Определение Одесского окружного административного суда об обеспечении иска о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета выселения и вселения


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56675098

 

Державний герб України

    

                               Справа № 815/988/16

УХВАЛА

24 березня 2016 року                                                                              м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Завальнюка І.В., розглянувши в порядку письмового провадження клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову у справі за його позовом до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду із вказаним позовом, в якому просить визнати протиправними дії відповідача щодо проведення реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «Кей-Колект»; визнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 16.12.2015 р. № 27141644 про реєстрацію за ТОВ «Кей-Колект» права власності на вказану квартиру; зобов'язати відповідача скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис № 12559100 від 16.12.2016 р. про реєстрацію за ТОВ «Кей-Колект» права власності на вказану квартиру та відновити попередній запис про реєстрацію права власності цієї квартири за позивачем.

23 березня 2016 р. позивач подав до суду клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом заборони ТОВ «Кей-Колект» та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо виселення ОСОБА_1 і членів його сім'ї та вселення (реєстрації місця проживання) будь-яких осіб до квартири за адресою: АДРЕСА_1 до набрання законної сили судовим рішенням по даній справі.

В обґрунтування вищевказаного клопотання позивач зазначив, що підставою для звернення позивача за судовим захистом слугувала реєстрація відповідачем за ТОВ «Кей-Колект» права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 всупереч чинного законодавства. Зокрема, зазначена квартира належить позивачу на праві власності з 2008 р. та є предметом іпотеки  за кредитними договорами, укладеними із УкрСиббанком. В жовтні 2014 р. Банком були передані права кредитора третій особі і позивач не був обізнаний про деталі правочину. В липні 2015 р. позивач звернувся до УкрСиббанку із заявою про надання реквізитів для оплати кредиту, яка залишена без відповіді. Наприкінці 2016 р. позивач дізнався, що 16.12.2015 р. відповідачем було прийнято оскаржуване рішення про реєстрацію права власності на його квартиру за ТОВ «Кей-Колект», чим фактично позбавлено права власності. При цьому такі дії відповідача прямо суперечать приписам Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». На даний час представниками ТОВ «Кей-Колект» здійснюються агресивні спроби потрапити в спірну квартиру та виставити на вулицю позивача разом із його сім'єю, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення, поясненнями представника ТОВ «Кей-Колект» та актом, підписаним сусідами від 15.03.2016 р. Отже дії відповідача свідчать про нехтування останнім вимогами законодавства та сприянні третім особам у заволодінні чужим майном. Невжиття заходів забезпечення позову може привести завдання шкоди інтересам позивача та його сім'ї.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання ОСОБА_1 обґрунтованим та підлягаючим задоволенню у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист  цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Згідно ч. 1 ст. 118 КАС України клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без  повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Із матеріалів справи вбачається, що 22.04.2008 р. між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» укладені договори №№ 1133663500, 11336606000 про надання споживчого кредиту в іноземній валюті в розмірі 100000 дол. США на придбання житла. Зобов'язання за кредитними договорами забезпечені іпотечним договором від 22.04.2008 р., предметом якого була квартира за адресою: АДРЕСА_1.

Листом ТОВ «Кей-Колект» від 05.02.2016 р. № И_5083-735871 повідомило позивача про анулювання (прощення) його кредитної заборгованості 31.12.2015 р. у зв'язку з реєстрацією за ТОВ «Кей-Колект» права власності на нерухоме майно, яким було забезпечено виконання кредитного договору, зокрема квартири за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки № 54190342 від 29.02.2016 р. вищезазначена квартира перебуває у власності ТОВ «Кей-Колект» на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кобелєвої Алли Михайлівни № 27141644 від 16.12.2015 р. В якості підстави виникнення права власності зазначено договір іпотеки № 1736 від 22.04.2008 р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського МНО Гарською В.В.

Вищезазначені обставини зумовили позивача звернутися за судовим захистом із адміністративним позовом та даною заявою про вжиття заходів забезпечення позову, оскільки позивач вважає рішення відповідача про реєстрацію права власності очевидно необґрунтованим, а також наявність підстав, які зроблять судове рішення утрудненим для виконання.

В Рішенні Конституційного Суду України № 3-рп/2003р від 30.01.2003 року зазначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Одним із головних принципів адміністративного судочинства, відповідно до ст.7 КАС України є принцип верховенства права. Відповідно до ст.3 Конституції України та ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права.

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасного законодавства України є розширення сфери судового захисту, у тому числі судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.

З аналізу ст. 117 КАС України можна зробити висновок, що метою застосування заходів забезпечення позову є, перш за все, захист прав позивача до ухвалення рішення по справі. Відповідно до положення ч.4 ст.117 КАС України адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.

Розглядаючи клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, суд, з огляду на докази, надані стороною по справі для підтвердження своїх вимог, має пересвідчитись зокрема у тому, що клопотання не є надуманим, спір поміж сторонами існує, існує також дійсна і реальна загроза невиконання рішення суду чи суттєва перешкода у такому виконанні, позов слід забезпечити саме у такий спосіб, про який просить позивач, а не якимось менш обмежувальним у правах способом для відповідачів, такий спосіб є співмірним обсягу позовних вимог, даним про особу та характер дій відповідачів, позивач має легітимну мету забезпечити саме захист своїх прав та інтересів від неправомірних дій відповідачів, а не завдати шкоди правам та інтересам відповідачів. Вирішуючи клопотання про забезпечення позову суд  має зважати на необхідний баланс процесуальних прав та обов'язкові сторін.

Аналіз обставин справи свідчить про наявність дійсного спору поміж учасниками процесу та реальність загрози виникнення суттєвої фінансової шкоди позивачу, яка полягає у втраті права власності на нерухоме майно, яке є єдиним житлом позивача та членів його сім'ї.

З огляду на матеріали справи, 15.03.2016 р. в буд. АДРЕСА_1 невідомі особи, які представилися працівниками ТОВ «Кей-Колект» та власниками квартири АДРЕСА_1, намагались проникнути в зазначену квартиру, де з 2008 р. проживає ОСОБА_1 із своєю сім'єю; погрожували останнім примусовим виселенням, зверненням в міліцію, турбували мешканців сусідніх квартир.

Зазначене підтверджується повідомленням ОСОБА_5 (який представився регіональним менеджером ТОВ «Кей-Колект») від 15.03.2016 р. о 20:25 год. до Малиновського ВП (подія № 5367381; пульт № 51; оператор Дем'янова; черговий Абдиба). Також згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.03.2016 р., ОСОБА_5 просив вжити заходи щодо встановлення осіб, які незаконно перебувають в квартирі АДРЕСА_1, та не хочуть відкривати двері власникам квартири. Відповідно до його пояснень від 15.03.2016 р. його спроби потрапити в означену квартиру обумовлені необхідністю перевірки стану квартири, яка належить ТОВ «Кей-Колект» внаслідок забезпечення зобов'язань за кредитним договором, який було укладено між ОСОБА_1 та УкрСиббанком і в подальшому відступлено право вимоги ТОВ «Кей-Колект».

Таким чином, оскільки позивачем доведено існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі, клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного  з метою запобігання будь-якого втручання у приватне життя позивача та його родини, які проживають в спірній квартирі, реєстрація права власності на яку оскаржується в межах даного спору, - підлягає задоволенню.

При цьому суд враховує, що заходи щодо забезпечення позову повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв'язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову. Застосовуючи конкретний вид забезпечення позову, суд повинен виходити із дійсного виключення цим забезпечувальним заходом утруднення або неможливість виконання рішення Забезпечення позову у вищезазначений судом спосіб відповідає критеріям розумності, обґрунтованості і адекватності, забезпечення збалансованості інтересів учасників спірних правовідносин, запобігання порушенню у зв'язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних інтересів учасників процесу та відповідають інституту забезпечення позову в адміністративному процесі.

Керуючись ст.ст. 117, 118, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову задовольнити.

Заборонити ТОВ «Кей-Колект» та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо виселення ОСОБА_1 і членів його сім'ї та вселення (реєстрації місця проживання) будь-яких осіб до квартири за адресою: АДРЕСА_1 до розгляду даної справи по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня отримання копії ухвали.

Суддя                                                                                       І.В. Завальнюк

 

                                        

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...