Recommended Posts

Ув.участники форума! Обращаюсь к тем, у кого автокредит.

Регистрация авто в ВРЕР УДАІ 25 апреля

Договор страховки КАСКО укладений 26 апреля.

Договор застави укладений 29 апреля.

Кредитый договор подписан 29 апреля.

Подтверждают ли вышеуказанные даты приобретение автомобиля за свой счет(до или 25 апреля) и лишь потом подписание кредитного договора, где в качестве залога выступает это авто? Можно ли было зарегистрировать на себя авто в ДАІ, не уплатив за него деньги? Как было у Вас?

Link to comment
Share on other sites

Ув.участники форума! Обращаюсь к тем, у кого автокредит.

Регистрация авто в ВРЕР УДАІ 25 апреля

Договор страховки КАСКО укладений 26 апреля.

Договор застави укладений 29 апреля.

Кредитый договор подписан 29 апреля.

Подтверждают ли вышеуказанные даты приобретение автомобиля за свой счет(до или 25 апреля) и лишь потом подписание кредитного договора, где в качестве залога выступает это авто? Можно ли было зарегистрировать на себя авто в ДАІ, не уплатив за него деньги? Как было у Вас?

ПОЖЕТ ЕЩО И ПОТОЧНЫЙ ОТКРЫТ :rolleyes:

все просто авто купил за деньги родственников!!

крет хотел взять с целью ращета с родственниками

Link to comment
Share on other sites

ПОЖЕТ ЕЩО И ПОТОЧНЫЙ ОТКРЫТ :rolleyes:

все просто авто купил за деньги родственников!!

крет хотел взять с целью ращета с родственниками

Да, действительно, кто то из родственников помог, не могу вспомнить кто.

Ну не мог же автосалон, получив только задаток 10%, разрешить мне забрать авто и регистрировать в ГАИ.

Также в договорах залога и страховки, которые по условиям КД заключается до подписания КД, указаны регистрационный номер, номер кузова и т.д.

А сам автосалон не мог зарегистрировать авто на меня в ДАІ до получения полного расчета?

Link to comment
Share on other sites

А сам автосалон не мог зарегистрировать авто на меня в ДАІ до получения полного расчета?

Мог.

Как правило процедура оформления в таком случае происходит по следующей схеме:

1) Вы выбираете автомобиль в автосалоне

2) берете в автосалоне договор о том, что оплата за автомобиль происходит в два этапа

первый - Вы платите им 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

второй - Вы оформляете кредит в банке и после оплаты банком остальной суммы право собственности на автомобиль переходит Вам и Вы сможете его забрать

3) Вы платите в автосалон 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

4) Вы берете тех. паспорт и договор с автосалоном и идете в банк оформлять кредит

5) банк переводит остальную сумму на автосалон и после этого Вы забираете свой автомобиль

Link to comment
Share on other sites

Мог.

Как правило процедура оформления в таком случае происходит по следующей схеме:

1) Вы выбираете автомобиль в автосалоне

2) берете в автосалоне договор о том, что оплата за автомобиль происходит в два этапа

первый - Вы платите им 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

второй - Вы оформляете кредит в банке и после оплаты банком остальной суммы право собственности на автомобиль переходит Вам и Вы сможете его забрать

3) Вы платите в автосалон 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

4) Вы берете тех. паспорт и договор с автосалоном и идете в банк оформлять кредит

5) банк переводит остальную сумму на автосалон и после этого Вы забираете свой автомобиль

Dimon73 Спасибо, буду знать.
Link to comment
Share on other sites

Мог.

Как правило процедура оформления в таком случае происходит по следующей схеме:

2) берете в автосалоне договор о том, что оплата за автомобиль происходит в два этапа

первый - Вы платите им 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

Они не могут без нотариально заверенной доверенности зарегистрировать Ваш автомобиль т.к. существуют единые правила регистрации транспортных средств.

"1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин….

2. 2. Ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов’язки та реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону України «Про дорожній рух». (Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 637 від 19.04.99, № 1276 від 18.08.2000)

Правомірність придбання транспортних засобів, складових частин, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб’єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах. (Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 19.04.99)

Такими документами можуть бути:

1. довідка-рахунок за формою згідно з додатком № 1 до цих Правил, видана суб’єктом підприємницької діяльності, який реалізує транспортний засіб; (Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 19.04.99)

2. договори, в тому числі угоди, укладені на товарних біржах, та інші посвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб; (Абзац п’ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 19.04.99) 3. акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком № 6 до цих Правил, виданий підприємством-виробником транспортного засобу чи його складових частин" і т. інше.

Link to comment
Share on other sites

Они не могут без нотариально заверенной доверенности зарегистрировать Ваш автомобиль т.к. существуют единые правила регистрации транспортных средств.

"1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України порядок державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин….

2. 2. Ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов’язки та реалізують права цих власників у межах наданих їм повноважень.

5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону України «Про дорожній рух». (Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 637 від 19.04.99, № 1276 від 18.08.2000)

Правомірність придбання транспортних засобів, складових частин, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб’єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах. (Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 19.04.99)

Такими документами можуть бути:

1. довідка-рахунок за формою згідно з додатком № 1 до цих Правил, видана суб’єктом підприємницької діяльності, який реалізує транспортний засіб; (Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 19.04.99)

2. договори, в тому числі угоди, укладені на товарних біржах, та інші посвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб; (Абзац п’ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 637 від 19.04.99) 3. акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком № 6 до цих Правил, виданий підприємством-виробником транспортного засобу чи його складових частин" і т. інше.

то що з того всього маємо?

в чому порушення і до кого претензія?

невідомо хто здійснив регістрацію т/з в ДАІ, в тех паспорт вписали як особливу примітку - кредит банк *****, при цьому ніякого кредиту щей на спомин не було?

я вже пять рокіків ночей не сплю, навіщо мені було брати той кредит, як у мене вже було у власності авто ? ))))

з іншого боку, при нашому ненавязливоому сервісі з боку держави ми мали таке чудо - техпаспотр на авто навіть не знаючі де і хто його видає та за які очі. при цьму крім подання (особисто) заяви на регістрацію -, в ДаІ мали ще й саме авто оглянути, за порядком

та мабуть вся ця процедура була на потоці, так само як техогляд

висновок: реєстрація проведена з порушенням, проте ніхто не скаржився, бо всіх влаштовувало

та що це може в нашій справі дати?

хіба що : банком була надана послуга по кредитуванню мети в гривнях 10 липня, а кредитний договір на валюту від 11 липня - фікція

Link to comment
Share on other sites

то що з того всього маємо?

в чому порушення і до кого претензія?

невідомо хто здійснив регістрацію т/з в ДАІ, в тех паспорт вписали як особливу примітку - кредит банк *****, при цьому ніякого кредиту щей на спомин не було?

41 ….У разі виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в підрозділі ДАІ, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами України в зв’язку з угоном чи крадіжкою, працівники підрозділу ДАІ в установленому порядку оформляють відповідні документи, знімають незаконно зареєстрований транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки про це до свідоцтва про реєстрацію та вилученням номерних знаків і передають усі матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для подальшого проведення розслідування. Такий транспортний засіб поміщається на майданчику для затриманого транспорту. …. (Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1276 від 18.08.2000)

Далі. КК України. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Коментар http://www.yurist-online.com/ukr/uslugi/yu...listika/057.php

" висновок: реєстрація проведена з порушенням, проте ніхто не скаржився, бо всіх влаштовувало

та що це може в нашій справі дати"

Дізнались про фальсифікації в процессі розгляду справи у суді. Інакше б відкликали згоду на надання послуги кредитування. Хто зна скільки разів банк у змові з торгівельною мережею збирався продати одне й те ж авто.

Крім того є правила роздрібної торгівлі транспортними засобами. У тому числі правила продажу авто в кредит.

Особисто для себе встановив, що підроблено цілком або частково: довідку- рахунок (бланк суворої звітності), договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі т/з. А також відсутній гарантійний лист від банку до торгівельної мережі, відсутнє доручення від споживача про переказ коштів в автосалон. Підроблена заява на реєстрацію транспортного засобу і як наслідок підроблене реєстраційне свідоцтво. На сьогодня за цим набором відкрита така-сяка кримінальна справа.

Звичайно я сумніваюсь, що якийсь дільничий доведе цю справу до логічного завершення, але на суддю це діє.

Link to comment
Share on other sites

та що це може в нашій справі дати?

Реєстрація нового автомобіля в МРЕВ, ДАІ

Юридична компанія "Коммерс-Авто" надає послуги з реєстрації та перереєстрації Вашого транспортного засобу і МРЕВ або ДАІ . Незалежно від того, юридичною або фізичною особою Ви є, реєстрація автомобіля може включати в себе такі підвиди:

1. Реєстрація нового автомобіля

Разом з послугами з реєстрації та перереєстрації автомобілів наші експерти готові надати Вам консультацію, щодо їх страхування та запропонувати будь-який вид потрібної страховки: поліс ГО або ОСАГО - автоцивільна відповідальність, або ж КАСКО.

1. Реєстрація нового автомобіля в МРЕВ , ДАІ (МРЕВ)

Для того, щоб прискорити процес оформлення автомобіля , нам будуть потрібні наступні документи:

1. Документи на автомобіль:

* поліс ГО;

* сертифікат відповідності;

* транзитні номери на автомобіль;

* акт прийому-передачі автомобіля;

* дилерський договір з постачальником;

* вантажно-митна декларація;

* довідка-рахунок, оформлена на ім'я майбутнього власника транспортного засобу;

* якщо автомобіль купувався в кредит - ксерокопія гарантійного листа з банку;

2. Документи, що засвідчують особистість нового власника транспортного засобу:

Для фізичних осіб:

* паспорт і ксерокопія паспортних даних;

* ідентифікаційний код;

* ксерокопія паспортних даних осіб, яким Ви хочете надати право керувати даними ТЗ на законних підставах;

3. Фотографії автомобіля:

* зовнішній вигляд авто з обох сторін;

* зовнішній вигляд авто ззаду;

* загальний вид двигуна (з відкритим капотом);

* VIN номер (номер кузова, вибитий на металі) ;

* VIN номер на склі (за умови його наявності;

* дублююча табличка VIN номера (на двигуні або на стійці дверей);

* торпеда авто + КПП

Ми готові провести реєстрацію Вашого транспортного засобу в найкоротші терміни - нам потрібні всього добу моменту надання всіх необхідних документів.

Після реєстрації Ви отримаєте:

* постійно діючий техпаспорт на транспортний засіб, встановленого зразка;

* для фізичних осіб - квитанцію про оплату транспортного збору за 1 рік;

* талон ТО - технічного огляду

* державні номерні знаки для автомобіля

________________________________________________________________________

Звонил в автосалон - подтвердили что регистрируют авто на будущего владельца после уплаты первого взноса на основании гарантийного письма банка. Я думаю что это противоречит законной регистрации. Что это дает? На вопрос судьи "ну вы же автомобиль купили?" можно возразить "так я же купил до получения кредита!" и показать копию техпаспорта с датой регистрации. И это будет уже доказ. Чи ні?

Link to comment
Share on other sites

Реєстрація нового автомобіля в МРЕВ, ДАІ

Юридична компанія "Коммерс-Авто" надає послуги з реєстрації та перереєстрації Вашого транспортного засобу і МРЕВ або ДАІ . Незалежно від того, юридичною або фізичною особою Ви є, реєстрація автомобіля може включати в себе такі підвиди:

1. Реєстрація нового автомобіля

Разом з послугами з реєстрації та перереєстрації автомобілів наші експерти готові надати Вам консультацію, щодо їх страхування та запропонувати будь-який вид потрібної страховки: поліс ГО або ОСАГО - автоцивільна відповідальність, або ж КАСКО.

1. Реєстрація нового автомобіля в МРЕВ , ДАІ (МРЕВ)

Для того, щоб прискорити процес оформлення автомобіля , нам будуть потрібні наступні документи:

1. Документи на автомобіль:

* поліс ГО;

* сертифікат відповідності;

* транзитні номери на автомобіль;

* акт прийому-передачі автомобіля;

* дилерський договір з постачальником;

* вантажно-митна декларація;

* довідка-рахунок, оформлена на ім'я майбутнього власника транспортного засобу;

* якщо автомобіль купувався в кредит - ксерокопія гарантійного листа з банку;

2. Документи, що засвідчують особистість нового власника транспортного засобу:

Для фізичних осіб:

* паспорт і ксерокопія паспортних даних;

* ідентифікаційний код;

* ксерокопія паспортних даних осіб, яким Ви хочете надати право керувати даними ТЗ на законних підставах;

3. Фотографії автомобіля:

* зовнішній вигляд авто з обох сторін;

* зовнішній вигляд авто ззаду;

* загальний вид двигуна (з відкритим капотом);

* VIN номер (номер кузова, вибитий на металі) ;

* VIN номер на склі (за умови його наявності;

* дублююча табличка VIN номера (на двигуні або на стійці дверей);

* торпеда авто + КПП

Ми готові провести реєстрацію Вашого транспортного засобу в найкоротші терміни - нам потрібні всього добу моменту надання всіх необхідних документів.

Після реєстрації Ви отримаєте:

* постійно діючий техпаспорт на транспортний засіб, встановленого зразка;

* для фізичних осіб - квитанцію про оплату транспортного збору за 1 рік;

* талон ТО - технічного огляду

* державні номерні знаки для автомобіля

________________________________________________________________________

Звонил в автосалон - подтвердили что регистрируют авто на будущего владельца после уплаты первого взноса на основании гарантийного письма банка. Я думаю что это противоречит законной регистрации. Что это дает? На вопрос судьи "ну вы же автомобиль купили?" можно возразить "так я же купил до получения кредита!" и показать копию техпаспорта с датой регистрации. И это будет уже доказ. Чи ні?

я думаю, що техпаспорт з датою для судді доказом по справі про стягнення коштів не буде, оскільки , звертаючись до суду банки за стягненям коштів (валюти) наданих в кредит про авто і техпаспорт не згадують.

бо не оскаржується спрямування коштів не за цільовим призначенням.

банк при "валютному" кредитуванні" не приймав на себе зобовязань здійснити перерахунок валюти на рах. автосалону. а отже його зобовязання полягало лише в наданні коштів позичальнику. Суддя, якщо ви почнете заперечувати, про "купили" , швидко з питання зїде. і буде розляд вести в межах позовних вимог. та обставина що ви купили авто за кредитні кошти нічим не може бути підтверджена крім перв. бух док - рахунок фактура, платіжне доручення, фіскальний чек, сліп... при цьому якщо гроші вносили в касу ви самі, або були переказані з вашого рахунку, то підстав вважати що ці кошти ви отримали від банку як кредит знову ж таки немає, бо такого кредитного договору не існує (неукладений).

а хто бачив того гарантійного листа?

мені салон показав повідомлення, що банк прийняв рішення надати мені кредит в розмірі ХХ долларів. підисав це повідомленя нач. безбалансового відділення. ТО оце гарантійний лист.????

Link to comment
Share on other sites

навіть не занурюючись в законодавство, на побутовому рівні - повернути річь в магазин без наявності чека (згубили) навіть вартістю 3 копійки - неможливо.

а оформити реєстрацію авто вартістю в 200 тис гривень без будь яких док-ів, що договір КП виконано, сума сплачена, без Акту прийому передачі - масова практика, політика держави.

от недарма Богуславська у Шустера сльози проливала - " куда же ми катимся?"

Link to comment
Share on other sites

41 ….У разі виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в підрозділі ДАІ, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами України в зв’язку з угоном чи крадіжкою, працівники підрозділу ДАІ в установленому порядку оформляють відповідні документи, знімають незаконно зареєстрований транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки про це до свідоцтва про реєстрацію та вилученням номерних знаків і передають усі матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для подальшого проведення розслідування. Такий транспортний засіб поміщається на майданчику для затриманого транспорту. …. (Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1276 від 18.08.2000)

Далі. КК України. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Коментар http://www.yurist-online.com/ukr/uslugi/yu...listika/057.php

" висновок: реєстрація проведена з порушенням, проте ніхто не скаржився, бо всіх влаштовувало

та що це може в нашій справі дати"

Дізнались про фальсифікації в процессі розгляду справи у суді. Інакше б відкликали згоду на надання послуги кредитування. Хто зна скільки разів банк у змові з торгівельною мережею збирався продати одне й те ж авто.

Крім того є правила роздрібної торгівлі транспортними засобами. У тому числі правила продажу авто в кредит.

Особисто для себе встановив, що підроблено цілком або частково: довідку- рахунок (бланк суворої звітності), договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі т/з. А також відсутній гарантійний лист від банку до торгівельної мережі, відсутнє доручення від споживача про переказ коштів в автосалон. Підроблена заява на реєстрацію транспортного засобу і як наслідок підроблене реєстраційне свідоцтво. На сьогодня за цим набором відкрита така-сяка кримінальна справа.

Звичайно я сумніваюсь, що якийсь дільничий доведе цю справу до логічного завершення, але на суддю це діє.

дуже цікаво!!!

Link to comment
Share on other sites

підисав це повідомленя нач. безбалансового відділення.

sofi! Вы, разумеется, знаете, что "територіальне відокремлене безбалансове відділення банку здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції". И что, Вам не удалось на основании этого признать договор недействительным?
Link to comment
Share on other sites

sofi! Вы, разумеется, знаете, что "територіальне відокремлене безбалансове відділення банку здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції". И что, Вам не удалось на основании этого признать договор недействительным?

цей док суді не був, я ще не визнавала договір недійсним, проте як це повідомлення до недійсності договору приліпити - не знаю, тим більш що в повідмленні мова йде про долари,.

в мене щось не складається з судом - суд вбачив мене там , де мене і близько не було, "територіальне відокремлене безбалансове відділення банку здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції", ти отримує кредити замість клієнтів, ... оскаржую...

Link to comment
Share on other sites

цей док суді не був, я ще не визнавала договір недійсним, проте як це повідомлення до недійсності договору приліпити - не знаю, тим більш що в повідмленні мова йде про долари,.

в мене щось не складається з судом - суд вбачив мене там , де мене і близько не було, "територіальне відокремлене безбалансове відділення банку здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції", ти отримує кредити замість клієнтів, ... оскаржую...

Війну з ПриватБанком програно, теж техдокуметація була оформлена на один день раніше, чим кредитно-заставний договір, відсутність належного документа про реєстрацію застави, відсутність повідомлення про Дефолт-та доказу про вручення поштового повідомлення, пеня була нарахована в доларах, був штраф і пеня-суперечить ст.61 Конституції, комісія теж в доларах- суперечить Постанові НБУ і листу за 2012 ріік, прочерк в пункті кредитно-заставного договору щодо поточного рахунку, але ні перша судова інстанція ні ВССУ- на неоднакове застосування ЗАКОНІВ УКРАЇННИ, уваги не звертають, хоча були прикадені як доказ 4-рішення ВССУ і 1-рішення ВСУ. Тепер на протязі місяця необхідно подати на неоднакове застосування ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, а чи допустить ВССУ - ЦЕ ПИТАННЯ!

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Мог.

Как правило процедура оформления в таком случае происходит по следующей схеме:

1) Вы выбираете автомобиль в автосалоне

2) берете в автосалоне договор о том, что оплата за автомобиль происходит в два этапа

первый - Вы платите им 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

второй - Вы оформляете кредит в банке и после оплаты банком остальной суммы право собственности на автомобиль переходит Вам и Вы сможете его забрать

3) Вы платите в автосалон 10% (20-30%), после чего они оформляют документы на автомобиль в ГАИ

4) Вы берете тех. паспорт и договор с автосалоном и идете в банк оформлять кредит

5) банк переводит остальную сумму на автосалон и после этого Вы забираете свой автомобиль

Вы забыли о гарантийном письме банка в автосалон, а так всё верно изложено.

41 ….У разі виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в підрозділі ДАІ, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами України в зв’язку з угоном чи крадіжкою, працівники підрозділу ДАІ в установленому порядку оформляють відповідні документи, знімають незаконно зареєстрований транспортний засіб з обліку з внесенням відмітки про це до свідоцтва про реєстрацію та вилученням номерних знаків і передають усі матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для подальшого проведення розслідування. Такий транспортний засіб поміщається на майданчику для затриманого транспорту. …. (Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1276 від 18.08.2000)

Далі. КК України. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Коментар http://www.yurist-online.com/ukr/uslugi/yu...listika/057.php

" висновок: реєстрація проведена з порушенням, проте ніхто не скаржився, бо всіх влаштовувало

та що це може в нашій справі дати"

Дізнались про фальсифікації в процессі розгляду справи у суді. Інакше б відкликали згоду на надання послуги кредитування. Хто зна скільки разів банк у змові з торгівельною мережею збирався продати одне й те ж авто.

Крім того є правила роздрібної торгівлі транспортними засобами. У тому числі правила продажу авто в кредит.

Особисто для себе встановив, що підроблено цілком або частково: довідку- рахунок (бланк суворої звітності), договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі т/з. А також відсутній гарантійний лист від банку до торгівельної мережі, відсутнє доручення від споживача про переказ коштів в автосалон. Підроблена заява на реєстрацію транспортного засобу і як наслідок підроблене реєстраційне свідоцтво. На сьогодня за цим набором відкрита така-сяка кримінальна справа.

Звичайно я сумніваюсь, що якийсь дільничий доведе цю справу до логічного завершення, але на суддю це діє.

Не думаю,что открыто уголовное дело.Уголовное производство по заявлению открыто,а дело не откроют - состава нет. На судью ничего не действует, просто как я понимаю после Вашего заявления о уголовном производстве суд вполне естественно может приостановить рассмотрение гражданского дела.

Вопрос к выделенному из вашего топа, а каким образом Вы установили вышеперечисленные факты на которые как я понимаю Вы опираетесь в заявлении о совершеннии преступных действий предусмотр. ст. УК такими то?

Откуда Вам стало известно о том,что отсутствует,а что присутствует и так далее?

а хто бачив того гарантійного листа?

мені салон показав повідомлення, що банк прийняв рішення надати мені кредит в розмірі ХХ долларів. підисав це повідомленя нач. безбалансового відділення. ТО оце гарантійний лист.????

А Вы его и не должны вообщето видеть (гарантийное письмо), это отношения между банком и автосалоном. то что Вам показал автосалон можно рассматривать как гарантийное письмо в которм говоритса о том,что банк принял решение выдать Вам долларовый кредит целевого назначения,а именоо для преобретения такого то авто. Для автосалона это довольно убедитьльный аргумент.

а оформити реєстрацію авто вартістю в 200 тис гривень без будь яких док-ів, що договір КП виконано, сума сплачена, без Акту прийому передачі - масова практика, політика держави.

Акт приёма-передачи есть (поверте) и если у Вас его нет на руках это не значит,что его нет вообще.

И самое главное, непонятно что вам всем (касаетса участников ветки) даст эта возня с разницей в оформлении права собственности (тех/паспорта)?

В залог авто передавалось уже после того,а не до того-договор залога никоим образом не затрагивает..... ;)

Кредитный договор тоже никакого отношения не имеет к вышеперечисленным обстоятельствам так как есть конкретный договор с автосалоном с указанием на конкретный банк,а в случае отсутствия такой оговорки вполне достаточно прочитать заявление на оформление и получение целевого кредита (и не надо говорить,что такой заявки нет, вот именно такой документ у ВСЕХ!!! банков есть и тут можно даже не спорить) и соответственно гарантийное письмо.

И самое главное, а вы все, когда оформляли кредитные авто в салонах спокойно способствовали всем нарушениям и вас ВСЕХ!!! это устраивало,а теперь вдруг прозрели... смешно :)

Link to comment
Share on other sites

Вы забыли о гарантийном письме банка в автосалон, а так всё верно изложено.

Не думаю,что открыто уголовное дело.Уголовное производство по заявлению открыто,а дело не откроют - состава нет. На судью ничего не действует, просто как я понимаю после Вашего заявления о уголовном производстве суд вполне естественно может приостановить рассмотрение гражданского дела.

Вопрос к выделенному из вашего топа, а каким образом Вы установили вышеперечисленные факты на которые как я понимаю Вы опираетесь в заявлении о совершеннии преступных действий предусмотр. ст. УК такими то?

Откуда Вам стало известно о том,что отсутствует,а что присутствует и так далее?

А Вы его и не должны вообщето видеть (гарантийное письмо), это отношения между банком и автосалоном. то что Вам показал автосалон можно рассматривать как гарантийное письмо в которм говоритса о том,что банк принял решение выдать Вам долларовый кредит целевого назначения,а именоо для преобретения такого то авто. Для автосалона это довольно убедитьльный аргумент.

Акт приёма-передачи есть (поверте) и если у Вас его нет на руках это не значит,что его нет вообще.

И самое главное, непонятно что вам всем (касаетса участников ветки) даст эта возня с разницей в оформлении права собственности (тех/паспорта)?

В залог авто передавалось уже после того,а не до того-договор залога никоим образом не затрагивает..... ;)

Кредитный договор тоже никакого отношения не имеет к вышеперечисленным обстоятельствам так как есть конкретный договор с автосалоном с указанием на конкретный банк,а в случае отсутствия такой оговорки вполне достаточно прочитать заявление на оформление и получение целевого кредита (и не надо говорить,что такой заявки нет, вот именно такой документ у ВСЕХ!!! банков есть и тут можно даже не спорить) и соответственно гарантийное письмо.

И самое главное, а вы все, когда оформляли кредитные авто в салонах спокойно способствовали всем нарушениям и вас ВСЕХ!!! это устраивало,а теперь вдруг прозрели... смешно :)

как єто можно использовать - нада думать...

гарантийное письмо - о чем? как банк может гарантировать, что обещанный займ в валюте я отнесу в салон, а может быть мне не хватит этой валюты для осуществления платежа??? по ДКП сумма в гривне стоит, может банк попутно гарантирует и курс по которому у меня эту валюту кто-нить купит

а может я ваще с ней в казино пойду?, а авто ужо мое, техпаспорт на руках, собственник с вытекающими отседа правами уже есть.

фигня получается с их гарантией, тем более, шо повыдомленя от банки в лице маши ивановой, андерайтера, о том что мне банк валюту собирается дать для покупки авто стоимостью от 30тыс грн , но не более 500000 тыс, для салона даже фиговым листом не назовешь.

Гарантийные письма и мне приходилось использовать, во- первых, оно так и называлось, во- вторых - обязательно подписывал его директор и гл.бух, фирменный бланк, круглая печать и регистрация как на доверенность. Гарантию давало предприятие на оплату чего -нить, то есть принимало обязательства на себя.

если и было гарантийное письмо, то оно должно было быть на конкретную сумму в гривнах на конкретный товар.

то что показали мне - лапша на уши а не гарантия.

а если письмо реально было, то в гривнах ес-но, тогда зачем весь этот кредитный договор в валюте?????

и все таки, как мог банк гарантировать, что я проведу оплату?

гарантийное письмо является поручительством надлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

так банк взял на себя обязательство оплатить мою ласточку или обязался меня заставить єто сделать?

Банківська гарантія

Гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні.

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.200) м.Київ, 16 січня 2003 року N 436-ІV ( Господарський кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року).

значит кредит вам дадим в долларах, а если вы ими по ДКП с салоном не расчитаетесь по каким либо причинам банк выполнит ваше обязательство в гривнах, но возвращать банку вы должны доллары.

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

и все таки, как мог банк гарантировать, что я проведу оплату?

Почитайте свой КД и может быть Вы тогда поймёте "как банк мог гарантировать". У Вас целевое использование кр/средств, вот и вся гарантия. Кудаж Вы денетесь... :)

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

а авто ужо мое, техпаспорт на руках, собственник с вытекающими отседа правами уже есть.

Любопытно было бы посмотреть как бы Вы получили в автосалоне свою собственность с вытекшеми правами если бы в салон не зашла вся сумма . Вы прекрасно знаете,что никак бы не получили и более того, салон подождал бы некоторое время и приспокойно продал бы авто другому покупателю. Кстати, документ подтвердающий Ваше право-тех/паспорт находился в автосалоне, а не у Вас на руках. Пример из практики: человек желает приобрести авто, идёт в салон,потом в банк и вроде всё нормально. Более того,банк даёт гарантийное письмо и покупатель проплачивает % первоночального взноса. Авто оформляетса и тут незадача-банк отказывает в выдаче кредита. Находитса причина о которой заёмщик умолчал и вдруг стало известно банку ( есть ещё кредиты, поручительство, аресты по другим обязательствам, судимость и так далее, тоесть внезапных причин найти всегда можно целый вагон). Покупатель обращаетса в банк и говорит о гарантийном письме, но его никто не слушает потому, что он уже не клиент и не интересен (можете обращатса в суд - парирует банк). Покупатель в автосалон , вот она его как Вы говорите "ласточка" да вот незадача, а техпаспорта то нет и в МРЭО Вам дубликат никто не выдаст потому что авто ещё в салоне и не оплачено, акт приёма-передачи не подписан. Вот такие вот дела. Я знаю конкретно о 7 таких случаях.

Link to comment
Share on other sites

Любопытно было бы посмотреть как бы Вы получили в автосалоне свою собственность с вытекшеми правами если бы в салон не зашла вся сумма . Вы прекрасно знаете,что никак бы не получили и более того, салон подождал бы некоторое время и приспокойно продал бы авто другому покупателю. Кстати, документ подтвердающий Ваше право-тех/паспорт находился в автосалоне, а не у Вас на руках. Пример из практики: человек желает приобрести авто, идёт в салон,потом в банк и вроде всё нормально. Более того,банк даёт гарантийное письмо и покупатель проплачивает % первоночального взноса. Авто оформляетса и тут незадача-банк отказывает в выдаче кредита. Находитса причина о которой заёмщик умолчал и вдруг стало известно банку ( есть ещё кредиты, поручительство, аресты по другим обязательствам, судимость и так далее, тоесть внезапных причин найти всегда можно целый вагон). Покупатель обращаетса в банк и говорит о гарантийном письме, но его никто не слушает потому, что он уже не клиент и не интересен (можете обращатса в суд - парирует банк). Покупатель в автосалон , вот она его как Вы говорите "ласточка" да вот незадача, а техпаспорта то нет и в МРЭО Вам дубликат никто не выдаст потому что авто ещё в салоне и не оплачено, акт приёма-передачи не подписан. Вот такие вот дела. Я знаю конкретно о 7 таких случаях.

Приват притащил в суд копию договора купли-продажи мною автомобиля в автосалоне другого города с фальшивой подписью на последнем листе. Судя по дате и смыслу, автомобиль передаётся мне до подписания кредитного договора на основании такого-то гарантийного письма с таким-то исх. номером о том, что Банк обязуется в такие-то сроки перечислить такую-то сумму. Кроме того в договоре оговариваются условия передачи авто и случаи отказа Банка в выдачи кредита или отказа клиента от покупки.

Судя по дате в справке- счёте и подписи кассира, бухгалтера, руководителя, тем же днём магазин продал мне авто ну а я как поставил подпись о получении. Кстати в справке есть графа где магазин указывает суму авто и суму которую уплачено.

Дальше в договоре расписывается механизм регистрации авто в органах ГАИ - либо я сам еду и сдаю транзитные номера и рег-ю авто либо оформляю доверенность на работника магазина для регистрации.

Далее в договоре купли-продажи (один вариант которого по условию отдаётся банку, другой магазину, третий мне) установлено обязательное условие - передать авто в залог Банку.

Все эти мероприятия проделываются до подписания кредитно-залогового договора на основании решения кредитного комитета об удовлетворении вашего заявления на получение кредита согласно счёта-фактуры выданного в автосалоне.

Так-что, если по-честному, клиент теряет деньги которые платит за услугу регистрации авто в ГАИ в размере вознаграждения, что и прописано в условии. Отношения урегулированы договором купли-продажи.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...