Постановление БП-ВС о юрисдикции споров при обращении профсоюза в интересах трудового коллектива


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року

м. Київ

Справа N 910/9010/17
Провадження N 12-82гс18

Велика Палата Верховного Суду у складі:
головуючого судді Князєва В.С.,
судді-доповідача Кібенко О.Р.,
суддів Антонюк Н.О., Бакуліної С.В., Британчука В.В., Гудими Д.А., Данішевської В.І., Золотнікова О.С., Лобойка Л.М., Лященко Н.П., Прокопенка О.Б., Рогач Л.І., Саприкіної І.В., Ситнік О.М., Ткачука О.С., Уркевича В.Ю., Яновської О.Г.,

розглянула у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Фонду державного майна України

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 26 грудня 2017 року,

у справі Господарського суду міста Києва

за позовом Первинної профспілкової організації Державного науково-виробничого підприємства "Електронмаш" в особі Профспілкового комітету

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

та Фонду державного майна України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Державного підприємства "Електронмаш"

про визнання недійсним рішення

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст та підстави позовних вимог

1. В червні 2017 року Первинна профспілкова організація Державного науково-виробничого підприємства "Електронмаш" (далі - Профспілка) в особі Профспілкового комітету звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) та Фонду державного майна України (далі - Фонд) про зобов'язання відповідачів вчинити дії щодо визначення частки трудового колективу в майні Державного підприємства "Електронмаш" та визнання недійсним наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 вересня 2016 року N 1621 в частині збільшення статутного капіталу.

2. Позовні вимоги мотивовано таким. 28 вересня 2016 року Мінекономрозвитку видало наказ N 1621 (далі - Наказ N 1621, оскаржуваний наказ), яким вирішено:

- збільшити статутний капітал Державного науково-виробничого підприємства "Електронмаш" на 65 065 000,00 грн.

- перейменувати Державне науково-виробниче підприємство "Електронмаш" на Державне підприємство "Електронмаш", затвердити статут Державного підприємства "Електронмаш" (далі - ДП "Електронмаш").

3. Позов подано Профспілкою в інтересах захисту майнових прав трудового колективу ДП "Електронмаш". За твердженням позивача наказ N 1621 не містить відомостей щодо джерел формування (збільшення) статутного капіталу ДП "Електронмаш". На думку позивача, таке збільшення здійснено за рахунок 64 675 000,00 грн. які є власністю трудового колективу ДП "Електронмаш", що є порушенням прав трудового колективу, в інтересах якого діє позивач.

Короткий зміст рішень судів попередніх інстанцій

4. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17 жовтня 2017 року на підставі пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України в редакції, чинній на час прийняття ухвали, провадження у справі припинено у зв'язку з тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, а належить розглядати в порядку цивільного судочинства.

5. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26 грудня 2017 року скасовано ухвалу місцевого господарського суду від 17 жовтня 2017 року, а справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду у зв'язку з відсутністю підстав для припинення провадження у справі відповідно до пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України в редакції, що діяла на час ухвалення судового рішення, оскільки позовні вимоги стосуються визнання факту існування частки власності трудового колективу в майні підприємства, а не виділення в натурі кожному персонально члену трудового колективу, а також порушення органом управління підприємства прав трудового колективу на визначення частки в майні підприємства. Господарський суд апеляційної інстанції вказав, що позов заявлено в інтересах трудового колективу, а не в інтересах кожної окремої фізичної особи.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

6. У лютому 2018 року Фонд звернувся до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 26 грудня 2017 року, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 17 жовтня 2017 року у цій справі залишити без змін.

Рух касаційної скарги

7. Ухвалою від 12 березня 2018 року колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на підставі статті 294 Господарського процесуального кодексу України вредакції Закону України від 03 жовтня 2017 року N 2147-VIII (далі - ГПК України) відкрила касаційне провадження та призначила справу до розгляду.

8. 29 березня 2018 року справу разом із касаційною скаргою передано на розгляд ВеликоїПалати Верховного Суду згідно із частиною із шостою статті 302 ГПК України, оскільки ухвала місцевого та постанова апеляційного господарських судів оскаржені з підстав порушення правил суб'єктної юрисдикції.

9. Відповідно до частини четвертої статті 301 ГПК України справа розглянута Великою Палатою Верховного Суду у порядку письмового провадження за наявними в ній матеріалами без повідомлення учасників справи згідно з правилами чинної редакції ГПК.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

10. Фонд заперечує належність спору до підвідомчості господарських судів та обґрунтовує вимоги касаційної скарги таким.

11. Скаржник стверджує, що набуття трудовим колективом державного підприємства статусу суб'єкта права колективної власності згідно із Законом України "Про власність" було пов'язано виключно з набуттям ним статусу юридичної особи. В той час як трудовий колектив ДП "Електронмаш" не набув статусу юридичної особи. Виходячи з наведеного, Фонд доходить висновку, що трудовий колектив не є самостійним суб'єктом майново-правових відносин власності. Отже, з вимогою про визначення частки трудового колективу можуть звернутись виключно працівники державного підприємства в порядку цивільного судочинства, а не первинна профспілкова організація.

Доводи інших учасників справи

12. У відзиві на касаційну скаргу Профспілка заперечила проти доводів скаржника та зазначила, що профспілки мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів. Згідно із частиною другою статті 243 Кодексу законів про працю України (в редакції, чинній на час подання позову) держава визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. До соціально-економічних прав і свобод за твердженням позивача належить право власності (згідно із статтею 41 Конституції України).

13. З урахуванням наведеного, Профспілка доходить висновку, що вона мала право звернутись до господарського суду за захистом соціально-економічного права трудового колективу щодо визначення частки такого колективу в майні ДП "Електронмаш".

14. Позивач вважає обґрунтованими висновки суду апеляційної інстанції про те, що позовні вимоги стосуються визнання факту існування частки власності трудового колективу в майні ДП "Електронмаш", а не виділення в натурі кожному персонально члену трудового колективу. Це, на думку позивача, повністю спростовує висновки суду першої інстанції про те, що позов Профспілки подано в інтересах захисту майнових прав фізичних осіб.

15. У відзиві на касаційну скаргу ДП "Електронмаш" підтримав позицію Профспілки та зазначив, що суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що позовні вимоги стосуються визнання частки власності трудового колективу в майні підприємства, а не виділення в натурі кожному персонально члену трудового колективу. Також ДП "Електронмаш" підтримав висновки суду апеляційної інстанції про те, що спір є підвідомчим господарським судам.

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій

16. Оцінюючи доводи учасників справи та висновки судів попередніх інстанцій щодо підвідомчості справи, Велика Палата Верховного Суду доходить висновку, що справа є підвідомчою господарським судам, з огляду на наступне.

17. Відповідно до статті 1 ГПК України (в редакції чинній станом на день подання позовної заяви), підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

18. Згідно із частиною другою статті 21 ГПК України (в редакції, чинній на час подання позову) позивачами є підприємства й організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

19. Справа порушена за позовом Профспілки в інтересах трудового колективу ДП "Електронмаш". Зважаючи на зміст позовних вимог, предметом спору є приватноправові, майнові відносини (визначення частки в майні державного підприємства).

20. Трудовий колектив не є юридичною особою і не може брати участь у майнових відносинах. У певний період часу законодавство, зокрема стаття 25 Закону СРСР "Про власність СРСР", стаття 20 Закону України "Про власність", дійсно визнавало суб'єктами права колективної власності трудові колективи державних підприємств. Але при цьому члени трудового колективу спільно могли набути право власності на майно державного підприємства виключно шляхом створення юридичних осіб - підприємств чи товариств, які брали участь у процесах оренди чи приватизації майна державних підприємств (товариство покупців, товариство орендарів, колективне підприємство, орендне підприємство, господарське товариство тощо).

21. За відсутності статусу юридичної особи трудовий колектив не наділений процесуальною правоздатністю. Відповідно, Профспілка не може виступати представником трудового колективу у позовах про визнання права власності, адже не можна представляти в суді довірителя, який не наділений процесуальною правоздатністю.

22. Профспілка не може розглядатись і як представник фізичних осіб - членів трудового колективу ДП "Електронмаш". Стаття 25 Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачає, що профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства. Втім, професійна спілка може представляти члена трудового колективу - фізичну особу в цивільному процесі лише за наявності документів, що підтверджують повноваження представника (довіреності). Документи, що підтверджують представництво Профспілкою фізичних осіб - членів трудового колективу ДП "Електронмаш", надані суду не були.

23. Крім того, прибуток ДП "Електронмаш", який передавався у власність членів трудового колективу, був персоніфікованим, кожний член трудового колективу мав свій індивідуальний рахунок в системі обліку, на якому обліковувалась його частка у майні підприємства. Суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що право на частку у майні державного підприємства відповідно до вимог законодавства можуть мати лише ті члени трудового колективу, які працювали на підприємстві у відповідний період і які зазначені у витягу з особових рахунків працівників ДНВП "Електронмаш", які працювали в умовах повного госпрозрахунку і самофінансування та отримали частку доходу за період з 01.01.89 по 01.04.94, наданому позивачем. Не втрачають вони право на таку частку і після звільнення. Отже саме ці фізичні особи - працівники або колишні працівники мають право звертатися до суду з вимогою про визначення частки у майні державного підприємства, а не всі члени трудового колективу, які працюють на підприємстві на даний момент.

24. Відповідно, якщо Профспілка не є представником трудового колективу чи окремого члену трудового колективу, вона має вважатись такою, що діє від власного імені як позивач. Відповідачем у цій справі є юридична особа - ДП "Електронмаш". Отже за суб'єктним складом цей спір не має розглядатись в судах загальної юрисдикції, а підлягає вирішенню в господарських судах.

25. ВеликаПалата Верховного Суду погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що справа підлягає розгляду в порядку господарського судочинства згідно із підпунктом 1 частини першої статті 12 ГПК України (в редакції, чинній на момент подання позову) та не може розглядатись в порядку цивільного провадження судами загальної юрисдикції. З огляду на наведене постанова суду апеляційної інстанції є законною та обґрунтованою, а тому зміні чи скасуванню не підлягає.

Висновки по суті вимог касаційної скарги

26. Враховуючи межі перегляду справи в касаційній інстанції, передбачені статтею 300 ГПК України, Велика Палата Верховного Суду вважає, щодоводи, викладені в касаційній скарзі, не знайшли свого підтвердження під час касаційного провадження, зокрема, в частині підвідомчості справи судам загальної юрисдикції. У зв'язку з чим, підстави для задоволення касаційної скарги та скасування чи зміни оскаржуваної постанови відсутні.

Щодо судового збору

27. За змістом частини четвертої статті 129 ГПК України в редакції, чинній від 15 грудня 2017 року, судові витрати, пов'язані з розглядом справи в разі відмови в позові покладаються на позивача.

28. З огляду на висновок Великої Палати Верховного Суду про залишення касаційної скарги без задоволення судові витрати, понесені у зв'язку із її розглядом, покладаються на особу, яка подала касаційну скаргу.

Висновки щодо застосування норм права

29. Стаття 25 Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачає, що профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації. Втім, професійна спілка може представляти фізичну особу - члена трудового колективу в цивільному процесі лише за наявності документів, що підтверджують повноваження представника (довіреності).

30. Трудовий колектив не має статусу юридичної особи і не може виступати учасником господарського або цивільного процесу. Відповідно, професійна спілка не може виступати представником трудового колективу в господарському чи цивільному процесі, а при зверненні з позовом в інтересах трудового колективу має вважатись такою, що діє від власного імені.

Керуючись статтями 300, 301, 306, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Велика Палата Верховного Суду

ПОСТАНОВИЛА:

1. Касаційну скаргу Фонду державного майна України залишити без задоволення.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 26 грудня 2017 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В.С. Князєв Суддя-доповідачО.Р.Кібенко Судді: Н.О. Антонюк О.Б. Прокопенко С.В. Бакуліна Л.І. Рогач В.В. Британчук І.В. Саприкіна Д.А. Гудима О.М. Ситнік В.І. Данішевська О.С. Ткачук О.С. Золотніков В.Ю. Уркевич Н.П. Лященко О.Г. Яновська Л.М. Лобойко
 

Link to comment
Share on other sites

Большая палата указала, что трудовой коллектив не является юридическим лицом и не может участвовать в имущественных отношениях. В определенный период времени законодательство, в частности статья 25 Закона СССР "О собственности СССР", статья 20 Закона Украины "О собственности", действительно признавало субъектами права коллективной собственности трудовые коллективы государственных предприятий. Но при этом члены трудового коллектива совместно могли приобрести право собственности на имущество государственного предприятия исключительно созданием юридических лиц - предприятий или обществ, участвовавших в процессах аренды или приватизации имущества государственных предприятий (общество покупателей, общество арендаторов, коллективное предприятие, арендное предприятие, хозяйственное общество и т.д.).

При отсутствии статуса юридического лица трудовой коллектив не наделен процессуальной правоспособностью. Соответственно, Профсоюз не может выступать представителем трудового коллектива в исках о признании права собственности, ведь нельзя представлять в суде доверителя, который не наделен процессуальной правоспособностью.

Профсоюз не может рассматриваться и как представитель физических лиц - членов трудового коллектива ГП "Электронмаш". Статья 25 Закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" предусматривает, что профсоюзы представляют права и интересы работников в отношениях с работодателем в управлении предприятиями, учреждениями, организациями, а также в ходе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, принимают участие в работе комиссий по приватизации представляют интересы работников предприятия-должника в комитете кредиторов в ходе процедуры банкротства. Впрочем, профсоюз может представлять члена трудового коллектива - физическое лицо в гражданском процессе только при наличии документов, подтверждающих полномочия представителя (доверенности). Документы, подтверждающие представительство Профсоюзом физических лиц - членов трудового коллектива ГП "Электронмаш", предоставленные суду не были.

Соответственно, если Профсоюз не является представителем трудового коллектива или отдельного члена трудового коллектива, он считается таким, который действует от собственного имени как истец. Ответчиком в этом деле является юридическое лицо - ООО "Электронмаш". Итак по субъектному составу этот спор не должен рассматриваться в судах общей юрисдикции, а подлежит разрешению в хозяйственных судах.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...