Судовий наказ (теплосеть) помогите отменить!


Recommended Posts

24.02.2012г. на почту пришло уведомление о получении судебного приказа от теплосети, 29.02.2012г. я его получил. Коротко суть:

Судебный приказ от 26.08.2011г. приказывает взыскать с меня 6322 грн.50коп. в пользу теплосети (долг по состоянию на 01.07.2011г), но в течении прошедшего времени я частично погасил задолженность и исправно платил все это время текущие платежи. На 08.02.2012г., согласно квитанции Мегабанк, сумма моей задолженности составляет 4001 грн 64 коп., также 28.02.2012г. я произвел еще платеж на сумму 490 грн.00коп., т.е. фактически я на данный момент должен теплосети 3511 грн. 64 коп. Приказ еще не вступил в законную силу. Как мне нужно поступить в данной ситуации, подскажите пожалуйста?!

Скан.копия судебного приказа: Изображение

Link to comment
Share on other sites

Стаття 105. Форма і зміст заяви про скасування судового

наказу та строки її подання

1. Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання

копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву

про його скасування. Заява про скасування судового наказу може

також бути подана органами та особами, яким законом надано право

захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

2. Заява про скасування судового наказу подається в суд у

письмовій формі.

3. У заяві про скасування судового наказу має бути зазначено:

1) найменування суду, в який подається заява;

2) ім'я (найменування) стягувача та боржника, а також ім'я

(найменування) представника боржника, якщо заява подається

представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

3) наказ, що оспорюється;

4) посилання на обставини, які свідчать про повну або

часткову необґрунтованість вимог стягувача;

5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої

заперечення проти вимог стягувача;

6) перелік документів, що додаються до заяви.

4. Заява підписується боржником або його представником і

подається з її копією та копіями доданих до неї документів для

надання стягувачеві.

5. До заяви, яка подається представником боржника, має бути

додано документ, що підтверджує його повноваження.

6. До неналежно оформленої заяви про скасування судового

наказу застосовуються норми статті 121 цього Кодексу.

Пишите заявление на имя судьи с указанием номера дела в строгом соответствии с приведенной мной статьей.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Всем привет.

Суть отмены судебного наказа состоит в следующем - вы должны сослаться на, как правильно процитировали выше:

4) посилання на обставини, які свідчать про повну або

часткову необґрунтованість вимог стягувача;

5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої

заперечення проти вимог стягувача;

6) перелік документів, що додаються до заяви.

Т.е. пишите примерно так: (выбирите что подходит, остальное )

2 лютого 2012 року, я, ович, що зареєстрований за адресою: - Україна, , м. , отримав лист із повідомленням, в якому містилися :

- копія заяви про видачу судового наказу за адресою вул.

- судовий наказ від 06.02.2012 року по цивільній справі №

В ньому зазначені наступні особи:

- Стягувач – ПАТ «тепломережа», Україна,

- Боржник –

Відповідно до ст. 104, 105, ЦПКУ, боржник має право, в разі заперечення проти вимог стягувача, протягом десяти днів, з дня отримання судового наказу (тобто, в данному випадку, з 20 лютого 2012 року), подати заяву про його скасування, чим я і користаюсь.

Я не згоден с заявленими вимогами ПАТ «тепломережа» з наступних причин:

Відповідно до ст. 95 ЦПКУ : - …Судовий наказ є особливою формою судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги

Відповідно до п. 1 ст. 96 ЦПКУ : - …Судовий наказ може бути видано, якщо:

1) заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі…

До цієї заяви Позивачем не додано:

· Письмового підтвердження права вимоги.

· копії правочину, вчиненому у письмовій формі.

· Доказів, що цей позов витікає з будь якого іншого правочину.

(відповідно доп. 3 ст. 10 ЦПКУ - Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом, а також п. 3 ст. 98 ЦПКУ - вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються).

Згідно п. 3 ст. 98 та п. 1 ст. 120 ЦПКУ, Заява підписується заявником або його представником (за письмовим дорученням), на заяву ставиться штамп або печатка підприємства (останніх, до речі, на заяві немає). Далі, заява подається разом із її копіями та копіями доданих до неї всіх документів по числу сторін.

До заяви, яка надана представником заявника, повинні були бути додані, вказані в Додатках до отриманого листа, наступні документи, згідно до п. 5 ст. 98 ЦПКУ:

1. Копія клопотання про відстрочку сплати судового збору за № 06/262 від 13,01,12 року, згідно із ст.ст. 10, 15,31, 81, 98, 99, 119, 120 та 121 ЦПК України;

А також, інші, встановлені законодавством копії документів необхідні для видачі судового наказу:

1. Копію договіру між ПАТ «тепломережа» та власником квартири (у данному випадку зі мною - ), згідно постанові КМУ № 630, відповідно до ст.ст. 8, 11, 13, 14, ч. 1 ст. 206, 208 ЦК України, Ст. 32 Закону України № 1875 - IV від 24.06.04 р., Закону про ЖКХ. 4, Закону України про захист прав споживачів. Ст. 57 ЦПК України;

2. Помісячні розрахунки про суму боргу, по передбаченому переліку робіт, послуг, в розрахунку грн./кв.м, наданні за увесь період, за яким пред'являється позов;

3. Перелік житлово-комунальних послуг;

а). - їх вартість, загальну вартість місячного платежу;

б). - структуру ціни/тарифу;

в). - надати докази, що послуга дійсно була надана мені в точці передачи послуги від виконавця да споживача, якої температури був теплоносій, чи відповідав він встановленим нормативам, є журнали виміру температури теплоносія на потоці і обратці.

Це перелік обов'язкових документів, згідно ст., ст. 19,п.2 ч.1 ст. 20, 21, 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та згідно з Законом «Про захист прав споживачів» …відповідачі, як споживачі, мають право ...одержувати ... необхідну інформацію…, та інших, нормативних та законодавчих актів, в тому числі і постанові КМУ № 630, на яку посилаеться ПАТ «тепломережа» у своєму позові.

Також, позивач повинен зазначити у своєму позові, законність підстав до своїх вимог на які він посилається, тобто зазначити, чи надати, копії наступних документів:

1. Ліцензії, на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії , надання послуг з централізованого опалення - відповідно ст. 8, Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та іншими ЗУ.

2. Рішення міської ради, про призначення ПАТ «тепломережа», що його призначено виконавцем послуг централізованого теплопостачання для кінцевих споживачів...

Відсутність цих документів у заяві є порушенням норм ст. 98 та 104 ЦПКУ, а також, вищенаведених законів.

Я також вважаю безпідставною заяву Стягувача про видачу судового наказу, з наступних причин:

- В данному випадку Стягувач не додав до заяви документи, що свідчать про існування договорних відносин між мною та Позивачем, (які між юридичною та фізичною особами -обов'язково повинно вчиняти лише у письмовому формі), а саме договору про надання послуг.

- Далі, я не згоден з сумою заборгованості, яку Позивач вказав у своїй заяві, так як, не додано ніяких документів, з розшифровкою данної заборгованості с зазначенням кожного періоду її утворення.

- Не додані ніякі документи, що роз'яснюють порядок нарахування сплати за надані послуги та розшифровка тарифу.

- Вимоги про стягнення 3 % річних та інфляційних розрахуваннь не відповідають строкам позовної давнини, у відповідності до п. 2 ст. 258 ЦКУ - Позовна давність в один рік, застосовується, зокрема, до вимог:

1). про стягнення неустойки (штрафу, пені);

- Надана прострочена та не завірена копія виписки з єдиного Державного реєстра юридичних осіб за датою 29.09.2001 року, але вже 2012 рік, до того ж це ксерокопія без печатки підприємства, якою завірили б її справжність і чинність.

Вот здесь обратите внимание!!! Какую бумагу приложила теплосеть к заяве про судовый наказ!!! Справка из ЖЕКА - незаконна, без вашего письменного разрешения. Вытяг из БТИ, исполкома и остальные бумаги - незаконны (правда суды морозятся на требование выдать окрему ухвалу про нарушение и направлении ее для расследования и представление в прокуратуру.) Но для наказа хватить должно с головой всех этих аргументов. (так же проверьте наличие остальных указанных в додатках копий у вас )

Т.е., если у вас нет договора с теплосетью - ей неоткуда брать данные о вас законным образом!!! Отсюда - письмо с заявлением в прокуратуру, мол, нарушение закона про конфедициальную информацию... Штрафы от 8 до 16 тыс. И уж поверьте, если прокурор спросит начальника ЖЕКА или исполком про утечку информации, кто то получит прекрасный жизненный опыт, который в дальнейшем будут гарантировать от выдачи подобных справок. НИКТО БОЛЬШЕ БУМАГ О ВАС НЕ ДАСТ - из тех, кто будет отвечать на вопросы прокуратуры, и остальным передадут.

- Додано документ, із явним порушенням Ст. 31, 47 ЗУ «Про інформацію», порушення якого тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, згідно з законодавством України, та порушенням режиму доступу до такої інформації (ст. 28). Тобто:

1. Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

2. Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами.

3. Необхідна кількість даних про громадян, яку можна одержати законним шляхом, має бути максимально обмеженою і може використовуватися лише для законно встановленої мети. ().

4. Забороняються втручання у формах, не передбачених законодавством України або договором… органів державної влади або органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації…

5. Забороняються використання і поширення інформації стосовно особистого життя громадянина без його згоди особою, яка є власником відповідної інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків…

(почитайте коменты и ЗУ, может еще что добавите от себя)

Докази отриманні незаконним шляхом -судом до уваги не приймаються.

Тобто, окрім того, що заява подана з істотними порушеннями ЦПК України «Про судовий наказ» та іншого законодавства, але і згідно ст. 95, п. 2, ч. 1, Ст. 96, та ст. 100 ЦПК України - із заяви про скасування судового наказу - вбачається, що існують суперчки, як щодо вимог позову, так і до правомірності звернення вимог та дій особи, яка її подала.

Згідно з ст. 106 ЦПКУ, заява боржника, про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ.

Копії ухвали надсилаються стягувачеві та боржникові не пізніше трьох днів після її постановлення.

Згідно зі ст. 104, ст. 96; ст.100; ст.106 ЦПКУ.

На підставі вищевикладеного, ПРОШУ СУД:

1. На підставі п. 3 ст. 100 ЦПКУ, визнати, що заявлено вимогу, не передбачену ст. 95 та ст.96 цього Кодексу.

2. скасувати судовий наказ від 06.02.2012 року, по цивільній справі № , по заяві ПАТ «тепломережа», про стягнення заборгованості за послуги з централізованого теплопостачання.

3. Закрити провадження №

ДОДАТКИ:

1. Копія заяви про скасування для позивача.

Link to comment
Share on other sites

А вообще, вся эта возня тысячи раз незаконна, но не смотря на судебные тяжбы, все решения штампуются в пользу теплосети и прочих коммунальщиков. Это "коммунальный налог" и законно его оспорить никому не удастся из простых смертных. (Это такое бабло, что купить можно все что угодно на корню). Зато, из того же исполкома никто теплосеть не платит почти наверняка.

(До тех пор, пока суды, прокуроры, менты и прочие будут иметь льготы по данной категории)

В этом государстве сначала человек должен доказать что имеет право пользоваться правами и только потом - спорить и побеждать. Вся система лажа и видимость правосудия.

Но если коллективно и регулярно глушить их сопротивлением может что то выйдет?

Моя позиция проста - пока не докажут кому платить - не стану платить даже по решениям суда, так как в Конституции сказано - никто не обязан выполнять незаконные требования...

Теплосеть моего города не имеет:

- лицензии на предоставление услуг централизованного отопления.

- решения исполкома о назначении ее исполнителем этих услуг.

- поставляет теплоноситель до межи колодец возле дома.

- не отвечает за остальное (дошел теплоноситель в квартиру или нет)

- ЖЕК обслуживает от ввода в дом.

- ЖЕК не имеет лицензии, достаточного количества работников и специалистов...

А между колодцем и срезом дома есть еще пролет труб, который ничей! У нас он числится на балансе исполкома...

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
В 08.11.2016 в 12:45, джостон сказал:

что входит конкретно в тех условия когда отрезаешь батареи

 

Это лучше выяснить у конкретной телосети и вообще возможно ли это сделать на сегодняшний день.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

В 2011 году у меня был суд с теплосетями, по которому меня обязали уплатить 3500 грн., которые я в течении двух месяцев погасил.Договора с ТЭЦ у меня нет, а тот что был признан судом недействительным. Когда шел суд, то я заявлял, что не хочу получать услуги ЦО, а где доказательства, что вы отказывались, а у меня их не было.Но тогда же я написал заявление в теплосети о том, что я не желаю получать услуги ЦО и прошу принять меры по отключению моей квартиры от ЦО, в случае продолжения оказания услуги ЦО я буду рассчитывать это как благотворительную помощь, но никакой оплаты проводить не буду. До лета этого года меня никто не беспокоил и я не платил.Летом этого какая-то коллекторская контора позвонила с угрозами, я их предупредил, что еще один  звонок и обращусь в полицию.С тех пор тишина. Нашел одну выдержку о подобных взаимоотношениях касающуюся также отключения от отопления "якщо у фізичної особи відсутній договір про надання послуг ЦО та вона не заявляла про бажання їх отримувати , така фізична особа не є споживачем послуг ЦО відповідно до вимог законодавства України та відповідно до цього на неї не розповсюджується Порядок відключення споживачів. Вказане закріплено ч.1 ст.19 Конституції України, згідно якої ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Отже якщо не існує договору про надання послуг ЦО та бажання їх отримувати, то у такому випадку відповідно до ЗУ «Про теплопостачання, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг ЦО фізична особа не є споживачем та відсутні законні підстави для отримання дозволу для відключення від мереж ЦО.

Link to comment
Share on other sites

Вы это откуда взяли, покажите... Какой это год и что это...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show