Поручительство по наследству


Recommended Posts

В 2008 г мы с мужем ( в законном браке) оформили ипотеку и купили квартиру. Я выступила заемщиком, муж и его сестра поручители. В 2014 муж умер, в наследство (половина ипотечной квартиры, как совместно нажитое имущество, а также другое личное имущество мужа) вступили свекровь и малолетний ребенок. 

 Подскажите, пожалуйста, передается ли в данном случае поручительство по наследству? Если да, то отвечают наследники только ипотечной квартирой или всем имуществом, полученным в наследство?

Link to comment
Share on other sites

В 2008 г мы с мужем ( в законном браке) оформили ипотеку и купили квартиру. Я выступила заемщиком, муж и его сестра поручители. В 2014 муж умер, в наследство (половина ипотечной квартиры, как совместно нажитое имущество, а также другое личное имущество мужа) вступили свекровь и малолетний ребенок. 

 Подскажите, пожалуйста, передается ли в данном случае поручительство по наследству? Если да, то отвечают наследники только ипотечной квартирой или всем имуществом, полученным в наследство?

Да, передается.

Нет, отвечают только ипотечным имуществом и только по условиям ипотечного договора и только в пределах стоимости предмета ипотеки..

 

Стаття 23. Наслідки переходу права власності на предмет

іпотеки до третьої особи

У разі переходу права власності (права господарського

відання) на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, у

тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є

дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому

випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження

майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки,

набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його

обов'язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що

існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

Якщо право власності на предмет іпотеки переходить до

спадкоємця фізичної особи - іпотекодавця, такий спадкоємець не

несе відповідальність перед іпотекодержателем за виконання

основного зобов'язання, але в разі його порушення боржником він

відповідає за задоволення вимоги іпотекодержателя в межах вартості

предмета іпотеки. 

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, а "в межах вартості предмета іпотеки" - это имеется в виду рыночная стоимость квартиры или сумма долга? Стоимость ипотечной квартиры не покрывает всей суммы долга. Могут ли в таком случае взыскать недостающую сумму ещё и за счет остального имущества? Играет какую-то роль, что в наследниках малолетний ребенок?

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, а "в межах вартості предмета іпотеки" - это имеется в виду рыночная стоимость квартиры или сумма долга? Стоимость ипотечной квартиры не покрывает всей суммы долга. Могут ли в таком случае взыскать недостающую сумму ещё и за счет остального имущества? Играет какую-то роль, что в наследниках малолетний ребенок?

Это   стоимость предмета ипотеки по которой   ее продадут. 

Если стоимость предмета ипотеки превысит долг, то остаток вернут, а если не хватит, чтобы покрыть долг, то остальные претензии будут к заемщику, а не к ипотекодателям. 

 

Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не

покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати решту

суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому законом.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/898-15/parao337#o337

 

Стаття 50. Припинення прав та вимог на предмет іпотеки після

його реалізації

Після продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах або

продажу предмета іпотеки відповідно до статті 38 цього Закону

припиняються будь-які права та вимоги інших осіб на нерухоме

майно, що було предметом іпотеки, які виникли після державної

реєстрації іпотеки за іпотечним договором, згідно з яким було

звернене стягнення на предмет іпотеки. Це правило не

застосовується у разі придбання предмета іпотеки іпотекодавцем. 

 

Стаття 38. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки

 

Ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між

іпотекодавцем і іпотекодержателем або на підставі оцінки майна

суб'єктом оціночної діяльності, на рівні, не нижчому за звичайні

ціни на цей вид майна. У разі невиконання цієї умови

іпотекодержатель несе відповідальність перед іншими особами згідно

з пріоритетом та розміром їх зареєстрованих прав чи вимог та перед

іпотекодавцем в останню чергу за відшкодування різниці між ціною

продажу предмета іпотеки та звичайною ціною на нього. ( Частина

статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3273-IV

( 3273-15 ) від 22.12.2005 )

Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки між

іпотекодержателем та іншими особами, що мають зареєстровані права

чи вимоги на предмет іпотеки, здійснюється відповідно до

встановленого пріоритету та розміру цих прав чи вимог. Решта

виручки повертається іпотекодавцю. 

 

 Ребенок еще не может быть ипотекодателем.

Но его наличие может помешать банкирам продать это имущество. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show