Recommended Posts

Справа № 2207/59/2012
Провадження № 2/2207/161/2012

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2012 р.,

Ізяславський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді: Матвійця Я.С.
при секретарі: Самборській Л.А.,

представника позивача Погребняка В.Т.,
відповідачки ОСОБА_2,
представника відповідачки ОСОБА_3,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Ізяслав цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра»до ОСОБА_4 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості по кредитному договору,-

ВСТАНОВИВ:
ПАТ КБ «Надра» в особі представника Г звернувся до суду з позовною заявою до В та Л, в якій зазначає, що відповідно до укладеного договору № …….. від 28.02.2008 року відповідач В отримав кредит у розмірі 25 000 грн. на споживчі потреби зі сплатою процентів в розмірі 31 % річних, строком до 25.02.2010 року. З метою забезпечення виконання даного кредитного договору, з Л. було укладено договір поруки.
Станом на 18.04.2011 року відповідач В має заборгованість по кредиту у розмірі 50 727.75 грн., з яких 18 741.04 грн. - заборгованість по кредиту, 15 033.03 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 8443.52 грн. - штраф за порушення строків сплати платежу. 8510.16 грн. -пеня за порушення строків сплати платежів.
У зв’язку з наведеним представник позивача в судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі, просить суд стягнути солідарно з відповідачів вказану заборгованість та судовий збір в сумі 507.28 грн.
Відповідачі в судовому засіданні позов визнали частково, вказавши на те, що завищено суму пені, крім того, в зв'язку з закінченням строків притягнення поручителя до стягнення боргу, просять суд відносно стягнення з поручителя відмовити в задоволенні позову.
Суд, заслухавши сторони, вивчивши письмові матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.
В судовому засіданні встановлено, що 28.02.2008 року між позивачем та відповідачем В. було укладено кредитний договір № ……, який складається із заяви відповідача, умов та правил надання банківських послуг. З метою забезпечення виконання даного кредитного договору, з Л. того ж дня було укладено договір поруки.
В порушення виконання зобов'язання передбаченого договором відповідач не сплатив своєчасно суму кредиту в зв'язку з чим станом на 18.04.2011 року виникла заборгованість в розмірі 50 727.75 грн., з яких 18 741.04 грн. - заборгованість по кредиту, 15 033.03 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 8443.52 грн. - штраф за порушення строків сплати платежу. 8510.16 грн. - пеня за порушення строків сплати платежів.
Як передбачено ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно зі ст.ст. 610, 611 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:
1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору:
2) зміна умов зобов'язання;
3) сплата неустойки;
4) відшкодування збитків.

Як передбачено ч.ч.1, 2 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.
Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) с грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Тобто пеня та штраф є різновидами неустойки як юридичної відповідальності, а не окремими видами штрафних санкцій.
Заявлені позивачем вимоги про одночасне стягнення з відповідача штрафу та пені за прострочення сплати суми кредиту та відсотків переконливо свідчать про безпідставне намагання кредитора застосувати до боржника (відповідача) подвійну цивільно-правову відповідальність одного й того ж виду за одне й те ж порушення договірного зобов'язання (прострочення виконання грошового зобов'язання), що суперечить вимогам ч. 1 ст. 61 Конституції України та ч. З ст. 509 ЦК України, згідно з якими ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, а зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
Відповідно до ст. 554 ЦК України в разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Із конструкції ст. 554 ЦК України випливає, що хоча поручитель і пов'язаний із боржником певними зобов'язальними відносинами, він с самостійним суб'єктом у відносинах Із кредитором.
Суд. вважає, що банк «Надра» пропустив строк пред'явлення вимоги до поручителя, оскільки він відповідає вимогам закону (ч. 4 ст. 559 ЦК України). З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед банком не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно з цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.
У зв'язку з наведеним у задоволенні позову про стягнення заборгованості за кредитним договором з поручителя слід відмовити.

За таких обставин суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню частково - стягнення провадити тільки з відповідача В. - 18 741.04 грн. - заборгованість по кредиту, 15 033.03 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 806.91 грн. - заборгованість по пені, в стягненні штрафу - відмовити за безпідставністю позовних вимог, а всього 34 580.98 грн.
Відповідно до ч. 1 ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати, пропорційно задоволеним вимогам. Таким чином з відповідача на користь позивача необхідно стягнути понесені ним та документально підтверджені судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 346 грн.
Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 525, 526, 610, 611, 612, 625 ЦК України, ст.ст. 10. 11, 60, 158, ч. 4 ст.169, ст.209, ст.ст. 212-215, ст.ст. 224-226 ЦПК України, суд -
ВИРІШВ: Позов - задовольнити частково.
Стягнути з В, приватного підприємця, на користь ПАТ КБ «Надра» заборгованість по кредитному договору у розмірі 34580 грн. (тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят грн. 98 коп.) в іншій частині позовних вимог відмовити за їх безпідставністю. Стягнути з В на користь ПАТ КБ «Надра» судовий збір в сумі 346 грн.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до цивільної палати Апеляційного суду Хмельницької області шляхом подачі до Ізяславського районного суду у 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги учасниками, а якщо сторони, які не були присутніми при
проголошенні рішення - в такому ж самому порядку та в той же строк з моменту отримання копії рішення.


http://forum.liga.net/Messages.asp?did=229530

В реестре только короткий текст: http://reyestr.court.gov.ua/Review/23819704

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...