Recommended Posts

Відповідно до узагальнення:

" . Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред’явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання. "

Вопрос , такая ситуация.

" Предприятие "А" " уклало з банком договір кредиту 16 листопада 2007 року. В кредитному договорі вказано, що кінцева дата повернення кредиту 07 листопада 2010 року. В цьому ж кредитному договорі в п.2.1.1. зазначено, що у разі не виконання Боржником своїх зобов'язань за кредитним договором протягом п'яти робочих днів з дня невиконання пред'явити свої вимоги безпосередньо до Поручимтеля. Ці вимоги є обов'язковими для виконання протягом 5 ( п'яти ) робочих днів з моменту отримання Поручителем від кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником своїх зобов'язань за кредитним договором.

гражданин "Б" , являлся на момент и сейчас основателем Предприятия "А" и его директором. И заключил договором поруки за зобов'язання предприятия "А" по кредитному договору , указаному вище.

Банк направил гражданину "Б" 16.07.2009 року повідомлення, що предприятия "А" не виконує свої обов'язки. І нагадує, що відповідно до договору поруки Гражданин " Б" повинен заплатити заборгованість .

13.04.2011 року Банк направив ще раз поручителю вимогу, де вже конкретно вимагає сплатити борг

в договорі поруки строк як потребує закон не встановлений.

Кредитор подає позов 20.10.2011 року позов до предприятия "А" и до поручителя "Б"

Вопрос, договір поруки припинений?????????????????????????????????????

Link to comment
Share on other sites

Відповідно до ст.559 ЦКУ п.1. " Порука припиняється з припиненням забеспеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чогозбільшується обсяг його відповідальності.

Відповідно до узагальнення судововї практики ^

"22. Відповідно до частини першої статті 559 ЦК припинення договору поруки пов’язується зі зміною забезпеченого зобов’язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов’язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов’язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки передбачено, зокрема, можливість зміни розміру процентів за основним зобов’язанням і строків їх выплати тощо без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору стала результатом домовленості сторін (банку і поручителя), а, отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов’язання."

В моэму випадку, в договорі поруки передбачено , що " поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором солідарно в повному обсязі за своєчасне виконання Боржником усіх його зобов'язань за кредитним договором ******************* та додатковими угодами до нього , як існуючими на момент укладення Договору, так і тими , що виникають на його підставі в майбутньому.

Була підвищена відсоткова ставка додатковою угодою без згоди поручителя. Я хочу зазначити що поручитель давав згоду на всі майбутні угоди. але не давав згоду на підвищення ставки. Питання?????? Чи реально визнати договір порики припиненим?????

Link to comment
Share on other sites

Відповідно до ст.559 ЦКУ п.1. " Порука припиняється з припиненням забеспеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чогозбільшується обсяг його відповідальності.

Відповідно до узагальнення судововї практики ^

"22. Відповідно до частини першої статті 559 ЦК припинення договору поруки пов’язується зі зміною забезпеченого зобов’язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов’язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов’язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Проте якщо в договорі поруки передбачено, зокрема, можливість зміни розміру процентів за основним зобов’язанням і строків їх выплати тощо без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору стала результатом домовленості сторін (банку і поручителя), а, отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов’язання."

В моэму випадку, в договорі поруки передбачено , що " поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором солідарно в повному обсязі за своєчасне виконання Боржником усіх його зобов'язань за кредитним договором ******************* та додатковими угодами до нього , як існуючими на момент укладення Договору, так і тими , що виникають на його підставі в майбутньому.

Була підвищена відсоткова ставка додатковою угодою без згоди поручителя. Я хочу зазначити що поручитель давав згоду на всі майбутні угоди. але не давав згоду на підвищення ставки. Питання?????? Чи реально визнати договір іпотеки недійсним

1. Договор... ипотеки? Возможно, Вы имели ввиду договор поручительства?

2. При таком условии, закрепленном непосредственно в договоре поруки, с учетом последних Узагальнень - поруку, увы, не снести.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show