Определение следственного судьи о получении от ФГВФЛ информации о коррсчетах и тразакциях ликвидируемых банков в Meinl Bank AG


Recommended Posts

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23997/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ЛюбезніковаД.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором Шевченком А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), а саме: ПАТ «Таврика» в сумі 26 млн. доларів США; ПАТ «Південкомбанк» в сумі 448,54 млн. грн. і 38 млн. доларів США; ПАТ «Автокразбанк» в сумі 106 млн. грн.; ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «КонверсБанк») в сумі 59 млн. євро; ПАТ «Фінростбанк» в сумі 71,778 млн. грн.; ПАТ «Терра Банк» в сумі 40,393 млн. доларів США; ПАТ «Дельта Банк» в сумі 87,294 млн. доларів США; ПАТ «Київська Русь» в сумі 50 млн. доларів США; ПАТ «Вернум Банк» в сумі 7 млн. євро та інші (ПАТ «Кредит Дніпро», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «КБ «Аксіома», ПАТ «Актів-Банк», ПАТ «Профін Банк»). Наявність кореспондентських рахунків в банку нерезиденті України - «Meinl Bank AG», дало змогу вивести кошти комерційних банківських установ України для власників істотної участі цих банків. Відповідно до наявної інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сума неповернених коштів з вказаних кореспондентських рахунків склала 746,5 млн. доларів США та 59 млн. євро.

Вищезазначені українські банки уклали із банком нерезидентом договори відповідального зберігання та забезпечення, відповідно до яких в заставу іноземному банку надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках, нараховані відсотки та будь-які майбутні надходження на ці рахунки. Застава надавалася для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які банк-нерезидент укладав із третьою особою - компаніями нерезидентами України, проте пов'язаними із власниками українських банківських установ («Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited» та інші) і на підставі цих договорів «Meinl Bank AG» (Австрія) в односторонньому позасудовому порядку стягував (списував) ці кошти на свою користь, після невиконання позичальниками своїх зобов'язань по поверненню позичкових коштів.

Таким чином, українські банки мали знерухомлені кошти на кореспондентських рахунках банка нерезидента, що призводило до підвищеної чутливості до кредитного ризику, оскільки в разі неповернення позичальником кредиту (реалізація кредитного ризику) адекватний резерв за ним відсутній, а застава у вигляді коштів, розміщених у банку-нерезиденті насправді є коштами клієнтів банку.

Кінцевою метою вказаних фінансових операцій умисних дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які отримавши кредитні кошти від банку нерезидента «Mein Bank AG», у подальшому не виконали свої кредитні зобов'язання, а фактично борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їх клієнтів, що в свою чергу стало одним із основних факторів, які призвели до визнання цих банків неплатоспроможним.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 42016000000001125: Зеленяк Поліні Анатоліївні та Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, завірених належним чином (на паперових носіях та електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, зокрема щодо діяльності ПАТ «Конверс Банк» (ПАТ «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), ПАТ «Банк Професійного Фінансування» (ПАТ «Профін Банк» код ЄДРПОУ 09806437), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2011-2015 років, а саме:

інформації (відомостей) про відкриття і закриття вказаними банками протягом 2011-2015 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) з наданням повних реквізитів цих рахунків та деталізованої інформації про рух коштів по цих рахунках (з усіма наявними реквізитами проведених операцій);

статистичної звітності щодо діяльності, операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості та інформацію про афілійованих осіб банків, яка надавалася цими банками з метою оцінки їх фінансового стану протягом 2011-2015 років, у т.ч. що оброблялась за допомогою АІС «Досьє банку»;

документи звітності вказаних банків, в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

звіти вказаних банків за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) за формою № 618;

звітності вказаних банків, щодо власного регулятивного капіталу;

аналітичні та інші матеріали перевірок вказаних банків;

копії постанов Правління Національного банку України Про віднесення вказаних банків до категорії проблемних, якими було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора, та Про віднесення вказаних банків до категорії неплатоспроможних і призначення тимчасових адміністраторів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23997/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Любезнікову Д.О.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/57877247

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...