Определение Киевского апелляционного админсуда о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия с имуществом


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55282666

 

Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: №   826/22731/15                                          Головуючий у 1-й інстанції:   Іщук І.Ю.                                                                                                Суддя-доповідач:  Губська Л.В.

У  Х  В  А  Л  А

Іменем України

25 січня 2016 року                                                                                            м. Київ

         Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого-судді                          Губської Л.В.

суддів                                                  Ісаєнко Ю.А.,

Федотова І.В.,

при секретарі:                              Нікітіній А.В.,          

розглянувши у відкритому  судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_3 на ухвалу Окружного адміністративного суду м.Києва від 01 жовтня 2015 року по справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни, Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», про визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ОСОБА_3, звернувся до суду з даним позовом, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1. Також, позивачем подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кобелєвій Аллі Михайлівні проводити державну реєстрацію прав на вказану квартиру  та заборони ТОВ "Кей-Колект" вчиняти будь-які дії з цією квартирою.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м.Києва від 01 жовтня 2015 року у задоволенні клопотання про забезпечення позову відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій, вказуючи на порушення норм матеріального та процесуального права, просить ухвалу суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким клопотання про забезпечення позову задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.41 КАС України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає апеляційну скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України - суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Згідно ч.3 ст.117 КАС України подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.

Адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії (ч.4 ст.117 КАС України).

Для застосування заходів забезпечення адміністративного позову обов'язковою умовою є встановлення судом хоча б однієї із таких обставин: існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; неможливість захисту прав, свобод та інтересів позивача після набрання законної сили рішенням в адміністративній справі без вжиття таких заходів; необхідність докладання значних зусиль та витрат для відновлення прав позивача у майбутньому; очевидність ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Згідно з абз. 2 п. 17 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008р. N 2 "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також вказати ознаки, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Таким чином, забезпечення позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача проти несумлінних дій відповідача, що гарантує реальне виконання позитивно прийнятого рішення.

Відмовляючи в задоволенні клопотання позивача, суд першої інстанції  виходив з того, що з матеріалів справи не вбачаються обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди правам, свободам та інтересам позивача, а також те, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином може ускладнити чи зробити неможливим виконанням рішення суду, в той час, як докази наявності очевидних ознак протиправності оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень відсутні.

Разом з тим, колегія суддів не може погодитись з таким висновком суду першої інстанції, оскільки невжиття заходів, про які просить заявник, може ускладнити виконання позитивного судового рішення у разі прийняття такого, якщо відносно спірної квартири можуть бути здійсненні ще будь-які реєстраційні дії.

При цьому, колегія суддів вважає, що необхідним і достатнім способом забезпечення позову в даному випадку буде внесення в Реєстр обтяжень  інформації щодо заборони здійснення реєстраційних дій по спірній квартирі.

Відповідно до п.17 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. N 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у разі надходження до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, що набрало законної сили, уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник невідкладно реєструє таке рішення у базі даних заяв.

У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, на це саме майно, державний реєстратор невідкладно встановлює наявність (відсутність) підстав для відмови в зупиненні державної реєстрації прав та за наявності підстав для відмови приймає відповідне рішення.

В свою чергу, відповідно до ст.20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, який вчинив таку дію.

З огляду на вказане, колегія суддів вважає за необхідне виконання вказаної ухвали покласти на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєву А.М., рішення якої оскаржується у даній праві.

Керуючись ст.ст. 195, 196, 199, 202, 205, 206, 211 КАС України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 - задовольнити,  ухвалу Окружного адміністративного суду м.Києва від 01 жовтня 2015 року - скасувати.

Клопотання ОСОБА_3 про вжиття заходів забезпечення позову задовольнити частково.

До ухвалення рішення в адміністративній справі заборонити вчинення будь яких реєстраційних дій щодо квартири АДРЕСА_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

Ухвалу направити для виконання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Кобелєвій Аллі Михайлівні.

Ухвала   набирає законної сили   з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена 26 січня 2016 року.

Головуючий-суддя Л.В.Губська

Судді                                                                                                                      Ю.А.Ісаєнко

                                                                                                                               І.В.Федотов

Головуючий суддя                                                                 Губська Л.В.            

Судді:                                                                                           Федотов І.В.

                                                                                                                    Ісаєнко Ю.А.

                                                                                                                                

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...