Строк апеляційного оскарження


Recommended Posts

Відповідно до ст. 294 ЦПК "особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення".

Таким чином, наприклад, якщо рішення отримане 3 вересня, то перебіг строку починається з 4 вересня та 13 вересня останній день на апел. оскарження? Вірно?

Проте, суддя рахує строк апел. оскарження не з наступного дня, а з дня отримання рішення, тобто суддя вважає,що останнім днем подання апел. скарги є 12 вересня.

Суддя винесла ухвалу про залишення апел. скарги без руху.

Що робити в такій ситуації?

Суддя вимагає, щоб апелянт написав заяву про поновлення строків, але як її можна писати та поновлювати строки, якщо скаргу подано з урахуванням ст.69 ЦПК?

Що порадите робити з такою ухвалою?

Link to comment
Share on other sites

Відповідно до ст. 294 ЦПК "особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення".

Таким чином, наприклад, якщо рішення отримане 3 вересня, то перебіг строку починається з 4 вересня та 13 вересня останній день на апел. оскарження? Вірно?

Проте, суддя рахує строк апел. оскарження не з наступного дня, а з дня отримання рішення, тобто суддя вважає,що останнім днем подання апел. скарги є 12 вересня.

Суддя винесла ухвалу про залишення апел. скарги без руху.

Що робити в такій ситуації?

Суддя вимагає, щоб апелянт написав заяву про поновлення строків, але як її можна писати та поновлювати строки, якщо скаргу подано з урахуванням ст.69 ЦПК?

Що порадите робити з такою ухвалою?

можете написать в кассацию на ухвалу апелляционного суда, можете для начала, если так сильно хочет судья написать так....

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження рішення ........................................, то слід послатися на наступне.

Вступна та резолютивна частина рішення суду була проголошена ...................................., однак в порушення вимог ч. 1 ст. 218 ЦПК України суд першої інстанції не повідомив, коли сторони зможуть ознайомитись з повним рішенням суду.

Заяву про видачу повного рішення суду позивач подала до суду ................................, тобто до спливу строку на апеляційне оскарження.

Копія повного рішення суду була надана позивачу лише ................................ тобто після спливу строку на апеляційне оскарження, а тому ............................. з об’єктивних причин не змогла своєчасно реалізувати своє право на апеляційне оскарження, а тому цей строк пропущений нею з поважних причин та, на її думку, підлягає поновленню.

Link to comment
Share on other sites

Що порадите робити з такою ухвалою?

РЕКОМЕНДУЮ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ На виконання ухвали суду. И обосновать, в чем суд неверно трактует норму процессуального права. В конце попросить открыть производство, т.к. Вами выполнены все предписания закона.

У меня было подобное с касачкой. (заелись о размере госпошлины). Написала такое заявление, разжевав им все. Суд открыл прозводство.

П.С. посмотрите личку

Link to comment
Share on other sites

Відповідно до ст. 294 ЦПК "особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення".

Таким чином, наприклад, якщо рішення отримане 3 вересня, то перебіг строку починається з 4 вересня та 13 вересня останній день на апел. оскарження? Вірно?

Проте, суддя рахує строк апел. оскарження не з наступного дня, а з дня отримання рішення, тобто суддя вважає,що останнім днем подання апел. скарги є 12 вересня.

Суддя винесла ухвалу про залишення апел. скарги без руху.

Що робити в такій ситуації?

Суддя вимагає, щоб апелянт написав заяву про поновлення строків, але як її можна писати та поновлювати строки, якщо скаргу подано з урахуванням ст.69 ЦПК?

Що порадите робити з такою ухвалою?

Шановна Lada, чому Ви вважаєте, що перебіг починається з 4 вересня, якщо ст. 294 ЦПК передбачає початок з дня отримання <_<

Але у мене інше питання до форумчан:

При видачі копії повного тексту рішення особам, які були присутні в судовому засіданні, суд відштовхується від 5 робочих днів , тобто в жодному разі сторона позбавляється 2 днів у вигляді вихідних. Проте, строк на оскарження рахується календарними днями.

Але прямо в законах не сказано про саме врахування робочих днів.

Де в даному випадку істина?

Link to comment
Share on other sites

Шановна Lada, чому Ви вважаєте, що перебіг починається з 4 вересня, якщо ст. 294 ЦПК передбачає початок з дня отримання <_<

Але у мене інше питання до форумчан:

При видачі копії повного тексту рішення особам, які були присутні в судовому засіданні, суд відштовхується від 5 робочих днів , тобто в жодному разі сторона позбавляється 2 днів у вигляді вихідних. Проте, строк на оскарження рахується календарними днями.

Але прямо в законах не сказано про саме врахування робочих днів.

Де в даному випадку істина?

истины нет, в судах, как и одного и того же внутреннього переконнання единого законка ..............вставить цитату на востановления срока, не сложно, сроки в основном востанавливают без проблем......
Link to comment
Share on other sites

Уважаемые форумчане, нужен совет. Ситуация следующая. В конце февраля суд принял решение взыскать с моего родственника в пользу банка 32000 гр. Решение было принято в предварительном заседании в отсутствии ответчика, решение не заочное(эта информация из реестра), копию решения не выслали. В конце июня пришла постанова ГИС тогда он и узнал о решении. Сразу обратился в суд, через канцелярию подал заявление с просьбой соблюсти закон и выслать ему копию-тишина более месяца. Снова обращается в суд с таким же заявлением и заявлением на имя головы суда с просьбой проконтролировать этот вопрос и дать ответ в установленные сроки-тишина более чем полтора месяца. Что посоветуете делать дальше и если он все же выбьет с них копию решения восстановят ли сроки апеляции?

Link to comment
Share on other sites

Шановна Lada, чому Ви вважаєте, що перебіг починається з 4 вересня, якщо ст. 294 ЦПК передбачає початок з дня отримання <_<

Але у мене інше питання до форумчан:

При видачі копії повного тексту рішення особам, які були присутні в судовому засіданні, суд відштовхується від 5 робочих днів , тобто в жодному разі сторона позбавляється 2 днів у вигляді вихідних. Проте, строк на оскарження рахується календарними днями.

Але прямо в законах не сказано про саме врахування робочих днів.

Де в даному випадку істина?

Считаю срок с 4 сентября согласно ст.69 ЦПК .
Link to comment
Share on other sites

Уважаемые форумчане, нужен совет. Ситуация следующая. В конце февраля суд принял решение взыскать с моего родственника в пользу банка 32000 гр. Решение было принято в предварительном заседании в отсутствии ответчика, решение не заочное(эта информация из реестра), копию решения не выслали. В конце июня пришла постанова ГИС тогда он и узнал о решении. Сразу обратился в суд, через канцелярию подал заявление с просьбой соблюсти закон и выслать ему копию-тишина более месяца. Снова обращается в суд с таким же заявлением и заявлением на имя головы суда с просьбой проконтролировать этот вопрос и дать ответ в установленные сроки-тишина более чем полтора месяца. Что посоветуете делать дальше и если он все же выбьет с них копию решения восстановят ли сроки апеляции?

1. Получайте в суде копию решения.

2. Готовьте апелляционную жалобу и ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы. Подавайте апелляционную жалобу. Сроки будут восстановлены по уважительной причине.

"Клопотання про відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги на рішення ________ районного суду ________ області

у справі ________ від ___ лютого 2012 року

___________районний суд __________ області з лютого 2012 року в порушення вимог частини третьої статті 222 ЦПК України офіційно не направив відповідачу _____________ копію рішення від __ лютого 2008 у справі №_____________ протягом п'яти днів із дня його проголошення.

27 вересня 2012 року я, _______ ______ _______, власноруч написала заяву (вх. суду №_______ від 28.09.12) з проханням направити на мою адресу копію рішення _________ районного суду ________ області у справі № ____________ від ____________ року (копія заяви в додатку до скарги). Суд грубо порушив ст.222 ЦПК України не направив мені копію даного рішення.

Я особисто отримала в суді копію вказаного вище рішення ________ районного суду __________ області лише 3 жовтня 2012 року.

Конституція України передбачає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частини перша, друга статті 55).

Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.

Правило статті 222 ЦПК України надає відповідачу, ______ __.__. законні підстави очікувати направлення йому упродовж п'ятиденного строку копії рішення суду, що дало б можливість підготувати та подати апеляційну скаргу скаргу. Оскільки наслідки невиконання цих вимог не врегульовано спеціальними процесуальними нормами, які б встановлювали порядок дій заявника в такій ситуації, то ___________ ________ _______ діє з належною сумлінністю і ії вини не не має в тому, що вона не подає апеляційну скаргу в межах строку, встановленого законодавством. Дана правова позиція Верховного Суду України є обов’язковою для суддів та підтверджуєтся в листі Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних та кримінальних справ від 16 січня 2012 року “Щодо обов'язкових для всіх судів України правових позицій”.

Відповідно до частини першої ст.294 ЦПК України прошу відновити строк подання апеляційної скарги на рішенням _______________ районного суду ___________ області від ___ лютого 2012 року у справі № ____________ у зв’язку з тим, що я отримала копію даного рішення лише 3 жовтня 2012 року."

Link to comment
Share on other sites

1. Получайте в суде копию решения.

2. Готовьте апелляционную жалобу и ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы. Подавайте апелляционную жалобу. Сроки будут восстановлены по уважительной причине.

"Клопотання про відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги на рішення ________ районного суду ________ області

у справі ________ від ___ лютого 2012 року

___________районний суд __________ області з лютого 2012 року в порушення вимог частини третьої статті 222 ЦПК України офіційно не направив відповідачу _____________ копію рішення від __ лютого 2008 у справі №_____________ протягом п'яти днів із дня його проголошення.

27 вересня 2012 року я, _______ ______ _______, власноруч написала заяву (вх. суду №_______ від 28.09.12) з проханням направити на мою адресу копію рішення _________ районного суду ________ області у справі № ____________ від ____________ року (копія заяви в додатку до скарги). Суд грубо порушив ст.222 ЦПК України не направив мені копію даного рішення.

Я особисто отримала в суді копію вказаного вище рішення ________ районного суду __________ області лише 3 жовтня 2012 року.

Конституція України передбачає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частини перша, друга статті 55).

Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.

Правило статті 222 ЦПК України надає відповідачу, ______ __.__. законні підстави очікувати направлення йому упродовж п'ятиденного строку копії рішення суду, що дало б можливість підготувати та подати апеляційну скаргу скаргу. Оскільки наслідки невиконання цих вимог не врегульовано спеціальними процесуальними нормами, які б встановлювали порядок дій заявника в такій ситуації, то ___________ ________ _______ діє з належною сумлінністю і ії вини не не має в тому, що вона не подає апеляційну скаргу в межах строку, встановленого законодавством. Дана правова позиція Верховного Суду України є обов’язковою для суддів та підтверджуєтся в листі Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних та кримінальних справ від 16 січня 2012 року “Щодо обов'язкових для всіх судів України правових позицій”.

Відповідно до частини першої ст.294 ЦПК України прошу відновити строк подання апеляційної скарги на рішенням _______________ районного суду ___________ області від ___ лютого 2012 року у справі № ____________ у зв’язку з тим, що я отримала копію даного рішення лише 3 жовтня 2012 року."

Огромное спасибо! Теперь осталось каким то чудом заставить суд все же выдать копию решения.
Link to comment
Share on other sites

Считаю срок с 4 сентября согласно ст.69 ЦПК .

Здесь Вы тоже правы. Но...

Указанная Вами статья несёт общий характер, ст. 294-я же указывает на конкретную ситуацию.

В данном случае имеем 2 противоречащих статьи одного кодекса, но суд принимает решение по своим внутренним убеждениям по ст. 212 ЦПК, которую, как я писал в другой ветке, нужно исключить из ЦПК.

Link to comment
Share on other sites

каждый день ходите и подавайте заявление о выдаче решения, ставьте отметку на своем экземпляре. Соберете несколько- подойдите к председателю суда, судье, скажите, что будете писать в ВККУ жалобу и прокурору в связи с нарушением ваших прав. Мы делали так. Не ждите, что пришлют- заморите их. Сроки апелляция восстановит, приложите доказательств мытарств.

Link to comment
Share on other sites

Здесь Вы тоже правы. Но...

Указанная Вами статья несёт общий характер, ст. 294-я же указывает на конкретную ситуацию.

В данном случае имеем 2 противоречащих статьи одного кодекса, но суд принимает решение по своим внутренним убеждениям по ст. 212 ЦПК, которую, как я писал в другой ветке, нужно исключить из ЦПК.

А как на счет этого?

ПОСТАНОВА № 12

Пленуму Верховного Суду України

від 24 жовтня 2008 року

ПРО СУДОВУ ПРАКТИКУ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

5. Передбачені статтею 294 ЦПК строки на апеляційне оскарження рішення чи ухвали суду першої інстанції необхідно обчислювати з урахуванням визначеного статтею 69 ЦПК правила про початок перебігу процесуальних строків – з наступного дня після відповідної календарної дати та з дотриманням вимог частин третьої, шостої статті 70 ЦПК.

Link to comment
Share on other sites

каждый день ходите и подавайте заявление о выдаче решения, ставьте отметку на своем экземпляре. Соберете несколько- подойдите к председателю суда, судье, скажите, что будете писать в ВККУ жалобу и прокурору в связи с нарушением ваших прав. Мы делали так. Не ждите, что пришлют- заморите их. Сроки апелляция восстановит, приложите доказательств мытарств.

Благодарю за совет - видимо так и придется делать. Доказательства мытарств уже собираем. Плохо только что суд находится за 50 км., суд районный не в городе, а районный в области. Так мы интересно находимся, до города 5 км., а чтобы решить какой-то вопрос нужно ехать в райцентр за 50 км. Еще может подскажете, когда берешь в суде копию под роспись не могут ли они подсунуть подписаться в получении повторной копии, если да то как этого избежать?
Link to comment
Share on other sites

Благодарю за совет - видимо так и придется делать. Доказательства мытарств уже собираем. Плохо только что суд находится за 50 км., суд районный не в городе, а районный в области. Так мы интересно находимся, до города 5 км., а чтобы решить какой-то вопрос нужно ехать в райцентр за 50 км. Еще может подскажете, когда берешь в суде копию под роспись не могут ли они подсунуть подписаться в получении повторной копии, если да то как этого избежать?

У нас в суде делают так- отметку о получении ставят и на самом заявлении. Во всех заявлениях пишите- прошу приобщить заявление в дело.И тогда будет масса заявлений без отметок о получении и только одно с отметкой, что доказывает получение один раз. В журнале когда будете расписываться за получение- внимательно посмотрите за что расписываетесь. Кроме того, за повторную выдачу копии решения Вы должны были платить судовой збор, и без квитанции повторную копию Вам никто не выдал бы. Еще совет до подачи апелляции, ознакомтесь с материалами дела и убедитесь, что все Ваши заявления в нем есть.Я знаю сколько сил и нервов забирает эта тягомотина, но такая уж у нас судебная власть...Увы. И я бы потом скаргу в ВККСУ написала на судью, пусть хоть чуть-чуть понервничает.

Link to comment
Share on other sites

У нас в суде делают так- отметку о получении ставят и на самом заявлении. Во всех заявлениях пишите- прошу приобщить заявление в дело.И тогда будет масса заявлений без отметок о получении и только одно с отметкой, что доказывает получение один раз. В журнале когда будете расписываться за получение- внимательно посмотрите за что расписываетесь. Кроме того, за повторную выдачу копии решения Вы должны были платить судовой збор, и без квитанции повторную копию Вам никто не выдал бы. Еще совет до подачи апелляции, ознакомтесь с материалами дела и убедитесь, что все Ваши заявления в нем есть.Я знаю сколько сил и нервов забирает эта тягомотина, но такая уж у нас судебная власть...Увы. И я бы потом скаргу в ВККСУ написала на судью, пусть хоть чуть-чуть понервничает.

Благодарю за консультацию. Насчет скарги- напишу. У этого судьи так происходит постоянно. Я знаю из реестра еще одно решение и тоже копия не отправлена. Ждем чем дело кончится и тогда напишем скаргу поскольку это уже будет третий случай за два года только по одному человеку(в первый раз пришла копия решения когда уже с ГИСом рассчитались), а это уже систематические нарушения, тогда я думаю он понервничает не чуть-чуть хоть и блатной местного разлива. В данном случае никто ни с кем рассчитываться не собирается поскольку не брал.

Link to comment
Share on other sites

А как на счет этого?

ПОСТАНОВА № 12

Пленуму Верховного Суду України

від 24 жовтня 2008 року

ПРО СУДОВУ ПРАКТИКУ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

5. Передбачені статтею 294 ЦПК строки на апеляційне оскарження рішення чи ухвали суду першої інстанції необхідно обчислювати з урахуванням визначеного статтею 69 ЦПК правила про початок перебігу процесуальних строків – з наступного дня після відповідної календарної дати та з дотриманням вимог частин третьої, шостої статті 70 ЦПК.

Уважаемая Lada! Только не подумайте, что я на стороне судьи. Я пытаюсь заочно предположить ход её мыслей, чем в какой-то мере постараюсь внести какую-то лепту в помощь Вам.

Итак, приведённое Вами Постановление имеет силу подзаконного акта. Согласно ст. 8 КУ в Украине действует принцип верховенства права. Кодекс имеет приоритет перед подзаконным актом. Как я упоминал выше, ст. 294 ЦПК указывает на конкретный процессуальный этап (повторюсь - это один из возможных путей отхода судьи).

Если уж судьи всех уровней Конституцией пренебрегают, то что говолрить о Постанове.

Вот, если бы на Вашем месте оказался бы банк, то Ваши верные утверждения судья бы выделил бы в ухвале бы жирным шрифтом и бОльшим размером ;)

Link to comment
Share on other sites

Уважаемая Lada! Только не подумайте, что я на стороне судьи. Я пытаюсь заочно предположить ход её мыслей, чем в какой-то мере постараюсь внести какую-то лепту в помощь Вам.

Итак, приведённое Вами Постановление имеет силу подзаконного акта. Согласно ст. 8 КУ в Украине действует принцип верховенства права. Кодекс имеет приоритет перед подзаконным актом. Как я упоминал выше, ст. 294 ЦПК указывает на конкретный процессуальный этап (повторюсь - это один из возможных путей отхода судьи).

Если уж судьи всех уровней Конституцией пренебрегают, то что говолрить о Постанове.

Вот, если бы на Вашем месте оказался бы банк, то Ваши верные утверждения судья бы выделил бы в ухвале бы жирным шрифтом и бОльшим размером ;)

Спасибо :) я так и поняла :)

Просто,если судья считает,что ст. 69 и 294 друг другу противоречат (по ее мнению :) ), то ей в помощь тогда Постанова Пленума, как правильно применить ст.294 с учетом требований ст.69. Мне так кажется.........

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show