Recommended Posts

Державний герб України

        

 

У Х В А Л А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року                                                                                                  м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Рівненської області в складі:

головуючого судді:                                    -  Ковальчук Н.М.,

суддів                                              -  Рожина Ю.М., Шеремет А.М.,

секретар судового засідання                                   -  Ковальчук Л.В.,

з участю                                                                 -  ОСОБА_2,

представника ОСОБА_2                          -  ОСОБА_3,

представника ПАТ АБ «Укргазбанк»                -  Скоковського А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» на рішення Рівненського міського суду від 24 травня 2013 року у справі за позовом публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» до ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічним позовом ОСОБА_2 до публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» про визнання поруки припиненою,

в  с  т  а  н  о  в  и  л  а  :

Рішенням Рівненського міського суду від 24 травня 2013 року позов ПАТ АБ «Укргазбанк» до ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено частково. Стягнуто солідарно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ПАТ АБ «Укргазбанк» заборгованість за кредитом у розмірі 50 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ долара США до гривні становить 399 500 грн., прострочену заборгованість по процентах  33 058,10 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ долара до гривні становить 264134,21 грн.; заборгованість по пені за несвоєчасну сплату процентів -316 819,36 грн.; штраф за невиконання умов договору іпотеки - 12 679, 00 грн., а всього 993 123 грн. 57 коп., а також   суму сплачених судових витрат у розмірі 3 339 грн. Позов ОСОБА_2 до ПАТ АБ «Укргазбанк» про визнання поруки припиненою задоволено. Визнано припиненим з 15 серпня 2008 року договір поруки № 147/07/П-Ф2, укладений між ВАТ АБ «Укргазбанк», правонаступником якого являється ПАТ АБ «Укргазбанк», та ОСОБА_2

          Рішенням апеляційного суду Рівненської області від 3 липня 2013 року рішення Рівненського міського суду від 24 травня 2013 року в частині  задоволення зустрічного позову ОСОБА_2 до ПАТ АБ "Укргазбанк" про припинення договору поруки скасовано, стягнуто солідарно із ОСОБА_2 та ОСОБА_6 на користь ПАТ АБ «Укргазбанк» заборгованість за кредитом   у загальній сумі  993 123 грн. 57 коп. ОСОБА_2 в позові до ПАТ АБ «Укргазбанк» про визнання поруки припиненою  відмовлено. Вирішено питання про судові витрати. В решті рішення суду першої інстанції залишити без змін.

        Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних та кримінальних справ від 13 листопада 2013 року  рішення апеляційного суду Рівненської області від 3 липня 2013 року скасовано з направленням справи на  новий апеляційний розгляд.

       Відповідно до ч.4 ст.338 ЦПК України  висновки і мотиви, з яких скасовані рішення є обов"язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді справи.

___________________________________________________________________________________________

Справа № 1715/18599/12                                                            Головуючий у суді І інстанції - Цвіркун О.С.

Провадження №  22-ц/787/63/2014                                                      Доповідач - Ковальчук Н.М.        

Рішення Рівненського міського суду від 24 травня 2013 року в частині  задоволення позову ПАТ АБ «Укргазбанк» до ОСОБА_5, ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором ніким не оскаржено, а тому,  в цій частині рішення не переглядається апеляційним судом.

В своїй апеляційній скарзі ПАТ АБ «Укргазбанк» вважає рішення суду незаконним та необґрунтованим, таким, що винесене з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що висновок суду про припинення договору поруки є невірним, оскільки, строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів, у разі неналежного виконання, настає з виконанням зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Зазначає, що жодної вимоги до позичальника про дострокове  повернення всієї суми  кредиту банк не направляв, а  направлене  боржнику та ОСОБА_2 повідомлення про борг позичальника перед банком містить текст інформаційного характеру та не є претензією з вимогою про дострокове виконання позичальником своїх зобов'язань за договором і строк має обчислюватись з моменту погашення кредиту. На даний  час кредитний договір не розірвано, не припинено та вимоги до основного позичальника про дострокове звернення стягнення на кредитні кошти не пред'являлись. Апеллянт зазначає, що задоволення позову кредитора про звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) не є перешкодою для пред'явлення позову про стягнення заборгованості з поручителя за тим самим договором кредиту у разі, якщо на час розгляду справи заборгованість за кредитом не погашена. Рішення суду першої інстанціїї про задоволення зустрічного позову суперечить вимогам ч.4 ст.559 ЦК України, де зазначено, що  для припинення поруки мають настати декілька умов, зокрема: настання строку визначеного у договорі поруки або настання строку виконання основного зобов'язання і не пред'явлення вимог до поручителя протягом шести місяців з дня настання такого строку. Висновок суду не узгоджується також з роз»ясненнями п.24 Постанови № 5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду  України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.03.2012 року № 5 «Про практику застосування  судами зконодавства  при вирішенні  спорів, що виникають  із кредитних правовідносин». З наведених підстав просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким його позовні вимоги задовольнити в повному обсязі та відмовити в задоволенні зустрічного позову ОСОБА_2

Заслухавши пояснення осіб, що з'явилися у судове засідання, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до     висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову про стягнення солідарно заборгованості  за кредитним договором з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, суд першої інстанції вірно встановив, що банк скористався своїм право на дострокове погашення заборгованості. Рішення в цій частині набрало законної сили.

Задовольняючи зустрічний позов, суд першої інстанції керувався вимогами ч. 4 ст. 559 ЦК України та умовами договору поруки №147/07/КЖ-Ф, укладеного між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_2, і прийшов до висновку, що договір припинений, оскільки кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання  основного зобов'язання не пред'явив вимоги до поручителя.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується колегія суддів апеляційного суду.

  Судом встановлено, що 16.11.2007 року між ВАТ АБ "Укргазбанк", правонаступником якого являється ПАТ АБ "Укргазбанк" та ОСОБА_6 укладено кредитний договір №147/07/КЖ-Ф, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит у сумі 50 000 доларів США на строк до 10.11.2022 року зі сплатою 12,9 % річних з обов'язком повернення його частинами помісячно згідно з погодженим сторонами графіком.

В забезпечення виконання зобов'язань за цим договором 16.11.2007 року між ВАТ АБ "Укргазбанк" та ОСОБА_6 укладено договір іпотеки №147/07/ІЖ-Ф.

Крім того, на забезпечення вимог кредитора між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_2, 16 листопада 2007 року було укладено договір поруки №147/07/П-Ф2, відповідно до умов якого поручитель несе солідарну відповідальність з боржником перед банком за кредитним договором від 16.11.2007року

У зв»язку з  порушенням умов кредитного договору по поверненню кредиту  з грудня 2007 року  ВАТ АБ "Укргазбанк"  8.02.2008 року направив ОСОБА_6 письмову вимогу сплатити прострочену заборгованість по кредитному договору, прострочені відсотки та пеню за прострочені відсотки та тіло кредиту та повідомив позичальника, що в разі невиконання даної вимоги, банк буде змушений реалізувати своє право на звернення стягнення на предмет іпотеки (а.с. 128).

11 лютого 2008 року ВАТ АБ "Укргазбанк" направив поручителю ОСОБА_2 вимогу за № 221 від 8.02.2008 року про сплату простроченої заборгованості по кредитному договору (а.с.139), яку згідно поштового повідомлення, останній отримав 12.02.2008 року(а.с. 140).

ВАТ АБ  "Укргазбанк" 27.03.2008  року пред'явив позов до позичальника про звернення стягнення на предмет іпотеки, який рішенням Рівненського міського суду від 7 травня 2008 року задоволено. Вказене  рішення не виконано та внаслідок порушення позичальником своїх зобов'язань за вказаним кредитним договором утворилась заборгованість яка станом на 3.12.2012 року становила: прострочена заборгованість по тілу кредиту 50 000 доларів США, прострочена заборгованість по процентах - 33 058,10 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення кредиту та процентів - 316 819,36 грн.; штраф за невиконання п.4.2. договору іпотеки у розмірі 12 670 грн.

Отже, строк звернення кредитора - ПАТ АБ «Укргазбанк» до поручителя ОСОБА_2 розпочався 15.02.2008 року. Однак, банк цим своїм правом скористався лише 08.09.2010 року, що стверджується вхідним штампом суду за №15037,  тобто після закінчення шестимісячного терміну, визначеного законом.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що  пред'явлення вищевказаного позову свідчить про зміну строку виконання основного зобов'язання по повернення кредиту.

   Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Згідно з роз"ясненнями  п. 24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»  порука припиняється у відповідності  до ч. 4 ст. 559 ЦК України, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі ст.526 УК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то, у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором, строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватись з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту   достроково. Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу, так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутись до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

Відповідно до пп.2.1 договору поруки №147/07/П-Ф2, у випадку невиконання позичальником зобов'язань по кредитному договору, кредитор звертається із письмовою вимогою про виконання зобов'язань по кредитному договору до позичальника та поручителя.

Згідно з пп.2.2 цього ж договору, поручитель зобов'язаний не пізніше двох днів з дати письмової вимоги перерахувати суму заборгованості позичальника за кредитним договором.

В п.п 5.1,.5.2 договору поруки передбачено, що договір поруки діє до припинення забезпеченого ним зобов'язання позичальника за кредитним договором. Порука також припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання зобов'язання позичальника за кредитним договором не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк виконання зобов'язання не зазначений або визначений моментом вимоги, то відповідальність поручителя перед кредитором припиняється після закінчення одного року з дня укладання цього договору.

За наведених обставин, колегія суддів вваажає, що банк  скористався своїм правом на повернення кредиту достроково, звернувшись до суду з позовом до ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет іпотеки, чим фактично змінив строк виконання основного зобов'язання, і ця обставина вплинула на початок перебігу строку протягом якого він має право звернутися з відповідними вимогами щодо погашення простроченої заборгованості до поручителя ОСОБА_2 з врахуванням  направлення останньому письмової вимоги про погашення заборгованості. А відтак, звернення банку з позовом до суду лише  08 вересня 2010 року свідчить про пропуск строків, що передбачені ст. 559 ЦК України.

Відповідно до норм процесуального права передбачається, що обставини цивільних справ з'ясовуються судом на засадах змагальності, в межах заявлених вимог і на підставі наданих сторонами доказів. Щодо обов'язку доказування і подання доказів, то кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що судом першої інстанції  були правильно, всебічно і повно  встановлені  обставини справи,  характер правовідносин, які виникли між сторонами та застосовано правові норми, які підлягали застосуванню  при вирішенні даного спору, в зв'язку із чим рішення підлягає залишенню без змін, як ухвалене з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст.  303, 308, 313-315 ЦПК України, колегія суддів

у  х  в  а  л  и  л  а  :    

Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» відхилити.

Рішення  Рівненського міського суду від 24 травня 2013  року залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя       підпис                                                            Ковальчук Н.М.

Судді:                         підпис                                                            Шеремет А.М.

                                  підпис                                                            Рожин Ю.М.

Згідно:суддя-доповідач                                                                                 Ковальчук Н.М.

                    
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...