Нне продлевают срок на касcационное обжалование


Recommended Posts

Категорія справи №  501/2072/16-ц : Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів».
Надіслано судом: 21.06.2019. Зареєстровано: 23.06.2019. Оприлюднено: 25.06.2019.
Дата набрання законної сили: 11.06.2019

Номер судового провадження: 22-ц/813/1021/19

Суд не считает уважительным то,что 11.06.2019  была оглашена только вступительная и резолютивная части решения. Полное решение появилось только 20.06.2019 г. На решении это написано ручкой. В печатном тексте нет даты. Верховный суд считает,что нужно было смотреть в реестре. В реестре появилось 25.06.2019г. Кассационная жалоба отправлена 19.07.2019 г ( 30 дней не истекло ни с 20.06, ни с 25.06.).Дали еще время на устранение. Поделитесь мыслями,как еще нужно убедить суд в уважительности пропуска срока.

 

Ухвала

27 серпня 2019 року

м. Київ

справа №  501/2072/16-ц

провадження № 61-14198ск19

Верховний Суд у складі судді Касаційного цивільного суду Сердюка В. В., вирішуючи     питання про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 11 грудня

2017 року та постанову Одеського апеляційного суду від 11 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа - Іллічівське міське управління юстиції, про визнання дій іпотекодержателя щодо звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності на предмет іпотеки неправомірними,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2019 року ОСОБА_1 подала касаційну скаргу на рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 11 грудня 2017 року та постанову Одеського апеляційного суду від 11 червня 2019 року, з пропуском строку на касаційне оскарження встановленого статтею 390 ЦПК України.

Ухвалою Верховного Суду від 05 серпня 2019 року вказану касаційну скаргу залишено без руху до 06 вересня 2019 року, надано строк на усунення недоліків, а саме запропоновано подати до суду заяву про поновлення строку на касаційне оскарження указаних судових рішень із зазначенням поважних причин пропуску цього строку.

21 серпня 2019 року на адресу Верховного Суду надійшла заява про поновлення строку на касаційне оскарження рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 11 грудня 2017 року та постанови Одеського апеляційного суду від 11 червня

2019 року, в якій ОСОБА_1 просить поновити строк на касаційне оскарження вказаних судових рішень, посилаючись на те, що 11 червня 2019 року в залі суду було проголошено тільки вступна та резолютивна частини постанови Одеського апеляційного суду від 11 червня 2019 року, повний текст якої було складено лише

20 червня 2019 року, про що складена відповідна відмітка.

Відповідно до частин першої, другої статті 390 ЦПК України касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Згідно із частиною першою статті 127 ЦПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Наведені ОСОБА_1 підстави для поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження не можуть бути визнані судом поважними, оскільки відсутні докази на їх підтвердження.

Відповідно до частини п`ятої статті 272 ЦПК України учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня.

У рішенні від 07 липня 1989 року у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С. А. проти Іспанії» Європейський суд з прав людини вказав, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Отже, вжиття заходів для прискорення процедури розгляду справ є обов`язком осіб, які беруть участь у справі і безпідставне поновлення строку на оскарження судового рішення, що набрало законної сили, є порушенням вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до частин першої та третьої статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного  цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

Суду не надано логічного та зрозумілого пояснення тому, що перешкоджало заявнику  подати до Верховного Суду касаційну скаргу протягом тридцяти днів з дня його проголошення, як то передбачено частиною один статті 390 ЦПК України.  

У справах «Осман проти Сполученого королівства» та «Креуз проти Польщі» Європейський суд з прав людини роз`яснив, що реалізуючи пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя, держави-учасниці цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони й обмеження, зміст яких полягає в запобіганні безладного руху у судовому процесі.

Водночас Верховний Суд враховує, що відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Відповідно до вимог частини другої статті 393 ЦПК України у разі, якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 392 цього Кодексу, застосовуються положення статті 185 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Отже, касаційна скарга підлягає залишенню без руху з наданням заявникові строку для усунення її недоліків.

Керуючись частиною 2 статті 127 ЦПК України,

УХВАЛИВ :

Продовжити ОСОБА_1 строк для усунення зазначених недоліків касаційної скарги до 27 вересня 2019 року, але не більше десяти днів з дня отримання ухвали.  

Копію ухвали направити особі, яка подала касаційну скаргу.

У разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали в частині подання заяви про поновлення строку на касаційне оскарження із наведенням інших підстав для поновлення строку у відкритті касаційного провадження буде відмовлено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       В. В. Сердюк

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83925216

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, frau сказал:

Категорія справи №  501/2072/16-ц : Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів». Надіслано судом: 21.06.2019. Зареєстровано: 23.06.2019. Оприлюднено: 25.06.2019. Дата набрання законної сили: 11.06.2019

Номер судового провадження: 22-ц/813/1021/19

Суд не считает уважительным то,что 11.06.2019  была оглашена только вступительная и резолютивная части решения. Полное решение появилось только 20.06.2019 г. На решении это написано ручкой. В печатном тексте нет даты. Верховный суд считает,что нужно было смотреть в реестре. В реестре появилось 25.06.2019г. Кассационная жалоба отправлена 19.07.2019 г ( 30 дней не истекло ни с 20.06, ни с 25.06.).Дали еще время на устранение. Поделитесь мыслями,как еще нужно убедить суд в уважительности пропуска срока.

Здравствуйте! Вы подаете кассационную жалобу напрямую в КЦС-ВС и судья, на которого Ваша жалоба автоматизированно распределяется, видит только ее материалы, он не видит материалов судебного дела. Потому, Вам необходимо самостоятельно документально подтверждать факт и дату получения Вами полного текста судебного решения апелляционной инстанции (в Вашем случае Постановы) и такие документальные доказательства ( копии заверенные надлежащим образом) прилагать к своей кассационной жалобе.

Суд предоставил Вам целый месяц на то, чтобы Вы:

1) написали соответствующее заявление и ознакомились с материалами судебного дела в суде где оно сейчас находится,

2) скопировали из дела "Ухвалу про оголошення вступної та резолютивної частини рішення" в которой, в том числе,  указывается срок, в который суд планирует составить и подписать полный текст решения,

3) скопировали из дела полный текст решения/Постановы с подписями судей и отметкой когда оно было составлено,

4) полный текст решения выдается стороне/представителю либо "на руки" по заявлению - значить копию заявления с отметкой о получении решения, либо полный текст решения направляется сторонам Укрпочтой рекомендованным письмом с уведомлением о вручении, квитанции об отправке подшиваются к материалам дела - значит копии квитанций об отправке и вручении, 

5) полный текст решения публикуется на официальном интернет-ресурсе в ЄДРСР України   http://reyestr.court.gov.ua/Review/82549982#    - распечатываем с обязательными колонтитулами внизу+вверху страницы (чтобы было понятно откуда Вы ее распечатали) - на такой распечатке будет указано  Надіслано судом: 21.06.2019. Зареєстровано: 23.06.2019. Оприлюднено: 25.06.2019.  

6) все копии надлежащим образом заверяем : "копія з оригіналу, оргінал знаходиться в матеріалах судової справи № том № , аркуш №, завірено стороною/представником ФІО дата підпис",

7) составляем заяву-клопотання, в которой пишем, примерно: "на виконання вимог ухвали про усунення порушень порядку подання касаційної скарги, в частині не подання разом із касаційною скаргою доказів що підтверджують дату отримання заявником копії повного тексту Постанови Одеського апеляційного суду по справі, прошу суд прийняти наступні докази:   , які свідчать про те, що:...."

8) также в заяве-клопотанні дайте красивый, расширенный и мотивированный ответ на (риторический) вопрос судьи : "Суду не надано логічного та зрозумілого пояснення тому, що перешкоджало заявнику  подати до Верховного Суду касаційну скаргу протягом тридцяти днів з дня його проголошення, як то передбачено частиною один статті 390 ЦПК України.  " , потому, что похоже, что суд понял так, что полный текст решения был составлен в день его провозглашения  11.06.2019.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Cпасибо большое! Полный текст решения получила в апелляции.Заявление не писала,расписалась в журнале. Копия с полного решения отправлена в ВСУ 19.07.2019 г. (заверяла или нет,не помню,но точно собиралась это сделать )Ухвалу про оголошення вступної та резолютивної частини рішення"\ в которой, в том числе,  указывается срок, в который суд планирует составить и подписать полный текст решения, я не получала, в реестре она не опубликована. Материалы дела смотрела, но этой ухвалы там не припоминаю.

Может отправить полный текст,который получила в апелляционном суде ?

Заява про поновлення строку в скрепке.Мне казалось ,что она достаточно аргументированна.

Можно ли, в апелляции попросить копию ухвалы про оголошення вступної та резолютивної частини рішення? Время на устранение уже дают повторно.

Заява про поновлення строку.docx

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, frau сказал:

Категорія справи №  501/2072/16-ц : Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів». Надіслано судом: 21.06.2019. Зареєстровано: 23.06.2019. Оприлюднено: 25.06.2019. Дата набрання законної сили: 11.06.2019

Номер судового провадження: 22-ц/813/1021/19

Суд не считает уважительным то,что 11.06.2019  была оглашена только вступительная и резолютивная части решения. Полное решение появилось только 20.06.2019 г. На решении это написано ручкой. В печатном тексте нет даты. Верховный суд считает,что нужно было смотреть в реестре. В реестре появилось 25.06.2019г. Кассационная жалоба отправлена 19.07.2019 г ( 30 дней не истекло ни с 20.06, ни с 25.06.).Дали еще время на устранение. Поделитесь мыслями,как еще нужно убедить суд в уважительности пропуска срока.

А Вы позывач...?

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, frau сказал:

Можно ли, в апелляции попросить копию ухвалы про оголошення вступної та резолютивної частини рішення?

Его в апелляции нет... Просите в первой инстанции, дело там уже...

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, frau сказал:

Материалы дела смотрела, но этой ухвалы там не припоминаю.

Вот для этого и есть фотографии, всё дело запомнить невозможно никому, а уж тем более содержание документов...

Link to comment
Share on other sites

Только что, frau сказал:

Да.

Вот в этом и проблема... С позывачами всегда так... ВС считает, что это обязанность позывача, интересоваться своим же делом, и в принципе правильно считает...

Link to comment
Share on other sites

Только что, frau сказал:

Так я интересовалась. Реестр мониторила .Суд постоянно минировали. Сроки не пропустила.

Минировали...? Это официально подтверждено...

Link to comment
Share on other sites

В Одессе тогда все было "заминировано" .Но это не важно .Сроки не пропущены. 20.06.19 составлено полное решение,19.07.19 отправлена кассационная жалоба. Меня волнует, почему в реестре нет ухвалы от 11.06.2019 г,Может ее и в деле нет? Как доказывать тогда? Почему в печатном тексте решения не написано, что оно составлено 20.06.2019 г.,а только дописано ручкой?.Хотелось бы уже этот путь пройти до конца ,а тут такое...

Link to comment
Share on other sites

30 минут назад, frau сказал:

В Одессе тогда все было "заминировано" .

В кавычках...)

31 минуту назад, frau сказал:

Сроки не пропущены. 20.06.19 составлено полное решение,19.07.19 отправлена кассационная жалоба.

Ну если так считать, то всё правильно выходит...

31 минуту назад, frau сказал:

Меня волнует, почему в реестре нет ухвалы от 11.06.2019 г,Может ее и в деле нет?

Так ознакомьтесь с делом, в чём проблема...

32 минуты назад, frau сказал:

Почему в печатном тексте решения не написано, что оно составлено 20.06.2019 г.,а только дописано ручкой?.Хотелось бы уже этот путь пройти до конца ,а тут такое...

Да какая разница, чем там написано, Вы им отправили его написанное ручкой... копию...

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, frau сказал:

Может дело еще в том, что я прошу отменить решения судов обоих инстанций?

Первое было 11.12.2017 г.

В смысле... Это не имеет значения, так как оно не вступило в силу тогда... Оно набирает законной силы только после рассмотрения в апелляции...

Link to comment
Share on other sites

37 минут назад, frau сказал:

20.06.19 составлено полное решение,19.07.19 отправлена кассационная жалоба.

Я так понимаю, что ВС сейчас отталкивается от даты 11.06.19., поэтому Вы им должны показать всю хронологию и подтвердить доказательствами...

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, frau сказал:

Меня волнует, почему в реестре нет ухвалы от 11.06.2019 г,Может ее и в деле нет? Как доказывать тогда? Почему в печатном тексте решения не написано, что оно составлено 20.06.2019 г.,а только дописано ручкой?

Добрый вечер!

1) ухвалы/решения/постановы администраторам реестра подает суд, который их выносит; подают секретари или сотрудники канцелярии - т.е. люди, не идеальные, думающие о своих проблемах, не о Ваших;

2) ухвала должна была выноситься судом, а значит и подшиваться в дело секретарем судебного заседания (тоже не идеальным) - ищите; если не найдете - просите аудиозапись судебного заседания (лучше сразу две копии) - прослушайте, там должно быть зафиксировано все судебное заседание, включая оглашение резолютивной части решения - запишите на какой минуте - будете ссылаться на аудиозапись прилагая в кассацию диск, указывая минуты записи как доказательство Вашей правоты;

3) если Вы расписались за копию Постановы в журнале - просите у суда копию страницы журнала с Вашей подписью или вытяг из журнала - такой документ с необходимой Вам частью: суд цитирует строку журнала полностью и заверяет печатью - что будет доказательством даты получения Вами полного текста Постановы апелляционного суда;

4) в деле хранится оригинал Постановы с "живыми" подписями всех судей, на ней также должна быть проставлена дата ее составления.

Собирайте последовательно все цепочку подтверждающих Ваши слова документов так, как Вы бы хотели чтобы убедили и Вас, и любой суд, и даже Вашего врага (представьте себя частным детективом или следователем по экономическим преступлениями) :ph34r: :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Интересует мнение по таком вопросу:

Ответчиком была подана кассационная жалоба по гражданскому делу по иску банка о взыскании задолженности по кредитному договору и ходатайство об освобождении от оплаты судебного сбора.

Верховный суд отказывает в освобождении от оплаты судебного сбора и пишет, что нужно оплатить 7200 судебного сбора.

На данный момент ответчика не имеет в собственности имущества, по сути ему негде жить, но он военный пенсионер с пенсией в разамере около 9000 грн.

Кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией?

есть ли смысл просить суд уменьшить размер судебного сбора?

Или в этом будет смысл, если человек предоставит письменный договор аренды о том, что аренда квартиры составляет 7000 грн?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show