Определение следственного судьи о получении доступа НАБУ к документам в НБУ по открытию счетов ликвидируемых банков в Meinl Bank Aktiengeselschaft


Recommended Posts

Державний герб України

Справа №1- кс/760/7938/16
760/8683/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та вилучення завірених копій всіх наявних відомостей та документів (у паперовій та електронній формі) щодо реєстрації, обліку та контролю територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка): ПАТ «КБ Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Міський Комерційний Банк» (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), за весь період діяльності вказаних банківських установ, які перебувають у володінні службових осіб Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Київська Русь», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «АКБ Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. грн., які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою - нерезидентом.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо реєстрації, обліку та контролю територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка): ПАТ «КБ Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Міський Комерційний Банк» (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), за весь період діяльності вказаних банківських установ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій відомостей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України, необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку В.П., Садовничому Б.О., Яндюку С.В., Савкіну О.С., Мирко Б.М., Кабаєву В.М., Кривоспицькому О.М., Аршавіну Т.В., Єршову П.А., Дерій Н.О. тимчасовий доступ до документів та відомостей про реєстрацію, облік та контроль територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка): ПАТ «КБ Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), ПАТ «Міський Комерційний Банк» (код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, та становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

клопотання про реєстрацію відкритих кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) вищезазначеними банківськими установами у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка);

договори про встановлення кореспондентських відносин вищезазначеними банківськими установами з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка);

документи, видані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) про відкриття кореспондентських рахунків вищезазначеним банківським установам, що містять номера рахунків, назви валют і дату відкриття рахунку;

довідки про кореспондентські рахунки вищезазначених банківських установ відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), у яких викладено загальну інформацію про кореспондентський рахунок;

звіти вказаних банківських установ про залишки коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за формою № 618 - «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків», за період з 2014 року по 2015 рік;

листування вказаних банківських установ з територіальними підрозділами або підрозділами центрального апарату Національного банку України щодо відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків «НОСТРО» (Nostro account) та «ВОСТРО» (Vostro account) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за період з 2014 року по 2015 рік;

нормативно-правові акти Національного банку України, що регламентували за період 2011 - 2015 років, порядок реєстрації, обліку та контролю територіальними підрозділами та підрозділами центрального апарату Національного банку України відкриття, використання та закриття кореспондентських рахунків банківськими установами України у банках-нерезидентах;

документи (положення, накази про створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання та функції, посадові інструкції (службові обов'язки) керівників, накази про їх призначення та звільнення) щодо діяльності структурних підрозділів (управлінь та відділів) територіальних підрозділів Національного банку України та підрозділів центрального апарату Національного банку України, до компетенції яких у період 2014-2015 років, входило здійснення контролю за відкриттям, використанням, та закриттям кореспондентських рахунків вказаними банківськими установами у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), а також обробка звітів вказаних банківських установ про залишки коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за формою № 618 - «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків»;

документи (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) та відомості (прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) щодо службових осіб територіальних підрозділів та підрозділів центрального апарату Національного банку України, до компетенції яких за період 2014 - 2015 років, входило здійснення контролю за відкриттям, використанням, та закриттям кореспондентських рахунків вказаними банківськими установами у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), а також обробка звітів вказаних банківських установ про залишки коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за формою № 618 - «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58474488

Link to comment
Share on other sites

И еще ряд определений следственных судей об изъятии документов о взаимоотношениях с Meinl Bank Aktiengeselschaft:

Державний герб України
Справа №1- кс/760/8892/16

760/8683/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів (листів, довідок, службових та доповідних записок, висновків тощо) та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо розробки, підготовки, погодження, візування та затвердження структурними підрозділами Національного банку України, Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91, Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103, Змін до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затверджених Постановами Правління Національного банку України від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303 та Постанови Правління Національного банку України від 28.05.2014 року №318, які перебувають у володінні службових осіб Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Київська Русь», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «АКБ Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. грн., які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою - нерезидентом.

Крім того, встановлено, що Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91 затверджено Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності. В подальшому, на виконання пункту 15 вказаного Положення, Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103 затверджено Технічний порядок проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України.

Постановами Правління Національного банку України від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303 до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності були внесені зміни.

Постановою Правління Національного банку України №318 від 28.05.2014 року, Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91, від 03.04.2014 року №194 та пункт 2 Постанови Правління Національного банку України від 22.05.2014 року №303, визнано такими, що втратили чинність.

Відповідно до інформації, отриманої під час досудового розслідування, Національним банком України, за лютий-травень 2014 року, тобто за час дії Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затвердженого Постановою правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91 та Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103, надано комерційним банкам кредитів рефінансування на загальну суму - 70 510 641 тис. грн.

Також встановлено, що на час підготовки та затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91 та Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103, вже діяв спеціальний нормативно-правовий акт Національного банку України у даній сфері - Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України затверджене Постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 року №327.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин щодо розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій відомостей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу до документів щодо розробки, підготовки, погодження, візування та затвердження структурними підрозділами Національного банку України, Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91, Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103, Змін до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затверджених Постановами Правління Національного банку України від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303 та Постанови Правління Національного банку України від 28.05.2014 року №318, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку В.П., Садовничому Б.О., Яндюку С.В., Савкіну О.С., Мирко Б.М., Кабаєву В.М., Кривоспицькому О.М., Аршавіну Т.В., Єршову П.А., Дерій Н.О. тимчасовий доступ до документів щодо розробки, підготовки, погодження, візування та затвердження структурними підрозділами Національного банку України, Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91, Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103, Змін до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затверджених Постановами Правління Національного банку України від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303 та Постанови Правління Національного банку України від 28.05.2014 року №318, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, та становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів, складених структурними підрозділами Національного банку України у процесі розробки, підготовки, погодження, візування та затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91;

документів, які направлялися до Міністерства юстиції України та надійшли з Міністерства юстиції України, при реєстрації Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2014 року №91;

документів, складених структурними підрозділами Національного банку України у процесі розробки, підготовки, погодження, візування та затвердження Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014 року №103;

документів, складених структурними підрозділами Національного банку України у процесі розробки, підготовки, погодження, візування та затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затверджених Постановами Правління Національного банку України від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303;

документів, які направлялися до Міністерства юстиції України та надійшли з Міністерства юстиції України, при реєстрації Постанов Правління Національного банку України від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303;

документів, складених структурними підрозділами Національного банку України, що стали підставою для прийняття Постанови Правління Національного банку України від 28.05.2014 року №318;

документів, які направлялися до Міністерства юстиції України та надійшли з Міністерства юстиції України, при реєстрації Постанови Правління Національного банку України від 28.05.2014 року №318;

протоколи засідань Правління Національного банку України за результатами яких прийняті постанови від 24.02.2014 року №91, від 26.02.2014 року №103, від 03.04.2014 року №194 та від 22.05.2014 року №303, від 28.05.2014 року №318.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58753534

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23997/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ЛюбезніковаД.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором Шевченком А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), а саме: ПАТ «Таврика» в сумі 26 млн. доларів США; ПАТ «Південкомбанк» в сумі 448,54 млн. грн. і 38 млн. доларів США; ПАТ «Автокразбанк» в сумі 106 млн. грн.; ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «КонверсБанк») в сумі 59 млн. євро; ПАТ «Фінростбанк» в сумі 71,778 млн. грн.; ПАТ «Терра Банк» в сумі 40,393 млн. доларів США; ПАТ «Дельта Банк» в сумі 87,294 млн. доларів США; ПАТ «Київська Русь» в сумі 50 млн. доларів США; ПАТ «Вернум Банк» в сумі 7 млн. євро та інші (ПАТ «Кредит Дніпро», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «КБ «Аксіома», ПАТ «Актів-Банк», ПАТ «Профін Банк»). Наявність кореспондентських рахунків в банку нерезиденті України - «Meinl Bank AG», дало змогу вивести кошти комерційних банківських установ України для власників істотної участі цих банків. Відповідно до наявної інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сума неповернених коштів з вказаних кореспондентських рахунків склала 746,5 млн. доларів США та 59 млн. євро.

Вищезазначені українські банки уклали із банком нерезидентом договори відповідального зберігання та забезпечення, відповідно до яких в заставу іноземному банку надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках, нараховані відсотки та будь-які майбутні надходження на ці рахунки. Застава надавалася для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які банк-нерезидент укладав із третьою особою - компаніями нерезидентами України, проте пов'язаними із власниками українських банківських установ («Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited» та інші) і на підставі цих договорів «Meinl Bank AG» (Австрія) в односторонньому позасудовому порядку стягував (списував) ці кошти на свою користь, після невиконання позичальниками своїх зобов'язань по поверненню позичкових коштів.

Таким чином, українські банки мали знерухомлені кошти на кореспондентських рахунках банка нерезидента, що призводило до підвищеної чутливості до кредитного ризику, оскільки в разі неповернення позичальником кредиту (реалізація кредитного ризику) адекватний резерв за ним відсутній, а застава у вигляді коштів, розміщених у банку-нерезиденті насправді є коштами клієнтів банку.

Кінцевою метою вказаних фінансових операцій умисних дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які отримавши кредитні кошти від банку нерезидента «Mein Bank AG», у подальшому не виконали свої кредитні зобов'язання, а фактично борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їх клієнтів, що в свою чергу стало одним із основних факторів, які призвели до визнання цих банків неплатоспроможним.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

 Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 42016000000001125: Зеленяк Поліні Анатоліївні та Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, завірених належним чином (на паперових носіях та електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, зокрема щодо діяльності ПАТ «Конверс Банк» (ПАТ «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), ПАТ «Банк Професійного Фінансування» (ПАТ «Профін Банк» код ЄДРПОУ 09806437), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2011-2015 років, а саме:

інформації (відомостей) про відкриття і закриття вказаними банками протягом 2011-2015 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) з наданням повних реквізитів цих рахунків та деталізованої інформації про рух коштів по цих рахунках (з усіма наявними реквізитами проведених операцій);

статистичної звітності щодо діяльності, операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості та інформацію про афілійованих осіб банків, яка надавалася цими банками з метою оцінки їх фінансового стану протягом 2011-2015 років, у т.ч. що оброблялась за допомогою АІС «Досьє банку»;

документи звітності вказаних банків, в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

звіти вказаних банків за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) за формою № 618;

звітності вказаних банків, щодо власного регулятивного капіталу;

аналітичні та інші матеріали перевірок вказаних банків;

копії постанов Правління Національного банку України Про віднесення вказаних банків до категорії проблемних, якими було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора, та Про віднесення вказаних банків до категорії неплатоспроможних і призначення тимчасових адміністраторів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23997/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Любезнікову Д.О.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57877247


Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23992/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ЛюбезніковаД.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором Шевченком А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Національного Банку України (МФО 300001), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками зочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), а саме: ПАТ «Таврика» в сумі 26 млн. доларів США; ПАТ «Південкомбанк» в сумі 448,54 млн. грн. і 38 млн. доларів США; ПАТ «Автокразбанк» в сумі 106 млн. грн.; ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «КонверсБанк») в сумі 59 млн. євро; ПАТ «Фінростбанк» в сумі 71,778 млн. грн.; ПАТ «Терра Банк» в сумі 40,393 млн. доларів США; ПАТ «Дельта Банк» в сумі 87,294 млн. доларів США; ПАТ «Київська Русь» в сумі 50 млн. доларів США; ПАТ «Вернум Банк» в сумі 7 млн. євро та інші (ПАТ «Кредит Дніпро», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «КБ «Аксіома», ПАТ «Актів-Банк», ПАТ «Профін Банк»). Наявність кореспондентських рахунків в банку нерезиденті України - «Meinl Bank AG», дало змогу вивести кошти комерційних банківських установ України для власників істотної участі цих банків. Відповідно до наявної інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сума неповернених коштів з вказаних кореспондентських рахунків склала 746,5 млн. доларів США та 59 млн. євро.

Вищезазначені українські банки уклали із банком нерезидентом договори відповідального зберігання та забезпечення, відповідно до яких в заставу іноземному банку надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках, нараховані відсотки та будь-які майбутні надходження на ці рахунки. Застава надавалася для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які банк-нерезидент укладав із третьою особою - компаніями нерезидентами України, проте пов'язаними із власниками українських банківських установ («Melfa Group LTD» (Беліз), «Tandice Limited» (Кіпр), «Tosalan Trading Limited» (Кіпр), «Agalusko Investment Limited» (Кіпр), «Winten Trading LTD» (Кіпр), «Silisten Trading Limited», «Nasterno Commercial Limited» та інші) і на підставі цих договорів «Meinl Bank AG» (Австрія) в односторонньому позасудовому порядку стягував (списував) ці кошти на свою користь, після невиконання позичальниками своїх зобов'язань по поверненню позичкових коштів.

Таким чином, українські банки мали знерухомлені кошти на кореспондентських рахунках банка нерезидента, що призводило до підвищеної чутливості до кредитного ризику, оскільки в разі неповернення позичальником кредиту (реалізація кредитного ризику) адекватний резерв за ним відсутній, а застава у вигляді коштів, розміщених у банку-нерезиденті насправді є коштами клієнтів банку.

Кінцевою метою вказаних фінансових операцій умисних дій керівництва банківських установ було одержання неправомірної вигоди для власників офшорних компаній, які отримавши кредитні кошти від банку нерезидента «Mein Bank AG», у подальшому не виконали свої кредитні зобов'язання, а фактично борги позичальників погасили українські банківські установи за рахунок коштів їх клієнтів, що в свою чергу стало одним із основних факторів, які призвели до визнання цих банків неплатоспроможним.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 42016000000001125: Зеленяк Поліні Анатоліївні та Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, завірених належним чином (на паперових носіях та електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні Національного Банку України (МФО 300001), який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, зокрема щодо діяльності ПАТ «Конверс Банк» (ПАТ «Міський комерційний банк», код ЄДРПОУ 34353904), ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406), ПАТ «Банк Професійного Фінансування» (ПАТ «Профін Банк» код ЄДРПОУ 09806437), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2011-2015 років, а саме:

-інформації (відомостей) про відкриття і закриття вказаними банками протягом 2011-2015 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) з наданням повних реквізитів цих рахунків;

-документи щодо поданих вказаними банками до НБУ квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2011-2015 років;

-документи статистичної звітності вказаних банків за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2015 років;

-статистичної звітності щодо діяльності, операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості та інформацію про афілійованих осіб банків, яка отримувалася Національним банком України з метою оцінки фінансового стану вказаних банків протягом 2011-2015 років, у т.ч. що оброблялась за допомогою АІС «Досьє банку»;

-документи (листи, повідомлення, погодження, з усіма додатками) щодо відкриття зазначеними банками кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка);

-документи звітності вказаних банків, в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка), в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

-звіти вказаних банків за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) за формою № 618;

-звітності вказаних банків, щодо власного регулятивного капіталу;

-форми, яка визначена НБУ, що дає змогу зробити висновки про професійну придатність та ділову репутацію голови, членів правління, головного бухгалтера, керівника внутрішнього аудиту вказаних банків;

-матеріалів перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за вказаними банками, в тому числі в частині ліквідності та капіталізації, матеріали інспекційних та інших перевірок;

-актів, довідок, висновків проведення планових (позапланових), інспекційних перевірок вказаних банків за коштами, залученими на умовах субординованого боргу;

-клопотань вказаних банків з додатками про надання Національним банком України дозволу на врахування залучених від інвестора коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку, клопотань щодо внесення відповідних змін, в тому числі щодо зміни Інвестора, а також рішення про надання/скасування дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу цих банків;

-платіжних документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу вказаних банків;

-документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб - Інвесторів вказаних банків;

-письмових підтверджень вказаних банків про надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включаються до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу вказаних банків з метою забезпечення їх капіталізації;

-документів звітності вказаних банків за формою № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку», а також до інформації (відомостей) про відкриття і закриття іншими банківськими установами України протягом 2011-2015 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostro account) і Востро (Vostro account)) в «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) з наданням повних реквізитів цих рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23992/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Любезнікову Д.О.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57877404

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...