Recommended Posts

Проект - сейчас на ознакомлении в комитетах с 25 дек. 2013 г.

Думаете примут? Как можем повлиять?

 

 

                           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо права споживача самостійно визначати черговість погашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим кредитом)”

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Згідно чинного законодавства, у разі недостатності суми платежу для виконання грошового зобов'язання ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості: 1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання; 2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка; 3) у третю чергу сплачується основна сума боргу. Інший порядок може бути визначений договором (ст. 534 Цивільного кодексу України).

Тобто, у разі недостатності суми платежу, сплаченої позичальником, банк розподіляє отриману суму таким чином, що спочатку гасяться технічні витрати банку та проценти і неустойки. І лише після цього, кошти що залишилися, спрямовуються на погашення тіла кредиту.

У випадку сплати платежів за споживчим кредитом ця норма приводить до того, що споживач, який опинився у скрутному становищі але ще спроможний виплачувати по кредиту, вимушений постійно оплачувати витрати і прибутки фінансових установ, замість погашення власне кредиту.

У результаті, отримуємо ситуацію «замкнутого кола»: споживач постійно сплачує певну суму, але загальний обсяг зобов'язань при цьому не зменшується. Чим довше триває ця ситуація, тим більш економічно безглуздою вона виглядає: позичальник може повністю сплатити розмір тіла кредиту, навіть переплативши в рази, при цьому, ані на крок не наблизившись до погашення самого кредиту.

На наш погляд, такий підхід законодавства до відносин в частині споживчого кредитування фізичних осіб, необхідно переглянути і модернізувати, зробивши інститут споживчого кредитування більш суспільно відповідальним та економічно раціональним.

Якщо в першу чергу погашати борг по тілу кредиту, проценти вже будуть нараховуватись на меншу суму, оскільки тіло кредиту, на яке нараховуються проценти, буде зменшуватись. Після сплати всієї суми тіла кредиту, припиняється нарахування процентів по кредиту, залишається лише борг по пені та процентам, який вже не збільшується (зафіксувався). Тобто споживач отримає змогу нарешті припинити зростання боргу і почати сплачувати зафіксовану суму процентів та неустойки.

Тож, законопроектом пропонується для договорів споживчого кредитування встановити наступну черговість погашення заборгованості:

1) у першу чергу сплачується основна сума боргу;

2) у другу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

3) у третю чергу сплачуються проценти і неустойка.

При цьому пропонується надати споживачеві право визначити інший порядок погашення зобов'язань, зазначивши про це у призначенні платежу.

 

2. Цілі і завдання проекту Закону

Основною метою законопроекту є надання споживачеві права на самостійне визначення черговості погашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим кредитом.

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо права споживача самостійно визначати черговість погашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим кредитом)” складається з двох розділів.

До розділу першого входять зміни до статті 534 Цивільного кодексу України та до статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів”.

Розділ другий встановлює порядок набрання чинності цим Законом.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини в даній сфері є Цивільний кодекс України та Закон України “Про захист прав споживачів”.

Прийняття проекту Закону України не тягне за собою змін в інших законодавчих актах.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту дозволить зробити умови споживчого кредитування фізичних осіб в Україні більш економічно обґрунтованими та суспільно привабливими.

 

 

Народний депутат України                                               О.Б. Фельдман

 

 

Проект

вноситься народним

депутатом України

О.Б.Фельдманом

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо права споживача самостійно визначати черговість погашення основної суми боргу та процентів і неустойки за споживчим кредитом)

 

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до законодавчих актів такі зміни:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) частину першу статті 534 після слів “якщо інше не встановлено договором” доповнити словами “або законом”;

 

2. Статтю 11 Закону України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

 

14. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання за договором про надання споживчого кредиту у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо споживач не вкаже інше призначення платежу:

1) у першу чергу сплачується основна сума боргу;

2) у другу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

3) у третю чергу сплачуються проценти і неустойка.”.

 

II. Прикінцеві та перехідні положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

 

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради                                            В.В. Рибак

України

Link to comment
Share on other sites

Этот закон, если будет принят, никак не решит проблем нынешних заёмщиков.  :(

А банки найдут способ перекроить договор, в т.ч. увеличат размеры неустойки и введут более жёсткие требования к заёмщику. Где-то банки и потеряют, но, пока заёмщик не погасит кредит полностью, включая и просрочку, которую всё равно придётся платить, банк заёмщика не отпустит. ИМХО.

Link to comment
Share on other sites

Непонимаю, чем люди руководствуются когда называют темы... Сразу глядишь и непонимаешь о чём... "Зак-проект Фельдмана"... Фамилия Фельдман мало о чём говорящая, так как этих Фельдманов в Украине как Ивановых... 

Но я не об этом... "Зак-проект", это что? Думаешь смотреть или не смотреть... Это возможно какой-то "Заказанный" и "заказной" проект... Или "закрытый" проект... А возможно на уголовную тематику... "зак", по принципу "автозак", "заключённый", ну вот теперь ещё новый проект, так и назвали "закпроект", форум то всё же юридический...

 

Ан нет... Просто это было сокращение... это мне уже стало понятно зайдя в тему... Это "зак-проект" означает слово "законопроект"... То есть человек просто решил сократить такое длииииииннннооое слово, не думая ни о ком... Слишком это слово длинное, чтобы его писать на форуме в названии темы полностью, особенно заменённые на дефис аж целых три буквы "оно"... Ну наверное было очень тяжело написать именно эти три буквы, а в результате и слово целиком... Если учесть, что вместо них пришлось всёравно ставить знак "-", то бишь дефис, то экономия в написании оказалась аж целых 2 знака и как результат одна маленькая загадка...

 

P.S. Для того, чтобы сейчас предотвратить огромные петиции, навешивание ярлыка тролля, обвинения и возмущения по этому поводу сразу хочу заметить, что это не троллинг и не флуд, а мотивированное замечание... Название темы должно быть понятным пользователям!!!

Link to comment
Share on other sites

Непонимаю, чем люди руководствуются когда называют темы... Сразу глядишь и непонимаешь о чём... "Зак-проект Фельдмана"... Фамилия Фельдман мало о чём говорящая, так как этих Фельдманов в Украине как Ивановых... 

Но я не об этом... "Зак-проект", это что? Думаешь смотреть или не смотреть... Это возможно какой-то "Заказанный" и "заказной" проект... А возможно на уголовную тематику... "зак", по принципу "автозак", "заключённый", ну вот теперь ещё новый проект, так и назвали "закпроект", форум то всё же юридический...

 

Ан нет... Просто это было сокращение... это мне уже стало понятно зайдя в тему... Это "зак-проект" означает слово "законопроект"... То есть человек просто решил сократить такое длииииииннннооое слово, не думая ни о ком... Слишком это слово длинное, чтобы его писать на форуме в названии темы полностью, особенно заменённые на дефис аж целых три буквы "оно"... Ну наверное было очень тяжело написать именно эти три буквы, а в результате и слово целиком... Если учесть, что вместо них пришлось всёравно ставить знак "-", то бишь дефис, то экономия в написании оказалась аж целых 2 знака и как результат одна маленькая загадка...

 

P.S. Для того, чтобы сейчас предотвратить огромные петиции, навешивание ярлыка тролля, обвинения и возмущения по этому поводу сразу хочу заметить, что это не троллинг и не флуд, а мотивированное замечание... Название темы должно быть понятным пользователям!!!

 

 Не ворчите! :)  Я, например, все темы читаю, не смотря какие там три буквы написаны. :) Мало ли, вдруг вышел новый закон, предусматривающий посыл банка вместе с коррумпированным судом, именно на эти буквы или в эти места. :D

Link to comment
Share on other sites

 Не ворчите! :)  Я, например, все темы читаю, не смотря какие там три буквы написаны. :) Мало ли, вдруг вышел новый закон, предусматривающий посыл банка вместе с коррумпированным судом, именно на эти буквы или в эти места. :D

 

Согласен... Ну вот и меня же именно это и заинтересовало... Я реально подумал, что это что-то связанное с криминальным провадженням...

 

Я не ворчу, просто порядок должен быть во всём...

Link to comment
Share on other sites

Этот закон, если будет принят, никак не решит проблем нынешних заёмщиков.  :(

А банки найдут способ перекроить договор, в т.ч. увеличат размеры неустойки и введут более жёсткие требования к заёмщику. Где-то банки и потеряют, но, пока заёмщик не погасит кредит полностью, включая и просрочку, которую всё равно придётся платить, банк заёмщика не отпустит. ИМХО.

 

На 90 % соглашусь с Вами, очень маленькая вероятность его принятия.

Я думаю, можно подготовить унифицированное обращение и отправить его от имени всех заемщиков с просьбой положительного согласования его  в комитетах.

Кроме того, попросить распространить его действия на договора заключенные до его вступления в силу.

Иной порядок погашения задолженности, предусмотренный в договорах, считать ничтожным.

Мое мнение, что данный проект популистский.

Очень не выгоден банкам.

Банки будут стараться сразу же обращаться в суд с целью получения процентов, ведь согласно Постановлению ВСУ, их можно получить лишь за три года до обращения в суд.

Link to comment
Share on other sites

Согласен... Ну вот и меня же именно это и заинтересовало... Я реально подумал, что это что-то связанное с криминальным провадженням...

 

Я не ворчу, просто порядок должен быть во всём...

Поддерживаю.

И еще не маловажный фактор, перед созданием новой темы, люди должны внимательно изучить предыдущие. На 99 % каждый сможет найти по названию и краткому содержанию темы то, что ему нужно.  А если не найдет ответов, то задаст свой вопрос в старой теме.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...