Recommended Posts

В Енський міськрайонний суд

88888, м. Енськ, вул.Центральна,8

Позивач Іванов Іван Іванович

88888, м. Енськ, вул.Нецетральна, буд.88, кв. 88

Відповідач

АТ «КаБанк» в особі

Відділення м. Енськ вул.Крайня площа, 8

т/р 2900000000000 в АТ «КаБанк»

в м. Київ код 88888888, МФО 888888

Справа №8-8888/8888

Суддя Петров П. П.

ПОЗОВНА ЗАЯВА.

про визнання недійсним договору

вчиненого з метою приховання іншого правочину

Відповідно до кредитного договору № SS-S88/888/2007 від 08 серпня 2007 року (далі-«Кредитний договорі») акціонерний комерційний банк «КаБанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «КаБанк» надав позичальнику кредит у розмірі 88888,88 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім)доларів 88 центів США під 12,00% річних зі строком погашення 08.08.2012р.

Я вважаю, що цей правочин є удаваним і вчинений для приховання іншого правочину – договору позики в розмірі 448888,84 грн..

За Цивільним кодексом законним платіжним засобом на всій території України є грошова одиниця України – гривня, а іноземна валюта може використовуватись в Україні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Кредит є споживчим і не стосується господарської діяльності.

Стаття 1054 ЦК України передбачає можливість банку надавати грошові кошти (кредит) позичальникові на договірних умовах. Під терміном грошові кошти законодавець розуміє саме грошову одиницю – гривню.

Банк, укладаючи з відповідачем кредитний договір у іноземній валюті розумів, що валюта не може бути використана за цільовим призначенням, а саме для придбання автомобіля, як вказано в п. 8 кредитного договору, чим фактично приховав договір позики речей.

У відповідності зі ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня, а ч. 1 ст. 192 ЦК України передбачає, що законним платіжним засобом на території України є грошова одиниця України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 524 ЦК України, зобов’язання повинно бути виражено у грошовій одиниці України – гривні, але сторони за договором можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання у іноземній валюті.

В той же час відсотки по кредиту повинні нараховуватись на реальну суму позики в реальній валюті, а не на еквівалент.

Іноземна валюта як засіб платежу, зокрема за зобов’язаннями, може використовуватись на території України лише у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом, як зазначено в ст.ст. 192, 533 ЦК України.

Правилами використання готівкової іноземної валюти та території України, затвердженими постановою правління Національного Банку України № 200 від 30.05.2007 передбачені випадки, в яких дозволяється використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу. Пунктом 4 зазначеної постанови встановлено, що індивідуальні ліцензії Національного банку України на використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, що були видані відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених анульовані.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі Декрет) Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом. Згідно з п. 2 та 3 ст. 5 Декрету генеральні ліцензії видаються комерційним банкам … на здійснення операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання… . Підпунктами «в», «г» п. 4 ст. 5 Декрету встановлено, що для проведення валютних операцій, а саме надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, використання іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує отримання індивідуальної ліцензії.

Банком не надано достатніх доказів, які б підтверджували наявність у останнього відповідної індивідуальної ліцензії для надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті та використання іноземної валюти на території України як засобу платежу на час укладання кредитного договору.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно ч. 1 ст. 235 ЦК України удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. За ч. 2 ст. 235 ЦК України якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

Аналізуючи ст. 192 ЦК України, яка має назву гроші (грошові кошти), ст. 99 Конституції України та інші зазначені вище нормативні акти, можно прийти до висновку, що Банк, укладаючи з відповідачем кредитний договір у іноземній валюті розумів, що не має відповідного дозволу (індивідуальної ліцензії) на видачу кредиту в іноземній валюті, що іноземна валюта не може бути використана позивачем за цільовим призначенням, а саме для придбання автомобіля, як вказано в п.2 Частини №1 кредитного договору, маючи за мету одержання певної користі – отримання відсотків, запропонував позичальникові і уклав з ним кредитний договір як спосіб приховання дійсного правочину, яким є позика речей, визначених родовими ознаками, тобто 40 409.00 доларів США.

В силу ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

У матеріалах справі відсутній валютний меморіальний ордер № 17 від 04.10.2006 року, що ніби б то підтверджує одержання відповідачем суму кредиту у розмірі 40 409.00 доларів США.

Пленум Верховного Суду України в п. 31 Постанови №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009р. вказав, що у справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору.

ПРОШУ:

Кредитний договір № SS-S88/888/2007 від 08 серпня 2007 року (далі-«Кредитний договорі») акціонерний комерційний банк «КаБанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «КаБанк» з наданим кредитом у розмірі 88888,88 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім)доларів 88 центів США під 12,00% річних зі строком погашення 08.08.2012р., як такий що вчинений з метою приховання іншого правочину, - ВИЗНАТИ НЕДІЙСНИМ.

ДОДАТКИ:

1. Копія довіреності Іванова І. І.. на уповноваженого представника Журенко Юрія Миколайовича посвідчена приватним нотаріусом Енського районного нотаріального округу Особа 08.08.2008р. за №888 в реєстрі

2. Копія валютного меморіального ордеру

3. Копія кредитного договору

4. Квитанція про сплату судового збору.

5. Квитанція про сплату ІТЗ.

Уповноважений представник

Іванов І. І. за довіреністю

http://biz-lawyer.com.ua/2009-04-20-18-51-13

Link to comment
Share on other sites

Сырой.

1. Докажите что вам дали гривну а не баксы, или докажите что баксы не давали

2. Недействительность тут непричём. Нужно просить установить, что фактически были переданы гривны на такую-то сумму, и утвердить новый график платежей, приложенный вами к иску.

Link to comment
Share on other sites

удаваний правочин та недійсний правочи мають зовсім різні провові наслідки.

научно-правовой комментарий к статье про удаваний правочин как раз то и идет речь про недействительность договора, который прикрыли

Link to comment
Share on other sites

ЦК України

Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину

1. Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання

іншого правочину, який вони насправді вчинили.

2. Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами

для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили,

відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який

сторони насправді вчинили.

Суд своим решением лишь установит, что кредит ( в нашем случае) взят в гирвне и процент по нему гривневый..... вот и все..... Если конечно суд так решит ))))

Link to comment
Share on other sites

научно-правовой комментарий к статье про удаваний правочин как раз то и идет речь про недействительность договора, который прикрыли

Удаваний правочин - це дійсний правочин, однак дійсний в частині який сторони вчинили насправді, тобто який приховали.

А недійсний правочин по правовій природі не призводить до наслідків. В той час як удаваний наслідки має.

Link to comment
Share on other sites

Так банк будет наставить на выдаче валюты, и не признается что он ПРИХОВУВАВ другую сделку по выдаче гривны.

Нада что-бы 2 стороны были "зачинщиками" такого договора.

А банк скажет - мы написали баксы, дали баксы - от бумажко..... ВСё, ниакого "приховування" нет.

А чё тогда - а просто есть невыдача баксов, и всё..... Я думаю тут нужно клонить к невыполнению условий договора, соответственно к облому требований платить баксы и проценты по баксам, так как их не дали. А гривну дали вообще вне договора.

Нужно просить установить факт выдачи гривны, и отсутствие доказательств выдачи баксов ПО ДОГОВОРУ.

Внимательно читаем договора и сравниваем с фактом - выдали ли так, как написано в договоре слово в слово, туда ли выдали, то-ли выдали или не то.

Link to comment
Share on other sites

Так банк будет наставить на выдаче валюты, и не признается что он ПРИХОВУВАВ другую сделку по выдаче гривны.

Нада что-бы 2 стороны были "зачинщиками" такого договора.

А банк скажет - мы написали баксы, дали баксы - от бумажко..... ВСё, ниакого "приховування" нет.

А чё тогда - а просто есть невыдача баксов, и всё..... Я думаю тут нужно клонить к невыполнению условий договора, соответственно к облому требований платить баксы и проценты по баксам, так как их не дали. А гривну дали вообще вне договора.

Нужно просить установить факт выдачи гривны, и отсутствие доказательств выдачи баксов ПО ДОГОВОРУ.

Внимательно читаем договора и сравниваем с фактом - выдали ли так, как написано в договоре слово в слово, туда ли выдали, то-ли выдали или не то.

ой, не все так просто, ну не у всех...

у меня по договору написали что выдают гривну, и документа у банка что он мне дал доллары нет, но возвращать то я , блондинка, обещала им доллары. И таких договоров у банка не один, и ходят с ними по судам и выигрывают. Правда по решениям не видно, насколько заемщик настаивал, что валюты вообще никак от банка ни по договору, ни по факту, ни по документам не получал. Вот какой это удаванный, это мошенничество, на мой взгляд,

как вы считаете, может в прокуратуру идти с этим?

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Вопрос такой:

Можно ли требовать признание валютного кд мнимым и одновременно недействительным.

Например первым пунктом признать удаваним а вторым недействительным.

Что с того что разные последствия? Или нет? И почему удаваний нельзя признать недействительным из-за обмана заемщика банком?

Удаваний в силу : був вчинен з протиправного наміру та з метою приховування незаконного правочину і повинен бути визнаний недійсним на підставі ч.1 ст.215 ЦК, адже в ньому зовнішнє волевиявлення позивача та поручителя не збігається з їх внутрішньою волею.

Прошу:

1.Визнати кредитний договір таким що був укладений в гривні та відповідно забовязання мае бути виражено в національній валюті гривні.

2.Визнати кредитний договір недійсним.

3.Зобов’язати відповідача прийняти від позивача залишок грошової суму у розмірі 1000 гривень з розстрочкою платежів на 10 місяців, за таких умов щомісячний платіж буде складати 100 гривень.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи