АВТО ЖИТЛО ПЛАН


Recommended Posts

Тема для всех, кто пострадал от АвтоЖитлоПлан.

Сейчас формируется судебная практика, которой пытаются узаконить деятельность этой канторки.

Предлагаю всем обмениваться опытом, делиться наработками и судебной практикой.

В шапке буду размещать актуальную информацию по теме.

Судебная практика (поможет в формированиии правовой позиции):

www.reyestr.court.gov.ua/Review/17806113

www.reyestr.court.gov.ua/Review/17325582

www.reyestr.court.gov.ua/Review/21323879

www.reyestr.court.gov.ua/Review/8038912

www.reyestr.court.gov.ua/Review/13674726

www.reyestr.court.gov.ua/Review/11753352

www.reyestr.court.gov.ua/Review/13674677

www.reyestr.court.gov.ua/Review/24528561

Возражения Автожитлоплана

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Пояснения

З метою повного та всебічного розгляду справи, вважаємо за необхідне надати наступні пояснення.

1. Щодо наявності в програмі «Авто-Житло» ознак пірамідальної схеми.

Умовами програми «Авто-Житло» не обумовлено:

- рівень інфляції, який буде протягом дії договору (30 років);

- не враховується можливість подорожання товару у майбутньому.

- не враховуються валютні ризики (ризик девальвації національної валюти по відношенню до долара США).

- ризик банкротства ТОВ «Авто-Житло План».

Усі ці обставини свідчать, що навіть при умові сплати всіма учасниками групи усіх платежів, останній учасник не отримає свій товар, оскільки коштів на його купівлю буде однозначно недостатньо.

Отже, розподіл фонду групи проходить по пірамідальній схемі, що порушує вимоги п. 7 ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів», коли один учасник програми за свої власні кошти без інвестування коштів відповідача оплачує товар іншому учасників програми. При цьому надання визнання права на одержання товару учасником програми у приватну власність є компенсацією за рахунок коштів інших учасників програми, залучених до програми.

2. Щодо наявності ознак нечесної підприємницької практики в діяльності ТОВ «Авто-Житло План».

Підтвердженням нечесної підприємницької практики свідчить пункт 8.4 Договору, відповідно до умов якого при розірванні Договору Товариство не відшкодовує сплачений реєстраційний платіж у розмірі 100 000 (сто тисяч гривень) ні за яких умов. Крім того, при купівлі товару Учасник зобов’язаний сплатити 25 000 грн. комісійної плати. Ці умови договору є свідченням агресивної підприємницької практики зі сторони ТОВ «Авто-Житло План».

Відповідно до п. 2 ч. 1, п. 7 ч. З, ч. 6 ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів» забороняється нечесна підприємницька практика, яка включає будь-яку діяльність, що вводить споживача в оману або є агресивною, а також забороняється, як таке, що вводить в оману утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції.

Саме за рахунок платежів інших учасників схеми, в майбутньому будуть купуватися товари, адже відповідно до пункту 4.5 Додатку №2 до Договору реєстраційний платіж не входить до фонду, з якого можуть бути придбані товари.

Згідно з ч. 5 ст. 19 вказаного Закону правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики є недійсними.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин).

3. Щодо наявності ознак фінансової діяльності при здійснені підприємницької діяльності ТОВ «Авто-Житло План».

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Статтею 4 цього закону визначено перелік фінансових послуг який не є вичерпним та фінансовими послугами вважаються і інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 5 частини першої статті 1 цього Закону.

Діяльність ТОВ «Авто-Житло План» яка пов’язана з наданням послуг з придбання нерухомого майна через Програму «Авто-Житло» є по суті діяльністю з надання фінансових послуг, оскільки має характерні для таких послуг ознаки:

- відповідач здійснює операції з фінансовими активами;

- отримує від учасників програми (фізичних осіб) грошові кошти (фінансові активи) у вигляді початкового та щомісячних платежів;

- перерозподіляє отримані грошові кошти в інтересах третіх осіб;

- має прибуток від такої діяльності.

Згідно з статтею 5 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до частини 1, 2 статті 7 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Водночас відповідно до пункту 4 частини 1 ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, може здійснюватися лише фінансовими установами після отримання відповідної ліцензії.

Отже діяльність ТОВ «Авто Житло План» фактично є діяльністю з надання фінансових послуг, оскільки має характерні для таких послуг ознаки, але здійснюється відповідачем без відповідної ліцензії та включення до Державного реєстру фінансових установ. Інформація про ТОВ «Авто Житло План» у реєстрі відсутня.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Частиною 1 ст. 227 ЦК України визначено, що правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.

4. Також, варто зазначити, що подібні програми на території України не рідкість.

Деякі з них намагаються самостійно ініціювати своє банкрутство, по факту їх діяльності порушуються кримінальні справи (ТОВ «УСП-Груп», ТОВ «Українська соціальна програма» ТОВ "УСП України"). Окремо просимо суд, звернути увагу на схожість змісту та навіть форми договору, на підставі якого ТОВ «Українська соціальна програма» здійснювало свою діяльність у 2008 році та договору ТОВ «Авто Житло План».

Правові позиції щодо регулювання так званих «покупок в групах», викладені у поясненнях, неодноразово підтверджувались судовою практикою Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо що договір №00001 від 01.01.2011 року, укладений між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Житло План» підлягає визнанню недійсним, а сума сплачена на користь ТОВ «Авто Житло План» підлягає поверненню у повному обсязі.

Додатки:

1. Копія рішення Оболонського районного суду міста Києва у справі №2-249/12 від 20 січня 2012 року;

2. Копія ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 січня 2012 року;

3. Копія ухвали Верховного Суду України від 10 лютого 2010 року;

4. Копія ухвали Верховного Суду України від 13 жовтня 2010 року;

5. Копія ухвали Верховного Суду України від 2 лютого 2011 року;

6. Стаття «Автожитло для страждущих», опублікована в газеті "Крымский Телеграфъ" № 139 від 15 липня 2011 року. Адреса інтернет-сторінки публікації: http://ktelegraf.com.ua/socium/potreb/1751...zhdushhix.html;

7. Інформаційне повідомлення «Податкова застерігає уникати дешевих кредитів», розміщена на сайті «Українська правда. Київ». Постійна адреса публікації: http://kiev.pravda.com.ua/news/4a56ff4f58c60/;

8. Копія договору про надання послуг з додатками, що укладався ТОВ «Українська соціальна програма»;

9. Копія Ухвали Господарського суду Чернігівської області від 29 липня 2011 року № 02-02/25/1670/2011.

Публикации в прессе:

1. Кому без лоха жизнь плоха - Крымский ТелеграфЪ

2. Автожитло для страждущих - Крымский ТелеграфЪ

3. Утром — деньги, вечером — машина - Крымский ТелеграфЪ

4. Податкова застерігає уникати дешевих кредитів - «Українська правда. Київ»

5. Покупки у групах - найпоширеніший вид фінансових пірамід - ТСН

6. "Підводні камені" кредитування по-українськи

7.

8. Еще одна финансовая афера - пострадали 16 тыс. человек

9. Власть пошла по группам

Обсуждения на других ресурсах:

1. http://forum.liga.net/Messages.asp?did=194729

2. http://club.dtkt.com.ua/read.php?2,263273,page=1

3. http://forum.od.ua/archive/index.php?t-73140.html

4. http://www.prostobank.ua/forumy/voprosy_ek...mma_avto_zhitlo

5. http://urist.in.ua/showthread.php?t=156958

6. http://prokredity.ucoz.com/forum/5

7. http://forum.meta.ua/topic/t/23114/asc/300.html

8. http://www.liveinternet.ru/community/1978169/

Банкротства других администраторов покупок в группах:

1. ООО УСП Украина - в стані припинення, рішення засновників;

2. ООО УСП-Групп - в стані припинення, рішення засновників;

3. ООО Украинская социальная программа - в стані припинення, рішення засновників;

4. ООО Народная программа социальной помощи - не перебуває в процесі припинення;

5. ООО Украинская группа Капитал Банкротство Дочірнього підприємства "Капітал Центр" ТОВ "Українська група "Капітал", м. Вінниця Вимоги кредиторів четвертої черги погашені в сумі 62% загальної суми вимог.;

6. ООО Евро-Капитал - много дочерних предприятий, некоторые уже банкроты, некоторые еще в процессе;

7. ООО Едина Родина -в стані припинення підприємницької діяльності.

P.S. Давайте не будем обсуждать кто и чем думал, когда заключал договор. Когда человек "включен" какой-то "хотелкой", разум просто отключается. Давайте делиться мыслями, как помочь тем, кто уже попал.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Пунктом 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено, що фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Наведене свідчить про те, що перелік фінансових послуг, передбачений Законом, не є вичерпним, а визначення послуг як фінансових можливе при відповідності операцій критеріям, встановленим п. 5 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону

Ухвала колегії суддів Судової палати

у цивільних справах Верховного Суду України

від 7 грудня 2005 р.

(в и т я г)

Ч. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до закритого акціонерного товариства «АІСЕ Україна» (далі — ЗАТ) про визнання угоди недійсною та повернення йому коштів.

Шевченківський районний суд м. Києва рішенням від 29 листопада 2004 р., залишеним без зміни ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 29 березня 2005 р., у задоволенні позову відмовив.

У касаційній скарзі Ч. просив скасувати ухвалені у справі судові рішення і задовольнити його позовні вимоги, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідача, обговоривши доводи скарги та перевіривши матеріали справи, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Суд першої інстанції встановив, що 12 березня 2002 р. між сторонами було укладено угоду (з додатками до неї) про надання Ч. послуг, спрямованих на придбання ним автомобіля за допомогою системи «Автоплан», організованої ЗАТ. Для виконання умов цієї угоди позивач вніс на рахунки ЗАТ 9 тис. 172 грн 46 коп.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд послався на те, що немає визначених позивачем підстав для визнання угоди недійсною, оскільки послуги, які надає ЗАТ, не є фінансовими і здійснення такої діяльності не потребує ліцензування, а також угода підписана особою, яка мала відповідні повноваження. З цим погодився й суд апеляційної інстанції.

Проте ці висновки не є правильними.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі — Закон) фінансовими вважаються такі послуги: 1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче управління фінансовими активами; 3) діяльність з обміну валют; 4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 5) фінансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 7) надання гарантій та поручительств; 8) переказ грошей; 9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; 10) торгівля цінними паперами; 11) факторинг; 12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у п. 5 ч. 1 ст. 1 цього Закону.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону визначено, що фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Наведене свідчить про те, що перелік фінансових послуг, передбачений Законом, не є вичерпним, визначення послуг як фінансових можливе при відповідності операцій критеріям, встановленим п. 5 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Ч. посилався на те, що діяльність ЗАТ, пов’язана із наданням послуг за системою «Автоплану», є по суті діяльністю з надання фінансових послуг, оскільки має характерні для таких послуг ознаки — відповідач здійснює операції з фінансовими активами, отримує від учасників системи «Автоплан» грошові кошти у вигляді початкового та щомісячних платежів, перерозподіляє отримані грошові кошти в інтересах третіх осіб і має прибуток від такої діяльності.

Усупереч вимогам статей 62, 202, 2021, 203 ЦПК 1963 р., який був чинним на час розгляду справи, суд зазначені доводи належним чином не перевірив, характеристику послуг за системою «Автоплану» з огляду на доводи позивача не провів, а тому зробив передчасний висновок про відсутність у діяльності відповідача ознак надання фінансових послуг.

Крім того, поза увагою суду залишилася та обставина, що угода від 12 березня 2002 р. від імені ЗАТ не підписана, а на бланку угоди проставлена лише печатка товариства і не зазначена особа, яка уповноважена представляти ЗАТ при укладенні угоди.

Апеляційний суд на зазначене уваги не звернув, усупереч вимогам ст. 301, ч. 2 ст. 313 ЦПК 1963 р. не перевірив у повному обсязі доводи апеляційної скарги, в ухвалі не зазначив конкретні обставини і факти, що спростовують ці доводи, і залишив рішення суду першої інстанції без зміни.

За таких обставин ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із направленням справи на новий розгляд з підстав, передбачених ч. 2 ст. 338 ЦПК.

Керуючись ст. 336 ЦПК, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу Ч. задовольнила частково: рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2004 р. та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 29 березня 2005 р. скасувала, справу направила на новий розгляд до суду першої інстанції.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ПРивет!

Головой нужно думать, что подписывать: соседи в 2006 году заключили аналогичный договор на 15 лет, в 2008 году получили российскую ВАЗ- 21109 (НАВЕРНОЕ ПРАВИЛЬНО) и платят по 350 грн. думаю сумма за 15 лет віплаченная оправдает то, что они уже пользуются на сегодня 4 года машиной. Брат скромную "Славуту" в том же автоплане получил и уже давно выплатил.(єто не на правах рекламы- из реальной жизни).

А были и такие которые в срочном порядке в Новый Год приезжали ко мне за консультацией и расторгали договор и получали регистрационный сбор - думали это кредит!!

Это не кредит - а кооперация граждан с целью покупки чего - то и кто - то с этого как всегда имеет свой процент!!

расспологать нужно и взвешивать все!!!Все в жизни течет- все в жизни меняется и обстоятельства тоже и здоровье подводит.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

....Це також вбачається з листа від 12.05.2011 року №5503/39-9 Держфінпослуг підтвердило, що Товариство здійснює операції з адміністрування придбання у групах. Дана операція містить певні ознаки фінансових послуг, проте на сьогодні до жодного виду фінансових послуг не віднесена.

Є у когось цей лист? Раніше знаходив, але не зберіг.

Дякую.

УСП-Груп також отримувало такі листи:

У листі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 квітня 2008 року № 4765/07-11 зазначено, що за наданою ТОВ «УСП-Груп» інформацією останнє здійснює операції з «адміністрування придбання у групах», така діяльність має ознаки фінансової послуги, але не віднесена законодавством до певного виду цих послуг.

У листі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 квітня 2009 року № 5737/12-12 також указано, що надання послуг при придбанні товарів у групах містить ознаки фінансової послуги, повязаної з прямим залученням фінансових активів від фізичних осіб.

Хороше таке прикриття від кримінальних справ)) заніс трішки прибутку за папірець і працюй "легально".

Link to comment
Share on other sites

А у меня соседи довольні и на машине катаются больше 4 лет и минимальній платеж 350 грн., но я порекомендовала побістрее віплатить.

Там действительно нее все так прозрачно, но сам факт возможности кооперироваться отличній

Link to comment
Share on other sites

А у меня соседи довольні и на машине катаются больше 4 лет и минимальній платеж 350 грн., но я порекомендовала побістрее віплатить.

Там действительно нее все так прозрачно, но сам факт возможности кооперироваться отличній

непрозрачно, это мягко сказано, я просил бы обратить внимание участников Автоплана, на пунк договора о порядке осуществления платежей. Договором предусмотрено не выплата стоимости автомобиля а количество в платежей и к тому же сумма оплаты по договору предусматривает её динамическое изменение в случае изменения рыночной стоимости уже полученного автомобиля. Т.Е. чтобы было понятно, если авто уже получено и участник автоплана им уже пользуется оплачивая его стоимость на день получения, то в случае повышения стоимости (удорожания) нового автомобиля заводом изготовителем, то и ежемесячная сумма вышеуказанного участника автоплана тоже пропорционально будет изменена в большую сторону. получается брал запорожец по цене велосипеда, а современем его стоимость может вырасти до стоимости новой иномарки при условии что запорожец уже рассыпался.
Link to comment
Share on other sites

непрозрачно, это мягко сказано, я просил бы обратить внимание участников Автоплана, на пунк договора о порядке осуществления платежей. Договором предусмотрено не выплата стоимости автомобиля а количество в платежей и к тому же сумма оплаты по договору предусматривает её динамическое изменение в случае изменения рыночной стоимости уже полученного автомобиля. Т.Е. чтобы было понятно, если авто уже получено и участник автоплана им уже пользуется оплачивая его стоимость на день получения, то в случае повышения стоимости (удорожания) нового автомобиля заводом изготовителем, то и ежемесячная сумма вышеуказанного участника автоплана тоже пропорционально будет изменена в большую сторону. получается брал запорожец по цене велосипеда, а современем его стоимость может вырасти до стоимости новой иномарки при условии что запорожец уже рассыпался.

ну так это и есть основная суть покупок в группах. ну которые не пирамиды))

два ключевых момента:

- четкое количество участников в группе

- оплата не фиксированого платежа, а части товара.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
Есть ли в Днепропетровске адвокат, который может помочь в судебном порядке вернуть свои деньги? Всего заплатил ООО "Авто Просто", более 30 тыс. грн.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Здравствуйте!
Ознакомиться с обновленным списком лжекредиторов, а так же с договорами компаний мошенников Вы сможете прямо на моем персональном сайте. Там же опубликованы списки консультантов, судебные решения и справки-характеристики о каждой фирме, расположение офисов, дочерние предприятия, если таковы были.
Начинаю я свою публикацию с ТОВ «Євро Гарант», где есть в т.ч. и видео работы офиса – консультации клиента 
http://khaustov.org.ua/page_id120/evro-garantlohotron/
Помимо Евро Гаранта, который кредитов никому выдавать не собирался, а набивал карманы за счет обманутых клиентов, работали более 100 фирм. И список здесь:
http://khaustov.org.ua/page_id120/
Список фирм-лжекредиторов постоянно пополняется, так как открываются все новые компании (например, ЧП «Кредит 24»). Все, кому нужна помощь, консультация, а так же те, кто хочет наказать кредитных мошенников и располагает информацией о подобных компаниях – обращайтесь!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Авто просто так.

Кто сталкивался?

возможно ли признать договор недействительным?

какие могут быть основания для прекращения поручительства?

Суть в том, что сумма кредита поставлена в зависимость от стоимости авто на день оплаты ежемесячного платежа.

Link to comment
Share on other sites

нажаль таких неможе бути бо досвідчений адвокат розуміе що там приймаються незаконні рішення. і навішо йому головняк. На майбутне дотримуйтесь закону і вимогайте дотримування ЗАКОНУ. УСІ ХОЧУТЬ ЩОБ ЗАКОН БУВ НА ІХНЕМУ БОЦІ- АЛЕ НІХТО НЕ ХОЧЕ БУТИ НА СТОРОНІ ЗАКОНА

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...
4 часа назад, OlegGurin сказал:

Прочитал всю тему и понял, что лучше я и дальше буду здесь арендовать мерседес без водителя, чем покупать свое новое авто. Мало того что я могу нарваться на мошенников, так еще и по запчастям разорюсь после первого ДТП. Может есть на форуме критики аренды авто? Обоснуйте свое мнение.    

На этот раз - реклама лохотрона?..

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

В 20.05.2021 в 10:44, OlegGurin сказал:

Прочитал всю тему и понял, что лучше я и дальше буду здесь арендовать мерседес без водителя, чем покупать свое новое авто. Мало того что я могу нарваться на мошенников, так еще и по запчастям разорюсь после первого ДТП. Может есть на форуме критики аренды авто? Обоснуйте свое мнение.    

Ну вот это другое дело, а то я подумал, что Вас уже уволили с работы... А лучше меняйте квартиру на Мерседес, а то зачем Вам та головная боль с квартирой...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В 21.05.2021 в 19:16, Bolt сказал:

Ну вот это другое дело, а то я подумал, что Вас уже уволили с работы... А лучше меняйте квартиру на Мерседес, а то зачем Вам та головная боль с квартирой...

С умеренной "квартплатой" за квартиру-Мерседес - всего по 400 баксов в сутки, гез гувернантки-водительши...

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

17 часов назад, Лев сказал:

С умеренной "квартплатой" за квартиру-Мерседес - всего по 400 баксов в сутки, гез гувернантки-водительши...

Ну человек же пишет, что ему так выгоднее...)))

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show