Определение Винницкого окружного админ суда об обеспечении иска о неправомерности действий нотариуса по регистрации права собственности ипотекодержателя путем запрета органам регистрации осуществлять любые регистрационные действия с имуществом


Recommended Posts

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54166332

Державний герб України

      

У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

м. Вінниця

08 грудня 2015 р.                                                                    Справа № 802/3968/15-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді:Чернюк Алли Юріївни,

за участю:

секретаря судового засідання:  Павліченко Аліни Володимирівни  

представника позивача:  ОСОБА_1, ОСОБА_2

відповідача:                            не з'явився

представника третьої особи:                не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: ОСОБА_3  

до: Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу  ОСОБА_4, третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю  "КЕЙ - КОЛЕКТ"  

про: визнання неправомірним та скасування рішення

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа за позовом ОСОБА_3 до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_5 з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про визнання неправомірним та скасування рішення.

Окрім позову, позивачами було надано через канцелярію суду клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову від 04.12.2015 р. за вх. №35546 шляхом заборони посадовим особам, які наділені повноваженнями державного реєстратора, вчиняти будь - які дії по перереєстрації права власності  на квартиру №26, що знаходиться в будинку №4 по вул. Грибоєдова в м. Вінниця, Вінницької області.

Представники позивача у судовому засіданні підтримали дану заяву та просили її задовольнити.

Відповідач та третя особа в судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про дату час та місце його проведення, що підтверджується матеріалами справи.

Беручи до уваги те, що згідно частини 3 статті 118 КАС України неприбуття у судове засідання  осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань, розгляд клопотання про забезпечення позову проводиться за відсутності представника відповідача.

Вирішуючи питання щодо поданого клопотання та можливості вжиття заходів щодо забезпечення позову суд виходить з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України, питання про забезпечення адміністративного позову, про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або про скасування заходів забезпечення адміністративного позову, крім випадків, встановлених частинами першою і другою цієї статті, вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань.

Надавши оцінку доводам клопотання та письмовим доказам наявним у справі, суд дійшов висновку про наявність  підстав для задоволення  заяви про забезпечення позову у справі із наступних мотивів.

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову представники позивача вказали на наявність існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі. Також зазначив про те, що у випадку незастосування заходів забезпечення адміністративного позову у справі, для відновлення його прав та інтересів необхідно буде докласти значних зусиль.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній  справі,  або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або  для їх відновлення необхідно  буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Із аналізу норми ч. 1 ст. 117 КАС України видно, що законодавець встановив три підстави для постановлення ухвали про забезпечення позову у справі, зокрема такими є:

існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі;

захист    прав,    свобод    та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів,    або для    їх відновлення    необхідно    буде докласти значних зусиль та витрат;

наявні ознаки очевидної протиправності оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності.

У п. 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ № 2 від 06.03.2008 р., Пленум надав розяснення, що в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування обставин, які б свідчили про наявність зазначених вище підстав для забезпечення позову.

Так, позивачі у клопотанні про забезпечення позову вказали  на те, що незабезпечення позову призведе до заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам, оскільки, існують явні ознаки протиправності оскаржуваного рішення нотаріуса, котрий виступив в ролі державного реєстратора, а саме те, що позивача та його малолітнього сина незаконно, за відсутності рішення суду та без повідомлення органу опіки і піклування було знято з реєстрації, та те що ТОВ "Кей-Колект" може здійснити відчуження майна, що призведе до  істотного порушення його права та законних інтересів про що викладено безпосередньо у позовній заяві.

Отже, зважаючи на фактичні обставини справи у суду є всі підстави для забезпечення адміністративного позову так як, подальше відчуження майна може спричинити настання негативних наслідків, завдати шкоди правам та інтересам позивача.

Керуючись ст.ст. 117, 118, 165, 254  КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача задовольнити.

Забезпечити адміністративний позов ОСОБА_3 шляхом заборони посадовим особам, які наділені повноваженнями державного реєстратора, вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації права власності на квартиру № 26, що знаходиться в будинку № 4 по вул. Грибоєдова в м.Вінниця, Вінницької області до набрання рішенням суду законної сили.

У відповідності до ч. 5 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконується в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

Копію ухвали негайно надіслати особам, які беруть участь у справі.

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала суду першої інстанції  набирає законної сили в порядку,  визначеному ст. 254 КАС України.

Відповідно до ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя                  Чернюк Алла Юріївна

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...