Recommended Posts

Добрый день, уважаемые юристы и участники форума!

Прошу разъяснить несколько моментов в земельных отношениях. Краткая предыстория: родная тётка моей матери написала завещание в мою пользу. Оформлением документов, в частности на земельный пай, занималась моя мама на основании доверенности. Землю в Хмельницкой области (1 гектар) оценили порядка в 30000 грн. В 20-х числах января нотариус отправила данные в Налоговую для уплаты госпошлины. Сответственно интересует ответ на два вопроса:

1. Какой налог, как дальний родственник, я должен буду заплатить и когда мне ждать извещения с Налоговой (в течении февраля или уже в марте)?

2. Почему так дорого оценили участок? Я в Инете зачастую встречал суммы от 8000 грн. до 20000 грн. Какой орган этим занимается и устанавливает цены?

Заранее благодарю.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые юристы и участники форума!

Прошу разъяснить несколько моментов в земельных отношениях. Краткая предыстория: родная тётка моей матери написала завещание в мою пользу. Оформлением документов, в частности на земельный пай, занималась моя мама на основании доверенности. Землю в Хмельницкой области (1 гектар) оценили порядка в 30000 грн. В 20-х числах января нотариус отправила данные в Налоговую для уплаты госпошлины. Сответственно интересует ответ на два вопроса:

1. Какой налог, как дальний родственник, я должен буду заплатить и когда мне ждать извещения с Налоговой (в течении февраля или уже в марте)?

2. Почему так дорого оценили участок? Я в Инете зачастую встречал суммы от 8000 грн. до 20000 грн. Какой орган этим занимается и устанавливает цены?

Заранее благодарю.

1.  від 02.10.2012 р. N 5413-VI)

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

Науково-практичний коментар

174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

а) об'єкт нерухомості;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем;

174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

174.2.3. за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

 

174.4. Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини.

167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

 

Ваша ставка 5 %

 

2. На это имеет право специализированная организация, но сейчас с этим моментом неразбериха (http://www.newsru.ua/finance/08nov2013/nedvijim.html). Покращення в дії, когда именно у Вас была оценка?

З 1 лютого 2014 року — використовуються лише звіти про оцінку, виконані суб’єктами оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2, напрямом 3 (відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування від 4 березня 2013 року).

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. N 231

Київ

Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 1 серпня 2013 року N 501

Додатково див. оголошення

ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва

 від 1 жовтня 2013 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, що додається.

2. Установити, що:

1) суб'єкти оціночної діяльності, які станом на день набрання чинності цією постановою мають чинний сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" (далі - напрям 1), напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" (далі - напрям 2), можуть отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 за умови, що такі суб'єкти відповідають вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна, іншим вимогам законодавства та мають у штатному складі оцінювачів за відповідними спеціалізаціями.

Інші суб'єкти господарювання, які відповідають вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, та іншим вимогам законодавства та мають у штатному складі оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), можуть отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за таким напрямом. Оцінювачами за напрямом 3 є оцінювачі за таким напрямом, а також за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 і спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2;

 

Link to comment
Share on other sites

1. Какой налог, как дальний родственник, я должен буду заплатить и когда мне ждать извещения с Налоговой (в течении февраля или уже в марте)?

5% от суммы оценки. подать декларацию в налоговую можно до 1.05., а оплатить налог до 1.08.

Link to comment
Share on other sites

1.  від 02.10.2012 р. N 5413-VI)

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

Науково-практичний коментар

174.1. Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

а) об'єкт нерухомості;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця - учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

ґ) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем;

174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

174.2.3. за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

 

174.4. Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини.

167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як:

доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього розділу.

 

Ваша ставка 5 %

 

2. На это имеет право специализированная организация, но сейчас с этим моментом неразбериха (http://www.newsru.ua/finance/08nov2013/nedvijim.html). Покращення в дії, когда именно у Вас была оценка?

З 1 лютого 2014 року — використовуються лише звіти про оцінку, виконані суб’єктами оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2, напрямом 3 (відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування від 4 березня 2013 року).

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. N 231

Київ

Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 1 серпня 2013 року N 501

Додатково див. оголошення

ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва

 від 1 жовтня 2013 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, що додається.

2. Установити, що:

1) суб'єкти оціночної діяльності, які станом на день набрання чинності цією постановою мають чинний сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" (далі - напрям 1), напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" (далі - напрям 2), можуть отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 за умови, що такі суб'єкти відповідають вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна, іншим вимогам законодавства та мають у штатному складі оцінювачів за відповідними спеціалізаціями.

Інші суб'єкти господарювання, які відповідають вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, та іншим вимогам законодавства та мають у штатному складі оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), можуть отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за таким напрямом. Оцінювачами за напрямом 3 є оцінювачі за таким напрямом, а також за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 і спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2;

 

Оценка была осенью 2013 года. Я буквально вчера в поисковике искал стоимость земли, так мне попадались даже такие вещи, что в Конча-Заспе государство продаёт по 2000 зелёных за гектар, а у меня оценка больше. В среднем были суммы ещё раз повторюсь порядка 10-15 тыс. гривен.

Link to comment
Share on other sites

5% от суммы оценки. не ждите извещения, долго ждать будете, сразу штраф прийдется заплатить. у вас есть 50 дней после отчетного года для оплаты налога на доход физич. лица, после этого вы идете в налоговую с декларацией сначала к инспектору ставите отметку, а потом ее сдаете.

если наследство приняли в 2013, то есть 50 дней, если в 2014, то сумму можно разбить на 4 квартала, платить как авансовые платежи до 15 числа (марта, мая, августа, ноября).

Дело в том, что я проживаю в другой области. Документами занималась моя мать на основании доверенности. Пару дней назад созванивались, она сообщила, что документы на землю на руках, но нотариус сказала, что с местной Налоговой на моё имя по адресу прописки должно прийти извещение для уплаты налога. Могу ли я пойти в местное отделение ГНИ? Дата принятия наследства - это дата, указанная в документе о праве на землю, выписанную нотариусом?

Link to comment
Share on other sites

Дело в том, что я проживаю в другой области. Документами занималась моя мать на основании доверенности. Пару дней назад созванивались, она сообщила, что документы на землю на руках, но нотариус сказала, что с местной Налоговой на моё имя по адресу прописки должно прийти извещение для уплаты налога. Могу ли я пойти в местное отделение ГНИ? Дата принятия наследства - это дата, указанная в документе о праве на землю, выписанную нотариусом?

Да можете пойти в налоговую инспекцию своего района.

Для Вас важна дата, когда Вы получили свидетельство о наследстве.

Link to comment
Share on other sites

Да можете пойти в налоговую инспекцию своего района.

Для Вас важна дата, когда Вы получили свидетельство о наследстве.

Да я свидетельство о наследстве и в глаза не видел. Вот документ, где указано, что я являюсь собственником земли, мать получила в конце января у нотариуса.

Link to comment
Share on other sites

Да я свидетельство о наследстве и в глаза не видел. Вот документ, где указано, что я являюсь собственником земли, мать получила в конце января у нотариуса.

 

Ну вообще-то нотариус и выдаёт такие свидетельства о наследовании по закону или по завещанию... Два разных вида свидетельств...

Link to comment
Share on other sites

Да я свидетельство о наследстве и в глаза не видел. Вот документ, где указано, что я являюсь собственником земли, мать получила в конце января у нотариуса.

документ, где указано, что Вы являетесь собственником земли и является свидетельством о праве на наследование.

Скорее всего в дальнейшем Вам нужно будет получить госакт на землю, хотя в земельном праве не селен, может свидетельства о праве на наследование будет достаточно.

Link to comment
Share on other sites

документ, где указано, что Вы являетесь собственником земли и является свидетельством о праве на наследование.

Скорее всего в дальнейшем Вам нужно будет получить акт на землю, хотя в земельном праве не селен, может свидетельства о праве на наследование будет достаточно.

Нет, Держакт нужен...

Link to comment
Share on other sites

Ну вообще-то нотариус и выдаёт такие свидетельства о наследовании по закону или по завещанию... Два разных вида свидетельств...

У меня наследование по завещанию. Я имел ввиду, что само завещание, как и свидетельство на землю (или как оно там называется) я ещё не видел. Все документы у матери в другой области. Как она мне объяснила со слов нотариуса, мне нужно только уплатить налог и всё. В случае отмены моратория на землю могу продавать. Думаю, что госакт есть, раз проводилась экспертная оценка, но я ещё уточню.

Link to comment
Share on other sites

У меня наследование по завещанию. Я имел ввиду, что само завещание, как и свидетельство на землю (или как оно там называется) я ещё не видел. Все документы у матери в другой области. Как она мне объяснила со слов нотариуса, мне нужно только уплатить налог и всё. В случае отмены моратория на землю могу продавать. Думаю, что госакт есть, раз проводилась экспертная оценка, но я ещё уточню.

 

Завещание осталось у нотариуса... Свидетельства на землю не существует... У Вас есть "Свидетельство о праве на наследование по завещанию"!!! Госакта у Вас скорее всего ещё нет, так как его делают уже потом после нотариуса... и это занимает около года в среднем... У Вас конечно есть Госакт на землю на основании которого была оценка, но он оформлен на покойника и уже недействителен...

Link to comment
Share on other sites

Завещание осталось у нотариуса... Свидетельства на землю не существует... У Вас есть "Свидетельство о праве на наследование по завещанию"!!! Госакта у Вас скорее всего ещё нет, так как его делают уже потом после нотариуса... и это занимает около года в среднем... У Вас конечно есть Госакт на землю на основании которого была оценка, но он оформлен на покойника и уже недействителен...

Для специалистов в области наследственного права сообщаю ;) , что Ваши познания несколько устарели, при наследовании выдается свидетельство о наследовании (по завещанию или по закону), на документе о праве собственности на землю (до 2013 года был госакт) ставиться нотариусом отметка о наследовании, проводиться госрегистрация (раньше госкомзем ставил отметку о госрегистрации на госакт, сейчас госрегистраторы подшивают свою бумагу о регистрации) и таким образом подтверждается право собственности на землю. Требование о изготовлении нового госакта в таких случаях давно устарело. Учите матчасть.

Link to comment
Share on other sites

Для специалистов в области наследственного права сообщаю ;) , что Ваши познания несколько устарели, при наследовании выдается свидетельство о наследовании (по завещанию или по закону), на документе о праве собственности на землю (до 2013 года был госакт) ставиться нотариусом отметка о наследовании, проводиться госрегистрация (раньше госкомзем ставил отметку о госрегистрации на госакт, сейчас госрегистраторы подшивают свою бумагу о регистрации) и таким образом подтверждается право собственности на землю. Требование о изготовлении нового госакта в таких случаях давно устарело. Учите матчасть.

 

Сова не так всё просто... Я это знаю, но решил просто сейчас не углубляться... Да действительно держрегистратор просто подшивает (даже не подшивает, а просто прикалывает) вытяг из реестра о праве собственности... Но... Держакты никто не отменял... Тут уже зависит от традиций того или иного УЮ (управления юстиции)... Некоторые так читают, некоторые по своему... одним словом в каждом районе по своему... и ты этих нотариусов хоть застрели, но они закон не выполнят так как надо, а только так как привыкли... Так вот некоторые ставят отметку и отдают, а вот некоторые его (держакт) оставляют у себя (и они тоже правы) ибо это правоустанавливающий документ был на момент выдачи... а на руки выдают по просьбе в крайнем случае копию заверенную... 

Но в любом случае теперь по матчасти как говорите держакт остаётся технической документацией и является обязательным для многих действий... ну и как гарантия права собственности... Так что переделывать его всётаки надо... не обязательно, но лучше... на данный момент...

Link to comment
Share on other sites

Для специалистов в области наследственного права сообщаю ;) , что Ваши познания несколько устарели, при наследовании выдается свидетельство о наследовании (по завещанию или по закону), на документе о праве собственности на землю (до 2013 года был госакт) ставиться нотариусом отметка о наследовании, проводиться госрегистрация (раньше госкомзем ставил отметку о госрегистрации на госакт, сейчас госрегистраторы подшивают свою бумагу о регистрации) и таким образом подтверждается право собственности на землю. Требование о изготовлении нового госакта в таких случаях давно устарело. Учите матчасть.

Спасибо за разъяснение.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show