Решение апел суда Киева о отказе ПРИВАТУ на стягненя за рахунок застави


Recommended Posts

спасибо ..

Извините, опечаталась. ст.64 ч.2 ГПК

Стаття 64. Письмові докази

2. Письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо

подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які

беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Извините, опечаталась. ст.64 ч.2 ГПК

Стаття 64. Письмові докази

2. Письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо

подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які

беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу.

получил ответ привата

ОТМАЗ ПРИВАТА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ДОКОВ

Шановний клієнте! - —

На Ваш запит № 119418 від 24.09.2012р. повідомляємо, що ПАТ КБ “ПриватБанк”

не має змоги надати витребувану Вами інформацію, оскільки при наданні позитивної

відповіді на Ваш запит банк буде змушений надати інформацію, що містить банківську

таємницю.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від

07.12.2000р. № 2121 (надалі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану

клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з

ним при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи

моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банки мають право розголошувати банківську таємницю на підставі письмового

запиту або з письмового дозволу власника такої інформації лише за умови, якщо така

заява відповідає вимогам Глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття

банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України

від 14.07.2006 №267 (далі - Правила). Зокрема згідно ч.З п.3.1 глави 3 Письмовий запит

та/або дозвіл клієнта про розкриття інформації, що містить банківську таємницю і

власником якої є такий клієнт, складається за довільною формою.

- Ннсьмовий-заігат (дозвіл)'фізичної особи - клієнта банку має бути підписаний цією

особою. Її підпис має бути засвідчений підписом керівника банку чи вповноваженою ним

особою та відбитком печатки банку або нотаріально.

Оскільки, Ваш запит про надання інформації, що містить банківську таємницю, не

відповідає вищезазначеним нормам та неможливо провести процедуру ідентифікації

особи, банк не має правових підстав для його задоволення та надання поштою інформації,

що містить банківську таємницю стосовно Вас.

Пропонуємо найближчим часом звернутися у відділення ПАТ КБ “ПриватБанк”, де

Вам буде надана вичерпна відповідь на всі питання щодо обслуговування в ПАТ КБ

“ПриватБанк” та в разі неможливості вирішення питання по суті, Ви маєте можливість в

зазначеному порядку залишити звернення, яке буде передано на розгляд до головного

офісу банку в установленому порядку.

Додатково повідомляємо, що при необхідності отримання додаткової інформації (у

тому числі виписок, довідок про розмір заборгованості та інше), клієнти ПАТ КБ

“ПриватБанк” мають можливість ознайомитись з нею в обслуговуючому відділенні ПАТ

КБ “ПриватБанк”, за телефонами служби клієнтської підтримки 0800500003 або на сайті

\у\у\у.ргіуаіЬапк.иа.

Не маючи змоги виконати Ваші вимоги, сподіваємось, що це не вплине негативно

на наші подальші стосунки. Банк завжди готовий до співпраці на основі відповідності

взаємних дій законодавству України.

Шановний позичальник! Зараз Ви маєте можливість безкоштовно переглядати

залишок та виписку погашень по Вашому кредиту через Інтернет, здійснювати щомісячне

погашення по кредиту не відвідуючи відділення Банку - для цього Вам потрібно мати

мобільний телефон, карту ПАТ КБ “ПриватБанк” і зареєструватись в системі Приват24

(Ваш Живий Інтернет-Банк) ргіуаі24.иа.

Також ПАТ КБ “ПриватБанк” (\у\у\у.ргіуаіЬапк.иа) пропонує допомогу у продажі

автомобіля або нерухомості через Інтернет сайти: \у\у\у.р1апеІауїо.сот.иа (авто);

^\у\у.р1апе1е5ІаІе.сот.иа (нерухомість).

У разі, якщо наведена у відповіді інформація Вам незрозуміла або не задовольняє

Вас, відправте 8М8 з текстом 6099 на номер 3777 (вартість відправлення - згідно з

тарифами Вашого мобільного оператора).

З повагою і надією на подальшу співпрацю,

(Провідний спеціаліст з обробки кореспонденції від клй

Вик. Унтілов Д. Ю.

Тел.: (056) 7165119; (056) 7896021; (056) 7896023

С. О. Скотаренко

НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА потому что ваши данные будут зафиксированы

фактически это сбор информации

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Олег, это их классический ответ.

вчера дал письменно пояснения по возбуждению уголовного дела по факту агресивных действий примата

все пускаю в русло незаконного завладения с целью получения генералки и дальнейшей реализации групой физ лиц а также обворовыания разборки автомобиля и вещей ..

и как еще один из доп шагов даю в примат заяву о отказе в получении фин послуги

так как я ее до сих пор не получил

у меня нет поточки и дог залога не заключал ..

прошу ваш коментарий

Заява

Про відмову в отриманні фінансової послуги ( Споживчий кредит).

Проаналізувавши договір №К2НСАЕ00000436 від 11.08.2008р. , а також матеріали попередніо проведенних судових розглядів , ініціованих Вашою фінансовою установою Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557 Україна, м.Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65,

У мене як замовника Споживача финансової послуги послуги виникло питання щодо можливості надання мені послуги отримувати її та користуватись нею за відсутності поточного рахунку клієнта та Відсутності бажання та можливості надавати вам Права застави (Договір застави транстортного засобу).

Беручі до уваги що відповідно до сутевої умови договору

Банк повинен був згідно усіх законів та нормативно-правових актів України та за умови у кредитному договорі відкрити поточний рахунок в іноземній валюті після укладання ( Договору про відкритя поточного рахунку) та видати Кредит відповідно п. 3.3. 3 . з подальшим розрахунком

будь- яким способом на розсуд надавача послуг .

«3. УМОВИ ТА МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ БАНКОМ ЧЕРГОВИХ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.3 Механізм видачі Кредиту. Банк може видати Позичальнику Кредит, обравши, на власний розсуд, будь-який із наступних способів його видачі:

1) видати Кредит в порядку, визначеному статтею 17.4 Договору;

2) видати Кредит готівкою через касу Банку;

3) видати Кредит, перерахувавши відповідні кошти на Рахунок Позичальника.

Кредитні кошти, видані Ьанком будь-яким із способів, визначеним цією статтею 3.3 Договору, вважаються такими, що одержані Позичальником від

Банку.» /

«17.4 3 урахуванням положень статті Договору 3.3, Позичальник доручає Банку, без додаткового узгодження, перерахувати Кредит:

а) в сумі 17200.00 дол.сша (сімнадцять тисяч двісті дол.сша 00 центів) продавцю автомобіля Volkswagen Т4.»

Ваша Філія забовьязалась надати належним чином , а Я споживач належним чином отримати та використати

«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Кредит. За цим Договором Банк зобов'язується надати Позичальникові Кредит у розмірі та на умовах, встановлених у цьому Договорі, а Позичальник зобов'язується прийняти належним чином, використати та повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом, а також інші платежі відповідно до умов Договору.»

Проаналізувавши Постанову Національного Банку України №174 від 01.06.2011 та Постанову Національного Банку України №337 від 14.08.2003, яка діяла до 15.07.2011 року вони нічим не відрізняються по суті касових документів та касових операцій .Та постанову про ведення касових операцій банками в Україні, яка затверджена Постановою Національного Банку України №174 від 01.06.2011 року і тому є обов’язковою для виконання усіма установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами.

Прийшов до висновку що ваша установа не може надати мені кредитні кошти без відкриття поточного рахунку клієнта банку.

Договір на відкриття рахунку не укладався не пропонувався я не відмовлявся .

Ваш банк - агент валютного контролю, не попередив мене - споживача Ваших послуг про всі тонкощі валютного законодавства.

Я не хочу нести відповідальність за ст.162 Адміністративного Кодексу України тільки тому, що цього хочеться банку! Згідно ст.68 Конституції України «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей»

Так само нагадаю що у нас в Україні діє ст.202 Кримінального Кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, тому ні я не маю права та бажання платити та Ваша Філія не має право видавати та приймати від мене готівкову іноземну валюту в обхід поточного рахунку .

Виходить, що Ваш Банк не надав мені кредит в іноземній валюті та жодного разу не прийняв від мене іноземну валюту!

Звертаю увагу запропонована форма видачі "валютних" кредитів - це прихована форма видачі бланкових кредитів за обліковою ставкою НБУ. Співробітники банку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно ст.200 Кримінального Кодексу України.

Враховуючи що за весь час ви не наважилиль запропонувати мені відкрити поточний рахунок з метою видати кредит та та укласти Договір застави , Я як Споживач враховуючи просроченний Вами час, за збігом якого в мене відпала необхідність в отриманні та користуванні Вашою послугою , та те що договір ще не набрав чинності (в наслідок не виконання суттевих умов з вашого боку) :

не надан поточний рахунок ,

не не надано право застави

Відповідно до пункту кредитно заставного договору

«3.1. Попередні умови видачі Кредиту. Незважаючи на інші положення Договору, зобов'язання Банку здійснити будь-яку виплату Кредиту виникає

лише з моменту виконання усіх з попередніх умов, наведених у статтях 3.1.1 - 3.1.5. Договору. Якщо станом на дату, вказану у статті 17.1.4 Договору,

будь-яка із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

«із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

Я Споживач ВІДМОВЛЯЮСЬ ВІД ОТРИМАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ Вашою послугою ,

та погоджуюсь розірвати договір .

Згідно Постанови Національного Банку України №280 від 17.06.2004 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» поточний рахунок фізичної особи - 2620….,

На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл НБУ) готівкової іноземної валюти банк має право видавати та приймати тільки з поточних рахунків клієнтів – фізичних осіб (Додаток до дозволу «1.Операції з валютними цінностями: …. – ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;…») інші варіанти протизаконні.

Ключова цитата з проведенних єкспертиз по аналогічним справам Та відповіді НБУ:

«Здійснення банківськими установами операцій з надання кредитів в іноземній валюті можливе у відповідності до діючого законодавства, проте видача готівкових кредитних коштів в іноземній валюті на підставі заяви на видачу готівки не передбачено змістом глави З «Порядок видачі готівки з каси банку» розділу III «Касові операції банків з клієнтами» Постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14.08.2003р. N337.»

«У випадку надання кредиту в іноземній валюті - видача такого кредиту готівкою в іноземній валюті не передбачена відповідно до п.4 гл.З р.З Постанови НБУ від 14.08.2003р. N 337.»

«Стосовно відповідальності керівника банку за проведення документів, що не відповідають чинному законодавству, повідомляємо.

Згідно з пунктом 2.1.1. Положення № 566 відповідальність за своєчасне

складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці документ (регістри).

Відповідальність за прийнятя до виконання документів, які суперечать законодавству України, несуть особи, які їх ініціювали та підписали. Керівник банку несе відповідальність за проведення документів, що суперечать чинному закоиодавству і які виконані з його дозволу за письмовим зверненням ініціатора.»

На підставі викладеного.

Прошу Вас вирішити питання що до розірвання даного кредитного договору

№ К2НСАЕ00000436 від 11.08.2008 року в найближчі три дні.

Прошу Вас відповісти мені у письмовій формі.

За аресою :

:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

вчера дал письменно пояснения по возбуждению уголовного дела по факту агресивных действий примата

все пускаю в русло незаконного завладения с целью получения генералки и дальнейшей реализации групой физ лиц а также обворовыания разборки автомобиля и вещей ..

и как еще один из доп шагов даю в примат заяву о отказе в получении фин послуги

так как я ее до сих пор не получил

у меня нет поточки и дог залога не заключал ..

прошу ваш коментарий

Заява

Про відмову в отриманні фінансової послуги ( Споживчий кредит).

Проаналізувавши договір №К2НСАЕ00000436 від 11.08.2008р. , а також матеріали попередніо проведенних судових розглядів , ініціованих Вашою фінансовою установою Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557 Україна, м.Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65,

У мене як замовника Споживача финансової послуги послуги виникло питання щодо можливості надання мені послуги отримувати її та користуватись нею за відсутності поточного рахунку клієнта та Відсутності бажання та можливості надавати вам Права застави (Договір застави транстортного засобу).

Беручі до уваги що відповідно до сутевої умови договору

Банк повинен був згідно усіх законів та нормативно-правових актів України та за умови у кредитному договорі відкрити поточний рахунок в іноземній валюті після укладання ( Договору про відкритя поточного рахунку) та видати Кредит відповідно п. 3.3. 3 . з подальшим розрахунком

будь- яким способом на розсуд надавача послуг .

«3. УМОВИ ТА МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ БАНКОМ ЧЕРГОВИХ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

3.3 Механізм видачі Кредиту. Банк може видати Позичальнику Кредит, обравши, на власний розсуд, будь-який із наступних способів його видачі:

1) видати Кредит в порядку, визначеному статтею 17.4 Договору;

2) видати Кредит готівкою через касу Банку;

3) видати Кредит, перерахувавши відповідні кошти на Рахунок Позичальника.

Кредитні кошти, видані Ьанком будь-яким із способів, визначеним цією статтею 3.3 Договору, вважаються такими, що одержані Позичальником від

Банку.» /

«17.4 3 урахуванням положень статті Договору 3.3, Позичальник доручає Банку, без додаткового узгодження, перерахувати Кредит:

а) в сумі 17200.00 дол.сша (сімнадцять тисяч двісті дол.сша 00 центів) продавцю автомобіля Volkswagen Т4.»

Ваша Філія забовьязалась надати належним чином , а Я споживач належним чином отримати та використати

«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Кредит. За цим Договором Банк зобов'язується надати Позичальникові Кредит у розмірі та на умовах, встановлених у цьому Договорі, а Позичальник зобов'язується прийняти належним чином, використати та повернути Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом, а також інші платежі відповідно до умов Договору.»

Проаналізувавши Постанову Національного Банку України №174 від 01.06.2011 та Постанову Національного Банку України №337 від 14.08.2003, яка діяла до 15.07.2011 року вони нічим не відрізняються по суті касових документів та касових операцій .Та постанову про ведення касових операцій банками в Україні, яка затверджена Постановою Національного Банку України №174 від 01.06.2011 року і тому є обов’язковою для виконання усіма установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами.

Прийшов до висновку що ваша установа не може надати мені кредитні кошти без відкриття поточного рахунку клієнта банку.

Договір на відкриття рахунку не укладався не пропонувався я не відмовлявся .

Ваш банк - агент валютного контролю, не попередив мене - споживача Ваших послуг про всі тонкощі валютного законодавства.

Я не хочу нести відповідальність за ст.162 Адміністративного Кодексу України тільки тому, що цього хочеться банку! Згідно ст.68 Конституції України «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей»

Так само нагадаю що у нас в Україні діє ст.202 Кримінального Кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, тому ні я не маю права та бажання платити та Ваша Філія не має право видавати та приймати від мене готівкову іноземну валюту в обхід поточного рахунку .

Виходить, що Ваш Банк не надав мені кредит в іноземній валюті та жодного разу не прийняв від мене іноземну валюту!

Звертаю увагу запропонована форма видачі "валютних" кредитів - це прихована форма видачі бланкових кредитів за обліковою ставкою НБУ. Співробітники банку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно ст.200 Кримінального Кодексу України.

Враховуючи що за весь час ви не наважилиль запропонувати мені відкрити поточний рахунок з метою видати кредит та та укласти Договір застави , Я як Споживач враховуючи просроченний Вами час, за збігом якого в мене відпала необхідність в отриманні та користуванні Вашою послугою , та те що договір ще не набрав чинності (в наслідок не виконання суттевих умов з вашого боку) :

не надан поточний рахунок ,

не не надано право застави

Відповідно до пункту кредитно заставного договору

«3.1. Попередні умови видачі Кредиту. Незважаючи на інші положення Договору, зобов'язання Банку здійснити будь-яку виплату Кредиту виникає

лише з моменту виконання усіх з попередніх умов, наведених у статтях 3.1.1 - 3.1.5. Договору. Якщо станом на дату, вказану у статті 17.1.4 Договору,

будь-яка із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

«із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитись від видачі Кредиту і розірвати Договір в

односторонньому порядку.»

Я Споживач ВІДМОВЛЯЮСЬ ВІД ОТРИМАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ Вашою послугою ,

та погоджуюсь розірвати договір .

Згідно Постанови Національного Банку України №280 від 17.06.2004 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» поточний рахунок фізичної особи - 2620….,

На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (письмовий дозвіл НБУ) готівкової іноземної валюти банк має право видавати та приймати тільки з поточних рахунків клієнтів – фізичних осіб (Додаток до дозволу «1.Операції з валютними цінностями: …. – ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;…») інші варіанти протизаконні.

Ключова цитата з проведенних єкспертиз по аналогічним справам Та відповіді НБУ:

«Здійснення банківськими установами операцій з надання кредитів в іноземній валюті можливе у відповідності до діючого законодавства, проте видача готівкових кредитних коштів в іноземній валюті на підставі заяви на видачу готівки не передбачено змістом глави З «Порядок видачі готівки з каси банку» розділу III «Касові операції банків з клієнтами» Постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» від 14.08.2003р. N337.»

«У випадку надання кредиту в іноземній валюті - видача такого кредиту готівкою в іноземній валюті не передбачена відповідно до п.4 гл.З р.З Постанови НБУ від 14.08.2003р. N 337.»

«Стосовно відповідальності керівника банку за проведення документів, що не відповідають чинному законодавству, повідомляємо.

Згідно з пунктом 2.1.1. Положення № 566 відповідальність за своєчасне

складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці документ (регістри).

Відповідальність за прийнятя до виконання документів, які суперечать законодавству України, несуть особи, які їх ініціювали та підписали. Керівник банку несе відповідальність за проведення документів, що суперечать чинному закоиодавству і які виконані з його дозволу за письмовим зверненням ініціатора.»

На підставі викладеного.

Прошу Вас вирішити питання що до розірвання даного кредитного договору

№ К2НСАЕ00000436 від 11.08.2008 року в найближчі три дні.

Прошу Вас відповісти мені у письмовій формі.

За аресою :

:rolleyes:

здал заяву и зарегил

что мне понравилось так это их правило индефикация личности по номеру телефона

охерели в корень ---- дал им номер 050 235 235 3-5 шо в голову взбрело :P

предложили подождать смс ВЫДАЛ Я ИМ ПОСЛЕ СМС И ОСНОВАНИЯ В ИХ ПОЛЕЧЕНИЯ И ЖЕЛАНИЕ С НИМИ ОБЩАТСЯ ... А ТАКЖЕ ЛЕКЦИЮ ПО ИХ ОБЯЗАННОСТЯМ И МОИМ ПРАВАМ ...

МЕНЯ НЕ УВОДИЛИ --САМ УШОЛ С ЗАВЕРЕННОЙ ЗАЯВОЙ

кстати канцелярия с пр победы 65 переехала на пр победы 27

Link to comment
Share on other sites

здал заяву и зарегил

А ТАКЖЕ ЛЕКЦИЮ ПО ИХ ОБЯЗАННОСТЯМ И МОИМ ПРАВАМ ...

МЕНЯ НЕ УВОДИЛИ --САМ УШОЛ

они ж понимают, что это бесполезно)))
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show