исполнительная надпись нотариуса


Recommended Posts

Добрый день!

Если кто сталкивался в своей практике, изложите последовательность аргументации с ссылками на нормативные акты, касательно того, что исполнительная надпись нотариуса должна соответствовать требованиям ст.203, 215 ГК Украины.

С уважением,

Серый.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Если кто сталкивался в своей практике, изложите последовательность аргументации с ссылками на нормативные акты, касательно того, что исполнительная надпись нотариуса должна соответствовать требованиям ст.203, 215 ГК Украины.

С уважением,

Серый.

Исполнительная надпись нотариуса в каком случае? И как может надпись регулироваться статьями по недействительности правочину?
Link to comment
Share on other sites

Исполнительная надпись нотариуса в каком случае? И как может надпись регулироваться статьями по недействительности правочину?

в любом случае ИНН не должна противоречить ст.203, 215 ГКУ.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 листопада 2010 року м. Київ

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі:

головуючого Гуменюка В.І.,

суддів: Балюка М.І., Данчука В.Г.,

Луспеника Д.Д., Мазурка В.А.,

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом закритого акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі – ЗАТ «ОТП Банк») до ОСОБА_3, ОСОБА_4, які діють від свого імені та в інтересах неповнолітніх дітей: ОСОБА_5 й ОСОБА_6, ОСОБА_7, третя особа – служба у справах дітей Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради Донецької області, про виселення з жилого приміщення та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ЗАТ «ОТП Банк», Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції (далі – Приморського ВДВС Маріупольського МУЮ), філії «Донецький аукціонний центр державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів», приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_8, приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_9, про визнання виконавчого напису, акта відділу державної виконавчої служби про реалізацію предмета іпотеки та свідоцтва про придбання нерухомого майна недійсними й за позовом ОСОБА_4 до ЗАТ «ОТП Банк», ОСОБА_3 про визнання договору іпотеки недійсним за касаційною скаргою ОСОБА_3, до якої приєдналася ОСОБА_4 , на рішення Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 12 березня 2009 року та ухвалу апеляційного суду Донецької області від 7 травня 2009 року,

в с т а н о в и л а:

...

Суд апеляційної інстанції погодився з такими висновками суду першої інстанції, уточнивши судове рішення тим, що посилання суду першої інстанції на те, що виконавчий напис нотаріуса, акт про реалізацію предмета іпотеки та свідоцтво про придбання нерухомого майна не є правочинами й на них не поширюються вимоги ст. 215 ЦК України, є помилковим.

...

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_3, до якої приєдналася ОСОБА_4, задовольнити частково.

Рішення Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 12 березня 2009 року та ухвалу апеляційного суду Донецької області від 7 травня 2009 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий В.І. Гуменюк

Судді: М.І. Балюк

В.Г. Данчук

Д.Д. Луспеник

В.А. Мазурок

определение

Link to comment
Share on other sites

в любом случае ИНН не должна противоречить ст.203, 215 ГКУ.

Ну тоесть вам нужно оспорить законность надписи нотариуса на ваше ипотечное или залоговое имущество?
Link to comment
Share on other sites

Глава 16. Правочини (202-236) › § 1. Загальні положення про правочини(202-214)

Стаття 202. Поняття та види правочинів

Втр, 11/25/2008 - 12:40 — Jurist

1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила.

Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами.

4. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

5. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні правила про зобов'язання та договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину.

1. Правочин — це дія суб'єктів цивільного права, спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. При цьому вона може бути водночас підставою припинення одного правовідношення та виникнення іншого правовідношення.

Правочини відрізняються від інших юридичних фактів такими особливостями:

По-перше, правочини є вольовими актами. Вольовий характер дій виражається в тому, що суб'єкти права, здійснюючи правочин, прагнуть досягти певного правового результату. Цим правочини відрізняються від такого виду юридичних фактів, як події.

По-друге, правочини завжди є правомірними діями. Це випливає з класифікації юридичних фактів і місця правочинів у цій класифікації, де вони виступають як протилежність правопорушенням.

По-третє, правочини завжди є діями суб'єктів цивільного права. Цим вони відрізняються від адміністративних актів.

По-четверте, воля в правочинах завжди спрямована саме на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Цим вони відрізняються від юридичних вчинків, де волевиявлення також може бути наявним, але не спрямованим на створення юридичних наслідків.

По-п'яте, правочини опосередковують динаміку цивільних правовідносин. Цим вони відрізняються від такого виду юридичних фактів, як юридичні стани (акти цивільного стану).

2. В частині 2 ст. 203 ЦК визначаються види правочинів залежно від числа сторін, які беруть участь у правочині. Вони поділяються на одно-, дво- або багатосторонні.

Одностороннім є правочин, для здійснення якого досить волевиявлення однієї сторони (видання довіреності, складання заповіту).

Двосторонній правочин являє собою зустрічні волевиявлення двох сторін, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Найбільш поширеними двосторонніми правочинами, для яких характерне узгоджене волевиявлення двох сторін є договори.

Договорами є також багатосторонні правочини, тобто такі правочини, в яких беруть участь три і більше сторони. Прикладом такої угоди є договір про сумісну діяльність. Слід звернути увагу на те, що в цьому договорі волевиявлення сторін має двояку природу. З одного боку, це взаємне волевиявлення щодо встановлення договору між учасниками. З іншого, — має місце спільне волевиявлення, спрямоване на досягнення спільної мети. Слід відрізняти багатосторонні правочини від двосторонніх, де на одній із сторін виступає множинність осіб.

3. У науці цивільного права існує декілька класифікацій правочинів із різних підстав.

Залежно від наявності або відсутності обов'язку сторін надавати зустрічне матеріальне відшкодування правочини поділяють на сплатні і безоплатні.

У безоплатних правочинах обов'язок здійснити матеріальні витрати має тільки одна із сторін. Інша сторона не обтяжена будь-якими обов'язками. Прикладом може бути договір дарування, в якому одна сторона безоплатно передає майно у власність іншій стороні.

Сплатні правочини характерні наявністю зустрічного майнового еквіваленту. Наприклад, у договорі купівлі-продажу одна сторона передає майно, але замість нього отримує його вартість.

Залежно від моменту, з якого правочини вважаються укладеними, вони поділяються на реальні і консенсуальні.

Консенсуальним є правочин, у якому для настання правових наслідків досить досягнення сторонами угоди з усіх істотних умов. З моменту досягнення угоди правочин вважається укладеним. У його сторін виникають відповідні права і обов'язки. Так, досягнення сторонами договору купівлі-продажу згоди щодо предмета і ціни, породжує обов'язок продавця передати річ у власність покупця і зустрічний обов'язок покупця сплатити певну грошову суму.

Для реального правочину необхідне передання речі, однієї згоди сторін недостатньо. Поки вона не відбудеться, правочин не вважається укладеним. Прикладом реального правочину є договір позики. Доки гроші не передані позичальнику, права і обов'язки у сторін не виникають. Отже, обіцянка дати гроші у позику не означає, що потенційний позичальник набуває права вимагати виконання цієї обіцянки.

Слід звернути увагу на те, що оскільки в консенсуальних правочинах момент укладення і момент виконання не збігаються, а в реальних — збігаються, то консенсуальні угоди завжди є взаємними, а реальні — односторонніми.

Залежно від значення підстави (мети) правочину для його дійсності, угоди поділяються на абстрактні і каузальні.

Правочини, в яких визначено підстави їх укладення, називаються каузальними. До них належить більша частина цивільно-правових угод (купівля-продаж, доручення, зберігання тощо).

Абстрактними вважаються правочини, у яких не визначено підстави їх здійснення. Найбільш яскравим прикладом абстрактного правочину є видання векселя. Вексель містить зобов'язання однієї особи сплатити певну грошову суму іншій особі, але при цьому не мають значення підстави, з яких було видано вексель: чи була позика, чи купівля-продаж, чи ще щось.

Залежно від наявності вказівки на строк встановлення прав і обов'язків, правочини бувають строковими і безстроковими.

У безстрокових правочинах не визначається ні момент вступу в дію, ні момент припинення. Такий правочин, як правило, негайно набирає чинності і припиняється на вимогу однієї із сторін (наприклад, договір майнового найму, укладений на невизначений термін).

Строковими є правочини, у яких визначено момент виникнення у їх сторін прав і обов'язків, тривалість існування зобов'язання, момент припинення тощо.

Від строкових необхідно відрізняти умовні правочини, у яких виникнення, зміна або припинення прав і обов'язків пов'язується з настанням якоїсь події. Для того, щоб правочин був визнаний умовним, ця подія має бути в майбутньому і до того ж невідомо, настане вона чи ні.

Умовні правочини відрізняються від строкових тим, що строк настає завжди, а умова може статися, а може і не статися.

Умова в правочинах може бути відкладальною або скасувальною.

Якщо виникнення прав і обов'язків пов'язують із настанням якоїсь події, то умова є відкладальною.

Якщо настання події припиняє права і обов'язки, то вона називається скасувальною.

У літературі відокремлюють також інші види угод: фідуціарні (такі, що мають довірчий характер, внаслідок чого втрата довіри може спричинити розірвання договору в дносторонньому порядку — доручення, комісія і т. ін.), біржові (що укладаються на біржах відносно біржових товарів) та ін.

ВНН - юр дия особи....

Link to comment
Share on other sites

Ну вот лежит передо мною напис нотариуса. Исходя из его текста не пойму каким образом к нему приклеить

203. 215

А зачем Вам приклеивать недействительность (ст. 215)? Если оспаривание нотариального напису четко регламентировано специальным законом "про нотариат"

Софи написала правильно, что нотариальный надпись - это правочин.

Но не смотрите на саму бумажку, зачем вам она нужна, нужно обжаловать именно предыдущее действие, а не сам документ.

Т.е. действие должностного лица (нотариуса), которое его неправомерно вынесло.

Нотариальный напис, а точнее номер реестра, это только письменное доказательство (факт) этих неправомерных действий.

Так як дія приватного нотаріусу була спрямована на набуття прав та обов’язків щодо цивільного права користування іпотечним майном, що є житлом, в якому проживає малолітня дитина.

Адже згідно ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

И соответственно

Статтею 34 ЗУ «Про нотаріат» вчинення нотаріального напису включено в перелік нотаріальних дій. Отже вчинення нотаріального напису є нотаріальною дією.

Поэтому недействительность нотариальной надписи, как бы не имеет практического применения, зато имеет практическое применение в части признания ИНН не подлежащей исполнению, что, в принципе, по сути и есть той самой недействительностью.

згідно ст. 20 Закону України Про нотаріат право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти. Тобто не є обов’язковим захист своїх прав виключно власником іпотечного майна.

Цепляйтесь за слово "ДІЯ", действие....

Link to comment
Share on other sites

Спасибо всем откликнувшимся, но к сожалению аргумантация sofi для нашего самого гуманного суда, что одновременно не мешает ему быть твердолобым :rolleyes: не является убедительной :(

Суть дела такова.

Юр.лицо взяло кредит, имущественными поручителями по данному кредиту выступили 3 физ.лица заключив с банком договора ипотеки.

01.01.2009 Юр.лицо признано хоз.судом банкротом, назначен ликвидатор и началась процедура банкротства. Банк будучи конкурсным кредитором не подал свои требования в месячный срок и не заявил свои требования в процессе банкротства, однако 01.05.2009 (спустя 4 месяца с момента вынесения постановления о признании должника банкротом) Банк обратился к нотариусу и последним были совершены 3 исполнительные надписи на удовлетворение требований Банка по просроченному кредиту за счет реализации предметов ипотеки, период указанный в ИНН за который взыскивается сумма долга по 01.05.2009.

физ.лица - имущественные поручители соответственно подали иски о признании исполнительной надписи такой, что не подлежит исполнению, в связи с тем что она противоречит ст.203, 215 ГКУ, ст.23 ЗУ О банкротстве.

Краткая аргументация иска следующая.

Стаття 215ГКУ. Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Стаття 203ГКУ. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом

1. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута;

С момента признания должника банкротом прекращается начисление процентов и иных финансовых санкций, однако не смотря на это банк на протяжении 4-ех месяцев со дна признания должника банкротом продолжал начислять проценты и штраф за несвоевременное погашение кредита, следовательно содержание ИНН в части взыскиваемой суммы противоречит ст.23 ЗУ О банкротстве, а в соответствии с ст.203 ГКУ содержание сделки не может противоречить актам гражданского законодательства в т.ч. и ЗУ О банкротстве.

Где-то так. :)

Но суд склонен к тому, что истцы не могут ссылаться на ст.203, 215 ГКУ, при признании исполнительной надписи такой, что не подлежит исполнению. Один судья озвучил: "Вот когда будете обжаловать ИНН как правочин, вот тогда..." что он имел в виду до сих пор я так и не понял, наверно он и сам не понял что сказал ;)

Теперь и гадаю как нашим гуманным разжевать чтоб они осмыслили...

Link to comment
Share on other sites

физ.лица - имущественные поручители соответственно подали иски о признании исполнительной надписи такой, что не подлежит исполнению, в связи с тем что она противоречит ст.203, 215 ГКУ, ст.23 ЗУ О банкротстве.

На мой взгляд, сами сделали себе проблемы.

Разве есть такая судебная практика?

Зачем придумывать велосипед, если он уже придуман.

Они подали позовну вымогу, в которой просят признать ИНН недействительной или не подлежащей исполнению?

Для обывателя, в принципе это одно и тоже.

А для суда -нет.

Поэтому если они подают на недействительность, то тогда их аргументация правильная, а если подают на неподлежащую исполнению, тогда та аргументация как бы не полная, она не применима здесь.

Нужно давить на нарушения именно нотариуса, Т.е. отсутствие бесспорности, дети, территориальная принадлежность, двойное взыскание, порядок вчинення и т.д.

О том, что юр. лицо банкрот, он мог и не знать. Т.е. как бы нотариус прав, от этого нет оснований для признания ИНН неподлежащей исполнению.

Т.е. нужно определиться либо не подлежащей исполнению, либо недействительность. А то подали на первое, а мотивируют последним.

Нельзя усидеть на двух табуретках одновременно, если они стоят в метре друг от друга.

Link to comment
Share on other sites

физ.лица - имущественные поручители соответственно подали иски о признании исполнительной надписи такой, что не подлежит исполнению, в связи с тем что она противоречит ст.203, 215 ГКУ, ст.23 ЗУ О банкротстве.

На мой взгляд, сами сделали себе проблемы.

Разве есть такая судебная практика?

Зачем придумывать велосипед, если он уже придуман.

Они подали позовну вымогу, в которой просят признать ИНН недействительной или не подлежащей исполнению?

Для обывателя, в принципе это одно и тоже.

А для суда -нет.

Поэтому если они подают на недействительность, то тогда их аргументация правильная, а если подают на неподлежащую исполнению, тогда та аргументация как бы не полная, она не применима здесь.

Нужно давить на нарушения именно нотариуса, Т.е. отсутствие бесспорности, дети, территориальная принадлежность, двойное взыскание, порядок вчинення и т.д.

О том, что юр. лицо банкрот, он мог и не знать. Т.е. как бы нотариус прав, от этого нет оснований для признания ИНН неподлежащей исполнению.

Т.е. нужно определиться либо не подлежащей исполнению, либо недействительность. А то подали на первое, а мотивируют последним.

Нельзя усидеть на двух табуретках одновременно, если они стоят в метре друг от друга.

Ну... нотариус при совершении ИНН руководствуется законом и инструкцией и доказать что он нарушил требования закона и инструкции гораздо сложнее и маловероятнее.

Иск подан о признании ИНН такой что не подлежит исполнению, а не подлежит она исполнению в силу того, что ее содержание противоречит действующему законодательству (ч.1 ст.203 ГКУ) а именно ст.23 ЗУ о банкротстве. Должник не должен исполнять навязанные ему ИНН обязательства которые не предусмотренны законом. Закон запрещает начислять проценты и пени Банкроту.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. (ст.19 КУ)

Таким образом истцы просят отменить факт принуждения. Кроме того, заявлять требование о недействительности ИНН в данном случае не обязательно суд может об этом указать в мотивирующей части своего решения. Где-то так <_<
Link to comment
Share on other sites

Ну... нотариус при совершении ИНН руководствуется законом и инструкцией и доказать что он нарушил требования закона и инструкции гораздо сложнее и маловероятнее.

Ну не знаю, я и на опыте доказывал о таких нарушениях, мне кажется это проще, т.е. уже выигрывал по нот. надписи и судебная практика уже сложилась, аж до уровня ВСУ.
Link to comment
Share on other sites

Ну не знаю, я и на опыте доказывал о таких нарушениях, мне кажется это проще, т.е. уже выигрывал по нот. надписи и судебная практика уже сложилась, аж до уровня ВСУ.

Поддерживаю. Проще доказать неправомерность действий нотариуса.

1. в 95% случаях не доказана бесспорность, банально даже нет первичного документа о получении кредита (с него то и начинается задолженность, нет документа - нет долга)

2. нотариус не способен проверить правильность начисления % и штрафных санкций, особенно если платеж аннуитетный;

3. далее, открываете текст ИНН и сопоставляете с требованиями в законодательстве к данному виду нотариальных действий, и самому тексту ИНН

4. ипотечное требование за 30 дней до осуществления ИНН было? Вы его получали?

Вот Вам так ... на вскидку, из памяти.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 202. Поняття та види правочинів

Втр, 11/25/2008 - 12:40 — Jurist

1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила.

Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами.

ВВН створив для вас обовязок, який ви маєте виконати, а якщо не виконаєте, то ВВН є підставою для примусового виконання. Так як ваші права порушуються саме при його примусовому виконанні, то ви і просите суд визнати правочин (внн) таким, що не підлягає виконанню.

випадок встановлений законом для даного виду правочину - ЗУ про нотаріат, зу про заставу, зу про іпотеку, Зу про обтяжен. рухом майна, Зу про бухоблік, Інструкція ,

от і все.

а саме 3 вимоги - нотаріально посвідчена іпотека, документи, що встановлюють безспірно заборгованість (акт звірки, або ваша розписка , що з даною сумою боргу ви погоджуєтесь) та листи (вимоги від банка та повідомленя нотаріуса за 30 днів до вчинення напису).

на практиці - ні разу не чула, щоб хтось погодився з сумою боргу, а банки ніколи не надають нотарям первичку.

Вообще - это полный бред и беспредел, эти исполнительные надписи. По сути нотарь имеет право сделать надпись когда сумма долга установлена и она бесспорна. Как нотариус может установить - нет ли претензий к выставляемой сумме у должника?

У банка спросить?? :lol: Или банк ему обязательно всю первичку предоставит, а где доказ, что банк не забыл пару платежей должника показать?

Поэтому нотариус должен сам убедится у должника ,согласен ли он с выставляемой к нему суммой. или увидеть акт сверки платежей, подписанный сторонами. А когда такое было???

Нотариусы - рейдеры, взяточники и сволочи, те кто с банками сотрудничает.

Link to comment
Share on other sites

Вообще - это полный бред и беспредел, эти исполнительные надписи. По сути нотарь имеет право сделать надпись когда сумма долга установлена и она бесспорна. Как нотариус может установить - нет ли претензий к выставляемой сумме у должника?

У банка спросить?? :lol: Или банк ему обязательно всю первичку предоставит, а где доказ, что банк не забыл пару платежей должника показать?

Поэтому нотариус должен сам убедится у должника ,согласен ли он с выставляемой к нему суммой. или увидеть акт сверки платежей, подписанный сторонами. А когда такое было???

Нотариусы - рейдеры, взяточники и сволочи, те кто с банками сотрудничает.

Вот вот. :)

Я в суде в первой инстанции доказывал, что невозможно определить настоящую задолженность только на основании полученной вымоги и банковской таблички, которую они вытянули из компьютера, т.к. эти документы не доказывают бесспорность. Должна быть только первичка и/или согласие с суммой долга заемщика.

Но им все равно.... :(

Зато в апелляции очень даже мой аргумент сработал, так что апеляшка даже зацитировала мои доводы из апелляционной жалобы в своем решении:

...

Однак, при вчинені виконавчого напису нотаріус не отримав від банку первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту та здійснення його часткового погашення, нарахування та сплати відсотків за користування кредитом (платіжні доручення, вимога, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо), тому у нотаріуса не було підстав вважати, що розмір заборгованості ПУПКИНА перед БАНКОМ є безспірним.

Розрахунок боргу, підготовлений працівником БАНКУ щодо наявності заборгованості ПУПКИНА . пере дБанком по тілу кредита, відсоткам за користування кредитом не може вважатися документом, який підтверджує безспірність вимог банку до боржника, оскільки є відображенням лише односторонніх арифметичних розрахунків стягувача та не може відображати правові підстави для стягнення відповідних сум і слугувати доказом безпірності розміру вимог Банку до боржника. Тим більше, що згідно графіку погашення кредиту проценти за користування кредитом у грошовому виражені не зазначені (а.с.39-42), розрахунок заборгованості з боржником не узгоджений (а.с.78-80).

...

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що нотаріус при вчиненні виконавчого напису не переконався належним чином у безспірності розміру сум, які підлягають стягненню за написом, та при відсутності документів, що підтверджують наявність та розмір заборгованості за кредитним договором у ПУПКИНА та помилково вчинив виконавчий напис. Тому вимоги позивача про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, є обґрунтованими і позов в цій частині підлягає задоволенню.

Причем сработал настолько, что остальные доводы даже не рассматривали, т.к.

Інші доводи апеляційної скарги позивача колегія суддів до уваги не приймає, оскільки вони не впливають на правильність рішення суду..

Как бы так.

И вывод:

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис .... и пр.

Т.е. бесспорность(ее отсутствие) это , на мой взгляд, один из самых сильных доводов.

Хотя у меня их было порядка 7.

Link to comment
Share on other sites

А зачем Вам приклеивать недействительность (ст. 215)? Если оспаривание нотариального напису четко регламентировано специальным законом "про нотариат"

Софи написала правильно, что нотариальный надпись - это правочин.

Но не смотрите на саму бумажку, зачем вам она нужна, нужно обжаловать именно предыдущее действие, а не сам документ.

Т.е. действие должностного лица (нотариуса), которое его неправомерно вынесло.

Нотариальный напис, а точнее номер реестра, это только письменное доказательство (факт) этих неправомерных действий.

И соответственно

Поэтому недействительность нотариальной надписи, как бы не имеет практического применения, зато имеет практическое применение в части признания ИНН не подлежащей исполнению, что, в принципе, по сути и есть той самой недействительностью.

Цепляйтесь за слово "ДІЯ", действие....

Еще где-то с 2007-2008 годов есть разъяснение, что исп. напись не может признаваться недействительной.
Link to comment
Share on other sites

Зато в апелляции очень даже мой аргумент сработал, так что апеляшка даже зацитировала мои доводы из апелляционной жалобы в своем решении:

Причем сработал настолько, что остальные доводы даже не рассматривали, т.к.

Как бы так.

И вывод:

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис .... и пр.

Т.е. бесспорность(ее отсутствие) это , на мой взгляд, один из самых сильных доводов.

Хотя у меня их было порядка 7.

Антибанк, а есть ли у Вас ссылка на это решение в реестре?
Link to comment
Share on other sites

Антибанк, а есть ли у Вас ссылка на это решение в реестре?

Нет. Этого суда даже нет в реестре. Странно как то. Ап. суд донецкой обл (г. мариуполь)

А раньше был по моему.

Link to comment
Share on other sites

Поддерживаю. Проще доказать неправомерность действий нотариуса.

1. в 95% случаях не доказана бесспорность, банально даже нет первичного документа о получении кредита (с него то и начинается задолженность, нет документа - нет долга)

2. нотариус не способен проверить правильность начисления % и штрафных санкций, особенно если платеж аннуитетный;

3. далее, открываете текст ИНН и сопоставляете с требованиями в законодательстве к данному виду нотариальных действий, и самому тексту ИНН

4. ипотечное требование за 30 дней до осуществления ИНН было? Вы его получали?

Вот Вам так ... на вскидку, из памяти.

Пропоную ще простіще решення питання.

Статтею 609 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора)

Аналогічне положення закріплено і частиною 3 статті 205 ГК України, якою встановлено, що господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі ліквідації суб'єкта господарювання, якщо не допускається правонаступництво за цим зобов'язанням.

Згідно з абзацом першим статті 7 Закону України "Про іпотеку" за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Іпотека припиняється, зокрема, у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору (стаття 17 Закону України "Про іпотеку").

Пдсумовуючи вище написане:

В звязку з ліквідацією юридичної особи припинилось основне зобовязання, а в звязку з цим і договір іпотеки, отже не існує взагалі ніяких документів для вчинення виконавчого напису.

Link to comment
Share on other sites

Поддерживаю. Проще доказать неправомерность действий нотариуса.

1. в 95% случаях не доказана бесспорность, банально даже нет первичного документа о получении кредита (с него то и начинается задолженность, нет документа - нет долга)

2. нотариус не способен проверить правильность начисления % и штрафных санкций, особенно если платеж аннуитетный;

3. далее, открываете текст ИНН и сопоставляете с требованиями в законодательстве к данному виду нотариальных действий, и самому тексту ИНН

4. ипотечное требование за 30 дней до осуществления ИНН было? Вы его получали?

Вот Вам так ... на вскидку, из памяти.

Пропоную ще простіще решення питання.

Статтею 609 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора)

Аналогічне положення закріплено і частиною 3 статті 205 ГК України, якою встановлено, що господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі ліквідації суб'єкта господарювання, якщо не допускається правонаступництво за цим зобов'язанням.

Згідно з абзацом першим статті 7 Закону України "Про іпотеку" за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Іпотека припиняється, зокрема, у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору (стаття 17 Закону України "Про іпотеку").

Пдсумовуючи вище написане:

В звязку з ліквідацією юридичної особи припинилось основне зобовязання, а в звязку з цим і договір іпотеки, отже не існує взагалі ніяких документів для вчинення виконавчого напису.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Если кто сталкивался в своей практике, изложите последовательность аргументации с ссылками на нормативные акты, касательно того, что исполнительная надпись нотариуса должна соответствовать требованиям ст.203, 215 ГК Украины.

С уважением,

Серый.

Пропоную ще простіще решення питання.

Статтею 609 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора)

Аналогічне положення закріплено і частиною 3 статті 205 ГК України, якою встановлено, що господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі ліквідації суб'єкта господарювання, якщо не допускається правонаступництво за цим зобов'язанням.

Згідно з абзацом першим статті 7 Закону України "Про іпотеку" за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Іпотека припиняється, зокрема, у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору (стаття 17 Закону України "Про іпотеку").

Пдсумовуючи вище написане:

В звязку з ліквідацією юридичної особи припинилось основне зобовязання, а в звязку з цим і договір іпотеки, отже не існує взагалі ніяких документів для вчинення виконавчого напису.

Link to comment
Share on other sites

Пропоную ще простіще решення питання.

Статтею 609 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора)

Аналогічне положення закріплено і частиною 3 статті 205 ГК України, якою встановлено, що господарське зобов'язання припиняється неможливістю виконання у разі ліквідації суб'єкта господарювання, якщо не допускається правонаступництво за цим зобов'язанням.

Згідно з абзацом першим статті 7 Закону України "Про іпотеку" за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Іпотека припиняється, зокрема, у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору (стаття 17 Закону України "Про іпотеку").

Пдсумовуючи вище написане:

В звязку з ліквідацією юридичної особи припинилось основне зобовязання, а в звязку з цим і договір іпотеки, отже не існує взагалі ніяких документів для вчинення виконавчого напису.

все описанные на в данной теме мотивировки были использованы в исковом заявлении, вообщем 7 оснований для признания ИНН такой что не подлежит исполнению (в ч.т. отсутствие бесспорности), так же по решению суда вступившем в законную силу договора залога признаны прекратившимися, однако вот незадача... согласно ЗУ "Об исполнительном пр-ве" для гос.исполнителя прекращения основного обязательства и прекращение договоров залога не является основанием для закрытия исполнительного пр-ва.

Link to comment
Share on other sites

все описанные на в данной теме мотивировки были использованы в исковом заявлении, вообщем 7 оснований для признания ИНН такой что не подлежит исполнению (в ч.т. отсутствие бесспорности), так же по решению суда вступившем в законную силу договора залога признаны прекратившимися, однако вот незадача... согласно ЗУ "Об исполнительном пр-ве" для гос.исполнителя прекращения основного обязательства и прекращение договоров залога не является основанием для закрытия исполнительного пр-ва.

З виконавчою службою все зрозуміло. В них є викнавчий напис і вони його виконують. Не зрозуміло інше, як нотаріус міг вчинити виконавчий напис, якщо є рішення суду про припинення іпотеки. Так, нотаріус не знав, про припинення іпотеки, але про це знав банк, і саме він був ініціатором вчинення виконавчого напису. Чи рішення суду зявилося пізніше?

Link to comment
Share on other sites

все описанные на в данной теме мотивировки были использованы в исковом заявлении, вообщем 7 оснований для признания ИНН такой что не подлежит исполнению (в ч.т. отсутствие бесспорности), так же по решению суда вступившем в законную силу договора залога признаны прекратившимися, однако вот незадача... согласно ЗУ "Об исполнительном пр-ве" для гос.исполнителя прекращения основного обязательства и прекращение договоров залога не является основанием для закрытия исполнительного пр-ва.

так признана ИНН нотариуса такой что не подлежит исполнению или нет? че -то я запуталась

если есть такое решение суда, то на каком основании исполнитель продолжает производство?

Link to comment
Share on other sites

По поводу правовой природы исполнительной надписи нотариуса: ИН, это, прежде всего - решение субъекта, обладающего (делегированными ему государством) рядом полномочий в области защиты прав участников гражданского оборота, о применении мер гражданско-правовой защиты субъективных прав некоего субъекта гражданско-правового правоотношения (относимого к роду - обязательство), возникшего из договора кредита.

По сути, ИН, это - акт реализации функций управления - управленческой компетенции, и является ничем иным, как - административным актом.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show