Защита прав судом, способом не предусмотернным законом.


Recommended Posts

Начну с маленького.

Способы защиты прав судом установлены в 2 законах: ГКУ ст. 16 и ХКУ ст. 20

 

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

 

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування  збитків  та  інші   способи   відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади,  органу  влади  Автономної  Республіки  Крим  або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

 

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

 

 

Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів

1. Держава   забезпечує  захист  прав  і  законних  інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.

2. Кожний суб'єкт господарювання та  споживач  має  право  на захист своїх прав і законних інтересів.  Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом:

визнання наявності або відсутності прав;

визнання  повністю  або  частково  недійсними  актів  органів державної  влади та органів місцевого самоврядування, актів  інших  суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси   суб'єкта   господарювання  або   споживачів;

визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом;

відновлення  становища, яке існувало  до  порушення  прав  та законних інтересів суб'єктів господарювання;

припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

присудження до виконання обов'язку в натурі; 

відшкодування збитків;

застосування штрафних санкцій;

застосування оперативно-господарських санкцій;

застосування адміністративно-господарських санкцій;

установлення, зміни і припинення господарських правовідносин;

іншими способами, передбаченими законом.

 

Как видим оба закона имеют отсыльную норму, на какие-то там "мифические" законы.

Как пример, в ГКУ есть ст. 219, 220, в соответствии с которыми можно "визнати правочин дійсним" и "визнати договір дійсним" соответственно.

 

 

В соответствии с КУ 

 

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

 

Поскольку суд есть органом гос власти, то на него распространяется положение 2го абзаца этой статьи, следовательно суд может удовлетворять только такие исковые требования, которые поданы в соответствии с законами.

 

Есть множество разных писем, постановлений, где об этом четко говорится.

Например http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08

 

10. Судам при вирішенні корпоративних спорів необхідно звернути увагу на неможливість застосування таких способів захисту прав та законних інтересів осіб, не передбачених чинним законодавством, зокрема статтею 16 ЦК та статтею 20 ГК, та не випливають із положень законодавства. 

Но наши суды, самые "судатые" суды в мире, и очень часто защищают права "другим" способом. 

Вот и предлагаю обсудить законность этого, а так же выкладывать такие случаи из практики, (в частности рассматривать их со стороны возможности исполнения судебных решений), ну и все по теме. (в т.ч. законодательные акты, которые указывают на ограниченное право судов выносить решения в пределах указанных статей).

 

Для начала все, продолжение надеюсь будет!

Link to comment
Share on other sites

И сразу вдогонку.

Например суды по спорам с банками (с ЖЕКами) выносят решния "стягнути заборгованість ХХХ млн. грн."

 

Но ведь законом не предусмотрен такой способ защиты прав, как взыскание задолженности! Следовательно суды вынося такое решение нарушают КУ!

(правда многие из Вас об этом и не задумывались никогда?!)

Link to comment
Share on other sites

Порушення, невизнання або оспорення суб’єктивного права є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту.


 


Звертаючись до суду, позивачі посилалися на невизнання відповідачами їхнього права на перерахунок оплати за комунальні послуги у зв’язку з наявністю в них права на 50-відсоткову знижку.


 


Правовий аналіз положень ЦК України, Закону України від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII «Про статус суддів» дозволяє дійти висновку, що обраний позивачами спосіб захисту своїх прав, а саме їхнього права на 50-відсоткову знижку плати за займане ними та членами їхніх сімей житло й комунальні послуги, не суперечить положенням ст. 16 ЦК України.Зокрема, ч. 2 указаної статті передбачено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.


 


Законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.


 


Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, то порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту й у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням 


(постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 12 червня 2013 р. у справі № 6-32цс13).


Link to comment
Share on other sites

И сразу вдогонку.

Например суды по спорам с банками (с ЖЕКами) выносят решния "стягнути заборгованість ХХХ млн. грн."

 

Но ведь законом не предусмотрен такой способ защиты прав, как взыскание задолженности! Следовательно суды вынося такое решение нарушают КУ!

(правда многие из Вас об этом и не задумывались никогда?!)

Они защищают нарушенное право, но формулировка действительно неточная.

 

Але то таке... :)

Link to comment
Share on other sites

"стягнення заборгованості у сумі ХХХ грн."

При условии, что наши суды наголо попирают прямые нормы права, то филологические изыскания им вообще "до лампочки" (с)

Link to comment
Share on other sites

Они защищают нарушенное право, но формулировка действительно неточная.

 

Але то таке... :)

Казнить нельзя помиловать! (с) как нельзя здесь подходит!

Link to comment
Share on other sites

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09
 

Вимога про визнання правочину (договору) неукладеним не відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені главою 83 книги п’ятої ЦК.

 

И вот такое: признать дейсвия (не СВП) неправомерными, и обязать совершить дейсвие.... http://reyestr.court.gov.ua/Review/32801452 (спасибо Siringa)

 

Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Кредит Колекшн Груп», що виразилися у здійсненні прощення боргу на суму 199 639,04 грн. ОСОБА_1 по кредитному договору №590019109 від 3.07.2007 р., неправомірними, зобов'язавши відповідача подати до Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м. Донецька уточнений звіт форми 1-ДФ за 2012 рік стосовно ОСОБА_1

 

 

Будем продолжать!

Link to comment
Share on other sites

Признано незаконным и отменено постановление и акт приема-передачи не СВП, обязано совершить действие. http://reyestr.court.gov.ua/Review/30865323

 

Визнано незаконною та скасовано постанову Бюро президії НАН України № 106 від 14 квітня 2003 року «Про передачу житлового будинку АДРЕСА_1 ОСББ «Науковець».

Визнано незаконним та скасовано акт прийняття-передачі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 від 01 червня 2003 року, затверджений керуючим справами НАН України, за яким було передано вказаний будинок з балансу ДЖКП НАН України на баланс ОСББ «Науковець».

Зобов'язано НАН України прийняти на баланс багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_1.

 

Признано неправомерными дейсвия не СВП: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31725552

 

визнано неправомірними дії ОСББ «Науковець» щодо встановлення додаткового платежу «внесок» у рахунках на оплату комунальних послуг позивачів; 

Вот и плавно подошли к исполнению  судебных решений принятых не в соответствии с законом. Вот как по  Вашему исполнить последнее судебное решение!?

Link to comment
Share on other sites

... http://reyestr.court...Review/32801452 (спасибо Siringa)

 

А что это за решение такое? Солянка? :)  

есть немного... Взято отсюда http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5170&page=53#entry80075

Link to comment
Share on other sites

 

...

Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, то порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту й у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням 

(постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 12 червня 2013 р. у справі № 6-32цс13).

 

ВСУ имеет полномочия обратиться в КСУ с целью проверки ст. 16 ГКУ на соответсвие КУ (конституционность). Но почемуто он этого не делает! Более того, неоднократо сам ВСУ писал, что только в соответствии со ст. 16 нужно рассматривать иски. (ссылки выше).

И тут же несоднократно выходил за пределы ст. 16...

Двойные стандарты?

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

И сразу вдогонку.

Например суды по спорам с банками (с ЖЕКами) выносят решния "стягнути заборгованість ХХХ млн. грн."

 

Но ведь законом не предусмотрен такой способ защиты прав, как взыскание задолженности! Следовательно суды вынося такое решение нарушают КУ!

(правда многие из Вас об этом и не задумывались никогда?!)

.... :D  так обратитесь в Конституционный суд , нет, лучше сразу в Страсбург и заявите о том, что все кодексы это ерунда , все они (кодексы) это какието нелепые отсылочные нормы, а вот единственный закон  это Конституция. И давайте порешим в Украине опиратса только на Конституцию. Ну зачем нам все остальные законы нужны..... :lol:

Возник спор - зырк в Конституцию и спор решён..... :D

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

ВСУ имеет полномочия обратиться в КСУ с целью проверки ст. 16 ГКУ на соответсвие КУ (конституционность). Но почемуто он этого не делает! Более того, неоднократо сам ВСУ писал, что только в соответствии со ст. 16 нужно рассматривать иски. (ссылки выше).

И тут же несоднократно выходил за пределы ст. 16...

Двойные стандарты?

Для этого существуют инстанции......1, 2, 3, Верховный суд, разве этого мало?

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Признано незаконным и отменено постановление и акт приема-передачи не СВП, обязано совершить действие. http://reyestr.court.gov.ua/Review/30865323

 

Признано неправомерными дейсвия не СВП: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31725552

Вот и плавно подошли к исполнению  судебных решений принятых не в соответствии с законом. Вот как по  Вашему исполнить последнее судебное решение!?

Никак его исполнить нельзя. Что просили -то и визнали... :D

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

 

 

И вот такое: признать дейсвия (не СВП) неправомерными, и обязать совершить дейсвие.... http://reyestr.court.gov.ua/Review/32801452 (спасибо Siringa)

 

 

Будем продолжать!

"признать дейсвия (не СВП) неправомерными" - можно использовать в дальнейших спорах, а  "обязать совершить дейсвие" это конечно же ерунда.....

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Они защищают нарушенное право, но формулировка действительно неточная.

 

Але то таке... :)

А яка на Вашу думку є такою, що повинна бути? Какая точная ? :)

Link to comment
Share on other sites

А яка на Вашу думку є такою, що повинна бути? Какая точная ? :)

"Позовна заява про захист порушеного права, стягнення заборгованості за кредитним договором".

 

То есть полная аналогия нашего

 

"Позовна заява про захист прав споживача, визнання недійсним кредитного та іпотечного договорів".

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

"Позовна заява про захист порушеного права, стягнення заборгованості за кредитним договором".

 

То есть полная аналогия нашего

 

"Позовна заява про захист прав споживача, визнання недійсним кредитного та іпотечного договорів".

Согласен .

Link to comment
Share on other sites

"Позовна заява про захист порушеного права, стягнення заборгованості за кредитним договором".

 

То есть полная аналогия нашего

 

"Позовна заява про захист прав споживача, визнання недійсним кредитного та іпотечного договорів".

 

 

Согласен .

А Я - НЕТ!

Речь шла об исковых требованиях, а не о названии. Называйте как хотите, только в печь не суйте! (с) поговорка.

Так вот исковое требование должно быть таким: "ЗОБОВЯЗАТИ ВИКОНАТИ ОБОВЯЗОК В НАТУРІ". Можно добавить "ШЛЯХОМ СТЯГНЕННЯ КОШТІВ" или "ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА". Ну и название ЖЕЛАТЕЛЬНО соответственное.

 

Но не, "СТЯГНУТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА..."

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вот еще пару решений не по закону от Хабибуллина.

 

Это еще ничего, хоть имеет смысл, его можно исполнить, и при желании его можно "за уши" притянуть к 16 статье ГКУ (відновлення становища що існувало до порушення):

 

Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Т.М.М.» відновити надання комунальних послуг у вигляді централізованого гарячого водопостачання до квартири

 

 но второе "повний жах"

Визнано дії Фірма "Т.М.М." неправомірними та зобов'язано Фірма "Т.М.М." надавати споживачу РАХУНКИ на оплату житлово - комунальних послуг, які мають відповідати ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 

 

Обсуждение тут: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5791&page=2#entry81075

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

http://reyestr.court.gov.ua/Review/36721962

 

 

Зобов'язати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєструвати право власності на земельну ділянку

абзац...

 

ПС: хочу видеть глаза исполнителя, когда он будет это исполнять :)

ПС1: есть у меня одна знакомая, была исполнителем. Говорит, что ей как то на исполнинеи пришло 2 ИЛ.

1й: обязать снести присторойку (балкон)

2й: обязать райсовет (РГА) выдать документы на пристройку (балкон) :)

с нашей судебной системой не соскучишься :)

Link to comment
Share on other sites

исполнитель не может заставить кого то что то сделать, исполнитель исполняет, например взыскивает с счетов, готовит на продажу имущество, но не может стоять с битой за спиной человека при этом обязывая его что то подписывать и делать........

 

у нас исполнители отказываются от исполнительных листов, и пишут нет принудительного действия, исполнить не можем,

пусть суд то что написал сам и выполняет......

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

исполнитель не может заставить кого то что то сделать, исполнитель исполняет, например взыскивает с счетов, готовит на продажу имущество, но не может стоять с битой за спиной человека при этом обязывая его что то подписывать и делать........

 

у нас исполнители отказываются от исполнительных листов, и пишут нет принудительного действия, исполнить не можем,

пусть суд то что написал сам и выполняет......

не совсем согласен!

 

Например решение о выселении/вселении или о восстановлении состояния что существовало до нарушения (например о сносе перегородки, которая машает проходу)

У меня было дело по админке, где КГС обязали сделать в газете публикацию.  http://reyestr.court.gov.ua/Review/24861976 (в админпроцессе ответчика можно обязать совершить действие!!!)

Исполннитель просто процитировал в постановление об открытии производства - резолютивную часть постановления суда, и сказал ИСПОЛНИТЬ, на что дал время....

КГС - ерепенилось месяца 4, но скорее всего получило ШТРАФ от ГИС (исполнитель обещал наложить на него штраф за неисполнение решения), и решение суда было исполнено http://www.kreschatic.kiev.ua/file/9660.pdf (правый нижний угол).   И никто никому яйца в тиски не зажимал!  

Link to comment
Share on other sites

reyestr.court.gov.ua/Review/32626638

вилучити ... та передати в заклад .... предмет застави:  - автомобіль ... , з комплектом ключів та свідоцтвом про реєстрацію зазначеного автомобіля (технічним паспортом).

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show