Скасування Судового наказу Приватбанк кр.карта Gold $


Recommended Posts

Уважаемые юристы и форумчане, подскажите пожалуйста, где и в чем я допустила ошибку при подаче заявления об отмене судебного приказа.

В конце марта 21-03-2008 г. подписала в Привате заявление на выдачу карты GOLD с кр.линий 1600 $ с базовой ставкой 1,6% в месяц.

Кредитную карту получила в апреле 2008.

В июле 14-07-08 было подписано новое заявление (такое же как и старое) на увеличение кр.лимита до 2 500 $ с базовой ставкой 1,7% в месяц. Никаких договоров на обслуживание карты и кредитной линии, Условий и правил предоставления банковских услуг подписано не было, да и в глаза не видела. Платила своевременно и в полном объеме, последний платеж был в мае 2009 г, после этого уже платить было нечем. Всего оплатила по квитанциям на сумму 1934,50 $.

31-07-10 получила заказным письмом Судебный приказ из Шевченковского суда г. Киева.

09-08-10 в тот же суд подала Заявление (в 2-х экземплярах с приложением) об отмене судебного приказа следующего содержания:

Шевченківський районний суд

міста Києва

вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б,

м. Київ, Україна

04053

від _______________________

дата народження: _____________ р.

яка проживає за адресою:

____________________________________,

Ідентифікаційний номер __________________

Паспорт серія __ №__________, виданий _____________ р.

___________________ РУ ГУ МВС України в м. Києві

Номери тел.: _____________________________

Ел.скр. _________________________________

Заява

про скасування судового наказу

29 березня 2010 року Шевченківський районний суд міста Києва видав наказ про стягнення з мене на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) заборгованість в сумі 2544 (дві тисячі п’ятсот сорок чотири) дол. 65 цент. США, що за курсом НБУ на час звернення із заявою складає 20 357 (двадцять тисяч триста п’ятдесят сім) грн. 18 коп.; та 131 грн. 79 коп. судових витрат (що були сплачені заявником при подачі заяви). Судовий наказ я отримала поштою 31.07.2010 року, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, про що розписалась на врученому повідомленні та у реєстрі поштаря.

Вважаю, що він підлягає скасуванню, оскільки маю заперечення проти вимог стягувача, а саме, відсутність кредитного договору від 23 січня 2008 року, на який посилається Судовий наказ Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2010 року по справі номер 2н-844/10, оскільки будь-які зустрічі та відносини зі стягувачем почалися не раніше 21 березня 2008 року; Банківські послуги надавались не в повному обсязі від запропонованих та озвучених на момент прийняття рішення про оформлення платіжної картки з кредитним лімітом; Відповідно до розрахунку стягувача по заборгованості маю заперечення щодо нарахованого стягувачем розміру % ставки на поточну та прострочену заборгованість, штрафу (фіксована частина) та штрафу (відсоток від заборгованості), враховуючи ті сумми що були сплачені мною в строк та в повному обсязі для щомісячних відрахувань, відповідно до відомих мені умов обслуговування кредитної картки з кредитним лімітом. З умовами та правилами надання банківських послуг, які додаються до заяви стягувача я не була ознайомлена та не отримувала свій ідентичний примірник, про що свідчить відсутність мого підпису як згоди на умовах та правилах надання банківських послуг. В заяві та розрахунках стягувача-заявника вбачаю спір, та бажаю розібратися в обґрунтованості та законності нарахування платежів, таким чином вважаю вирішення цих питань можливе в позовному провадженні.

На підставі викладеного й у відповідності зі ст. 104, та ст. 106 ЦПК України

прошу:

скасувати судовий наказ про стягнення з мене на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) заборгованості в сумі 2544 (дві тисячі п’ятсот сорок чотири) дол. 65 цент. США, що за курсом НБУ на час звернення заявника із заявою складає 20 357 (двадцять тисяч триста п’ятдесят сім) грн. 18 коп.; та 131 грн. 79 коп. судових витрат (що були сплачені заявником при подачі заяви), виданий 29 березня 2010 року Шевченківським районним судом міста Києва у справі номер 2н-844/10.

Додаток:

Копії наявних квитанцій про внесення коштів на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» (на 3-х сторінках).

„09” серпня 2010 р. ПІБ Підпис

Долго не получала почты и 27-08-10 поехала в суд, подошла в канцелярию уточнить, устно мне сказали что судья Волошин В.О. уже не работает, долго поискав дали номер 2с-269/10 и сказали что будет другой судья, он сейчас в отпуске, ждите.

Сегодня 15-09-10 получила заказное письмо с УХВАЛОЮ подписанное судьей ВОЛОШИН В.О. :blink: (следующего содержания):

Цивільна справа № 2с-269/10

УХВАЛА

01 вересня 2010 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., розглянувши заяву _______________ про скасування судового наказу,-

в с т а н о в и в :

У серпні 2010 р. _________ звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з заявою про скасування судового наказу.

Під час вивчення матеріалів заяви було встановлено, що остання подана з порушенням вимог ч.3,4 ст. 105 ЦПК України.

Згідно з нормами зазначеної статті в заяві про скасування судового наказу має бути зазначено:

1) найменування суду, в який подається заява;

2) ім"я (найменування) стягувача та боржника, а також ім"я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

3) наказ, що оспорюється;

4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необгрунтованість вимог стягувача;

5) посилання на докази, якими боржник обгрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;

6) перелік документів, що додаються до заяви.

Заява підписується боржником або його представником і подається з її копією та копіями доданих до неї документів для надання стягувачеві.

В порушення норм зазначеної статті заявницею не зазначено ім"я (найменування) стягувача, його місце проживання або місцезнаходження; номер наказу, що оспорюється; не надано копію заяви та копій доданих до неї документів для надання стягувачеві.

Відповідно до ч.6 ст.105 ЦПК України до неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу застосовуються норми 121 ЦПК України.

Відповідно до ст. 121 ЦПК України позовна заява, подана без додержання вимог, викладених у с. 119, 120 ЦПК України підлягає залишенню без руху з наданням строку для усунення недоліків, оскільки зазначені недоліки перешкоджають суду відкрити провадження у справі.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 105, 121, ЦПК України, суд-

у х в а л и в :

Заяву ____________ про скасування судового наказу, - залишити без руху, надавши заявниці строк до 30 вересня 2010 р. для усунення недоліків, який не може перевищувати п"яти днів с дня отримання позивачем ухвали, попередивши, що в разі не усунення вказаних недоліків заява буде вважатись неподаною та підлягатиме поверненню заявнику.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: підпис печатка

Если я правильно понимаю, мне в шапке нужно было указать:

Суд: ______________

Боржник: __________

Стягувач: __________

Номер наказу: __________

далее Заява про скасування судового наказу,

и все остальное без изменений?

И к моим 2-м экземплярам (один в суд, один мне с отметкой) заявления об отмене судебного приказа, которые я подала в канцелярию, сделать еще 3-тий экземпляр заявления с копией дополнений (так сказать для стягувача)? Неужели в канцелярии им трудно было мне об этом сказать? :angry:

Нужно ли свои возражения (которые указаны в моем заявлении выше) аргументировать доказательствами в виде ссылок на статьи из законодательства?

Что теперь я подаю в канцелярию, новое заявление об отмене судебного приказа только с уточнениями (с устраненными недостатками)?

Мне к новому заявлению об отмене судебного приказа копию Ухвали прикладывать или нет, или где то в заявлении я должна еще упомянуть эту Ухвалу?

И какой теперь номер дела указывать, номер Судебного приказа, если я правильно понимаю, или номер Ухвали?

5 дней на устранение указанных недостатков с момента получения Ухвали, это надеюсь 5 рабочих дней? И я смогу до Вторника подать новое заявление?

Скоординируйте мои действия, подскажите пожалуйста.

Заранее благодарна.

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые юристы и форумчане, подскажите пожалуйста, где и в чем я допустила ошибку при подаче заявления об отмене судебного приказа.

В конце марта 21-03-2008 г. подписала в Привате заявление на выдачу карты GOLD с кр.линий 1600 $ с базовой ставкой 1,6% в месяц.

Скоординируйте мои действия, подскажите пожалуйста.

Заранее благодарна.

1- уточни работалли этот судья в момент написания приказа.

2- подними цпк ДОКАЗЫ ---ОБСТАВЫНЫ у тебя вообще отсутствует договор тоесть нет обставыни на которую посылается приват ,он не дал суду договор в должной форме Это поделка ! и именно эту статью к позову и примени!! и подавай уточнення до заперечення и все прописывай по пунктам ,видповидно ст.№ п.1) -----.НАДАЮ ,доказы ,додаток .

3 --договор (Если его можно так назвать Без предоставленных условий с твоей подписью и деззалоговый)

4 узнай ли точно график когда судья работал когда сняли и приняли

а также подойди к судье и дай ему почитать присягу и админ ответственность посадовои особы и распечатаннный текст заяви в МЮ и квалификационную за нарушение принятия позова к рассмотрению

в шапке напиши кто позывач судья и НОМЕР ДЕЛА ЭТО самое главное остальное они почти и не читают

шаблоны есть в исках Вообще ты ведь даже и не можеш знать кто ПОЗЫВАЧ договора ТО НЕТ

Link to comment
Share on other sites

1- уточни работалли этот судья в момент написания приказа.

2- подними цпк ДОКАЗЫ ---ОБСТАВЫНЫ у тебя вообще отсутствует договор тоесть нет обставыни на которую посылается приват ,он не дал суду договор в должной форме Это поделка ! и именно эту статью к позову и примени!! и подавай уточнення до заперечення и все прописывай по пунктам ,видповидно ст.№ п.1) -----.НАДАЮ ,доказы ,додаток .

3 --договор (Если его можно так назвать Без предоставленных условий с твоей подписью и деззалоговый)

4 узнай ли точно график когда судья работал когда сняли и приняли

а также подойди к судье и дай ему почитать присягу и админ ответственность посадовои особы и распечатаннный текст заяви в МЮ и квалификационную за нарушение принятия позова к рассмотрению

в шапке напиши кто позывач судья и НОМЕР ДЕЛА ЭТО самое главное остальное они почти и не читают

шаблоны есть в исках Вообще ты ведь даже и не можеш знать кто ПОЗЫВАЧ договора ТО НЕТ

вообще вот ещо образец из залежей

До __________ районного суду м._____

______, м. ____, вул. ______, буд. № ____

ПІБ

який проживає за адресою:

_____, м. ____, ___________________

Заява про скасування судового наказу у справі №_____/20___р.

Суддя:

_____ 2009 року ____ районний суд м. ___- видав наказ про стягнення з мене на користь ПАТ «____ Банк» в особі регіонального відділення заборгованість по кредитному договору в сумі _____ грн. ___ коп..

У відповідності з ч. 2 ст. 104 ЦПК України я маю право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом 10 днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування. Я отримав цей наказ _____2010 р. Про це свідчить копія конверту, який додається до заяви.

Вважаю, що судовий наказ підлягає скасуванню, оскільки не згоден з сумою боргу заявленою ПАТ «____ Банк» в особі регіонального відділення.

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 2 ст. 104, ч. 1 ст. 106 ЦПК України

прошу:

скасувати судовий наказ про стягнення з мене на користь ПАТ «___ Банк» в особі регіонального відділення заборгованість по кредитному договору в сумі _____ грн. ____ коп., виданий _____ 2010 року _____ районним судом м. ____ у справі №______.

Додатки:

Копія конверту.

„____”____________2010р. ____________ПІБ

До __________ районного суду м._____

______, м. ____, вул. ______, буд. № ____

ПІБ

який проживає за адресою:

_____, м. ____, ___________________

Заява про скасування судового наказу у справі №_____/20___р.

Суддя:

_____ 2009 року ____ районний суд м. ___- видав наказ про стягнення з мене на користь ПАТ «____ Банк» в особі регіонального відділення заборгованість по кредитному договору в сумі _____ грн. ___ коп..

У відповідності з ч. 2 ст. 104 ЦПК України я маю право в разі заперечення проти вимог стягувача протягом 10 днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування. Я отримав цей наказ _____2010 р. Про це свідчить копія конверту, який додається до заяви.

Вважаю, що судовий наказ підлягає скасуванню, оскільки не згоден з сумою боргу заявленою ПАТ «____ Банк» в особі регіонального відділення.

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 2 ст. 104, ч. 1 ст. 106 ЦПК України

прошу:

скасувати судовий наказ про стягнення з мене на користь ПАТ «___ Банк» в особі регіонального відділення заборгованість по кредитному договору в сумі _____ грн. ____ коп., виданий _____ 2010 року _____ районним судом м. ____ у справі №______.

Додатки:

Копія конверту.

„____”____________2010р. ____________ПІБ

Link to comment
Share on other sites

Есть проблема - выдача приказа осуществляется по заявлению без вызова сторон, а отмена (или изменение) по резальтату рассмотрения заявления об отмене в судебном заседании.

Такой порядок значительно усложняет процесс защиты прав должника (должник - участник обязательственного правоотношения на обязанной стороне, а не как должник - лицо допустившее просрочку (ненадлежащее исполнение) обязательства, в результате которой возник долг, причем именно такое восприятие рэкетбанкеры навязывают судейским с целью воздействия на их правосознание (уже административно обработаное) и направления их судейского усмотрения к "нужному" решению; на момент подачи иска, факт просрочки конкретного обязателства существует только в восприятии кредитора, и имеет юридическую форму "опровержимой презумпции", а не фактическое обстоятельство, и никак не "доказанное обстоятельство" или "обстоятельство, не требующее доказательств" в процессуальном смысле; с учетом принципов диспозитивности и соревновательности гражданского процесса, кредитор должен доказать что эта просрочка действительно возникла (перевести презумпцию из категории опровержимых в неопровержимую), а должник должен опровергать или сам факт просрочки или отдельные её характеристики (перевести первоначальную презумцию кредитора в категорию фикции)), и создаёт ему дополнительные процессуальные обязанности.

В частности, должник-заемщик обязан доказать суду, что требования кредитора-банка к должнику-заемщику (как элемент его субъективного права - право на чужие действия), трансформированные в материально-процесуальный предмет заявления на выдачу судебного приказа (содержание раздела после "ПРОШУ"), и по факту выдачи судом судебного приказа получившие свою легитимизацию (признание законными и обоснованными) и юрисдикционную форму в виде исполнительного документа (судебного приказа), являются:

1) спорными - непризнаваемыми должником-заемщиком, а при отсутствии у заявителя кредитора-банка вообще документов подтверждающих признание должником-заемщиком этих требований - злоупотреблением кредитором своими правами;

2) не имеют законных оснований - не вытекают из отношений, возникающих из (на основании) сделки в письменной форме, законом установленной для характерных отношений, как - договор кредита, а с учетом правового статуса должника-заемщика "потребителя", такого особого вида кредитного договора, как - "договор потребительского кредита";

3) не имеют фактических оснований - отсутсвие отношений сторон кредитного договора, в связи с его никчемностью в силу закона, которым установлено данное последствие заключения договора кредита не в письменной форме.

А эти обстоятельства, доказанные должником (ранее - просто заявленные) в судебном заседании, обуславливают установление несоответствия судебного решения полномочиям суда на выдачу судебного приказа, и в связи с этим - признания факта незаконности судебного решения - судебного приказа, и отмены его (микроапелляция).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...