Решение Европейского суда по правам человека касательно сроков апелляционного обжалования


Recommended Posts

Як наголосив Європейський суд з прав людини у справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії», сторони повинні мати можливість скористатися правом на вчинення позову чи подання апеляції з того моменту, коли вони ознайомилися із судовим рішенням, що покладають на них обов'язки або можуть порушувати їхні законні права чи інтереси. Як засіб спілкування між органами та сторонами, вручення рішення створює можливість для сторін знайомитись з рішенням та підставами для нього, таким чином надаючи їм змогу оскаржити його, якщо вони вважатимуть це за доцільне.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

57 минут назад, Vasil сказал:

расшифруйте для неюристов что это меняет

Видите даже в Испании какие проблемы с правосудием, куда там нам ещё...))

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, Bolt сказал:

Видите даже в Испании какие проблемы с правосудием, куда там нам ещё...))

Проблемы то в Испании может и есть, но на первом месте по количеству обращений в ЕСПЧ Украина, а не Испания... Лидируем)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, sirota88 сказал:

Проблемы то в Испании может и есть, но на первом месте по количеству обращений в ЕСПЧ Украина, а не Испания... Лидируем)

Я такой статистикой не интересовался... Но если так, то хоть в чём то мы первые...))) Это говорит о высокой юридической культуре населения и о большой работе огромного количества юристов в защите населения и в юридическом просвещении населения... Так что получается, что мы самый юридически защищённый народ...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

огромного количества юристов в защите населения и в юридическом просвещении населения -- это шутка? где вы видите этих юристов? когда-то обзванивал юристов города - отмораживались и не было практики по вопросу

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, Vasil сказал:

огромного количества юристов в защите населения и в юридическом просвещении населения -- это шутка? где вы видите этих юристов? когда-то обзванивал юристов города - отмораживались и не было практики по вопросу

Ну уровень обращения в ЕСПЧ это показывает... Это уровень защиты населением своих прав, это юридическая грамотность в отстаивании своих прав... То есть одно из двух, или народ у нас такой юридически подкованный, или юристов много помогающих отстаивать народу свои права...

Почему отмораживались, какой практики...

Link to comment
Share on other sites

Крім того, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, суд зазначає таке. В рішеннях по справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії» від 13 січня 2000 року та по справі «Перес де Рада Каваніллес проти Іспанії» від 28 жовтня 1998 року Європейський суд з прав людини зазначив, що надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми позбавило заявників права доступу до суду і завадило розгляду їхніх позовних вимог. Це визнано порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини в рішенні у справі "Корнєв і Карпенко проти України"(Заява № 17444/04) 21.10.2010 року, вимоги п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод слід розглядати як конкретний аспект права на справедливий судовий розгляд, гарантований п. 1 ст. 6 Конвенції, що передбачає право мати час та можливості, необхідні для підготовки свого захисту, що означає, що підготовка основного захисту в його інтересах охоплює все, що є "необхідним" для підготовки основного розгляду справи. Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів захисту і, таким чином, вплинути на результат провадження. Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи. Обмеження зазначених прав є порушенням п. 3 ст. 6 Конвенції, взятого в поєднанні з п. 1 ст. 6 Конвенції.

"МПП "Голуб" проти України"
Проте, право доступу до суду не може бути обмежено таким чином або у такій мірі, що буде порушена сама його сутність. Ці обмеження не будуть сумісними з п. 1 статті 6, якщо вони не мають легітимну мету та не є пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями (див., між інших джерел, рішення у справі Brulla Gomez de la Torre v. Spain від 19 грудня 1997 року, п. 33). 

Хоча Високі Договірні Сторони користуються широкими межами оцінювання при встановленні правил діловодства у сфері відправлення правосуддя, такі правила покликані забезпечити чітке ведення діловодства та швидкий доступ сторін до інформації про хід провадження, в яких вони є стороною (див. рішення Суду у справі Лук’янченко проти України, no. 17327/02, від 15.05.2008).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини невід'ємними частинами «права на суд» слід розглядати, зокрема, наступні вимоги : вимога «змагальності» процесу відповідно до статті 6 Конвенції передбачає наявність можливості бути поінформованим і коментувати зауваження або докази, представлені протилежною стороною, в ході розгляду; право на «публічне слухання», що передбачає право на усне слухання і особисту присутність сторони в цивільному судовому процесі перед судом (Екбатані проти Швеції (Ekbatani v. Sweden, 26 травня 1988 р., номер заяви 10563/83, пп. 24- 33); право на ефективну участь (T. та V. проти Сполученого Королівства,16 грудня 1999 р., номер заяв 24724/94; 24888/94, пп. 83-89).

Стаття 6 Конвенції головним чином служить для визначення того, чи були надані заявнику достатні можливості викласти свою позицію і оскаржити докази, які він вважав недостовірними, а не для того, щоб оцінювати правильність або неправильність рішення, прийнятого національними судами (Каралевічус проти Литви (Karalevicius v. Lithuania), 6 червня 2002 р., номер заяви 53254/99).

Проте, під час вирішення питання про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції, якою вирішено справу по суті, необхідно враховувати правові приписи Європейського суду з прав людини, які викладені в Рішенні від 08.04.2010 (справа «Гурепко проти України»). З рішення видно, що Гурепко постановою суду був притягнутий до адміністративної відповідальності в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення, яка не підлягала апеляційному оскарженню. У зв'язку з такими обставинами Європейський суд з прав людини вказав, що вказана особа була позбавлена можливості на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, тому вказав на порушення Україною в такій справі права на апеляційне оскарження, а саме: пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції. Тобто, в залежності від характеру правопорушення та тяжкості накладеного адміністративного стягнення, постанова суду першої інстанції про перегляд такого рішення може бути оскаржена до апеляційного суду.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Vasil сказал:

огромного количества юристов в защите населения и в юридическом просвещении населения -- это шутка? где вы видите этих юристов? когда-то обзванивал юристов города - отмораживались и не было практики по вопросу

По какому вопросу?

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Bolt сказал:

Я такой статистикой не интересовался... Но если так, то хоть в чём то мы первые...))) Это говорит о высокой юридической культуре населения и о большой работе огромного количества юристов в защите населения и в юридическом просвещении населения... Так что получается, что мы самый юридически защищённый народ...

Это в первую очередь говорит о большом количестве нарушений норм конвенции Украиной. Так что позитивного в этом мало. Кроме того решения ЕСПЧ зачастую не выполняются. Мы также в этом плане держимся в первых рядах.

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, sirota88 сказал:

Это в первую очередь говорит о большом количестве нарушений норм конвенции Украиной. Так что позитивного в этом мало. Кроме того решения ЕСПЧ зачастую не выполняются. Мы также в этом плане держимся в первых рядах.

Ну это обратная сторона медали... Без одного не было бы другого...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Есть, что то с практикой по этому вопросу...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show