Recommended Posts

Прошу допомогти скласти заперечення проти забезпечення позову.

Позовна Заява

про стягнення заборгованості

Відповідно до укладеного договору №_____________ від _______ відповідач отримав строковий кредит у розмірі 6000 дол.США шляхом перерахування кредитних коштів на картрахунок «приватбанк» згідно договору №__________ від ________ зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 24% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 11,05,2010 р.

Відповідно до умов договору погашення заборгованості здійснюється за графіком погашення кредиту та процентів (додатку 1 до кредитного договору)

Відповідно до умов укладеного договору, Договір складається з Заяви позичальника, Умов надання банківських послуг та правил користування платіжною карткою.

Згідно статей 526, 527, 530 Цивільного кодексу України зобов’язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

У порушення зазначених норм закону та умов договору Відповідач зобов’язання за вказаним договором належним чином не виконав.

Відповідно до частини другої статті 1054 та частини другої статті 1050 Цивільного кодексу України наслідками порушення Боржником зобов’язання щодо повернення чергової частини суми кредиту є право Заявника достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

У зв’язку з зазначеними порушеннями зобов’язань за кредитним договором Відповідач станом на 05,04,2010 року має заборгованість – 9120,29 дол.США, яка складається з наступного:

______________________

Розрахунок суми заборгованості додається.

Зобов’язання за вказаним договором забезпечено договором поруки укладеним з поручителем - ______________________ (далі відповідач 2).

Вимога, що була пред’явлена до поручителя щодо виконання забезпеченого зобов’язання, залишена без задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 526, 527, 530 Цивільного кодексу України, статтями 3, 15, 107 Цивільного процесуального кодексу України, -

«приватбанк» просить суд:

Стягнути з відповідача солідарно на користь «приватбанк» заборгованість у розмірі 9120,29 дол.США за кредитним договором №____________ та судові витрати.

ЗАЯВА

Про забезпечення позову

У зв’язку із зверненням «приватбанк» з позовною заявою до ________ та _________ ( далі відповідачі) про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 9120,29 дол.США та приймаючи до уваги, що у порушення ст.ст. 526, 527, 530 цивільного кодексу України та умов договору Відповідач зобов’язання за кредитним договором належним чином не виконав, щомісячних погашень кредиту у сумі, щомісячних погашень кредиту не здійснював, внаслідок чого виникла заборгованість за кредитом, - вважаємо, що неприйняття заходів забезпечення позову може зробити неможливим виконання рішення суду.

У відповідності зі ст. 6 Закону України « Про порядок виїзду з України і вїзду в Україну громадян України» і пункту 22 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення» від 31 березня 1995 р. №231 (далі по тексту Постанова №231) громадянину може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта/проїзного документа у разі, коли:

- Діють договірні чи інші невиконані зобов’язання, - до виконання або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов’язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

- Щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої вищезазначеної статті.

Відповідно до пункту 24 Постанови №231 у разі виявлення підстав, зазначених у пункті 22 цих правил, раніше виданий паспорт може бути тимчасово затримано або вилучено.

Згідно з 3 абзацем пункту 7 Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини» від 21 грудня 2004 року №1603 у разі, якщо один з паспортів / проїзних документів втрачений чи вилучений (зданий), відмітка про це вноситься на четверту чи п’яту сторінку того документа, що залишився в користуванні заявника (додаток 3)

Згідно пункту 25 постанови №231 у випадках, зазначених у пунктах 22 і 24 цих Правил, тимчасове затримання та вилучення паспортів /проїзних документів здійснюється за рішенням суду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст 151-153 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРИВАТБАНК просить суд:

1. Накласти арешт на майно (кошти), що належить Відповідачу та знаходиться у нього або в інших осіб:

- Нерухоме майно, що знаходиться за адресою ________________________

- Інше рухоме майно, що знаходиться за місцем реєстрації відповідача: ______________________

- Грошові кошти, що обліковуються на рахунках відповідача

1.2 Накласти арешт на майно (кошти), що належить Відповідачу 2 та знаходиться у нього або в інших осіб:

- Нерухоме майно, що знаходиться за адресою:____________

- Інше рухоме майно, що знаходиться за місцем реєстрації відповідача 2: ___________________

- Грошові кошти, що обліковуються на рахунках відповідача 2

2. Обмежити Відповідачів у праві виїзду за межі України до виконання ними своїх зобов’язань;

- заборонити відділу у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України у обл.. видачу Відповідачам паспорта/проїзного документа;

- Адміністрації Державної прикордонної служби України, вжити заходів щодо тимчасового затримання та вилучення наявних у Відповідача паспортів/проїзних документів, обмежити осіб (боржників) у праві виїзду за межі України до виконання ними своїх зобов’язань;

3. Вжити заходів для термінового виконання ухвали про забезпечення позову.

Що є на данний час:

1. В пункті 1 вказана адреса за якою я не проживаю і не зареєстрований, квартира та майно належить моїй сестрі згідно заповіту і ніяких прав я на нього не маю. Сам я із сімєю проживаю по іншій адресі і зареєстрований по ній. Квартира в якій проживаю куплена в кредит (іпотека) і по ній вже є рішення суду на стягнення заборгованості.

2. Пункт 1.2 поручитель проживає за вказаною адресою але майно йому не належить і взагалі квартира не є приватизована.

3. Головне цікавить пункт 2 щодо обмеження виїзду за кордон. На данний час в мене є укладений договір про співпрацю з закордоним підприємцем і я подаю документи на отримання візи. Це дасть мені змогу отримувати прибуткі та погашати зобовязання за кредитом, якщо я не зможу їздити за кордон то й не зможу отирмувати кошти для погашення кредиту.

4. Кредит наданий у валюті.

5. Кредитні договора складені на російській мові (фактично іноземна).

6. Позовну заяву від банку (суду) я не отримував всі матеріали передав мені поручитель.

7. Позивач до поручителя не предявляв ніякої вимоги (як зазначив в позовній заяві) і нічим це не підтвердив.

В загальному від погашення кредиту не відмовляюсь але якщо мені закриють виїзд за кордон то змоги погашати кредит не буде. З цим і прошу допомогти скласти заперечення щоб не закривали змоги перетинати кордон.

Link to comment
Share on other sites

Сошлитесь на это:

Протокол N 4

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

"Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех,

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней"

(Страсбург, 16 сентября 1963 г.)

(с изменениями от 11 мая 1994 г.)

ETS N 046

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы,

преисполненные решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в раздел I Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"), и в статьи 1, 2 и 3 первого Протокола к Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 1952 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Запрещение лишения свободы за долги

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.

Статья 2

Свобода передвижения

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства.

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную.

Link to comment
Share on other sites

Filosof_00 спасибо.

на сколько ссылка на данный протокол будет действенна на наши суды? :)

и еще, есть варианты обжаловать "позовну заяву" полностью и разорвать договор с пересмотром суммы кредита в гривну по старому курсу?

Link to comment
Share on other sites

на сколько ссылка на данный протокол будет действенна на наши суды? :)

и еще, есть варианты обжаловать "позовну заяву" полностью и разорвать договор с пересмотром суммы кредита в гривну по старому курсу?

Я думаю ссылка подействует, т.к. у Вас появится право обращения в Страцбург, а там при положительном решении судье капец.

Не видя кредитного договора, квитанций и пр. ничего конкретного сказать немогу.

Link to comment
Share on other sites

Я думаю ссылка подействует, т.к. у Вас появится право обращения в Страцбург, а там при положительном решении судье капец.

Не видя кредитного договора, квитанций и пр. ничего конкретного сказать немогу.

Кредитный договор могу отсканировать либо перепечатать и выложить - выкладывать?

Оплата была только одна потом кризис рухнул на голову :(

Link to comment
Share on other sites

Кредитный договор могу отсканировать либо перепечатать и выложить - выкладывать?

Оплата была только одна потом кризис рухнул на голову :(

Показывай.
Link to comment
Share on other sites

Кредитный договор могу отсканировать либо перепечатать и выложить - выкладывать?

Оплата была только одна потом кризис рухнул на голову :(

Приват всегда просит много и однотипно,

в основном суды не удовлетворяют их заявления об обеспечении иска.

Link to comment
Share on other sites

Приват всегда просит много и однотипно,

в основном суды не удовлетворяют их заявления об обеспечении иска.

В основном может и так но есть еще и привязка по регионах, что приняли в одном регионе не факт, что также примут в другом. Да и грамотно обосновать все это уже половина дела в чем я собственно и нуждаюсь.

Link to comment
Share on other sites

2 варианта: или недействительность и ваши платежи вам вернутся, но вы останетесь должны 6000 долларов. или перевод в гривну и вы оплатите проценты, штраф, пеню исходя из того, что вы брали доллар по старому курсу.
Link to comment
Share on other sites

2 варианта: или недействительность и ваши платежи вам вернутся, но вы останетесь должны 6000 долларов. или перевод в гривну и вы оплатите проценты, штраф, пеню исходя из того, что вы брали доллар по старому курсу.

а какой вариант лучше?

если делать по первому пункту выходит что я должен оплатить общую сумму приблизительно 48000 грн. и все?

если по второму то получается приблизительно 46000 грн., при этом пока я буду постепенно платить эту сумму проценты, штрафы, пени будут насчитывать или если договор уже закончился то и расти дальше некуда?

какой вариант более реальный к исполнению?, а то везде читаю, что суды не берут ничего во внимание и обязывают выплачивать так как хотят банки, а не заемщики.

П,С, у меня там еще поручитель привязан но договора его нету на руках :)

Link to comment
Share on other sites

а какой вариант лучше?

если делать по первому пункту выходит что я должен оплатить общую сумму приблизительно 48000 грн. и все?

если по второму то получается приблизительно 46000 грн., при этом пока я буду постепенно платить эту сумму проценты, штрафы, пени будут насчитывать или если договор уже закончился то и расти дальше некуда?

какой вариант более реальный к исполнению?, а то везде читаю, что суды не берут ничего во внимание и обязывают выплачивать так как хотят банки, а не заемщики.

П,С, у меня там еще поручитель привязан но договора его нету на руках :)

1. 6х8=48. это верно.

2. По второму варианту пеня и штрафы будут насчитываться.

Каждый выбирает свой вариант. Я иду по недействительности, некоторые другие идут по мнимости. Как кому нравится. Какой вариант более реальный? Затрудняюсь ответить. На всю донецкую область только 3 судьи из 30 рассматриваемых дел пошли против системы за народ. Можешь легко подсчитать шансы с учетом аппеляции и касации. 0,1%, хотя все зависит от юриста.

Ты бы лучше движемое,недвижимое переоформил сейчас с себя, с жены, и с поручителя и его жены.

К слову, Я играя в покер стал понимать, что не важно какое количество моих шансов - судьба сама решит, что у меня будет на руках. На долларе написано: Удача улыбается смелым. Так, что у меня процент выигрешей превышает процент проигрышей, при том, что шансов 0,1%.

Link to comment
Share on other sites

1. 6х8=48. это верно.

2. По второму варианту пеня и штрафы будут насчитываться.

Каждый выбирает свой вариант. Я иду по недействительности, некоторые другие идут по мнимости. Как кому нравится. Какой вариант более реальный? Затрудняюсь ответить. На всю донецкую область только 3 судьи из 30 рассматриваемых дел пошли против системы за народ. Можешь легко подсчитать шансы с учетом аппеляции и касации. 0,1%, хотя все зависит от юриста.

Ты бы лучше движемое,недвижимое переоформил сейчас с себя, с жены, и с поручителя и его жены.

К слову, Я играя в покер стал понимать, что не важно какое количество моих шансов - судьба сама решит, что у меня будет на руках. На долларе написано: Удача улыбается смелым. Так, что у меня процент выигрешей превышает процент проигрышей, при том, что шансов 0,1%.

тогда в принципе лучше первый вариант :)

вся моя недвижимость в данный момент и так в залоге (ипотека), уже был суд и конечно не в мою пользу :(

у поручителя в собственности ничего нету и пока не женат хотя собирается.

помоги пожалуйста правильно составить петицию в суд что бы как минимум меня не лишили права на свободное пересечение границы ну а максимум как получится :)

Link to comment
Share on other sites

тогда в принципе лучше первый вариант :)

вся моя недвижимость в данный момент и так в залоге (ипотека), уже был суд и конечно не в мою пользу :(

у поручителя в собственности ничего нету и пока не женат хотя собирается.

помоги пожалуйста правильно составить петицию в суд что бы как минимум меня не лишили права на свободное пересечение границы ну а максимум как получится :)

Воспользуйтесь данной веткой форума http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showforum=9.
Link to comment
Share on other sites

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1379

Определение апелляционного суда Запорожской области об отмене обеспечения иска ОТП банка в части запрета выезда за границу, в связи с необходимостью заграничных командировок ответчика

Link to comment
Share on other sites

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1379

Определение апелляционного суда Запорожской области об отмене обеспечения иска ОТП банка в части запрета выезда за границу, в связи с необходимостью заграничных командировок ответчика

Спасибо большое! По данной ссылке решение по поручителю, а вот как мне это все написать как для ответчика?

Link to comment
Share on other sites

Спасибо большое! По данной ссылке решение по поручителю, а вот как мне это все написать как для ответчика?

так же

вместо поручителя ответчика подставьте

все просто

а Вам что уже запретили выезд за границу?

тоесть удовлетворили заявление об обеспечении иска?

Link to comment
Share on other sites

так же

вместо поручителя ответчика подставьте

все просто

а Вам что уже запретили выезд за границу?

тоесть удовлетворили заявление об обеспечении иска?

пока еще не запретили, 30 числа будет предварительный суд, вот там и хочу сразу обжаловать, а то мало ли что. кстати кредит брал как предприниматель.

договор сотрудничества с заграницей на меня оформлен, сегодня сдал доки на визу. на руках контракт о сотрудничестве, можно его предоставить в суде как доказательство, что это вариант получения мной прибыли и соответственно выплаты долга по кредиту?

Link to comment
Share on other sites

пока еще не запретили, 30 числа будет предварительный суд, вот там и хочу сразу обжаловать, а то мало ли что. кстати кредит брал как предприниматель.

договор сотрудничества с заграницей на меня оформлен, сегодня сдал доки на визу. на руках контракт о сотрудничестве, можно его предоставить в суде как доказательство, что это вариант получения мной прибыли и соответственно выплаты долга по кредиту?

я думаю, что суду уже до фени будет банк использует свое право согласно договора на взыскание

именно этот договор это доказательство, что Вас не ограничат для выезда за границу

+ к тому, что написал Философ по конвенции

Link to comment
Share on other sites

я думаю, что суду уже до фени будет банк использует свое право согласно договора на взыскание

именно этот договор это доказательство, что Вас не ограничат для выезда за границу

+ к тому, что написал Философ по конвенции

не совсем понял, что Вы написали. можно со знаками препинания? :)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • 2 weeks later...

немного не по теме. А как вообще можно узнать-есть запрет на выезд за кордон или нет? Как-то не очень нравится перспектива купить билет долларов за 700 и в аэропорту развернуться и ехать домой.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Практикующие юристы, как скоро, по вашему мнению, банк сможет добиться через исполнительную службу запрета выезда за границу должникам?

11.04.2011 оглашена резолютивная часть решения "ВЗЫСКАТЬ". 21 мая 2011 планируется командировка за рубеж (Россия).

До этого времени успеют "запретить"?

Каким образом можно не допустить такого запрета? Например, начать частично выполнять решение суда- уплачивать сколько позволяют возможности, в том числе и после открытия производства.

Из ЗУ "Про выкон. пров." следует, что исполнитель ИМЕЕТ ПРАВО обратиться в суд с заявлением о запрете, в случае уклонения должника от выполнения решения. Если в семидневный срок после получения постановы об открытии производства вести активное сотрудничество с исполнителем, не морозиться, показывать желание выполнять решение: например, платежки на определенные суммы, ппппредложение заключить мировое соглашение с банком, то будет ли это свидетельствовать о том, что должник не уклоняется от выполнения решения?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...