Чуловский В.А., или "черный нотарь" - нары, тоскуя, ждут!


Recommended Posts

Давече на форуме была темка о Суперфине. Но "лавры", упс, нары Суперфина готовы с ним разделить и другие "черные нотари".

 

Итак, тушка Чуловского В.А. в студию!

 

 

На сайте лозунг: "Нотариус без выходных" http://www.kievnotarius.kiev.ua/

Постараемся сделать все возможное, шоб данный "черный нотарь" "отдохнул" на нарах без выходного пособия.

 

А вот и "труды" нотаря, которые, надеюсь вскоре по достоинству будут оценены в рамках Уголовного Кодекса Украины.

 

Незаконное переоформление права собственности на Кей-Колект

http://reyestr.court.gov.ua/Review/49202083

Позов ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сол-Істейт», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про витребування нерухомого майна задовольнити повністю.

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «Сол-істейл» (ідентифікаційний код юридичної особи 39526423, місцезнаходження: 03113, місто Київ, провулок Артилерійський, будинок 5-В) на користь ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 154, 8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 503230280000.

Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 20071241 від 17.03.2015 року приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чуловського Володимира Анатолійовича.

 

P.S. "Личное" поздравление "с нём юриса" будет отправлено нотарю-гандону через админсуд в прокуратуру

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Replies 77
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

http://reyestr.court.gov.ua/Review/45298535

З даних доводів суд убачає факт існування спору між сторонами, як Кредитором та Боржником.

Вчинення виконавчого напису нотаріусом регулюється статтями 8788 Закону України «Про нотаріат», постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1127 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства Юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

        Згідно статті 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

        Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

        Підпунктом 2.3. п.2 Глави 16 Розділу ІІ. Порядку, визначено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов'язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів із моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від Іпотекодавця, а згідно підпунктів 3.1., 3.2. п.3 Глави 16 Розділу ІІ. Порядку, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

        Безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1172.

        Відповідно до п.1 Переліку документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, а для одержання виконавчого напису додаються:

        а) оригінал нотаріально посвідченої угоди, що передбачає сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно;

        б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання.

        Відповідно до п.п.284, 286 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України заборгованість або інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.

        При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у цьому переліку.

        Одним із таких документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів відповідно до Переліку документів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 року N 1172, є нотаріально посвідчена угода, що передбачає сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно.

        При цьому, згідно п.1 цього Переліку, для одержання виконавчого напису подаються оригінал нотаріально посвідченої угоди, а також документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання.

        До матеріалів даної позовної заяви додається копія ухвали судді Рахівського районного суду Закарпатської області від 13.08.2014 року про відкриття провадження по цивільній справі № 305/1656/14-ц (провадження № 2/305/837/14) за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, копія позовної заяви від 14.07.2014 року за вих. № РІВ-07-13 та копія заперечення проти позову від 22.09.2014 року, з яких убачається про те, що заборгованість не являється безспірною.

    За таких обставин суд вважає, що заборгованість, яка виникла у зв'язку з порушенням Позивачем умов по Кредитному договору № 934 від 22.06.21007 року та по Кредитному договору № 2157 від 28.11.2007 року, на підставі яких вчинено оспорювані виконавчі написи нотаріусом, не може вважатися безспірною і такою, що не потребує додаткового доказування, а відтак і не може стягуватись шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Враховуючи дані доводи, суд вважає, що виконавчі написи вчинено з порушенням вимог чинного законодавства, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки Позивач довів відповідно до статті 60 цього ж Кодексу ті обставини, на які він посилався як на підставу своїх вимог і заперечень на підставі належних та допустимих доказів.

Відповідачі не скористались своїм правом та не виконали свого обовязку доказування та подання доказів.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

В силу приписів статті 10 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом, а суд повинен сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи.

При розгляді даної справи суд посилається на положення статей 58-59 ЦПК України, згідно яких належними є ті докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Керуючись положеннями ст.212 ЦПК України, суд оцінює всі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Інших доказів сторони суду не надали, інших доказів, які б підтверджували доводи позовних вимог, інших доводів, які б спростовували позовні вимоги позивача в суді не здобуто, а суд не наділений правом збирання таких доказів, оскільки, обовязок збирання останніх лежить на сторонах.

У відповідності до положень статті 1 ЦПК України, завданнями цивільного  судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

У звязку із цим, виходячи із матеріалів даної цивільної справи, виходячи з того, що за загальними цивільно-правовими нормами кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, в тому числі, шляхом визнання такого права, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, суд, зважаючи на всі обставини справи, в тому числі, матеріали та докази, подані позивачем, вважає за можливе позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до статті 16 ЦК України, законодавець надає невичерпний перелік способів захисту цивільних прав та інтересів. При цьому суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

У звязку із наведеним, суд вважає можливим задоволення позовних вимог в частині визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню.

В матеріалах справи містяться квитанція від 07.10.2014 року №143, з якої слідує, що позивачкою було сплачено судовий збір в сумі 243,60 гривень та квитанція від 06.10. 2014 року № 27, яка стверджує наявність витрат позивачки на правову допомогу в сумі 1000 гривень. Тому, враховуючи, що позовні вимоги задоволено, в силу приписів ст. 88 ЦПК України, з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" підлягають до стягнення на користь позивачки судові витрати, що складаються з 243,60 гривень судового збору та 1000 гривень витрат на правову допомогу.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 68101157586088212- 215223294 ЦПК України, суд,-

 

     ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Виконавчий напис Чуловського Володимира Анатолійовича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3121 від 31.08.2014 року про звернення стягнення на нежитлову будівлю магазину, загальною площею 175,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - визнати таким, що не підлягає виконанню.

Виконавчий напис Чуловського Володимира Анатолійовича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №3124 від 31.08.2014 року про звернення стягнення на автомобіль марки Тоуоta, моделі Auris, типу хетчбек легковий, номеркузова НОМЕР_3, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6, рік випуску 2007 - визнати таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути із відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" (м. Бровари, бульвар Незалежності, буд.14) на користь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканки, АДРЕСА_2 243.60 гривень судового збору та 1000 гривень витрат на правову допомогу.

Link to comment
Share on other sites

http://reyestr.court.gov.ua/Review/45162667

 

31 серпня 2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чуловським В.А. було вчинено виконавчий напис за яким ПАТ "БТА банк " у відповідності до договору факторингу від 03 квітня 2014 року відступило право вимоги за кредитним договором № 020/06к від 20.10.2006 року

У виконавчому написі зазначено, що Публічне акціонерне товариство «БТА БАНК» у відповідності до договору факторингу від 03 квітня 2014 року відступило право вимоги за кредитним договором № 020/06к від 30.10.2006 року.

З метою забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору, між Позивачем та Відкритим акціонерним товариством «Український кредитно-торговий банк» 30 жовтня 2006 року був укладений договір іпотеки, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ковальчуком С. П. та зареєстровано в реєстрі за № 4214, за умовами якого в якості забезпечення зобовязань Позивача за кредитним договором № 020/06к від 30.10.2006 року в іпотеку було передано наступне нерухоме майно, а саме:нежилі приміщення (в літ. В): з приміщення № 1 по приміщення № 12 (групи приміщень № 20а (двадцять «а») загальною площею 91,30 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності позивачу по справі ОСОБА_1 .

При вчиненні виконавчого напису ,приватним нотаріусом Чуловським В.А. не була надіслана, а відтак отримана письмова вимога нового кредитора ТОВ "Кредитні ініціативи " про усунення порушень основного зобовязання та не доведено безспірність заборгованості за кредитним договором № 020/06к від 30.10.2006 року, що є необхідною умовою відповідно до підпункту б) п. 1-1Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

Згідно п. 2.3. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, встановлює, що:

 • вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобовязання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.
 •  

Судом встановлено , що письмової вимоги від Іпотекодержателя ТОВ «Кредитні ініціативи» про усунення порушень не було надіслано на адресу Позивача.

  Враховуючи, що іпотечний договір від 30.10.2006 року є похідним від кредитного договору № 020/06к від 30.10.2006 року, при вчиненні виконавчого напису необхідно було керуватися п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», який зобовязує нотаріуса отримувати від стягувача виписку про суму заборгованості та строк її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

      При вивченні матеріалів справи встановлено , що приватному нотаріусу не була надана виписка з рахунку боржника (Позивача) де повинна міститися інформацію про суми заборгованості та строк її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості, як цього вимагає підпункт б) п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

Відтак, приватний нотаріус вчинив виконавчий напис в порушення п. 3.1. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, так як порушив умови вчинення виконавчого напису за відсутності документів, які б підтверджували безспірність заборгованості Позивача.

Відповідно, приватний нотаріусом за визначено розмір заборгованості Позивача перед стягувачем, який не відповідає дійсності.

Рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 30.05.2011 року за позовом ПАТ «БТА БАНК» до ОСОБА_1та ОСОБА_5 (поручитель за кредитним договором 020/06к від 30.10.2006 року) про стягнення грошових коштів за кредитним договором № 020/06к від 30.10.2006 року у сумі 1033949 грн. 62 коп.Позов задоволено в повному обсязі .

Вищевказане рішення суду набрало законної сили, після чого 18.11.2011 року було видано Публічному акціонерному товариству «БТА БАНК» виконавчий лист №2-70.

На підставі виконавчого листа №2-70, 29.11.2011 року старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції Диких О.О. була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження про стягнення солідарно з Позивача ОСОБА_1, ОСОБА_5на користь ПАТ «БТА БАНК» суми боргу 1033949,62 грн. 62 коп.

Відповідно до Постанови «про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу» відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції від 22.04.2013 року у ВП № 30052904, стягувачеві Публічному акціонерному товариству «БТА БАНК» було передано наступне майно, а саме:

 • земельні ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1, площею 0,1500 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в рахунок погашення боргу за початковою ціною 235715,00 грн.
 • земельні ділянки з кадастровим номером НОМЕР_2, площею 0,1533 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в рахунок погашення боргу за початковою ціною 240430,00 грн.
 • земельні ділянки з кадастровим номером НОМЕР_3, площею 0,1503 га., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, в рахунок погашення боргу за початковою ціною 235715,00 грн.

Передача майна в рахунок погашення боргу була вчинена на підставі заяви стягувача Публічного акціонерного товариства «БТА БАНК», яка надійшла до відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції 12.03.2013 року, що є правом стягувача відповідно до п. 9 ст. 62 Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином, сума виконання виконавчого провадження становить 711860,00 грн. 00 коп. із загальної суми, яка зазначена у виконавчому листі № 2-70, а саме: 1033949,62грн. 00 коп.

Одночасно згідно п. 2.1. кредитного договору № 020/06к від 30.10.2006 року строк виконання зобовязань за вищевказаним договором є 30.10.2021 рік, а не 03.04.2014 року, як зазначив приватний нотаріус Чуловський Володимир Анатолійович.

За наведеного вище, приватний нотаріус вчинив виконавчий напис в порушення вимог п. 1 та п. 1-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», який зазначає, що право звернення на заставлене майно за іпотечними договорами не можливо до закінчення строку виконання основного зобовязання.

Вчиняючи виконавчий напис, приватний нотаріус не пересвідчився, чи відповідало чинному законодавству України заміна Іпотекодержателя з Публічного акціонерного товариства «БТА БАНК» на ТОВ "Кредитні ініціативи " (стягувач), що мало відбутися на підставі договору факторингу від 30.04.2014 року, а також договору про передачу прав за іпотечними договорами від 03.04.2014 року, який укладено між Публічним акціонерним товариством «БТА БАНК» та ТОВ «Кредитні ініціативи" .

Так як, згідно п. 5.1. Глави 15 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року    № 296/5, зазначено, що:

 • нотаріус, який накладав заборону, знімає заборону відчуження майна.

Відповідно, договір іпотеки від 30.10.2006 року посвідчував приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Ковальчук С. П.

Заборона на відлучення зазначених у договорі іпотеки від 30.10.2006 року нежилих приміщень, також вчинена приватним нотаріусом Ковальчуком С. П.

Проте, діючи в супереч п. 5.1. Глави 15 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, вищевказана заборона відчуження нежилих приміщень, які вказані у договорі іпотеки від 30.10.2006 року була знята не приватним нотаріусом Ковальчуком С. П., а приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Немм О. В., що порушує встановлену п. 5 Глави 15 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, процедуру зняття заборони відчуження заставного майна.

Відповідно, заміна Іпотекодержателя з Публічного акціонерного товариства «БТА БАНК» на ТОВ «Кредитні ініціативи" (стягувач), була вчинена в порушення норм чинного законодавства , тому вимоги позову є обгрунтованими і такими ,що підлягають задоволенню .

На підставі викладеного керуючись ст. 3, ст. 51 Конституції України,     ст. 3, ст. 118 ЦПК України, ч. 1 ст. 590 ЦК Українист. 88 Закону України «Про нотаріат»ст. 20 Закону України «Про заставу», Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18 грудня 2009 року № 14, керуючись ст.ст.212-215,226 ЦПК України , суд -

                                                    вирішив :

Позов Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чуловського Володимира Анатолійовича , треті особи : Старший державний виконавець відділу ДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві Оліяр Л.І., Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна ініціатива " про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задовольнити .

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис від 31.08.2014 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чуловським Володимир Анатолійовичем, який зареєстровано в реєстрі № 3122, про звернення стягнення на нежилі приміщення (в літ. В): з приміщення № 1 (один) по приміщення № 12 (дванадцять) (групи приміщень № 20а (двадцять «а») загальною площею 91,30 (девяносто одна ціла тридцять сотих) кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (сто двадцять девять), які належать на праві власності ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи ».

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ну це мабуть "АКУЛа" от що робити з нотаріусом якого покривають усі навіть коли звернулися до комісії нотаріата по позбавлення ліцензії то відповіла якась керівник апарату?

Link to comment
Share on other sites

Давече на форуме была темка о Суперфине. Но "лавры", упс, нары Суперфина готовы с ним разделить и другие "черные нотари".

 

Итак, тушка Чуловского В.А. в студию!

c3f881ea75dat.jpg

 

На сайте лозунг: "Нотариус без выходных" http://www.kievnotarius.kiev.ua/

Постараемся сделать все возможное, шоб данный "черный нотарь" "отдохнул" на нарах без выходного пособия.

 

А вот и "труды" нотаря, которые, надеюсь вскоре по достоинству будут оценены в рамках Уголовного Кодекса Украины.

 

Незаконное переоформление права собственности на Кей-Колект

http://reyestr.court.gov.ua/Review/49202083

Позов ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сол-Істейт», третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про витребування нерухомого майна задовольнити повністю.

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю «Сол-істейл» (ідентифікаційний код юридичної особи 39526423, місцезнаходження: 03113, місто Київ, провулок Артилерійський, будинок 5-В) на користь ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 154, 8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 503230280000.

Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 20071241 від 17.03.2015 року приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чуловського Володимира Анатолійовича.

 

P.S. "Личное" поздравление "с нём юриса" будет отправлено нотарю-гандону через админсуд в прокуратуру

ПРИСОЕДИНЯЮСЬ !!!

Этим беспредельщиком необходимо заняться всерьез. Лично я теперь эту тварь в покое не оставлю! Это карманный  нотарь Кредитинов.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В плане лозунгов! оно конешна да, а вот в плане практики нет. :)

Приведённые решения при желании можно оспорить без особых усилий. Достаточно вычитать решение и сразу видны ошибки суда.

Например, решение  http://reyestr.court.gov.ua/Review/49202083 заочное, в котором суду необходимо будет исправить описки и неточности (особо не вчитывался, но ошибки есть).

В другом заочном решении http://reyestr.court.gov.ua/Review/45162667 судом применена норма, которая на момент совершения ИНН ещё не существовала и некоторые другие моменты, которые могут повлиять на отмену решений.

Вот такие вот дела.

Опаньки! Адвокат " черных нотарей" - тут как тут.

Ваши аргументы в защиту этого у..... ка , все равно что выстрел из рогатки в ответ на пулеметную очередь. 

Факты незаконности его действий уже доказаны в суде и их не изменить.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В плане лозунгов! оно конешна да, а вот в плане практики нет. :)

Приведённые решения при желании можно оспорить без особых усилий. Достаточно вычитать решение и сразу видны ошибки суда.

Например, решение  http://reyestr.court.gov.ua/Review/49202083 заочное, в котором суду необходимо будет исправить описки и неточности (особо не вчитывался, но ошибки есть).

В другом заочном решении http://reyestr.court.gov.ua/Review/45162667 судом применена норма, которая на момент совершения ИНН ещё не существовала и некоторые другие моменты, которые могут повлиять на отмену решений.

Вот такие вот дела.

 И шо? Ну ладно в первом ответчег ТОВ "Рога-копыта", а во втором -  http://reyestr.court.gov.ua/Review/45162667  - ответчег Чуловский! 

Пусть Чуловский побегает с ответом... Или шо? даст доверенность кредитинам-имбицыллам на право представлять иво ынтересы? 

Гы...

Кароч, гандонов - на кол! (сорри за мой испанский). :wub: 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ну це мабуть "АКУЛа" от що робити з нотаріусом якого покривають усі навіть коли звернулися до комісії нотаріата по позбавлення ліцензії то відповіла якась керівник апарату?

А более подробную информацию о ваших действиях можете сообщить? А кто у Вас нотариус?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Опаньки! Адвокат " черных нотарей" - тут как тут.

Ваши аргументы в защиту этого у..... ка , все равно что выстрел из рогатки в ответ на пулеметную очередь. 

Факты незаконности его действий уже доказаны в суде и их не изменить.

 

Ну там ведь тоже будет адвокат на суде, настоящий адвокат чёрных нотарей... Почему же тогда и здесь не потренироваться... с так называемым вымышленным адвокатом чёрных нотарей...

 

Про очередь пулемётную можно поподробнее... Может действительно есть супераргумент...

 

А как они доказаны в суде и почему их не изменить...?

Link to comment
Share on other sites

Рекомендовал бы Вам обратиться к юристу за разъяснениями решения судов. Так будет и удобнее и спокойнее для Вас, нервы сбережёте и перестанете ненормативную лексику в сообщениях наклацывать. :)

Своё краткое мнение я высказал выше.

Нет, к юристу нельзя. А вдруг нарвется на такого , как вы. Защищать подонка, который за деньги исполняет бандитам заказные ИНН, может только адвокат не имеющий ни совести, ни чести. Побеспокойтесь лучше о своих нервах.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Рекомендовал бы Вам обратиться к юристу за разъяснениями решения судов. Так будет и удобнее и спокойнее для Вас, нервы сбережёте и перестанете ненормативную лексику в сообщениях наклацывать. :)

Своё краткое мнение я высказал выше.

не, зачэм к юрысту? нэ надо к юрысту. К прокурору хочу обратиццо!  :D  :D  :D

Link to comment
Share on other sites

не, зачэм к юрысту? нэ надо к юрысту. К прокурору хочу обратиццо!  :D  :D  :D

 

А прокурор это разве не юрист...)))

Link to comment
Share on other sites

Нет, к юристу нельзя. А вдруг нарвется на такого , как вы. Защищать подонка, который за деньги исполняет бандитам заказные ИНН, может только адвокат не имеющий ни совести, ни чести. Побеспокойтесь лучше о своих нервах.

 

Конечно лучше не к юристу-реалисту, а к фантазёру, который будет рассказывать про золотые горы и такому даже денег за малиновый звон не жалко дать, так хочется слух поласкать... Толку никакого, но зато как приятно...) А реально готовиться к борьбе как то не хочется, зачем Вам этот тренинг с юристом-реалистом... так получается... Удивительно как то... получается...

Вы удивитесь, но защищать подонка тоже надо и он имеет на это полное право...

А ему то хоть чего за нервы беспокоиться...)))

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А прокурор это разве не юрист...)))

ну воть... дожились, назвали самого прокурора юрыстом ;-)))

Разве "юристам" продают под видом "фальшивых" - полированные алмазы с многочисленными плоскими полированнымиповерхностями, которые не требуют дальнейшей обработки для использования в ювелирных изделиях" за 701 доллар?

Link to comment
Share on other sites

не, зачэм к юрысту? нэ надо к юрысту. К прокурору хочу обратиццо!  :D  :D  :D

Маловато будет. Нужно собрать побольше доказательств его незаконных деяний да обратиться в Минюст, с требованием о лишении этого подонка лицензии, сделать ему рекламу в средствах массовой информации, что-бы люди обходили его двадцатой дорогой, и.т.д. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Чуловський В.А. + ТОВ "Кредитні Ініціативи" = ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ

Власником ТОВ КІ є офшорна Компанія "ЧІБЕЛ ЛІМІТЕД", яка зареєстрована на Кіпрі. Мета діяльності в Укріїні цієї компашки - це грабування населення України та виведення цих коштів в офшор. А це сотні мільйонів долларів США . Законність діяльності цієі організації викликає сумнів.ТОВ КІ зневажають Конституцію України та не визнають законів України. Україна для них, як і для Росії, це всього лише територія , де вони полюють і ведуть себе, як в джунглях на полюванні, де не існує ніяких писаних законів і сприяє їм у цьому Чуловський В.А.

    Чуловський В.А. будучи у зговорі с ТОВ КІ  вчиняє на їх замовлення за гроші незаконні виконавчі написи не перевіряючи  при цьому безспірність заборгованості, що є необхідною умовою відповідно Постанови Кабміну № 1172 від 29 червня 1999р., який містить вичерпні підстави для здійснення ВНН. Або ще гірше, він вчиняє незаконні нотаріальні дії знаючи, що заборгованість не може вважатися безспірною. Тобто він свідомо, за гроші, порушує вимоги норм чинного законодавства України, та не додержується порядку вчинення нотаріальних дій - свідомо порушуючи при виконанні своїх службових обовязків,гарантовані Конституцією України права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб. За гроші, плювати він хотів і на Конституцію і на всі закони разом.

     Про це  свідчать конкретні рішення судів, якими скасовано незаконні нотаріальні дії покидька Чуловського В.А., які були вчинені в порушення норм чинного законодавства. І за це прийдеться відповідати.

     Такі "чорні нотаріуси", як Чуловський В.А. по підробленим документам, незаконно оформлюють  на замовників  рухоме та нерухоме майно громадян України,  про що все частіше повідомляють в засобах масової інформації та на телебаченні. За допомогою таких покидьків, як приватний (карманний) нотаріус Чуловський шахраї продають квартири громадян, а людина про це навіть не знає. А тому ,покидьок Чуловський В.А. небезпечний для суспільства і повинен бути і буде притягнений до кримінальної відповідальності.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Маловато будет. Нужно собрать побольше доказательств его незаконных деяний да обратиться в Минюст, с требованием о лишении этого подонка лицензии, сделать ему рекламу в средствах массовой информации, что-бы люди обходили его двадцатой дорогой, и.т.д. 

 

А разве у нотариусов есть лицензии... Разве можно лишить того чего нет и быть не может...

 

А Вы думаете люди интересуются средствами массовой информации перед обращением к нотариусу или Вы думаете людям не глубоко по барабану кто будет исполнять нотариальное действие... Да и к тому же как я понимаю ему это всёравно, так как у него полно постоянных клиентов в виде различных коллекторов...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Чуловський В.А. + ТОВ "Кредитні Ініціативи" = ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ

Власником ТОВ КІ є офшорна Компанія "ЧІБЕЛ ЛІМІТЕД", яка зареєстрована на Кіпрі. Мета діяльності в Укріїні цієї компашки - це грабування населення України та виведення цих коштів в офшор. А це сотні мільйонів долларів США . Законність діяльності цієі організації викликає сумнів.ТОВ КІ зневажають Конституцію України та не визнають законів України. Україна для них, як і для Росії, це всього лише територія , де вони полюють і ведуть себе, як в джунглях на полюванні, де не існує ніяких писаних законів і сприяє їм у цьому Чуловський В.А.

    Чуловський В.А. будучи у зговорі с ТОВ КІ  вчиняє на їх замовлення за гроші незаконні виконавчі написи не перевіряючи  при цьому безспірність заборгованості, що є необхідною умовою відповідно Постанови Кабміну № 1172 від 29 червня 1999р., який містить вичерпні підстави для здійснення ВНН. Або ще гірше, він вчиняє незаконні нотаріальні дії знаючи, що заборгованість не може вважатися безспірною. Тобто він свідомо, за гроші, порушує вимоги норм чинного законодавства України, та не додержується порядку вчинення нотаріальних дій - свідомо порушуючи при виконанні своїх службових обовязків,гарантовані Конституцією України права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб. За гроші, плювати він хотів і на Конституцію і на всі закони разом.

     Про це  свідчать конкретні рішення судів, якими скасовано незаконні нотаріальні дії покидька Чуловського В.А., які були вчинені в порушення норм чинного законодавства. І за це прийдеться відповідати.

     Такі "чорні нотаріуси", як Чуловський В.А. по підробленим документам, незаконно оформлюють  на замовників  рухоме та нерухоме майно громадян України,  про що все частіше повідомляють в засобах масової інформації та на телебаченні. За допомогою таких покидьків, як приватний (карманний) нотаріус Чуловський шахраї продають квартири громадян, а людина про це навіть не знає. А тому ,покидьок Чуловський В.А. небезпечний для суспільства і повинен бути і буде притягнений до кримінальної відповідальності.

 

Я с Вами полностью согласен, но вот только я так и не понял какие конкретно решения судов об этом говорят и почему за это надо отвечать... Это могла быть ошибка... Да и решения эти завтра скасуют и всё...

Link to comment
Share on other sites

А разве у нотариусов есть лицензии... Разве можно лишить того чего нет и быть не может...

 

А Вы думаете люди интересуются средствами массовой информации перед обращением к нотариусу или Вы думаете людям не глубоко по барабану кто будет исполнять нотариальное действие... Да и к тому же как я понимаю ему это всёравно, так как у него полно постоянных клиентов в виде различных коллекторов...

он нотариус с правом регистратора как  " Коперфин" в смысле суперфин

Link to comment
Share on other sites

он нотариус с правом регистратора как  " Коперфин" в смысле суперфин

 

Что Вы этим хотите сказать...

Link to comment
Share on other sites

А разве у нотариусов есть лицензии... Разве можно лишить того чего нет и быть не может...

 

А Вы думаете люди интересуются средствами массовой информации перед обращением к нотариусу или Вы думаете людям не глубоко по барабану кто будет исполнять нотариальное действие... Да и к тому же как я понимаю ему это всёравно, так как у него полно постоянных клиентов в виде различных коллекторов...

Это сути не меняет. Он будет привлечен к уголовной ответсвенности , а его регистрационное свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью будет аннулировано согласно закона.

Нотариус может лишиться свидетельства за неоднократные нарушения действующего законодательства ( ст. 12 е) ЗУ О нотариате )

Bolt. зачем Вы защищаете и оправдываете подонка? Подонков защищают только те, кто сам способен на такие действия. Я была о Вас лучшего мнения.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Это сути не меняет. Он будет привлечен к уголовной ответсвенности , а его регистрационное свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью будет аннулировано согласно закона.

Нотариус может лишиться свидетельства за неоднократные нарушения действующего законодательства ( ст. 12 е) ЗУ О нотариате )

 

Всё правильно... Согласен...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bolt. зачем Вы защищаете и оправдываете подонка? Подонков защищают только те, кто сам способен на такие действия. Я была о Вас лучшего мнения.

 

Зря Вы так... Вы не правы, я не защищаю и тем более не оправдываю... Почему Вы так решили... Я наоборот пытаюсь Вам помочь, чтобы никто не смог Вашу позицию разбить... в реальном деле... Всегда надо для уверенности и убеждённости в чём то исходить от противного... Это залог успеха...

 

Я пытаюсь провести с Вами тренинг, понимаете...)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

     Про це  свідчать конкретні рішення судів, якими скасовано незаконні нотаріальні дії покидька Чуловського В.А., які були вчинені в порушення норм чинного законодавства. І за це прийдеться відповідати.

Я с Вами полностью согласен, но вот только я так и не понял какие конкретно решения судов об этом говорят и почему за это надо отвечать... Это могла быть ошибка... Да и решения эти завтра скасуют и всё...

 

А почему Вы мне не ответили вот на это сообщение...

Link to comment
Share on other sites

Зря Вы так... Вы не правы, я не защищаю и тем более не оправдываю... Почему Вы так решили... Я наоборот пытаюсь Вам помочь, чтобы никто не смог Вашу позицию разбить... в реальном деле... Всегда надо для уверенности и убеждённости в чём то исходить от противного... Это залог успеха...

 

Я пытаюсь провести с Вами тренинг, понимаете...)

Bolt. это Вы так оправдываетесь?Это делает Вам честь, значит понял свою ошибку. Только сильные личности способны признавать свои ошибки. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show