Определение Днепропетровского окружного админсуда об обеспечении иска о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем остановки действия решения частного нотариуса


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/57033569

 

Державний герб України

       УХВАЛА

30 березня 2016 р.справа № 804/1487/16

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Чорна В.В., розглянувши в порядку ч. 1 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову, -

в с т а н о в и в:

15 березня 2016 року ОСОБА_1 через свого представника адвоката ОСОБА_2 звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.11.2015 року, згідно з яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 (Січових Стрільців) у м. Дніпропетровську за Товариством з обмеженою відповідальністю Кей-Колект.

Ухвалою суду від 30.03.2016 р. за даною позовною заявою відкрито провадження у справі, та призначено її до судового розгляду.

Разом із позовною заявою, позивачем подано заяву від 15.03.2016 р. про забезпечення адміністративного позову. 18.03.2016 р. позивач звернувся із заявою про забезпечення адміністративного позову в новій редакції, в якій просить заборонити третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» та його представникам виселяти та знімати з реєстрації мешканців, вселяти інших осіб, проникати, входити та іншим чином користуватися, володіти і розпоряджатися, в тому числі укладати договори оренди, купівлі-продажу, міни, дарування тощо відносно квартири позивача, яка знаходиться за адресою:              м. Дніпропетровськ, вул. Артема (Січових стрільців), б. 90-д, кв. 73.

В обґрунтування поданої заяви, позивач зазначив, що 02.04.2008 р. між ним та ПАТ Укрсиббанк було укладено кредитний договір № 11326098000, а також договір іпотеки             № 11326098000/11326111000/3. Пізніше  позивачем було отримано витяги з Державного реєстру правочинів, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Проте, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 26436955 від 24.11.2015 р. за ТОВ Кей Колект було зареєстровано право власності на квартиру ОСОБА_1, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема (Січових стрільців), б. 90-д, кв. 73. Вказана реєстрація була здійснена на підставі договору іпотеки № 3512 від 02.04.2008 р., укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ Укрсиббанк, на предмет якого накладено заборону відчуження, зареєстрованого разом із договором іпотеки приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Натомість, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 при перереєстрації вказаного обєкта нерухомості з позивача на ТОВ Кей Колект, грубо  порушила вимоги закону. Так, підставою для вчинення цієї реєстраційної дії став лише договір іпотеки                                        № 11326098000/11326111000/3 від 02.04.2008 р., при цьому, жодна нотаріальна дія з приводу набуття ТОВ Кей Колект права власності на вказаний обєкт нерухомого майна не вчинялась, в той час, коли п. 5.2.2. Договору іпотеки прямо передбачено, що отримання Іпотекодержателем права продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу від імені Іпотекодержателя повязано з наявністю окремого договору про задоволення вимог Іпотекодержателя у порядку, встановленому Законом України Про іпотеку. Тобто, право Іпотекодержателя на продаж заставленого майна виникає лише за наявності окремого договору. При цьому, позивач зауважує, що окремого договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, як це передбачено умовами договору іпотеки від 02.04.2008 р., позивач не укладав. Також, позивач зазначає, що при прийнятті рішення про реєстрацію права власності на квартиру за ТОВ «Кей-Колект», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 не було прийнято до уваги і не враховано, що належна позивачу квартира підпадає під дію Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», оскільки виступає предметом іпотеки за споживчим кредитом в іноземній валюті, використовується як місце постійного проживання позивача і загальна площа квартири не перевищує 140 кв. метрів, і що квартира є єдиним та постійним місцем проживання ОСОБА_1 Посилаючись на те, що в разі відчуження ТОВ «Кей-Колект» квартири на користь третіх осіб при подальшому можливому задоволенні адміністративного позову, відновлення порушених прав позивача буде унеможливлене або потребуватиме значних зусиль, часу та витрат, просив застосувати заходи забезпечення позову.

При вирішенні заявленого позивачем клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення по адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності субєкта владних повноважень.

Відповідно до ч. ч. 3 - 4 ст. 117 КАС України, адміністративний позов може бути забезпечено: 1) шляхом зупинення дії рішення субєкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржується; 2) забороною вчиняти певні дії.

З матеріалів справи станом на час розгляду клопотання позивача про забезпечення позову вбачається, що здійснення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 державної реєстрації права власності на квартиру за ТОВ Кей Колект відбулося без наявності окремого договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, що ставить під сумнів наявність у відповідача правових підстав для реєстрації права власності на належну позивачу квартиру за ТОВ Кей Колект.

За викладених обставин, суд вважає обґрунтованими посилання позивача на наявність ознак очевидної протиправності оскаржуваного рішення.

Суд також погоджується з доводами позивача про те, що належна позивачу квартира підпадає під дію Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», оскільки виступає предметом іпотеки за споживчим кредитом в іноземній валюті, використовується як місце постійного проживання позивача і загальна площа квартири не перевищує 140 кв. метрів, і що квартира є єдиним та постійним місцем проживання ОСОБА_1

З урахуванням сукупності вищевикладених обставин, суд дійшов висновку про необхідність зупинення дії оскаржуваного рішення відповідача про державну реєстрацію за ТОВ Кей Колект прав та їх обтяжень на спірну квартиру, з метою не допустити ймовірного порушення майнових та житлових прав позивача. Зазначений спосіб забезпечення позову суд вважає достатнім, оскільки зазначене рішення унеможливлює перехід права власності на вказаний обєкт нерухомого майна (його відчуження).

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення заяви позивача про забезпечення позову шляхом заборони третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» та його представникам виселяти та знімати з реєстрації мешканців, вселяти інших осіб, проникати, входити та іншим чином користуватися, володіти і розпоряджатися, в тому числі укладати договори оренди, купівлі-продажу, міни, дарування тощо відносно квартири, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема (Січових стрільців), б. 90-д, кв. 73, оскільки зазначена вимога звернута до необмеженого кола осіб та містить неконкретний спосіб виконання (іншим чином користуватися, володіти і розпоряджатися).

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України, виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 118, 160, 165 КАС України, суддя, -

у х в а л и в:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити частково.

Зупинити дію рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 № 26436955 від 24.11.2015 р. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема (Січових стрільців), б. 90-д, кв. 73 до винесення судом рішення по суті заявлених позовних вимог, та набрання ним законної сили.

У задоволенні решти заявлених у клопотанні вимог відмовити.

Згідно ч. 5 ст. 118 КАС України, в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень, допустити негайне виконання ухвали про забезпечення адміністративного позову.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та в строки, встановлені ст. 186 КАС України.

У відповідності до ч. 6 ст. 118 КАС України, оскарження ухвали про забезпечення адміністративного позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя                                             ОСОБА_5  

 

Link to comment
Share on other sites

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55244726

 

Державний герб України

     УХВАЛА

22 січня 2016 р.cправа №804/459/16

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Чорна В.В., розглянувши в порядку ч. 1 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову, -

в с т а н о в и в :

21 січня 2016 року ОСОБА_1 звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить визнати незаконними дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 щодо винесення рішення № 23168044 від 27.07.2015 р. про реєстрацію за ТОВ «Кей Колект» права власності на нерухоме майно квартиру № 131 в б. 8 по           вул. Метробудівська в м. Дніпропетровську, а також скасувати вказане рішення.

Ухвалою суду від 22.01.2016 р. за даною позовною заявою відкрито провадження у справі, та призначено її до судового розгляду.

Разом із позовною заявою, позивачем подано клопотання від 21.01.2016 р. про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії оскаржуваного рішення відповідача, а також заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо оформлення, переоформлення, реєстрації права власності  відносно квартири позивача, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Метробудівська, б. 8, кв. 131 до моменту набрання чинності рішенням по справі.

В обґрунтування поданого клопотання, позивач зазначив, що 12.10.2007 р. між ним та ПАТ «Укрсиббанк» було укладено кредитний договір № 11233931000, а також договір іпотеки № 11233931000/1. Пізніше  позивачем було отримано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, тощо, з яких вбачається, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 23168044 від 27.07.2015 р. за ТОВ «Кей Колект» було зареєстровано право власності на квартиру ОСОБА_1, яка знаходиться за адресою:                м. Дніпропетровськ, вул. Метробудівська, 8/131. Вказана реєстрація була здійснена на підставі договору іпотеки № 2387  від 12.10.2007 р., укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ «Укрсиббанк», на предмет якого накладено обтяження, зареєстроване разом із договором іпотеки приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Натомість, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 при перереєстрації вказаного обєкта нерухомості з позивача на ТОВ «Кей Колект», грубо  порушив вимоги закону. Так, підставою для вчинення цієї реєстраційної дії став лише договір іпотеки № 11233931000/1 від 12.10.2007 р., при цьому, жодна нотаріальна дія з приводу набуття ТОВ «Кей Колект» права власності на вказаний обєкт нерухомого майна не вчинялась, в той час, коли п. 5.2.2. Договору іпотеки прямо передбачено, що отримання Іпотекодержателем права продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу від імені Іпотекодержателя повязано з наявністю окремого договору про задоволення вимог Іпотекодержателя у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку». Тобто, право Іпотекодержателя на продаж заставленого майна виникає лише за наявності окремого договору. При цьому, позивач зауважує, що жодних договорів про передачу права власності або вчинення інших дій з предметом іпотеки між ним, як Іпотекодавцем, та ПАТ «Укрсиббанк» як Іпотекодержателем, та ТОВ «Кей Колект», не було здійснено. Посилаючись на очевидну протиправність оскаржуваного рішення відповідача, а також на те, що у разі відчуження ТОВ «Кей Колект» спірного майна (квартири позивача) до прийняття судом рішення по суті спору, позивач та його родина, в тому числі неповнолітня дитина, залишаться без житла, що призведе до порушення майнових прав позивача та може не лише ускладнити, але й унеможливити виконання судового рішення, просив застосувати заходи забезпечення позову.

При вирішенні заявленого позивачем клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення по адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності субєкта владних повноважень.

Відповідно до ч. ч. 3 - 4 ст. 117 КАС України, адміністративний позов може бути забезпечено: 1) шляхом зупинення дії рішення субєкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржується; 2) забороною вчиняти певні дії.

З матеріалів справи вбачається, що здійснення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 державної реєстрації права власності на предмет іпотеки за ТОВ «Кей Колект» відбулося з порушенням вимог чинного законодавства, що підтверджено результатами перевірки  Міністерства юстиції України  за скаргою ОСОБА_1, у звязку з чим також прийнято рішення про проведення планової перевірки організації його нотаріальної діяльності.

За викладених обставин, суд вважає обґрунтованими посилання позивача на наявність ознак очевидної протиправності оскаржуваного рішення.

Суд також погоджується з доводами позивача про те, що у разі відчуження ТОВ «Кей Колект», за яким оскаржуваним рішенням відповідача перереєстровано право власності на  спірне майно (квартиру позивача), цього майна до прийняття судом рішення по суті спору, позивач та його родина, в тому числі неповнолітня дитина, залишаться без житла, що призведе до порушення майнових прав позивача та може не лише ускладнити, але й унеможливити виконання судового рішення.

За викладених обставин, вимоги позивача про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного рішення відповідача № 23168044 від 27.07.2015 р. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру, яка знаходиться за адресою:                                       АДРЕСА_1, до вирішення спору по суті, є обґрунтованими, та підлягають задоволенню.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання позивача про забезпечення позову в частині заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо оформлення, переоформлення, реєстрації права власності відносно квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, до набрання чинності рішенням по справі, оскільки зазначена вимога звернута до необмеженого кола осіб та містить неконкретний спосіб виконання (заборона вчиняти будь-які дії). Крім того, зупиняючи дію оскаржуваного рішення відповідача про державну реєстрацію за ТОВ «Кей Колект» прав та їх обтяжень на спірну квартиру, суд тим самим вжив достатніх заходів для недопущення ймовірного порушення майнових та житлових прав позивача, оскільки зазначене рішення унеможливлює перехід права власності на вказаний обєкт нерухомого майна (його відчуження).

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України, виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 118, 160, 165 КАС України, суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити частково.

Зупинити дію рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 № 23168044 від 27.07.2015 р. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Метробудівська, б. 8, кв. 131 до винесення судом рішення по суті заявлених позовних вимог, та набрання ним законної сили.

У задоволенні решти заявлених у клопотанні вимог відмовити.

Згідно ч. 5 ст. 118 КАС України, в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень, допустити негайне виконання ухвали про забезпечення адміністративного позову.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та в строки, встановлені ст. 186 КАС України.

У відповідності до ч. 6 ст. 118 КАС України, оскарження ухвали про забезпечення адміністративного позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя                                            ОСОБА_4    

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...