Встречный Иск банку


Recommended Posts

У меня потребительский валютный кредит с ИндЭкс Банком с июля 2007г. Банк подал Иск о стягненн1 заборгованност1

Обратилась за помощью к юрфирме. Получила в ответ:

Сделав анализ присланных Вами документов, предлагаю следующее:

1.Подать иск о конвертации валюты по кредитному договору. Курс конвертации 6,50грн

2.Провести следующее суд.заседание с подачей опровержений к иску заявленному банком

3.После проведенного заседания подать ходатайство об обьединении дел и слушать в дальнейшем совместно с банком обьединенные иски

4Подать документы в банк с предложением конвертации, при отказе банка подать иск о расторжении договора с банком. Иск о признании договора недействительным подать нельзя в связи с соответствующим пунктом кредитного договора

Вот уже неделю читаю сайт Антирейд и не встречаю обсуждение такой схемы. Я - 1,5 года, до февраля 2009г., исправно выполняла свои обязательства по договору. Прошу помочь по написанию встречного Иска, особенно у тех, что имеет практику с конвертацией или с ИндЭксбанком. Очень нужно. Помогите!!!

post-9774-1302951504_thumb.jpg

post-9774-1302951661_thumb.jpg

post-9774-1302951800_thumb.jpg

post-9774-1302951937_thumb.jpg

post-9774-1302952227_thumb.jpg

post-9774-1302952442_thumb.jpg

post-9774-1302954651_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

У меня потребительский валютный кредит с ИндЭкс Банком с июля 2007г. Банк подал Иск о стягненн1 заборгованност1

Обратилась за помощью к юрфирме. Получила в ответ:

Сделав анализ присланных Вами документов, предлагаю следующее:

1.Подать иск о конвертации валюты по кредитному договору. Курс конвертации 6,50грн

2.Провести следующее суд.заседание с подачей опровержений к иску заявленному банком

3.После проведенного заседания подать ходатайство об обьединении дел и слушать в дальнейшем совместно с банком обьединенные иски

4Подать документы в банк с предложением конвертации, при отказе банка подать иск о расторжении договора с банком. Иск о признании договора недействительным подать нельзя в связи с соответствующим пунктом кредитного договора

Вот уже неделю читаю сайт Антирейд и не встречаю обсуждение такой схемы. Я - 1,5 года, до февраля 2009г., исправно выполняла свои обязательства по договору. Прошу помочь по написанию встречного Иска, особенно у тех, что имеет практику с конвертацией или с ИндЭксбанком. Очень нужно. Помогите!!!

Что за новость?

какой пункт не позволяет подать на недействительность договора?

Если такой пункт и есть, то он ничтожный в силу ст. 55 КУ, ст. ст. 16, 27 ГКУ.

О конвертации по курсу 6, 50 какие основания?

кто-то встречал практику по такому??? :blink:

НЕ НАШЕЛ НИ ОДНОГО ПУНКТА В ДОГОВОРЕ, КОТОРЫЙ ЗАПРЕЩАЕТ ПОДАВАТЬ ИСК НА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

В договоре отсутствует пункт, что Все валютные риски несете вы.

Link to comment
Share on other sites

Що це за такий документ на підтвердження заборгованості надав банк ?

Не погоджуйтесь з сумою боргу, нехай надають первиині бугалтерські документи (квитанції, платіжки) з мокрими печатками на підставі яких необхідно рахувати отримання і погашення і лише тоді можно встановити істинну заборгованість

І хто такий начальник управління стягнень і яке він має право підписувати розрахунок заборгоаваност - він же не бухгалтер !

Згідно ЗУ Про бугалтерський облік взаєморозрахунки між сторонами можуть підтверджуватись лише первинними бугалтерськими документами

Банки, як правило значно завищують реальну заборгованість

Таким чином ви їм довго бможете компасувати мозги а в кінці клопотання про проведення фінансово-бугалтерської експертизи

Link to comment
Share on other sites

Що це за такий документ на підтвердження заборгованості надав банк ?

Не погоджуйтесь з сумою боргу, нехай надають первиині бугалтерські документи (квитанції, платіжки) з мокрими печатками на підставі яких необхідно рахувати отримання і погашення і лише тоді можно встановити істинну заборгованість

І хто такий начальник управління стягнень і яке він має право підписувати розрахунок заборгоаваност - він же не бухгалтер !

Згідно ЗУ Про бугалтерський облік взаєморозрахунки між сторонами можуть підтверджуватись лише первинними бугалтерськими документами

Банки, як правило значно завищують реальну заборгованість

Таким чином ви їм довго бможете компасувати мозги а в кінці клопотання про проведення фінансово-бугалтерської експертизи

Перешерстив ЗУ "Про бухгалтерський облік", не знайшов... Не підкажете статтю закону?
Link to comment
Share on other sites

:rolleyes: Спасибо! Это мысль!!!

Ось:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 11 травня 2000 року N 1707-III,

від 8 червня 2000 року N 1807-III,

від 22 червня 2000 року N 1829-III,

від 9 лютого 2006 року N 3422-IV,

від 8 липня 2010 року N 2457-VI,

від 2 грудня 2010 року N 2756-VI

(З 17 червня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 15 лютого 2011 року N 3024-VI)

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Link to comment
Share on other sites

http://arbitr.gov.ua/docs/28_3070709.html

... чинним законодавством акту звірки взаєморозрахунків не надано юридичної сили доказу наявності обов'язку сплатити грошові кошти або ж відсутності такого обов'язку, а у розумінні ст.ст. 9,10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вказаний акт є зведеним обліковим документом, який відображає загальну суму заборгованості, та фіксує стан розрахунків між сторонами, але сам по собі не породжує будь-яких прав та обов'язків сторін, в той час як зобов'язання сторін підтверджуються первинними документами...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show