценти за період з 21.03.2008 року по 13.04.2009 року в розмірі 903.76 дол. США, моральну шкоду 1699.00 грн.

14.01.2010 року Позивач уточнив позовні вимоги, та просив стягнути з AT «ІМКСБАНК» 31 935.29 доларів США, але не надав суду розрахунку, що становить заявлену ним суму. В уточненні до позову Позивач зазначив, що AT «ІМЕКСБАНК» було сплачено на його користь 26 000,00 дол. США. Тобто, залишок коштів за депозитом мав становити 52 134,00 дол. США - 26 000,00 дол. США = 26 134,00 дол. США, а Позивачем заявлено суму в розмірі 31935,29 доларів США.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо що суд неповно з»ясував обставини по справі, не перевірив розрахунки , надані Позивачем, не з»ясував, з чого складається заявлена Позивачем сума в розмірі 31 935,29 доларів США.

Заява про апеляційне оскарження рішення Печерського районного суду м. Києва по справі № 2-5256/09 від 15.02.2010 року подана 24.02.2010 року.

Керуючись ст.ст. 292,295,296,307 ЦПК України,

Прошу:

1. Скасувати рішення Печерського районного суду м. Києва по справі № 2-5256/09 від 15.02.2010 року в зв»язку з неповним з»ясуванням судом обставин по справі та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Додаток: копія довіреності представника AT «ІМЕКСБАНК», квитанція про сплату державного мита, квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, копія апеляційної скарги.

12.03.2010 року

Представник AT „ІМЕКСБАНК" О.Примак

Link to comment
Share on other sites

А вот апелляционная жалоба банка на это решение.

Она безосновательная. Ваши аргументы в возражениях сводятся к обычаям делооборота банка. Что, кто, куда перечислил, это их проблемы. Банк несет ответственность за работу своих подчиненных. Квитанция есть. Долг признан.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Она безосновательная. Ваши аргументы в возражениях сводятся к обычаям делооборота банка. Что, кто, куда перечислил, это их проблемы. Банк несет ответственность за работу своих подчиненных. Квитанция есть. Долг признан.

я заволновался, соответствует ли у меня номер счета в договоре и квитанции...
Link to comment
Share on other sites

я заволновался, соответствует ли у меня номер счета в договоре и квитанции...

Зайдите в банк и уточните существует ли фактически вклад.
Link to comment
Share on other sites

Когда банк подает в суд , то несоответствие номеров счетов - это нарушение формы, а когда НА банк подают в суд - это внутрибанковское распоряжение. ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

qwerty,огромное Вам спасибо.Благодаря Вашей информации 15 февраля 2010 г. я самостоятельно выиграл в Печерском суде иск к Имэксбанку(воровство депозита).Суд постановил удовлетворить требования истца(мои) в полном объеме.Но банк подал заявление на апелляционное обжалование.

Аппеляционный суд выигран! :) Скоро получу решение и можно идти в исполнительную.Интересно, сколько времени займет возврат денег (в банке нет временной администрации) ?
Link to comment
Share on other sites

Аппеляционный суд выигран! :) Скоро получу решение и можно идти в исполнительную.Интересно, сколько времени займет возврат денег (в банке нет временной администрации) ?

Получайте исполнительный лист в суде и отдавайте на исполнение. При наличии средств до месяца.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show