Постановление БП-ВС об административной юрисдикции спора по внесению информации в таможенные реестр зарегистрированных объектов прав интеллектуальной собственности


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року

м. Київ

Справа N 826/16606/17 (К/9901/60722/18)

Провадження N 11-1227апп18

Велика Палата Верховного Суду у складі:

судді-доповідача Саприкіної І.В.,

суддів Антонюк Н.О., Бакуліної С.В., Британчука В.В., Гудими Д.А., Данішевської В.І., Кібенко О.Р., Князєва В.С., Лобойка Л.М., Лященко Н.П., Прокопенка О.Б., Рогач Л.І., Ситнік О.М., Ткачука О.С., Уркевича В.Ю., Яновської О.Г.,

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Компанії DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD на постанову Київського апеляційного адміністративного суду (головуючий суддя Глущенко Я.Б., судді: Пилипенко О.Є., Шелест С.Б.) від 01 серпня 2018 року у справі за позовом Компанії DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD до Державної фіскальної служби України, Компанії Xiomi H. K. Limited про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії,

УСТАНОВИЛА:

У грудні 2017 року Компанія DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, у якому просила:

- визнати протиправними дії Державної фіскальної служби України (далі - ДФС) щодо відмови у внесенні змін до інформації митного реєстру зареєстрованого об'єкта права інтелектуальної власності (по торгівельним маркам "Xiaomi", "Mі", "RedMi");

- зобов'язати Департамент організації митного контролю ДФС внести зміни до інформації митного реєстру зареєстрованого об'єкта права інтелектуальної власності (по торгівельним маркам "Xiaomi", "Mі", "RedMi"), згідно заяви позивача від 31 жовтня 2017 року.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 лютого 2018 року позов задоволено частково: визнано протиправними дії ДФС щодо відмови позивачу у внесенні змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності по торгівельним маркам "Xiaomi", "Mі", "RedMi"; зобов'язано ДФС внести зміни до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності по вказаним торгівельним маркам.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 01 серпня 2018 року скасовано рішення суду першої інстанції та закрито провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 238 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Суд зазначив, що спір між сторонами повинен розглядатися за правилами господарського, а не адміністративного судочинства.

03 вересня 2018 року Компанія DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LТD звернулася до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою про скасування постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 01 серпня 2018 року та залишення в силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 лютого 2018 року.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16 жовтня 2018 року вказану вище справу передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Цю ухвалу мотивовано тим, що в касаційній скарзі представник позивача посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, зокрема, що за своїм характером цей спір є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Дослідивши наведені в касаційній скарзі доводи та перевіривши матеріали справи, ВеликаПалата Верховного Суду встановила таке.

У лютому 2017 року Департаментом організації митного контролю ДФС було включено до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності строком на 1 рік знаки для товарів і послуг: за N 3360 - знак для товарів і послуг "Xiaomi"; за N 3361 - знак для товарів і послуг "Mі"; за N 3362 - знак для товарів і послуг "RedMi".

У травні 2017 року Компанії DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD уповноважила Компанію SPRINGSUN FINANCE LP бути її представником для захисту прав інтелектуальної власності.

21 вересня 2017 року Компанія SPRINGSUN FINANCE LP звернулася до Департаменту організації митного контролю ДФС із заявою про внесення змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності по вказаним торгівельним маркам, а саме до п. 1.2, 5.2 (відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси правовласника в разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкт, за наявності ознак порушення таких прав, найменування та реквізити юридичних осіб, які здійснюють імпорт товарів, що містять об'єкт), додавши уповноважених осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 та включивши Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС".

Листом від 05 жовтня 2017 року N 13188/Ч/99-99-18-03-02-14 Департамент організації митного контролю ДФС відмовив позивачу у внесенні таких змін до митного реєстру, оскільки довіреність від компанії SPRINGSUN FINANCE LP підписана ОСОБА_5 (ОСОБА_5), старшим партнером BIAЛA ТРЕЙД ЛІМІТЕД (VIALA TRADE LIMITED), відношення якого до компанії SPRINGSUN FINANCE LP ніяким чином не підтверджене. Також зазначено, що надані документи не дають можливості визначити наявність у компанії SPRINGSUN FINANCE LP майнових прав інтелектуальної власності щодо знаків для товарів і послуг "Xiaomi", "Mi", "RedMi" в розумінні Цивільного кодексу України.

31 жовтня 2017 року Компанія SPRINGSUN FINANCE LP повторно подала заяву про внесення змін до інформації митного реєстру, до якої були додані копія статуту та протоколу Компанії з перекладом.

Однак, листом від 16 листопада 2017 року N 15261/Ч/99-99-18-03-02-14 ДФС повідомила заявника, що інформація з порушених питань надана у попередньому листі від 05 жовтня 2017 року.

Вказані обставини стали підставою для звернення Компанії DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD з цим адміністративним позовом за захистом порушених, на її думку, прав та інтересів.

Дослідивши наведені в касаційній скарзі доводи про оскарження судових рішень першої та апеляційної інстанцій з підстав порушення правил предметної юрисдикції, перевіривши матеріали справи й заслухавши суддю-доповідача про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення, ВеликаПалата Верховного Суду дійшла таких висновків.

Згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень (ч. 1 ст. 2 КАС України).

Пунктом 1, 2, ч. 1 ст. 4 КАС України передбачено, що адміністративна справа - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, у тому числі на виконання делегованих повноважень, і який виник у зв'язку з виконанням або невиконанням такою стороною цих функцій.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи в публічно-правових спорах, зокрема: у спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом установлено інший порядок судового провадження.

Ужитий у цій процесуальній нормі термін "суб'єкт владних повноважень" означає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг (п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України).

Отже, до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав чи свобод.

Під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у справі.

Предметом у цій справі є протиправність відмови ДФС у внесенні змін до митного реєстру (інформації щодо об'єкта права інтелектуальної власності по торгівельним маркам "Xiaomi", "Mі", "RedMi") через відсутність у Компанії правових підстав для звернення із такою заявою та зобов'язання відповідача внести відповідну інформацію до реєстру.

При цьому, Велика Палата Верховного Суду зауважує, що звернення позивача із даним позовом спрямоване на захист його порушених прав у правовідносинах з ДФС у зв'язку з її відмовою вчинити певні дії (за заявою позивача про внесення змін до митного реєстру).

Відповідно до п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

За ч. 1 ст. 397 Митного кодексу України (далі - МК України) визначено, що органи доходів і зборів сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Згідно із ч. 3 ст. 398 МК України порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Пунктом 2.12 Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 648, передбачено, що внесення змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта права інтелектуальної власності здійснюється шляхом подання правовласником письмового звернення до Державно митної служби України (Державної фіскальної служби України).

З аналізу зазначених законодавчих положень убачається, що спір у цій справі виник між юридичною особою та суб'єктом владних повноважень - ДФС, який є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну і митну політику щодо ведення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду вважає помилковими висновки суду апеляційної інстанції, що даний спір не належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки правовідносини у цій справі виникли під час виконання ДФС та її територіальними органами владних управлінських функцій, у зв'язку з чим такий спір є публічно-правовим.

Беручи до уваги наведені правові норми, Велика Палата Верховного Суду встановила, що Київський апеляційний адміністративний суд дійшов невірного висновку про закриття провадження в цій справі за п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України, а тому наявні підстави для задоволення касаційної скарги, і відповідно для скасування рішення суду апеляційної інстанції.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 349 КАС України суд касаційної інстанції за наслідком розгляду касаційної скарги скасовує судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передає справу повністю або частково для продовження розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 353 КАС України підставою для скасування ухвали судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на продовження розгляду є (…) порушення норм процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (…) суду апеляційної інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Ураховуючи наведене та керуючись ст. 341, 345, 349, 353, 355, 356, 359 КАС України, Велика Палата Верховного Суду

ПОСТАНОВИЛА:

Касаційну скаргу Компанії DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD задовольнити частково, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 01 серпня 2018 року - скасувати.

Справу за позовом Компанії DUNAMIS INTERNAYIONAL CO., LTD до Державної фіскальної служби України, Компанії Xiomi H. K. Limited про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії- направити до Шостого апеляційного адміністративного суду для продовження розгляду.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач І.В. Саприкіна

Судді:

Н.О. Антонюк Л.М. Лобойко

С.В. Бакуліна Н.П. Лященко

В.В. Британчук О.Б. Прокопенко

Д.А. Гудима Л.І. Рогач

В.І. Данішевська О.М. Ситнік

О.Р. Кібенко О.С. Ткачук

В.С. Князєв В.Ю. Уркевич

Яновська О.Г.

Link to comment
Share on other sites

Это решение очередной пример искусственных определений подведомственности споров внесших полную сумятицу и превративших судебные разбирательства в угадывание юрисдикции спора, а не рассмотрения его по сути.

Большая палата указала, что пунктом 2.12 Порядка регистрации в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом, утвержденного Приказом Министерства финансов Украины от 30 мая 2012 N 648, предусмотрено, что внесение изменений в информацию таможенного реестра по зарегистрированному объекту права интеллектуальной собственности осуществляется путем подачи правообладателем письменного обращения в Государственную таможенную службу Украины (Государственной фискальной службы Украины).

Из анализа указанных законодательных положений усматривается, что спор по этому делу возник между юридическим лицом и субъектом властных полномочий - ГФС, который является центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную и таможенную политику по ведению таможенного реестра объектов права интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом. Таким образом, поскольку правоотношения в этом деле возникли во время выполнения ГФС и ее территориальными органами властных управленческих функций, этот спор является публично-правовым.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...