Recommended Posts

который ограничивает " стиягнення неустойки " з суб`экта господарювання ( юридичноъ особи) за не належене виконання зобов`язання.

Договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, регулюється Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».

У відповідності до ст. 1 Закону Україну України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових відносин», платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з ст. 3, розмір пені, передбачений ст. 1 цього Закону, обчислюється від

суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Таким чином зазначеним законом встановлений граничний розмір саме договірної неустойки, який не може бути збільшений сторонами, а не загальний (фіксований) розмір неустойки, що встановлена законом.

Link to comment
Share on other sites

который ограничивает " стиягнення неустойки " з суб`экта господарювання ( юридичноъ особи) за не належене виконання зобов`язання.

Вы имеете в виду 6 мес. срок?

Link to comment
Share on other sites

который ограничивает " стиягнення неустойки " з суб`экта господарювання ( юридичноъ особи) за не належене виконання зобов`язання.

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій - Господарський кодекс України

1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання

встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині,

не покритій цими санкціями.

2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки,

коли:

допускається стягнення тільки штрафних санкцій;

збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні

санкції;

за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або

штрафні санкції.

3. Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське

правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права

чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених

законом, - уповноважений орган, наділений господарською

компетенцією.

4. Відсотки за неправомірне користування чужими коштами

справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо

законом або договором не встановлено для нарахування відсотків

інший строк.

5. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити

відсотки за час прострочення кредитора.

6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання

зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором,

припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало

бути виконано.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій - Господарський кодекс України

1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання

встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині,

не покритій цими санкціями.

2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки,

коли:

допускається стягнення тільки штрафних санкцій;

збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні

санкції;

за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або

штрафні санкції.

3. Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське

правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права

чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених

законом, - уповноважений орган, наділений господарською

компетенцією.

4. Відсотки за неправомірне користування чужими коштами

справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо

законом або договором не встановлено для нарахування відсотків

інший строк.

5. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити

відсотки за час прострочення кредитора.

6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання

зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором,

припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало

бути виконано.

ч.6 говорит за исполнение обязательст (любых), ч.4 за неправом1рне користування чужими коштами, банк может настаивать, что просрочка платежа кредита есть неправом1рним користуванням, правда здесь указывются в1дсотки, а не штрафные санкции (хотя статья относится к штрафным санкциям), поэтому % (ч.4) можно понимать в смысле ч.2 ст. 625 ЦКУ или настаивать, что срок устанавливается законом --ч.6 ( обычно в КД не устанавливают срок)

Link to comment
Share on other sites

да

6 месяцев предусмотрено в ГК.

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій

1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями.

2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:

допускається стягнення тільки штрафних санкцій;

збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції;

за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції.

3. Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених законом, - уповноважений орган, наділений господарською компетенцією.

4. Відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків інший строк.

5. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити відсотки за час прострочення кредитора.

6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

ч.6 говорит за исполнение обязательст (любых), ч.4 за неправом1рне користування чужими коштами, банк может настаивать, что просрочка платежа кредита есть неправом1рним користуванням, правда здесь указывются в1дсотки, а не штрафные санкции (хотя статья относится к штрафным санкциям), поэтому % (ч.4) можно понимать в смысле ч.2 ст. 625 ЦКУ или настаивать, что срок устанавливается законом --ч.6 ( обычно в КД не устанавливают срок)

Если есть договор, то нет безосновательного пользования денежными средствами.

Link to comment
Share on other sites

Договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, регулюється Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».

У відповідності до ст. 1 Закону Україну України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових відносин», платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з ст. 3, розмір пені, передбачений ст. 1 цього Закону, обчислюється від

суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Таким чином зазначеним законом встановлений граничний розмір саме договірної неустойки, який не може бути збільшений сторонами, а не загальний (фіксований) розмір неустойки, що встановлена законом.

спасибо! Всем спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Возможно ли даный закон применть к валютному кредиту с физ.лицу( не СПД),применть аналогию закону.какая судебная практика по даному вопросу

Link to comment
Share on other sites

Возможно ли даный закон применть к валютному кредиту с физ.лицу( не СПД),применть аналогию закону.какая судебная практика по даному вопросу

Можно только в том случае если в договоре нет ни слова о сроках, а как указывает практика банки об этом позаботились

Link to comment
Share on other sites

Возможно ли даный закон применть к валютному кредиту с физ.лицу( не СПД),применть аналогию закону.какая судебная практика по даному вопросу

я писала так............

Відповідно до ч.3 ст.551 ЦК України, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

За п.2.1. договору кредиту ................ банком була встановлення процентна ставка ............ відсотків річних, а в п. .......... кредитного договору, «За прострочення повернення та /або сплати кредитних ресурсів, Позичальник сплачує пеню з розрахунку 1 % від простроченої суми за кожен день прострочення (за рік - 365 відсотків).

З наданого позивачем розрахунку заборгованості вбачається, що пеня значно перевищує суму заборгованості по кредиту самого боргу, процентів за користування позикою, очевидну невідповідність розміру пені, нарахованої позивачем, розміру збитків, які він поніс внаслідок прострочення виконання мною зобов’язання щодо своєчасного та у повному обсязі повернення боргу та процентів за користування позикою, з метою недопущення безпідставного збагачення позикодавця за рахунок позичальника.

Встановлення в п. ................ кредитного договору пені в розмірі 1 % від простроченої суми за кожен день прострочення суперечить засадам рівності учасників цивільних відносин (ч. 1 ст. 1 ЦК України) та принципам справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства(п. 6 . ч. 1 ст. 3 ЦК України).

Нарахована банком сума пені за невиконання зобов’язання, перевищує розмір боргу за кредитним договором в 6 разів, не відповідає діячему законодавству, та порушує принцип розумності.

Так, згідно зі ч. 2 ст. 551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

Разом с тим розмір неустойки може бути збільшений за погодженням сторін, але це стосується лише законної неустойки, тобто неустойки, установленої законом. Проте відповідно до договору сторонами була встановлена договірна неустойка.

Договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, між іншим, регулюється Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань».

У відповідності до ст. 1 Закону Україну України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових відносин», платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з ст. 3, розмір пені, передбачений ст. 1 цього Закону, обчислюється від

суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Таким чином зазначеним законом встановлений граничний розмір саме договірної неустойки, який не може бути збільшений сторонами, а не загальний (фіксований) розмір неустойки, що встановлена законом.

Така думка так само підтримується практикою ВССУ та ВСУ , в ухвалі ВССУ

від 25 серпня 2011р. за http://reyestr.court.gov.ua/Review/18178707,

та ухвалі ВСУ від 15 грудня 2010р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/12965052 (ухвали додаються).

Link to comment
Share on other sites

Можно только в том случае если в договоре нет ни слова о сроках, а как указывает практика банки об этом позаботились

В законе предусмотрено,только СПД а не физики.В меня в договоре указано "1 % за кожний день прострочення платежу",вы имели ввиду этот срок

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відповідальність за несвоєчасне виконання

грошових зобов'язань

Цей Закон регулює договірні правовідносини між платниками та

одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне

виконання грошових зобов'язань. Суб'єктами зазначених

правовідносин є підприємства, установи та організації незалежно

від форм власності та господарювання, а також фізичні особи -

суб'єкти підприємницької діяльності.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show