Recommended Posts

Привет все добрым людям..и вот опять я тут....Вот немного инфы о моем деле..это уже юр анализ..........«ПриватБанк». Сума не поновлювальної кредитної лінії – 120 280,00 грн. Цільове використання – для придбання нерухомого майна. Плата за користування кредитом – процентна ставка 1,67 % в місяць (20,04% річних).

 

Платежі здійснюються згідно Графіку рівномірного погашення боргу (Додаток №2 до договору) 2257,29 грн. в місяць. Інші платежі: - Винагорода за надання фінансового інструменту – 3,00% від суми наданого кредиту у момент надання кредиту - Винагорода за резервування ресурсів – 5,04% річних від суми зарезервованих ресурсів - Пеня у випадку несвоєчасного погашення заборгованості по кредиту – 0,15% від суми простроченої заборгованості по кредиту за кожний день прострочки.

 

При цьому відсотки за користування кредитом на суму простроченої заборгованості додатково до вказаної пені Банком не нараховуються. Пеня сплачується у гривні. Строк повернення кредиту – 21.07.2023 р. Забезпечення кредиту – трикімнатна квартира

 

. За домовленістю сторін в договорі іпотеки вартість зазначеної квартири складала 145000,00 грн. Додаткова угода №1 від 30.05.2012 року до кредитного договору. Не поновлювальна кредитна лінія – 148 041,55 грн., з яких: - 100 000,00 грн. на споживчі цілі - 3 000,00 грн. сплата втнагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту - 580,00 грн. страхування майна - 500,00 грн. особисте страхування - 43 961,55 грн. страхові платежі у випадку та в порядку, передбачених п.п. 2.1.3., 2.2.7 даного Договору Плата за користування кредитом – з 30.05.2012 р. – 22,50% на місяць (270% річних) на суму залишку заборгованості .

 

 

В договорі скоріш за все описка – 22,5% річних. Інші платежі: - Винагорода за надання фінансового інструменту – 3,00% від суми наданого кредиту у момент надання кредиту - Винагорода за резервування ресурсів – 5,04% річних від суми зарезервованих ресурсів - Неустойка 100% від розміру неналежно сплачених відсотків за користування кредитом - Неустойка 100% від розміру неналежно сплачених винагород. Сплата штрафу здійснюється за кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього належного виконання Позичальником зобов’язання по сплаті Плати за Кредитом. При порушенні строків погашення заборгованості, сторони узгодили, що терміном повернення кредиту вважається 1460 день з моменту виникнення порушення. Заборгованість за кредитом, починаючи з 1461 дня порушення, вважається простроченою Термін позовної давності – 50років.

 

Додаткова угода № 1 до кредитного договору та будь-які посилання на неї в матеріалах судової справи відсутні. Разам з цим, в розрахунку заборгованості з травня 2012 року застосовувалась процентна ставка 22,5 % річних. Заочним рішенням Шосткинського районного суду Сумської області від 19.12.2013 року позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Банк «ПриватБанк» до Коляда Віталіни Сергіївни про звернення стягнення та виселення – задоволено. При ухваленні заочного рішення Відповідач не була присутня, про судове засідання не повідомлялися належним чином. Судове рішення Відповідач офіційно не отримувала,

 

СКАСУВАННЯ ЗАОЧНОГО РІШЕННЯ

 

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. (стаття 228 Цивільного процесуального кодексу України). У зв’язку з тим, що відповідачі не були присутні при ухваленні заочного рішення та ніхто з них, крім одного з відповідачів, не отримував копії судового рішення, строк на подання заяви про перегляд заочного рішення на сьогоднішній день не пропущений. Однак, в разі необхідності, навіть пропущені строки можливо поновити. Відповідно до статті 232 Цивільного процесуального кодексу України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

 

Згідно ч. 3 ст. 231 Цивільного процесуального кодексу України у результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою: 1. залишити заяву без задоволення; 2. скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку. Враховуючи те, що відповідач не була повідомлена шляхом вручення їй під розписку за три дні до судового засідання судової повістки про виклик до суду, як того вимагає Закон, вона була позбавлена процесуального права за захист своїх інтересів, оскарження звернення стягнення та виселення. Крім того, з матеріалів справи вбачається, що для з’ясування реальної заборгованості Позичальника перед Банком Позивачем не надавались, а судом не витребовувались первинні бухгалтерські документи (банківські виписки), а наданий розрахунок не може вважатись беззаперечним доказом наявності заборгованості. Отже, вище зазначених підстав достатньо для скасування заочного рішення суду від 19 грудня 2013 року та направлення справи для розгляду в загальному порядку. Частиною 4 статті 231 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку. В цьому разі буде подана до апеляційного суду апеляційна скарга на заочне рішення від 19 грудня 2013 року.

 

РОЗГЛЯД СПРАВИ ПРО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ТА ВИСЕЛЕННЯ В ЗАГАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ

 

При запереченні позовних вимог необхідно зазначити про недоведеність суми боргу, що, як показує практика, в деяких випадках є підставою для відмови Банку в задоволенні позову. Крім того, необхідно витребувати первинні бухгалтерські документи, виходячи з того, що єдиним доказом наявності заборгованості можуть бути лише первинні бухгалтерські документи оформлені у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Після проведення економічного аналізу первинних бухгалтерських документів (складення висновку та розрахунку спеціалістом банківської справи), одним із способів встановлення реальної суми боргу є проведення судової бухгалтерсько-економічної експертизи.

 

Також доцільно зазначити про порушення строків позовної давності, незаконного покладення на позичальника подвійної відповідальності, неспіврозмірного розміру суми пені та доцільно порушити питання про її зменшення. Разом з вище зазначеним необхідно уважно зупинитись на питанні порядку звернення до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки і витребувати у Позивача докази на підтвердження вчинення певних дій, що передують зверненню до суду з вказаним позовом. На розгляді питання про виселення одночасно з розглядом питання про звернення стягнення на предмет іпотеки необхідно зупинити окрему увагу. Так, необхідно встановити чи мали місце порушення, невизнання або оспорювання прав та свобод іпотекодержателя з боку Відповідача стосовно даної позовної вимоги. Одночасно з цим необхідно встановити чи був дотриманий порядок виселення та якими доказами це підтверджує Позивач. Вважаю за доцільне при розгляді питання про виселення поставити на розгляд суду питання про надання Відповідачу , яка не має іншого житла, жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання.

 

ЗАКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ АРЕШТІВ З РУХОМОГО ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

Законом України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавче провадження підлягає закінченню у разі скасування рішення суду, на підставі якого виданий виконавчий документ. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги та прийняття такої апеляційної скарги до розгляду. В цьому випадку арешт, накладений на майно боржника, знімається, скасовуються інші вжиті державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв’язку із завершенням виконавчого провадження. Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом. Варто пам’ятати, що навіть в разі повного погашення боргу по кредитному договору необхідно буде сплатити на користь Держави виконавчий збір у розмірі 10% від суми, що підлягає стягненню за рішенням суду.

 

Однак, у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на основі виконавчого документа, виконавчий збір повертається боржникові (не стягується). Отже, після скасування заочного рішення та направлення справи на розгляд в загальному порядку, існуватимуть підстави для закінчення виконавчого провадження та зняття арештів з рухомого та нерухомого майна боржника. Або, після винесення апеляційним судом ухвали про призначення апеляційної скарги до розгляду існуватимуть підстави для повернення виконавчого документу до суду та зняття арештів з рухомого та нерухомого майна боржника.

 

ПЕРЕГОВОРИ З БАНКОМ

 

Паралельно з судовими справами доцільно вести переговори з Банком про вирішення даного питання мирним шляхом, списання частини боргу, пені та штрафів. При цьому значна кількість відкритих судових проваджень, скасування заочного рішення, закриття виконавчого провадження стимулюватимуть Банк на прийняття рішення про врегулювання спору мирним шляхом зі списанням при цьому певної частини боргу (пені, штрафів)..

Link to comment
Share on other sites

Что же мне делать,вот перспектива какова..я не совсем понимаю...что будет в итоге? Ну закрыть исполнительное производство,и прекратить попытки выселения -это я вроде поняла.  

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро ..я хочу понять ,в реале ,что мне светит ,какой выход..или его НЕТ...и тогда мне пока есть время просто собрать манатки и уйти?

Link to comment
Share on other sites

Просто читаю много о привате.там такие договора,для таких ,как я лохушек,что наверное труба дело.Вот я и спрашиваю у умных людей я смогу что то отстоять?Просто мне не понятно ,что именно..вот например мне говорят закроем дело в исполнительной и договоримся с банком на выгодных условиях..на каких..платить мне по 4000 тыс грн еще 10 лет..но эта квартира просто того не стоит..ведь она три раза окупится...я бы очень хотела если быть честной то пожить какой то период..потянуть время и насобирать хоть на однокомнатную и пусть подавятся этой квартирой...очень жаль терять,но здоровье важнее( ((((что делать?..Да эта квартира с ремонтом я ее 4 года доводила до ума...все в ней есть..но по своей глупости влезла в приват..точнее так судьба сложилась- у меня папа раком заболел..и вот пыталась продлить ему жизнь хоть как то..но он умер вот месяц только прошел .И теперь ни его ,ни квартиры..одним словом..(((((да, что говорить..без слов.......

Link to comment
Share on other sites

Ну если то решение было заочное, почему бы его не снести законным способом?

 

Опыт показывает, кто борется и показывает зубы, тот и побеждает, даже если решение суда будет против него.

 

Цепляйтесь за любою возможность и за исковую давность (пусть хотя бы по части кредита или по пене, штрафам) . И за мораторий, который не позволяет сейчас отбирать жилье.Может поэтому они хотят по-мирному все решить? 

 

Кроме того, только что Вы озвучили, что фактически Вы брали кредит под тяжелыми обстоятельствами (болезнь отца). Это основание для того, чтобы признать договор недействительным. 

 

Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини

 

Надеюсь,  у Вас все чеки или другие документы на лечение сохранились? Плюс свидетельство о смерти отца, справки о его болезни, короче все в совокупности. Это позволит убедить судью, что Вы действовали на крайне не выгодных для себя условиях, т.к. в КД, уверен, куча несправедливых условий. Почему Ваш юрист на это не обратил внимание? 

 

А признанный недействительным договор автоматически делает недействительным и ипотечный со всеми вытекающими последствиями. 

Вообще, чтобы сделать вывод, нужно все смотреть, все изучать и КД и ипотечный, все бумажки (письма), дополнения ... а не анализ, который Вы выложили. Вот Вы случайно произнесли о болезни и уже зацепка и уже надежда. У Вас таких зацепок может быть десятки. Нужно их искать. Они найдутся обязательно, только нужно опытным взглядом все это посмотреть. 

 

В общем, боритесь. Если Вы из Киева, обратитесь к Антирейду , в общем смените себе адвоката. 

Есть судебная практика положительная для заемщика по тяжелым обстоятельствам. 

 

Link to comment
Share on other sites

Тот кто делал юр анализ,говорил мне  совсем другое,а в итоге вот, то ,что написано..и я запуталась,кому верить...

 

С кем Вы общаетесь по Ваши документам?

Многие моменты правильно написаны, но не расписана процедура, что именно с этим всем делать.

Тоесть данный текст больше направлен на то, что бы у Вас появилось еще больше вопросов.

В такой ситуации, год-два можно протянуть без проблем.

Никто из форумчан не видит полной картины.

Во-первых расскажите в хронологическом порядке все, что Вас связывает с Приватом, начиная от заключения договора, заканчивая открытием исполнительного производства.

Во-вторых для более дельного совета, нужно видеть все документы.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Просто читаю много о привате.там такие договора,для таких ,как я лохушек,что наверное труба дело.Вот я и спрашиваю у умных людей я смогу что то отстоять?Просто мне не понятно ,что именно..вот например мне говорят закроем дело в исполнительной и договоримся с банком на выгодных условиях..на каких..платить мне по 4000 тыс грн еще 10 лет..но эта квартира просто того не стоит..ведь она три раза окупится...я бы очень хотела если быть честной то пожить какой то период..потянуть время и насобирать хоть на однокомнатную и пусть подавятся этой квартирой...очень жаль терять,но здоровье важнее( ((((что делать?..Да эта квартира с ремонтом я ее 4 года доводила до ума...все в ней есть..но по своей глупости влезла в приват..точнее так судьба сложилась- у меня папа раком заболел..и вот пыталась продлить ему жизнь хоть как то..но он умер вот месяц только прошел .И теперь ни его ,ни квартиры..одним словом..(((((да, что говорить..без слов.......

 

Если Ваш отец болел раком, почему бы не создать прецедент по ст. 233 ЦК?

Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини

1. Правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

2. При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, встановлені статтею 216 цього Кодексу. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв'язку з вчиненням цього правочину.

 

Главный вопрос, у Вас есть ребенок?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ну если то решение было заочное, почему бы его не снести законным способом?

 

Опыт показывает, кто борется и показывает зубы, тот и побеждает, даже если решение суда будет против него.

 

Цепляйтесь за любою возможность и за исковую давность (пусть хотя бы по части кредита или по пене, штрафам) . И за мораторий, который не позволяет сейчас отбирать жилье.Может поэтому они хотят по-мирному все решить? 

 

Кроме того, только что Вы озвучили, что фактически Вы брали кредит под тяжелыми обстоятельствами (болезнь отца). Это основание для того, чтобы признать договор недействительным. 

 

Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини

 

Надеюсь,  у Вас все чеки или другие документы на лечение сохранились? Плюс свидетельство о смерти отца, справки о его болезни, короче все в совокупности. Это позволит убедить судью, что Вы действовали на крайне не выгодных для себя условиях, т.к. в КД, уверен, куча несправедливых условий. Почему Ваш юрист на это не обратил внимание? 

 

А признанный недействительным договор автоматически делает недействительным и ипотечный со всеми вытекающими последствиями. 

Вообще, чтобы сделать вывод, нужно все смотреть, все изучать и КД и ипотечный, все бумажки (письма), дополнения ... а не анализ, который Вы выложили. Вот Вы случайно произнесли о болезни и уже зацепка и уже надежда. У Вас таких зацепок может быть десятки. Нужно их искать. Они найдутся обязательно, только нужно опытным взглядом все это посмотреть. 

 

В общем, боритесь. Если Вы из Киева, обратитесь к Антирейду , в общем смените себе адвоката. 

Есть судебная практика положительная для заемщика по тяжелым обстоятельствам. 

 

Прочитал ссылку на 233 после того, как написал сообщение.

Еше вопрос, возможно у человека на момент заключения были дети, которых попросили выселить.

Возможно был муж, который не давал согласие на передачу квартиры в ипотеку.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Прецедент по 233 или нереально, или не рентабельно.

Априори каждый, кто брал кредит, находился в тяжелых обстоятельствах.

Не думаю, что на эту  тактику нужно ориентировать ТС.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Прецедент по 233 или нереально, или не рентабельно.

Априори каждый, кто брал кредит, находился в тяжелых обстоятельствах.

Не думаю, что на эту  тактику нужно ориентировать ТС.

Не у Всех, я думаю. если будет время нырну в реестр поищу практику применения ст. 233 в случае болезни заемщика или его близких родственников.

Кстати, кто сталкивался: Если в договоре нет срока (действие до определенной даты -это термин), то считают ли суды наличие графика сроком?

В первую очередь тс нужно снести заочку, закрыть ИП.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Если в договоре нет срока (действие до определенной даты -это термин), то считают ли суды наличие графика сроком?

Судьи обычно это никак не считают. Тупо игнор. 

Link to comment
Share on other sites

Судьи обычно это никак не считают. Тупо игнор. 

Хочу пойти по третьему предложению ч. 4 ст. 559 ЦК, придется искать практику. :)

Link to comment
Share on other sites

Как для заморочить мозги банку и суду - да.

Как основное док-во прекращения поручительства - нет.

Во всяком случае сейчас.

 

А изучение реестра подтолкнет к тому же выводу... Увы.

 

Хотя да, направление 100% законное, ибо поручительство за чужие кредиты не может длиться вечно.

Link to comment
Share on other sites

Прецедент по 233 или нереально, или не рентабельно.

Априори каждый, кто брал кредит, находился в тяжелых обстоятельствах.

Не думаю, что на эту  тактику нужно ориентировать ТС.

Не думаю, видел практику, когда было сопряжено с болезнью - она была положительная, надо рыться в реестре.

Понятное дело, что все хотели денег на что-то. Но как по мне, случай с болезнью для себя или ближайшего родственника, особенно, тяжелой - это существенно. 

Link to comment
Share on other sites

Не думаю, видел практику, когда было сопряжено с болезнью - она была положительная, надо рыться в реестре.

Понятное дело, что все хотели денег на что-то. Но как по мне, случай с болезнью для себя или ближайшего родственника, особенно, тяжелой - это существенно. 

Я же не написал что это не возможно.

Но сопутствующие затраты могут свести на нет всю целесообразность судебных тяжб.

Болезнь - это существенно.

Но запрет валютного потреб кредитования ФЛ - это тоже существенно. Но судьи ложат (или кладут) на прямые нормы закона...

Что уж тут говорить о косвенных  признаках недействительности.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Кстати на счет поручительства... 

Masha Eremenko , кредит на Вас, ипотека на Вас. А есть ли еще совладельцы предмета ипотеки? Или дети.... 

Много вопросов. 

Что Вы думаете о  вопросе в сообщении № 15?

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро ребенок есть 4 года...но он родился после того,как я взяла кредит..и вот я вчера смотрела но нет бумажек и чеков за тот период...есть за последний год..что тратили на папу..у меня у самой тоже инвалидность 2 группы пожизненно ..болезнь связанна с общим заболеванием..(иммунной системы)..ну что еще..ну я мать-одиночка..больше ничего такого и нет у меня.      

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show