Иск о признании договора ипотеки недействительным


Recommended Posts

Уважаемые Форумчане, подала иск  о признании договора ипотеки недействительным. 

 

ПРошу  дать  мнение  о  его  перспективности , может слабых местах.

 

 

Сума позову-немайновий

Споживачі звільняються від сплати судового збору

за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав

 (ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів»).

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживачів , визнання договору іпотеки недійсним  без застосування наслідків недійсності правочину

10 жовтня 2008 року   між мною Позивачем…………, та ВАТ «Державний ощадний  банк», правонаступником якого є ПАТ «Державний ощадний банк»  (надалі за текстом — Відповідач) підписано  Договір про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією №……., який за своєю суттю є кредитним договором споживчого кредитування, та згідно якого я отримала статус «споживача фінансової послуги».

Зазначений Договір підписаний сторонами із визначенням його змісту на основі стандартної форми, запропонованої Банком для будь-яких клієнтів-фізичних осіб, та є договором приєднання у розумінні ст.634 ЦК України  .

Відповідно до п. 1.1. цього договору Відповідач  зобов’язався надати Позивачу  кошти  терміном погашення не пізніше  09 жовтня 2013 року року включно у сумі 525 ,0 тис грн.  зі сплатою 20% річних.

Відповідно до п.1.2 передбачалось, що кредит надається на споживчі потреби. Кредит надається окремими частинами (траншами) за не відновлюваною кредитною лінією, відкритою на строк 12 місяців, з остаточним терміном повернення Кредиту не пізніше 09 жовтня 2013 . Сукупна вартість кредиту, графік платежів, вид і предмет кожної супутньої послуги та їх обґрунтування визначенні в додатку №1-3 до цього Договору, що є невід’ємною його частиною».

Однак Сукупна вартість кредиту, графік платежів, які мали бути  невід’ємні частини договору сторонами не були підписані ні у день підписання Кредитного договору , ні пізніше.

Відповідно до п. 1.5.1.3 нараховані проценти повинні бути сплачені  Позивачем  не пізніше 10 числа кожного місяця. Як

У п. 1.6  договору зазначено, що погашення кредиту здійснюється Позичальником до 10 числа кожного місяця ануітетними платежами в розмірі 13 910,0 гривень, та що перший платіж в погашення кредиту здійснюється 10 листопада 2009 року.

Як похідний договір до Договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією №…..  від 10 жовтня 2008 року в забезпечення виконання зобов’язання  за  ним  між мною та Відповідачем було підписано  13 жовтня 2008 року Іпотечний Договір, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу…….  зареєстровано в реєстрі за №3087, 3088,3089, згідно якого:

 п.1.2. Іпотечного договору: «Предметом іпотеки за цим Договором є нерухоме майно, а саме: житловий будинок, що позначений літерою «В», стіни –черепашник, загальною площею 114,2 кв.м., житлова площа 47, 6 кв.м., гараж літера «Д», який знаходиться на земельній ділянці площею 463 м.кв., що розташований за адресою: місто ……, вулиця ……., будинок №…... Земельна  ділянка площею 0,0463 гектарів, яка знаходиться в місті …… по вулиці ……., цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд»,  які належіть мені на праві власності на підставі Договору куплі-продажу .

При нотаріальному посвідченні Іпотечного договору  нотаріусом  була  накладена заборона  відчуження предмету іпотеки, про що зазначено у Іпотечному договорі.            

Я вважаю, що  підписаний між сторонами  Договір про іпотечний кредит від 13 жовтня 2008 року є недійсним з моменту його підписання, т.я. не містить  істотних умов щодо чітких  вимог за основним зобов'язанням яке  підлягало виконанню у грошовій формі, та не містить  критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання. Його зміст не відповідає вимогам ст.7, п.2 ст.18  ЗУ «Про іпотеку» та ст.2 ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечними боргом і іпотечними сертифікатами» та порушує  права як  іпотекодавця - споживача фінансової послуги та право вільного володіння, розпорядження  власністю.

Підстава 1:      ЩОДО ІСТОТНОЇ УМОВИ- ЧІТКИХ ВИМОГ ЗА ОСНОВНИМ ЗОБОВЯЗАННЯМ У ГРОШОВІЙ ФОРМІ 

 

Договором про іпотечний кредит від 13 жовтня 2008 року встановлено, що  «Зобов’язаннями»  за  іпотечним  договором є – зобов’язання Боржника, що випливає з Кредитного договору, а також  цього Договору, в тому числі:

 • Повернути Іпотекодержателю кредит у розмірі 525 000,0  гривень шляхом здійснення щомісячних платежів у строки на умовах , зазначених у Кредитному договорі;
 • Сплатити Іпотекодержателю проценти за користуванням кредитом у розмірі 20% річних, на умовах зазначених у Кредитному договорі;
 • Сплатити Іпотекодержателю комісійні винагороди в порядку, визначеному Кредитним договором;
 • Сплатити на користь Іпотекодержателя штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов’язань за кредитним договором;
 • Відшкодувати Іпотекодержателю збитки в повному обсязі, під якими розуміються витрати, зроблені Іпотекодержателем, втрата ним грошових коштів, а також неодержані ним доходи.

Іпотечним договором від 13 жовтня 2008 року встановлено, що «Строки платежу»  це є – встановленні Кредитним договором , а також цим Договором строки, у випадку настання яких Боржник зобов’язаний у порядку, встановленому Кредитним договором, здійснити ті чи інші виплати на користь Іпотекодержателя, зокрема, але не виключно:

-здійснити повне погашення кредиту до дев’ятого жовтня дві тисячі  тринадцятого року;                         -сплачувати частину Кредиту та проценти за користуванням кредитом щомісячно не пізніше 10 числа кожного місяця;                                                                                                                                                                                                                                             --повернути суму Кредиту, нарахованих процентів за його користування в разі дострокового відкликання Кредиту – не пізніше 10 днів, з моменту отримання відповідного повідомлення;                                                                  --здійснити сплату комісійних винагород в строки, визначенні умовами Кредитного договору та здійснити інші платежі, що визначенні в Кредитному договорі моментом витребування;

 

п. 6.1. Іпотечного договору   встановлено, що Іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на Предмет Іпотеки у випадку, якщо у момент настання Строку платежу Зобов’язання (або відповідна його частина) не буде виконано, а також у будь який час незалежно від настання Строку платежу у випадку невиконання Іпотекодавцем будь якого з своїх обов’язків, передбачених цим Договором та/або у випадку невиконання Боржником своїх обов’язків передбачених  Кредитним договором, а рівно у випадках, якщо будь-яка з гарантій або завірень, наданих Іпотекодавцем у відповідності з цим Договором, виявиться (стане) недійсною.

Отже , як зазначено вище, Іпотечним договором  від 13 жовтня  встановлено  перелік зобов’язань, які  має виконати Іпотекодавець і за невиконання яких   Іпотекодержатель  має право  звернути стягнення на предмет іпотеки , в тому числі  повернути кредит шляхом здійснення  щомісячних платежів по сплаті частини кредиту до 10 числа кожного місяця, процентів, комісій, штрафних санкцій, збитків,  але  щодо розміру  щомісячних зобов’язань окремо  по   сплаті кредиту та окремо по сплаті   процентів , та розміру і строків сплати   комісій, штрафних санкцій, збитків   Іпотечний договір робить   посилання  на Кредитний договір

А тому  для обґрунтування  підстави  позову  підлягає дослідженню  наявність  умов Кредитного договору споживчого кредитування, які  забезпечують у відповідності до ст.7   та п.2.ст.18 ЗУ «Про іпотеку»  наявність істотних  умов Іпотечного договору від 13 жовтня  2008 року  щодо   розміру  вимоги ,що обумовлює основне зобов'язання, у чітко встановленій сумі чи шляхом надання критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання.

Отже   Договором іпотеки від 13 жовтня 2008 року  визначено, що іпотекою забезпечено зобов’язання:

-Повернути Іпотекодержателю кредит у розмірі 525 000,0  гривень шляхом здійснення щомісячних платежів у строки на умовах , зазначених у Кредитному договорі у строки не пізніше 10 числа кожного місяця;                                                                                                                                                                                                                                                

-Сплатити Іпотекодержателю проценти за користуванням кредитом у розмірі 20% річних, на умовах зазначених у Кредитному договорі;

- Сплатити на користь Іпотекодержателя штрафні санкції у випадку неналежного виконання зобов’язань за кредитним договором;

Невиконання цих зобов’язань дає право іпотекодержателю  звернути стягнення на предмет іпотеки.                                                                                                                                                                                                                                               

 А це  значить , що  Кредитний договір має дати чітку  і однозначну  відповідь: яка  сума кредиту  має бути сплачена  щомісячно, яка сума процентів має  бути сплачена щомісячно, або надати    критеріїв, які дозволяють встановити розмір цих вимог на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання.

Дійсним я  заявляю, що  Кредитний договір  не дає  відповіді  які  реальні зобов’язання по  сплаті  щомісячних  платежів по кредиту, та сплаті щомісячних  платежів по процентам  забезпеченні  Договором іпотеки.

Порядок  виконання основного  зобов’язання  визначено  п. 1.6 Кредитного  договору, де зазначено, що погашення кредиту здійснюється Позичальником до 10 числа кожного місяця ануітетними платежами в розмірі 13 910,0 гривень, та що перший платіж в погашення кредиту здійснюється 10 листопада 2009 року.

( Визначення: Ануїтетні платежі - регулярні рівні щомісячні або щоквартальні платежі, що направляються на погашення іпотечного кредиту, а саме, основного боргу і процентів, що розраховуються таким чином, що в кінці терміну кредитного договору за умови виконання зобов'язання Позичальником заборгованість повністю погашається. (Державна іпотечна установа  СТАНДАРТИ надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (розд. Основні терміни 13.02.2006)

п.1.6 Кредитного  договору встановлені окремі самостійні зобов'язання –щомісячні  ануітетні платежів , з листопада 2009 року, які деталізують обов'язок боржника повернути весь борг 525,0 тис.грн.  до 09 жовтня 2013 року.

 Умови   цих  зобов’язань  мали  бути встановленні чітко і однозначно, а саме мало бути визначено окремо у складі суми 13910, 0 грн.  :

- розмір щомісячних зобов’язань по сплаті кредиту;

-розмір щомісячних  зобов’язань по сплаті процентів,

тому як  згідно  Договору іпотеки  ці  зобов’язання  є окремими і самостійними до виконання,  і окремими і самостійними  підставами  для звернення  на предмет іпотеки за  їх не виконання. Але  Кредитний договір  не  дає відповіді  щодо розміру таких зобов’язань.

Зазначене стало наслідком того, що  сторони  при  підписані Кредитного договору   не  реалізували  істотних домовленостей п.1.2 Кредитного договору  щодо  підписання його   невід’ємного  додатку  «Графік платежів» , наявність якого є обов’язковою умовою  договору  споживчого кредитування  у відповідності до імперативних вимог   п.3.2. Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», затверджених Постановою Національного банку України  №168  від 10 травня 2007 року, згідно якого  кредитний договір має містити Графік платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі  сум  погашення  основного  боргу,  сплати  процентів   за користування  кредитом,  вартості  всіх  супутніх послуг, а також інших  фінансових  зобов'язань  споживача  за   кожним   платіжним періодом  з  урахуванням  даних,  передбачених  у  додатку  до цих Правил.  У графіку платежів має бути  докладно  розписана  сукупна вартість кредиту за кожним платіжним періодом.

Якби сторони  підписали невід’ємну частину Кредитного договору «Графік платежів», то Іпотечний договір від 13 жовтня 2008 року  мав би   істотні умови щодо чітких  вимог за основним зобов'язанням яке  підлягало виконанню у грошовій формі, та  містив би   критерії, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання. Без  «Графіку платежів»   Іпотечний договір не містить  таких істотних умов.

Відсутність у Іпотечному договорі істотної умови  порядку  виконання зобов’язання   з  визначенням  чіткого розміру  по сплаті окремо щомісячних платежів  по поверненню кредиту  та щомісячних  платежів по сплаті  процентів  робить  неможливим і  встановлення  на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання   розміру поточної заборгованості по кредиту,  прострочених  зобов’язань   по сплаті  кредиту,  прострочених зобов’язань по сплаті  процентів,  а також критеріїв визначення   розміру  зобов’язань по сплаті пені за прострочення зобов’язань по кредиту і процентам -  що в цілому робить неможливим  встановити на  конкретний час  обсяг реальних  зобов’язань, забезпечених іпотекою.

Законом України “Про іпотеку” п.2.ст.18 визначено істотні умови договору іпотеки, якими є, зокрема, зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання та  зазначено , що у разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду.

У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду.

А тому  в мене є підстави стверджувати,  що Іпотечний договір від 13 жовтня 2008 року не містить істотної умови щодо чітких  вимог за основним зобов'язанням яке  підлягало виконанню щомісячно  у грошовій формі, та не містить  критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання, що  є порушенням  ст.7, п.2 ст.18  ЗУ «Про іпотеку»  та  у відповідності до ст. 203 ЦК України  дають мені  підстави  стверджувати про недійсність Договору іпотеки з  дати його підписання.

Підстава 2.   Іпотечний договір від 13 жовтня 2008 року  не  відбувся як договір іпотечного боргу.

 

Іпотечний договір від 13 жовтня 2008 року  встановлює основне зобов’язання, яке  забезпечене іпотекою, а тому у відповідності до  ст. 1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»  він є іпотечним боргом.

ст. 1 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» визначено, що іпотечний борг - це основне зобов'язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою.

Договір про іпотечний борг - цивільно-правова угода, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу іпотечного боргу.

Згідно ст. 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу мають бути розкриті до укладання договору про іпотечний борг. Ця інформація має бути оприлюднена кредитодавцем у письмовій формі і містити :

-принципи визначення плати за договором про іпотечний борг;

-порядок дострокового виконання основного зобов'язання у разі неплатоспроможності боржника або невиконання боржником своїх зобов'язань за договором про іпотечний борг та юридичні наслідки цього невиконання;

-положення про інфляційне застереження;

-право боржника попереджати кредитодавця про можливе невиконання основного зобов'язання;

-реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру банків.

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечними боргом і іпотечними сертифікатами» (Закон № 979-IV)» передбачає порядок  надання  кредитором  інформації, у письмовому вигляді яка повинна бути надана позичальнику до моменту укладення договору, як частина пропозиції та істотна умова договору, оскільки обов'язковість її оприлюднення прямо передбачена законом.

 Всупереч вищевказаним вимогам до підписання  Іпотечного договору від 13 жовтня 2008 року   мені не була  розкрита у письмову вигляді  обов’язкова інформація  у відповідності до  ст. 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».

Враховуючи, що  у відповідності  до  ст. 2 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»  іпотечний борг виникає  з  цивільно-правових  відносин  між сторонами   договору   про  іпотечний  борг  за  умови  дотримання встановлених  цим  Законом  вимог, то  не розкриття цієї інформації є  порушенням закону і істотних умов  укладання  іпотечного боргу, що у відповідності до ст.203 ЦК України  дає мені  право стверджувати про недійсність Іпотечного договору. 

 ПОРУШЕННІ ПРАВА

 

У відповідності до ст.68 Конституції України « Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».

Виходячі з того, що  Іпотечний договір  від 13 жовтня 2008 року, по якому я є «іпотекодавцем»  є похідним від  Договору про іпотечний кредит за не відновлюваною кредитною лінією №08Р-170, який є договором споживчого кредитування по якому я є «споживач», то   відчудження  мого права  мати  особливі  умови  Кредитного договору в частинні  наявності  у змісті договору  «Графіку платежів» є порушенням прав споживачів  мати повну і достовірну інформацію про обсяг  реальних  зобов’язань забезпечених предметом іпотеки та  несе ризики для споживача втрати всупереч гарантій ст.42 Констиуції України власного майна  на незаконних підставах (ст. 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.)

Підписання  Іпотечного договору  від 13 жовтня 2008 року всупереч вимог закону без  істотних умов щодо чітких  вимог за основним зобов'язанням яке  підлягало виконанню у грошовій формі, та за відсутності  критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання є порушенням  моїх прав  на забезпечення не будь якого зобов’язання, а  лише реально і чітко встановленого, а   також  прав на вільне  розпорядження  своєю  власністю на власний  розсуд . А тому  мої  права  підлягають захисту судом, шляхом визнання Іпотечного договору від 13 жотвня 2008 між мною та  ВАТ «Державний ощадний банк», правонаступником якого є ПАТ «Державний ощадний банк» - недійсним.  

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 3,8,19,21,22,24,42,55,57,64,68 ; ст.203 ЦК України,  ст.7, п.2 ст.18  ЗУ «Про іпотеку» та ст.2 ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечними боргом і іпотечними сертифікатами»

ПРОШУ:

 1. Прийняти Позовну заяву до провадження;
 2. Визнати недійсним Іпотечний договір від 13 жовтня 2008 року між ……….. та ВАТ «Державний ощадний банк», правонаступником якого є ПАТ «Державний ощадний банк» з дати його підписання.
Link to comment
Share on other sites

Не годится, перспектива равна нулю.

 

1. Факт недействительности кредитного договора, на который Вы ссылаетесь в качестве аргумента недействительности ипотечного договора, - ни одним судебным решением, вступившим в законную силу.

Закона, устанавливающего, что кредитный договор без графика погашения является недействительным, - не существует, следовательно, ничтожным его признавать нельзя. Он оспариваемый, и действительный до момента признания его недействительным судом.

Таким образом, Ваши исковые требования безосновательны.

 

2. Суды не принимают отсутствие графика погашения в качестве основания для признания договора незаключенным (а именно об этом Вы заявляете по сути).

 

Им достаточно того, что стороны достигли согласия относительно суммы кредита, процентной ставки и срока действия договора.

 

Нужно подавать иск о недействительности кредитного договора по другим основаниям, ипотеку цеплять как следствие.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Я не говорю о недействительности кредитного договора. Я говорю о том, что ипотечный договор  не  имеет  существенных условий.  Ведь эти  существенные условия  должны быть  именно в ипотечном договоре или ссылка на основной.   Вот я  и говорю, что в ипотечном нет , и в основном  тоже нет.    И поэтому говорю о недействительности ипотечного. Ипотечный  обеспечивает  ежемесячные  платежи, отдельно по кредиту, отдельно по процентам.   А их размера нет ни в ипотечном, ни в кредитном.    За  неисполнение чего наступит право на ипотеку?

 

Ипотечный является  самостоятельным   для оспаривания.

 

Иск   о недействительности кредитного  уже не могу.  Все , что могла уже использовала.  Глухо как в танке.

Link to comment
Share on other sites

Я не говорю о недействительности кредитного договора. Я говорю о том, что ипотечный договор  не  имеет  существенных условий.  Ведь эти  существенные условия  должны быть  именно в ипотечном договоре или ссылка на основной.   Вот я  и говорю, что в ипотечном нет , и в основном  тоже нет.    И поэтому говорю о недействительности ипотечного. Ипотечный  обеспечивает  ежемесячные  платежи, отдельно по кредиту, отдельно по процентам.   А их размера нет ни в ипотечном, ни в кредитном.    За  неисполнение чего наступит право на ипотеку?

 

Ипотечный является  самостоятельным   для оспаривания.

 

Иск   о недействительности кредитного  уже не могу.  Все , что могла уже использовала.  Глухо как в танке.

Ипотечный является самостоятельным для оспаривания в случае наличия в нем (и только в нем, учитывая его специфику) )дефектов:

 

1. У ипотекодателя в момент заключения договора ипотеки отсутствовало право собственности на передаваемое в ипотеку имущество;

2. Предмет ипотеки фактически был другим (нужно это еще доказать);

3. Нет отсылки на конкретный кредитный договор, где четко выражен финансовый актив, который обеспечивает ипотека и тому подобное.

 

Вы же ссылаетесь на то, что еще надо установить (на недействительный, как Вы считаете, кредитный договор), но при этом в исковом заявлении не просите этот факт установить, - факт недействительности кредитного договора.

 

Понимаете разницу?

 

Вы просите де-факто применить последствия недействительности кредитного договора, при этом не прося установить самого факта недействительности этого кредитного договора.

 

Ипотека недействительна вследствии недействительности основного обязательства.

 

В Вашем случае ипотечный договор не имеет самостоятельных оснований для признания его недействительным, он заключен, направлен на реальное наступление последствий.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Вы двигаетесь не в том направлении.

Если нет реальных веских оснований для недействительности, необходимо искать возможности блокирования решения суда о взыскании.

Link to comment
Share on other sites

Вы двигаетесь не в том направлении.

Если нет реальных веских оснований для недействительности, необходимо искать возможности блокирования решения суда о взыскании.

Фактически подача иска о недействительности кредитного договора и есть возможностью блокировки решения о взыскании. :)

Алекс, по иску соглашусь с Вами полностью.

Таврия, можно пробовать признавать кредитный договор недействительным (в связи с отсутствием графика), но положительной практики даже апелляционных инстанций нет.

когда Вы получали досудебное требование от банка?

возможно есть основания для применения исковой давности к требованиям об обращении взыскания на предмет ипотеки.

Если исходить из иска, то оснований для признания договора ипотеки недействительным нет (такой вывод делаю не видев документов.).

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Добрый день, у меня ситуация в следующем, ипотечный кредит в Привате, кредит брался в гривнах, спустя пол года, Приват заставил подписать доп.угоду и перевести кредит в доллары, что теперь это полный капут, при этом в договор ипотеки изменения никто не вносил, там так была гривна валюта обязательства так и есть, будет ли это основанием для подачи иска в суд и признания ипотеки прекращенной, недействительной? заранее спасибо

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, у меня ситуация в следующем, ипотечный кредит в Привате, кредит брался в гривнах, спустя пол года, Приват заставил подписать доп.угоду и перевести кредит в доллары, что теперь это полный капут, при этом в договор ипотеки изменения никто не вносил, там так была гривна валюта обязательства так и есть, будет ли это основанием для подачи иска в суд и признания ипотеки прекращенной, недействительной? заранее спасибо

Маловероятно,к сожалению

Практики ВССУнет,но нужно посмотреть документы.

Link to comment
Share on other sites

Маловероятно,к сожалению

Практики ВССУнет,но нужно посмотреть документы.

Приват, прописал что 65000грн. эквивавалентно 13000 у.е, и якобы доллары выдал на счет 2909...., при этом имеется заява на продажу валюты на межбанк со счета 2233...., но доллары мне так и никто не дал, счета никто не открывал, реальную ставку никто не сообщал

Link to comment
Share on other sites

Приват, прописал что 65000грн. эквивавалентно 13000 у.е, и якобы доллары выдал на счет 2909...., при этом имеется заява на продажу валюты на межбанк со счета 2233...., но доллары мне так и никто не дал, счета никто не открывал, реальную ставку никто не сообщал

Я же только за, пободаться с Приватом.

Нужно смотреть сам договор.

Ваши слова хорошо, но документы лучше.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи