Recommended Posts

Пенсионный фонд по итогам проверки незаконно начислил штраф. В первой инстанции суд пфу отказал в удовлетворении на основании статьи ХК. ПФУ подал апеляцию в которой говорится о том, что ПФУ не подчиняется статьям ХК. Так ли это и если есть подобные решения где против ПФУ применяется ХК, пожалуста покажите.

Link to comment
Share on other sites

Бред какой то! У пенсиков совсем толковые юристы вымерли!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у

тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку

діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку

набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі -

підприємства та організації), мають право звертатися до

господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю

господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних

прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття

передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання

правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до

господарського суду мають право також звертатися державні та інші

органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької

діяльності.

Угода про відмову від права на звернення до господарського

суду є недійсною.

Стаття 4-5. Судові рішення

Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття

обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал,

постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються

іменем України.

Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів

тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими

законами України.

Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.

ЧЕГО ЖЕ БОЛЕЕ??????

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...