Определение Винницкого окружного админсуда об обеспечении иска о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия с имуществом


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/57164379

Державний герб України

      

У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

м. Вінниця

12 квітня 2016 р.                                                                    Справа № 802/383/16-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді:Бошкової Юлії Миколаївни,

за участю:

секретаря судового засідання:  Мельника Віктора Сергійовича,  

представника позивача:  ОСОБА_1,

представника третьої особи:    ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: ОСОБА_3  

до: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Кей Колект"  

про: визнання протиправним та скасування рішення

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа за позовом ОСОБА_3 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу  ОСОБА_4, третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Кей Колект" про визнання протиправним та скасування рішення.

У судовому засіданні представником позивача заявлено клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом заборони посадовим особам, які наділені повноваженнями державного реєстратора, вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації права власності на квартиру №145, що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Юності, 20/73, до набрання рішенням суду у даній справі законної сили.

Представник позивача у судовому засіданні підтримала дану заяву та просила її задовольнити.  Також пояснила, що підставою для звернення позивача за судовим захистом слугувала реєстрація відповідачем за ТОВ "Кей Колект" права власності на квартиру №145 за адресою м. Вінниця, вул. Юності, 20/73 всупереч чинного законодавства. Зокрема, зазначена квартира належить позивачу на праві власності з 2007 року та є предметом іпотеки за кредитним договором, укладеним із УкрСиббанком. У березні 2016 року позивач дізналася, що 22.12.2015 року відповідачем було прийнято оскаржуване рішення про реєстрацію права власності на її квартиру за ТОВ "Кей Колект", чим фактично позбавлено позивача права власності. При цьому такі дії відповідача прямо суперечать приписам Закону України  "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті". На даний час представниками ТОВ "Кей Колект" здійснюються агресивні спроби потрапити в спірну квартиру та виставити на вулицю позивача разом із її сім'єю та малолітньою дитиною. Отже, такі дії відповідача свідчать про нехтування останнім вимогами законодавства та сприянні третім особам у заволодінні чужим майном. Невжиття заходів забезпечення позову може привести завдання шкоди інтересам позивача та її сім'ї. Крім того додатково зазначила, що після виселення позивача та її сім'ї третя особа може вчинити дії щодо реалізації спірного майна, для повернення якого після винесення позитивного рішення у даній адміністративній справі необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.  

Відповідач у судове засідання не з'явилася, хоча належним чином повідомлялась про дату, час та місце його проведення, що підтверджується матеріалами справи. Крім того, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, свою позицію щодо заявленого позову не висловила.

Представник третьої особи у судовому засіданні заперечував щодо поданого клопотання та просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на його необґрунтованість та зазначив, що рішення про реєстрацію права власності квартири за товариством відповідає вимогам чинного законодавства. Також повідомив, що у разі забезпечення позову буде порушено право ТОВ "Кей Колект" на  реалізацію належного товариству майна та звернув увагу суду щодо дотримання балансу інтересів під час розгляду клопотання про забезпечення позову.

Беручи до уваги те, що згідно частини 3 статті 118 КАС України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань, розгляд клопотання про забезпечення позову проводиться за відсутності представника відповідача.

Так, судом встановлено, що 02.04.2007 року між ОСОБА_5 та Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" укладений договір №11135853000 про надання споживчого кредиту в іноземній валюті в розмірі 60000 дол. США на придбання житла. Зобов'язання за кредитним договором забезпечені іпотечним договором від 02.04.2007 року укладеним між ОСОБА_3 та Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк", предметом якого була квартира за адресою АДРЕСА_1.

15.03.2016 року до вказаної квартири вдерлись невідомі особи, які представились співробітниками ТОВ "Кей Колект" та повідомили позивача, що квартира належить ТОВ "Кей Колект", у зв'язку з реєстрацією за останнім права власності на нерухоме майно, яким було забезпечено виконання кредитного договору, зокрема квартири за адресою АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки №55641365 від 22.03.2016 року вищезазначена квартира перебуває у власності ТОВ "Кей Колект" на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 22.12.2015 року.

Вказані обставини зумовили позивача звернутися за судовим захистом із адміністративним позовом та даним клопотанням про вжиття заходів забезпечення позову, оскільки позивач вважає рішення відповідача про реєстрацію права власності очевидно необґрунтованим, а також наявність підстав, які зроблять судове рішення утрудненим для виконання.

У рішенні Конституційного Суду України № 3-рп/2003р від 30.01.2003 року зазначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Одним із головних принципів адміністративного судочинства, відповідно до ст.7 КАС України є принцип верховенства права. Відповідно до ст.3 Конституції України та ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права.

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасного законодавства України є розширення сфери судового захисту, у тому числі судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній   справі,   або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно   буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Із аналізу норми ч. 1 ст. 117 КАС України видно, що законодавець встановив три підстави для постановлення ухвали про забезпечення позову у справі, зокрема такими є:

- існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі;

- захист прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для  їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат;

- наявні ознаки очевидної протиправності оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності.

У п. 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" № 2 від 06.03.2008 року, Пленум надав розяснення, що в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування обставин, які б свідчили про наявність зазначених вище підстав для забезпечення позову.

Розглядаючи клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, суд, з огляду на докази, надані стороною по справі для підтвердження своїх вимог, має пересвідчитись зокрема у тому, що клопотання не є надуманим, спір поміж сторонами існує, існує також дійсна і реальна загроза невиконання рішення суду чи суттєва перешкода у такому виконанні, позов слід забезпечити саме у такий спосіб, про який просить позивач, а не якимось менш обмежувальним у правах способом для відповідачів, такий спосіб є співмірним обсягу позовних вимог, даним про особу та характер дій відповідачів, позивач має легітимну мету забезпечити саме захист своїх прав та інтересів від неправомірних дій відповідачів, а не завдати шкоди правам та інтересам відповідачів. Вирішуючи клопотання про забезпечення позову суд має зважати на необхідний баланс процесуальних прав та обов'язкові сторін.

Аналіз обставин справи свідчить про наявність дійсного спору поміж учасниками процесу та реальність загрози виникнення суттєвої фінансової шкоди позивачу, яка полягає у втраті права власності на нерухоме майно.

У судовому засіданні представник позивача звернула увагу суду на те, що 15.03.2016 року в квартиру №145, що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Юності, 20/73 вдерлися невідомі особи, які представилися працівниками ТОВ "Кей Колект", та повідомили, що дана квартира належить ТОВ "Кей Колект" та надали 1 місяць часу для виселення із квартири, оскільки власники майна мають намір її реалізувати.

Крім  того, на вимогу третьої особи ОСОБА_5, боржник по кредитному договору та чоловік позивачки, написав заяву, адресовану ТОВ "Кей Колект", в якій зобов'язався викупити викупити предмет іпотеки до 18 квітня 2016 року або виселитись зі спірної квартири.

На дане твердження представник ТОВ "Кей Колект" повідомив суду, що співробітники ТОВ "Кей Колект" дійсно намагались увійти у квартиру №145, що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Юності, 20/73, щоб перевірити стан квартири, яка належить ТОВ "Кей Колект" внаслідок забезпечення зобов'язань за кредитним договором, який було укладено  02.04.2007 року між ОСОБА_5 та Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" укладений договір №11135853000.

Таким чином, на думку суду представником позивача доведено існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам ОСОБА_3, свободам та інтересам до ухвалення рішення в даній адміністративній справі та для відновлення прав, свобод та інтересів у разі реалізації спірного нерухомого майна необхідно буде докласти значних зусиль та витрат клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного, з метою запобігання будь-якого втручання у приватне життя позивача, шляхом заборони посадовим особам, які наділені повноваженнями державного реєстратора, вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації права власності на квартиру №145, що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Юності, 20/73, до набрання рішенням суду у даній справі законної сили, підлягає задоволенню.

При цьому суд враховує, що заходи щодо забезпечення позову повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв'язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову. Застосовуючи конкретний вид забезпечення позову, суд повинен виходити із дійсного виключення цим забезпечувальним заходом утруднення або неможливість виконання рішення. Забезпечення позову у вищезазначений судом спосіб відповідає критеріям розумності, обґрунтованості і адекватності, забезпечення збалансованості інтересів учасників спірних правовідносин, запобігання порушенню у зв'язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних інтересів учасників процесу та відповідають інституту забезпечення позову в адміністративному процесі.  

Керуючись ст.ст. 117, 118, 165, 254  КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача задовольнити.

Забезпечити адміністративний позов ОСОБА_3 шляхом заборони посадовим особам, які наділені повноваженнями державного реєстратора, вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації права власності на квартиру №145, що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Юності, 20/73, до набрання рішенням суду у даній справі законної сили.

У відповідності до ч. 5 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконується в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

Копію ухвали негайно надіслати особам, які беруть участь у справі.

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала суду першої інстанції  набирає законної сили в порядку,  визначеному ст. 254 КАС України.

Відповідно до ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя            Бошкова Юлія Миколаївна

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...